Blogulblog's Blog

2. Yleiset paikallissijat: c) partitiivi 2) rădăcina partitivului

Rădăcina partitivului

. 2. Yleiset paikallissijat: c) partitiivi 2) rădăcina partitivului .

Pagină precedată de

1. Generalități, terminații

Paginile următoare

3. Întrebuințarea partitivului

4. Cuvinte care cer partitivul

5. Partitivul după Norman Denison

6. Partitivul în alte limbi + rom.

.

1   Introducere

Rădăcina partitivului, împreună cu rădăcina genitivului sunt două rădăcini importante ale numelor gramaticale, ale  infinitevelor și ale participiilor. Diferența principală dintre cele două rădăcini este alternanța consonantică. Rădăcina partitivului este la gradul tare atunci când rădăcina genitivului este în grad moale și invers. Rădăcina partitivului se întrebuințează la formarea partitivului singular și a genitivului plural. Nu toate cuvintele pot forma genitivul plural din rădăcina partitivului, există excepții pe care le vom vedea mai departe. Tot din rădăcina partitivului se formează și rădăcina esivului.

O bună cunoaștere a alternanței consonantice și a alternanței vocalelor i și e este indispensabilă.

Astevaihtelutaulukko kielitoimiston sanakirjan mukaan

Observație! Dacă nu se specifică altfel, traducerile sunt doar ale nominativului.

.

2   Formare

Formarea rădăcinii partitivului este foarte complicată. Următoarele reguli arată cum se formează rădăcina partitivului din nominativ și, uneori, și din rădăcina genitivului. În exemple desinența partitivului -A/-tA (-a/-ä/-ta/-tä) au fost separate de rădăcina partitivului printr-o linioară. .. .

2.1   Cuvinte care se termintă într-o vocală

a) Cuvinte care nu necesită schimbarea vocalică i ↔ e Dacă un cuvânt se termină într-o vocală și nu necesită schimbarea vocalică i ↔ e, rădăcina partitivului este similară  cu rădăcina nominativului. Această regulă se aplică la cuvintele care suferă alternanța consonantică. .

Nominativ Partitiv Traducere
kiivi kiivi-ä fructul kiwi
koira koira-a câine
koulu koulu-a școală
kylä kylä-ä sat
nalle nalle-a ursuleț
silta silta-a pod
syy syy-tä motiv, cauză
talo talo-a casă
vihko vihko-a caiet
yö-tä noapte

. b) Cuvinte care necesită schimbarea vocalică i ↔ e Dacă un cuvânt necesită schimbarea vocalică i ↔ e, atunci avem două căi de formare a rădăcinii partitivului. Dacă un cuvânt se termină în –hi, –li, –ni, sau –ri, în fața cărora se află o vocală atunci rădăcina partitivului se formează eliminându-l pe –i

. .

Nominativ Partitiv Traducere
jouhi jouh-ta păr de cal
kieli kiel-tä limbă, limbaj
pieni pien-tä mic
saari saar-ta insulă

. Regula are trei excepții. De observat că în cuvântul veli se cere adăugat un j. .

Nominativ Partitiv Traducere
Louhi Louhe-a Louhi
sini sine-ä albastru
veli velje-ä frate

. De remarcat, de asemenea că, împotriva regulilor armoniei vocalice, următoarele cuvinte primesc o desinență a partitivului cu vocală posterioară deși, la prima vedere s-ar preta la vocale anterioare având în componență e și i. .

Nominativ Partitiv Traducere
meri mer-ta mare
veri ver-ta sânge

. Dacă un cuvânt se termină în –si în fața căruia este o vocală sau în –lsi, –nsi, sau –rsi, rădăcina partitivului se formează substituindu-l pe -si cu –t

. .

Nominativ Partitiv Traducere
lsi lt-tä cambiu
kansi kant-ta capac
kuusi kuut-ta șase
vesi vet-tä apă
virsi virt-tä imn religios

. Excepții! Rădăcina partitivului cuvintelor jousi, kusi și kuusi se formează eliminându-l pe i. .

Nominativ Partitiv Traducere
jousi jous-ta arc
kusi kus-ta pișat
kuusi kuus-ta molid

. Dacă un cuvânt se termină în –ksi, rădăcina partitivului se formează fie înlocuindu-l cu -h sau –s, sau eliminându-l pe –i. Aici nu sunt decât patru cuvinte. .

Nominativ Partitiv Traducere
yksi yh-tä unu
kaksi kah-ta doi
suksi sukse-a dar și sus-ta† ski
uksi† us-ta dar și ukse-a ușă

. Dacă un cuvânt se termină în –psi sau în –tsi, rădăcina partitivului se formează înlocuindu-le cu –s. Și aici nu sunt decât patru cuvinte. .

Nominativ Partitiv Traducere
hapsi has-ta păr
lapsi las-ta copil
peitsi peis-tä lance
veitsi veis-tä dar și veitse-ä cuțit

. Dacă un cuvânt se termină în –mi, în fața căruia este o vocală, rădăcina partitivului se formează sau înlocuindu-l pe –i cu -e, sau pe -mi cu -n

. .

Nominativ Partitiv Traducere
lumi lun-ta zăpadă
nimi nime-ä nume

. Dacă un cuvânt nu se asimilează nici unui grup menționat mai sus, atunci rădăcina partitivului se formează înlocuindu-l pe -i cu -e. .

Nominativ Partitiv Traducere
kurki kurke-a makara
saarni saarne-a frasin
tammi tamme-a stejar
tähti tähte-ä stea

. c) Cuvinte la comparativ . Rădăcina partitivului formelor de comparativ se formează înlocuind terminația comparativului –mpi cu –mpa. .

Nominativ Partitiv Traducere
isompi isompa-a mai mare
kauniimpi kauniimpa-a mai frumos
suurempi suurempa-a mai mare

.

2.2 Cuvinte care se termină într-o consoană

. În limba finlandeză sunt doar cinci consoane, -l, -n, -r, -s și -t în care se poate termina un cuvânt ‚neaoș’. Neologismele, în schimb,  se pot termina în orice consoană. . a) Cuvinte care se termină într-o consoană fantomă (vezi Rădăcina genitivului 2.2.a) . Dacă un cuvânt se termină într-o consoană fantomă, rădăcina partitivului se formează adăugând –t la rădăcina nominativului. De fapt acest -t este chiar consoana fantomă care, acum devine vizibilă. .

Nominativ Partitiv Traducere

koe koet-ta test, probă
laite laitet-ta aparat
vene venet-tä barcă

. b) Cuvinte care se termină în -s . Dacă un cuvânt se termină în -s, rădăcina partitivului se formează cu ajutorul rădăcinii genitivului. . Dacă rădăcina genitivului se termină în –kse, –he, sau într-o vocală lungă, rădăcina partitivului este similară cu rădăcina nominativului. .

Nominativ Genitive Partitiv Traducere
hius hiukse-n hius-ta păr
karvas karvaa-n karvas-ta amar
kirves kirvee-n kirves-tä secure
kiuas kiukaa-n kiuas-ta soba saunei
kynnys kynnykse-n kynnys-tä prag
mies miehe-n mies-tä bătbat
paras parhaa-n paras-ta cel mai bun
räystäs räystää-n räystäs-tä cornișă, streașină
tehdas tehtaa-n tehdas-ta fabrică
tiivis tiivii-n tiivis-tä compact
tulos tulokse-n tulos-ta resultat
uros uroo-n uros-ta mascul
varis varikse-n varis-ta cioară
varvas varpaa-n varvas-ta deget de la picior
väärennös väärennökse-n väärennös-tä fals

. Dacă  rădăcina genitivului se termină în –de sau în –nne, rădăcina partitivului este formată din rădăcina nominativului înlocuindu-l  pe –s cu -t. .

Nominativ Genitive Partitiv Traducere
hyvyys hyvyyde-n hyvyyt-tä bunătate
kauneus kauneude-n kauneut-ta frumusețe
kolmas kolmanne-n kolmat-ta al treilea
mones monenne-n monet-ta al câtelea
neljäs neljänne-n neljät-tä al patrulea
osuus osuude-n osuut-ta [cotă]parte
rakkaus rakkaude-n rakkaut-ta love
teollisuus teollisuude-n teollisuut-ta industrie
tuhannes tuhannenne-n tuhannet-ta al miilea

. c) Cuvinte care se termină în -n . Dacă un cuvânt se termină în –nen, rădăcina partitivului se formează înlocuindu-l pe –nen cu –s

. .

Nominativ Partitiv Traducere
hevonen hevos-ta cal
ihminen ihmis-tä persoană
puinen puis-ta de lemn

. d) Formele de superlativ. . Pentru formarea rădăcinii partitivului formelor de superlativ sunt două căi: calea cea mai ușoară este să întrebuințezi  rădăcina nominativului. Aici ar intra și cuvântul vasenstâng‘ deși nu este un superlativ.

Nominativ Partitiv Traducere
isoin isoin-ta cel mai mare
suurin suurin-ta cel mai mare
vasen vasen-ta stâng

. Rădăcina partitivului s-ar mai putea forma, de asemenea, înlocuind terminația superlativului –n cu mpa. .

Nominativ Partitiv Traducere
isoin isoimpa-a cel mai mare
suurin suurimpa-a cel mai mare
vasen vasempa-a stâng

. Rădăcina partitivului celorlalte cuvinte care se termină în –n este similară cu rădăcina nominativului. .

Nominativ Partitiv Traducere
avain avain-ta cheie
hapan hapan-ta acru
ien ien-tä gingie
joutsen joutsen-ta lebădă
mmin mmin-tä cald
mahdoton mahdoton-ta imposibil
otin otin-ta mâner
sadin sadin-ta trapă, capcană
sydän sydän-tä inimă
työtön työtön-tä șomer

. Rădăcina partitivului numerelor de la 7 la 10 și de la 17 la 19 se formează eliminându-l pe –n

. .

Nominativ Partitiv Traducere
seitsemän seitsemä-ä șapte
kahdeksan kahdeksa-a opt
yhdeksän yhdeksä-ä nouă
kymmenen kymmenen-tä zece
seitsemäntoista seitsemä-ä-toista șaptesprezece
kahdeksantoista kahdeksa-a-toista optsprezece
yhdeksäntoista yhdeksä-ä-toista nouăsprezece

. e) Cuvinte care se termină în -l . Dacă un cuvânt se termină în -l, rădăcina partitivului este similară cu rădăcina nominativului. Aici sunt cam zece cuvinte. .

Nominativ Partitiv Traducere
askel askel-ta pas
kannel kannel-ta kantele
kyynel kyynel-tä lacrimă
nivel nivel-tä articulație
ommel ommel-ta cusătură
petkel petkel-tä pisălog (obiect)
sammal sammal-ta mușchi de pădure
sävel sävel-tä melodie
taival taival-ta rută, traiect
vemmel vemmel-tä lemnisc (anat.)

. f) Cuvinte se termină în -r . Dacă un cuvânt se termină în –r, rădăcina partitivului este similară cu rădăcina nominativului. .

Nominativ Partitiv Traducere
sisar sisar-ta soră
tatar tatar-ta troscot
tytär tytär-tä fiică

. g) Cuvinte care se termină în -t . Dacă un cuvânt se termină în –t, rădăcina partitivului este similară cu rădăcina nominativului. Grupul acesta include și diateza activă a participiului trecut. .

Nominativ Partitiv Traducere
ainut ainut-ta singurul
airut airut-ta sol, vestitor
ehyt ehyt-tä întreg
juossut juossut-ta alergare
kevyt kevyt-tä ușor
kevät kevät-tä primăvară
kätkyt kätkyt-tä leagăn
laulanut laulanut-ta cântat
lyhyt lyhyt-tä scurt
neitsyt neitsyt-tä virgin
ohut ohut-ta subțire
olut olut-ta bere
pehmyt pehmyt-tä moale
syönyt syönyt-tä mâncat
tiehyt tiehyt-tä duct, canal
tuhat tuhat-ta o mie
vienyt vienyt-tä luat, dus

. h) Neologisme . Rădăcina partitivului neologismelor care se termină într-o consoană se formează simplu adăugând vocala –i la  rădăcina nominativului. Numele proprii străine sunt cuprinse tot în acest grup. Această regulă se aplică și la cuvintele  care se termină în consoanele –l, –n, –r, –s și –t. .

Nominativ Partitiv Traducere
Internet Interneti Internet
Linux Linuxi-a Linux
New York New Yorki-a New York
radar radari-a radar
rock rocki-a muzică rock
Windows Windowsi-a Windows

.

3   Întrebuințarea rădăcinii partitivului

. Rădăcina partitivului se întrebuințează la formarea partitivului singular și, uneori, a genitivului plural. Desinența partitivului –a/-ä se adaugă la rădăcina care se termină într-o singură vocală iar desinența –ta/- se adaugă la rădăcina care se termină într-o vocală lungă, într-un diftong sau într-o consoană. Desinența genitivului plural –ten poate fi adăugată doar la un cuvânt a cărui rădăcină a partitivului se termină într-o  consoană cu doar câteva excepții. (Despre formarea genitivului plural vezi pagina genitivului.) Următoarele exemple arată cum se atașează desinența cazului la rădăcina partitivului.

caz cuvânt traducere

nominativ sg kieli limbă, limbaj
partitiv sg kiel limbă, limbaj
genitiv pl kielten al limbii,  al limbajuluinominativ sg jalka picior
partitiv sg jalkaa picior

. Introdus  / lisätty 7.9.2010 .

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: