Blogulblog's Blog

2. Yleiset paikallissijat: c) partitiivi 1) generalități, terminații

Partitivul – partitiivi

2. Yleiset paikallissijat: c) partitiivi 1) generalități, terminații

partitiivi, osanto ● partitiv ■ partitiv

 

Muista: Yleiset paikallissijat ovat: a) essiivi, b) translatiivi, c) partitiivi

.

 

Pagini adiacente:

1. Generalități, terminații

2. Rădăcina partitivului

3. Întrebuințarea partitivului

4. Cuvinte care cer partitivul

5. Partitivul după Norman Denison

6. Partitivul în alte limbi + rom.

 

Generalități

Deși partitivul este prezentat, în general, ca fiind cazul care se ocupă de părțile unui întreg, comparabil cu partitivul din franceză sau cu formele aspectuale din rusă, Denison admite că istoria limbii a făcut ca unele cazuri care s-au pierdut sau unele situații care nu au putut fi definite separat au fost înghesuite în sacul care se numește partitiv astfel că a devenit greu de înțeles (teoretic) și pentru finlandezi. Notorie este situația fostului caz separativ (separare dintr-un întreg!) numit și partitivul adverbelor (pentru adverbele de loc sunt trei cazuri: separativ, lokativ și  lativ). Tagul care poate fi aplicat partitivului este: NE (nedefinire, nemăsurare, nedeterminare, neprecizare, neterminare, neîmplinire, nefinalitate; incomensurabilitate; ATENȚIE! termenii din paranteză deși au sens individual în română, în gramatica finlandeză nu se suprapun perfect, pot avea și sens contrar!). Tot ce este vag ține, în general, de partitiv.

.

Definiții

PARTITÍV, -Ă, partitivi, -ve, adj. (Gram.; despre forme flexionare sau despre construcții) Care exprimă ideea de parte dintr-un întreg sau întregul din care s-a luat o parte. Genitiv partitiv.Articol partitiv = articol care se atașează la un cuvânt partitiv. – Din fr. partitif, it. partitiv.

PARTITÍV, -Ă adj. Care exprimă ideea de parte dintr-un întreg sau întregul din care s-a luat o parte. // s.n. Atribut substantival în genitiv sau la acuzativ precedat de o prepoziție, care arată întregul din care s-a luat o parte. [< fr. partitif, cf. lat. partitus < partiri – a împărți].

partitiivi5 (taivutus: partitiivi/a, -ssa jne.) kiel. eräs sijamuoto (esim. muodot puuta, taloa).

.

Istoric

Linkurile care indică pagini duc la Iso suomen kielioppi

Partitiivi on kehittynyt aiemmasta erosijasta, [erosijat, exesiv] mikä näkyy edelleen lokatiivisissa adverbeiksi tai adpositioiksi kiteytyneissä muodoissa kotoa, ulkoa, luota, takaa sekä eräissä adverbiaalina toimivissa substantiivien komparaatiomuodoissa: rannempaa, reunempaa. Nykykielessä se ilmaisee mm. rajaamatonta paljoutta (Pihalle tuli lapsia) tai tilanteen rajaamattomuutta (Pesin paitaani kun hän soitti » § 1234). Nimityksen partitiivi taustalla on ’osan’ merkitys, mikä partitiivisijan nykykäytön kannalta ei ole keskeinen. Vaikka esim. lauseessa Ota pöydästä leipää partitiivisijainen leipää tarkoittaa osaa pöydässä olevasta leipämäärästä, niin lauseessa Tarvitsen autoa partitiivilauseke ei ilmaise osaa autosta tai tarvitsemisesta. Sijalle on aikanaan mm. ehdotettu epämääräisyyttä tähdentävää nimitystä casus infinitivus (von Becker 1824; Renvall 1840).

Partitiivi eli osanto on itämerensuomalaisille kielille tyypillinen sijamuoto. Sillä ilmaistaan partiaalista eli osaobjektia tai imperfektiivistä aspektia:

 • toiminta ei koske koko objektia tai sen kohdetta ei ole rajattu (syön leipää = määräämättömän osan leivästä),
 • toimintaa ei saateta loppuun tai se ei ylipäätään tapahdu (en osta autoa), tai
 • toiminta on inherentisti imperfektiivistä, ts. se ei voi johtaa konkreettiseen tulokseen tai muutokseen kohteen tilassa, joten tiettyjen verbien objekti on aina partitiivissa (katselen televisiota, rakastan sinua). [Vezi cartea lui Roman Schatz ”Rakastan sinut” care spune că ”Rakastan sinua” este greșit, nu poți iubi doar o parte, sau tot, sau nimic!]. Itämerensuomalaisissa kielissä partitiivi on tyypillisesti myös prepositioiden pääsanan sijamuoto (ennen kesää, ympäri korvia).

Suomessa partitiivi on laajentanut tehtäviään yleiseksi epämääräisyyden tai rajaamattoman määrän ilmaisimeksi. Ns. eksistentiaalilauseissa myös kieliopillinen subjekti voi olla partitiivissa: Autoja seisoo pihalla.

.

Partitivul răspunde la întrebările mitä, mitkä – care / de-alde ce; ketä, ketkä – cine / de-alde cine

.

În afara numelor gramaticale propriu-zise, tot aici intră și formele nominale (substantivale) ale verbelor precum infinitivul IV și participiile.

.

Despre partitiv detaliat în finlandeză după Iso suomen kielioppi.

La urmă mai continuă concis în română și urmează  excepțiile.

.

1 Terminațiile partitivului

.

Partitiivin tunnus on suomessa –A (= a, ä), tA (= ta, tä) sekä yksikössä että monikossa. Se on alkuaan ollut erosijan, ns. separatiivin pääte. Vanha paikallissijamerkitys näkyy yhä esimerkiksi adverbeissa ulkoa, kotoa. Tästä syystä partitiivi luetaan joskus ns. yleisiin paikallissijoihin.

Samantapaisia kehityksiä erosijaisuudesta („jostakin pois”) osaobjektin tai rajaamattoman määrän ilmaisutavaksi tunnetaan muissakin kielissä, esimerkiksi ranskan de-preposition käytössä: Je mange du pain ‘syön leipää’.

Suomen kielessä partitiivilla on varsin monitahoinen käyttöala, mikä tuottaa vaikeuksia kielenoppijoille. Partitiivin käyttöä on tutkinut erityisesti professori Terho Itkonen.

Partitiivi on kieliopillinen sija, jonka pääte on –A (= –a, ä), (taloa, lapsia), –tA (= –ta, ) (maata, perunoita), mahdollisen tulkinnan mukaan myös –ttA (=-tta, ttä) (perhettä). Partitiivilla ilmaistaan etenkin rajaamattomuutta, joka koskee tarkoitettua määrää (Söin suklaata, Paikalla oli väkeä) tai koko tilannetta (Luin kirjaa). Partitiivia käytetään objektissa, subjektissa (e-subjektissa), predikatiivissa, osmassa sekä numeraalien ja muiden määränilmausten yhteydessä, esim. litra ~ paljon maitoa. Lisäksi sillä on monenlaista kiteytynyttä käyttöä. (» § 87–, 1234.)

Partitiivilla on kaksi päätevarianttia A ja tA, jotka esiintyvät sekä yksikössä että monikossa (tuote-tyypin partitiivimuodon hahmottamisesta -tA tai -ttApäätteiseksi » § 59). Yksikössä A liittyy lyhyeen vokaaliin päättyvään vartaloon ja tA pitkään vokaaliainekseen tai konsonanttiin päättyvään vartaloon (» asetelma 42).

Asetelma 42: Yksikön partitiivin päätteet

Vartalon loppu

Esimerkkejä

Pääte

V

tyttö-ä, katu-a, poika-a, lasi-a, paperi-a, nalle-a, tärkeä-ä

A

VV

maa-ta, lapio-ta, tärkeä-tä

tA

C

varas-ta, avain-ta, pien-tä, nais-ta, työtön-tä, totuut-ta, tuote=t=ta

Päätteet A ja tA ovat lähes täydennysjakaumassa. Vain lyhyen sivupainollisen tavun jäljessä on kumpikin variantti mahdollinen: tärkeä-ä ~ tärkeä-tä. Yleensä toinen pääte on silti melkein yksinomainen, esim. kuvio-ta, harvoin: kuvio-a (puhutussa kielessä silti yleisesti kuvio-o), makkara-a (murteittain myös makkara-ta).

Muutamilla kaksivartaloisilla i : e-nomineilla voi partitiivin pääte liittyä sekä konsonantti- että vokaalivartaloon (toimi : toin-ta ~ toime-a). Konsonanttivartaloinen variantti on kuitenkin selvästi tavallisempi; poikkeuksena on sana niemi.

Laukaan sydäntä ja kuusentainta esittävä vaakuna (l) | 2500 visakoivun taimea (l) | – – tuota monille epämieluisaa tointa voi vältellä – –. (l) | – – asioita, jotka sivuavat päätoimea tai päin vastoin. (l) | – – pieni poika osasi käytellä veistä kuin täysikasvuinen. (k) | – – hyökkää veitseä heristäen vanhuksen eteen. (k)

Vaihtelu koskee lähinnä sellaisia nomineja, joiden ensitavussa on pitkä vokaaliaines ja vokaalivartalon loppu-e:n edellä m tai h. Kuitenkin myös sanoista lumi ja lohi esiintyy satunnaisesti vokaalivartaloista partitiivia: erilaisia lumea kuvaavia sanoja (L); valas voi jopa jahdata lohea rantamatalaan asti (E).

e ja O-vartaloisista sanoista esiintyy laajalti puhutussa kielessä partitiivin A-päätteen asemesta ja rinnalla vartalonloppuisen lyhyen vokaalin pidentymä: nimee, maitoo. Monin paikoin tämä koskee myös i ja U-vartaloisia: tuolii, katuu (» § 26).

Huom. Seuraavassa on kaksivartaloisten i : e-nominien yksikön partitiivin päätevarianttien Google-haulla (10/2002) saadut esiintymämäärät (sanan niemi vokaalivartaloisen variantin osuutta kasvattavat erisnimiesiintymät; niemeä-variantti on silti ilman niitäkin tavallisempi):

lientä 909 ~ liemeä 1 | lunta 14400 ~ lumea 23 | veistä 1160 ~ veitseä 32 | vuohta 328 ~ vuohea 12 | riihtä 107 ~ riiheä 11 | tainta 665 ~ taimea 80 | tointa 3660 ~ toimea 643 | nientä 44 ~ niemeä 1070.

.

§ 88 Vokaaliyhtymän jälkeen: tärkeää ~ tärkeätä ~ tärkeetä

Vokaaliyhtymään eA päättyvien adjektiivien partitiivin päätteenä on joko A tai tA, joista A on yleiskielessä tavallisempi.

– – nyt on tärkeää satsata luovuuteen. (l) | Koko kansakunnalle on tärkeätä, että menoja leikataan, – –. (l) | Uuden identiteetin rakentaminen on varmasti vaikeaa – –. (l) | Vanhojen dna-näytteiden käsittely on äärimmäisen vaikeata, – –. (l)

eA-loppuisilla substantiiveilla pääte ‑A on kutakuinkin yksinomainen: hopeaa, häpeää, ideaa, Koreaa, Ikeaa.

Puhutussa kielessä adjektiivien eA-vokaaliyhtymän sijasta on usein pitkä vokaali ee, jota seuraakin pääte tA. Substantiiveista pitkävokaalisuus koskee lähinnä sanoja hopea ja häpeä, ei vierassanoja tai nimiä: *ideeta, *Ikeeta.

.

– – ei siinä mitään nyt silleen tärkeetä – – (p) | Tämä on ollut upeeta, hienoa. (l) | Mä vasta aloitin tänä vuonna, ja heti saatiin kultaa ja hopeeta ja pronssia. (L) | Mulla siihen liitty kauheesti häpeetä, – –. (E)

Monitavuisten iA– ja UA-loppuisten nominien yksikön partitiivi on tavallisesti A-päätteinen ja iO, eo-loppuisilla tApäätteinen: astia-a, miniä-ä, saippua-a; lukio-ta, häiriö-tä, museo-ta (myös muotoja kuten museoa, radioa esiintyy jonkin verran). Puhutussa kielessä iO– ja eO-loppuisetkin voivat olla pitkävokaalisia: lukio-o, video-o. (Oman ryhmänsä muodostavat kaksitavuiset nimet kuten Leo-a, Rio-a.)

Huom. Parole-korpuksen sanomalehdistä tehdyssä otoksessa reilusta 15 000:sta eA-nominin yksikön partitiivimuodosta valtaosa oli A-päätteisiä. Jakauma nominien nopea, tärkeä, vaikea, hopea osalta oli seuraava:

nopeaa 513 ~ nopeata 72 | tärkeää 3526 ~ tärkeätä 665 | vaikeaa 1977 ~ vaikeata 487 | hopeaa 722 ~ hopeata 3

.

§ 89 Partitiivin päätteet monikossa

Monikon partitiivin päätevariantit ilmenevät asetelmasta 43.

Asetelma 43: Monikon partitiivin päätteet

Monikkovartalon lopu

Esimerkkejä

Pääte

Vi

ma-i-ta, perhe-i-tä, varka-i-ta, tärke-i-tä, lapio-i-ta, kriteere-i-tä, lakano-i-ta, ympyrö-i-tä, opiskelijo-i-ta, palvelu-i-ta, kauni=i-ta

-tA

Ci

poik-i-a, mun-i-a, vanhemp-i-a, työttöm-i-ä, totuuks-i-a, avaim-i-a, pien-i-ä, miljoon-i-a, viittom-i-a, opettaj-i-a

-A

Vj

tyttö-j-ä, katu-j-a, vanho-j-a, nalle-j-a, lase-j-a, turiste-j-a, kriteere-j-ä, palvelu-j-a, risotto-j-a

Partitiivin pääte –tA liittyy monikkovartalon lopun Vi-ainekseen. Tähän ryhmään kuuluvat ensinnäkin sanat, joiden yksikkövartalon pitkää vokaaliainesta vastaa lyhyt vokaali monikon i:n edellä, esim. maa : maita, tärkeä : tärkeitä. Toiseksi ryhmään kuuluvat monitavuiset sanat, joilla monikkovartalossa on O (lakano-i-ta, ympyrö-i-tä, huoltamo-i-ta, saippuo-i-ta) tai joilla yksikkövartalon loppu-i:n sijalla on monikossa e (lääkäre-i-tä). Lisäksi muutkin pitkään vokaaliainekseen päättyvät vartalot saavat tA-päätteen: kalli=i-ta.

Pääte –A seuraa monikon i-tunnusta silloin, kun tuo i on vartalon lopputavun ainoa vokaali: poik-i-a (poika- + ipoik-i-), avaim-i-a, pien-i-ä, totuuks-i-a. Toiseksi A-päätteen saavat O– ja U-vartaloiset sanat, jolloin monikon tunnuksena on tavua aloittava j: talo-j-a, vanho-j-a (vanha- + ivanho-), havainto-j-a, kyky-j-ä. Pääte –A ja monikon tunnuksena j on myös sanoissa, joissa monikkovartalon lopussa on ‑e: lase-j-a, nalle-j-a, retiise-j-ä.

Molemmat päätteet ovat mahdollisia tietynhahmoisissa monitavuisissa sanoissa, joiden monikon tunnuksen edellä on O, U tai e: numeroita ~ numeroja, häiriköitä ~ häirikköjä, palveluita ~ palveluja, kriteereitä ~ kriteerejä (» § 9192).

Pääte –tA liittyy samoihin monikkovartaloihin kuin monikon genetiivin pääte –den ~ –tten ja pääte –A pitkälti samanlaisiin vartaloihin kuin monikon genetiivin pääte –en. Monikon genetiivissä ten-päätteen saavilla nomineilla (esim. pien-ten » § 85) on monikon partitiivissa päätteenä –A (pien-i-ä).

Monin paikoin puhutussa kielessä on monikon partitiivimuotoja, joiden loppu-i kantaa sekä monikon että partitiivin merkitystä. Näin on sanoissa, joiden monikkovartalossa on pyöreä vokaali O tai U, esim. paito-i, terkku-i. Partitiivin pääte voi puuttua myös ee-vartaloisissa ja nalle-tyypin sanoissa sekä lasi-tyypin sanoissa, joissa monikon i:tä edeltää e, esim. Ei sillo [ennen vanhaan] lapsil ollu nii fiinei vaattei ko ny, omakurotui vaa (Kalanti, SMS); Lökärit on täysii pellei kaikki (E). iA-vokaaliyhtymän oikenemisen vuoksi monikon partitiivimuoto voi olla myös ii-loppuinen: pienii poikii.

.

§ 90 Päätteiden vaihtelusta

Monitavuisten nominien monikon genetiivi ja partitiivi muodostetaan pitkälti samojen periaatteiden mukaisesti. Konsonanttialkuiset päätteet –den ja –tA liittyvät tietynrakenteisiin vartaloihin, konsonantittomat variantit –en ja –A taas toisenlaisiin. Joissakin sanatyypeissä on myös vaihtelua varianttien –den ~ –en ja –tA ~ –A kesken. Nämäkin vaihtelutyypit ovat genetiivissä ja partitiivissa osittain samat.

Monitavuisten A-loppuisten nominien monikon genetiivin ja partitiivin päätevarianttien valinta riippuu useista tekijöistä. Genetiivissä en-päätteen ja partitiivissa A-päätteen saavat adjektiivit sekä useimmat mA– ja vA-loppuiset substantiivit, joissa vartalon loppu-A jää pois monikon i:n edellä.

(a)

ahkera : ahkerien, ahkeria | ihana : ihanien, ihania | kamala : kamalien, kamalia | valoisa : valoisien, valoisia | lihava : lihavien, lihavia | lohkeama : lohkeamien, lohkeamia | iskelmä : iskelmien, iskelmiä | orava : oravien, oravia

jA-loppuisten substantiivien monikon genetiivi on yleensä en-päätteinen ja partitiivi A-päätteinen (b). Päätteenä on kuitenkin –den tai –tA, kun jA-ainesta edeltää penultimassa aines Ci (virkailija) tai marginaalisesti VC (kampanja) tai diftongi ei (tai sanassa piraija diftongi ai) (c). Äännejono -Cijien tai -CijiA ei siis ole mahdollinen (*opiskelijien, *tekijiä, vrt. ryhmässä (b) i:n edellä O: navigoijien).

(b)

kaahaaja : kaahaajien, kaahaajia | opettaja : opettajien, opettajia | muuttuja : muuttujien, muuttujia | äänestäjä : äänestäjien, äänestäjiä | navigoija : navigoijien, navigoijia | kataja : katajien, katajia

(c)

virkailija : virkailijoiden, virkailijoita | tekijä : tekijöiden, tekijöitä | painija : painijoiden, painijoita | ratkaisija : ratkaisijoiden, ratkaisijoita | kampanja : kampanjoiden, kampanjoita | armeija : armeijoiden, armeijoita

Myös monien muiden A-loppuisten monitavuisten substantiivien monikkovartalossa on O ja niiden monikon genetiivissä pääte ‑en ja partitiivissa ‑A:

(d)

dilemma : dilemmojen, dilemmoja | planeetta : planeettojen, planeettoja | hajonta : hajontojen, hajontoja | panoraama : panoraamojen, panoraamoja | mekaniikka : mekaniikkojen, mekaniikkoja

Näistä poikkeavat kuitenkin sanat, joiden viimeinen tavu on lA, nA, rA tai (k)kA (paitsi iikkA-loppuiset): niillä on monikon genetiivissä ja partitiivissa myös tai ainoastaan –den ja –tA (» § 91).

Monitavuisten O-vartaloisten substantiivien genetiivi on en– ja partitiivi A-päätteinen (e). mO-, lO– ja rO-loppuisilla sekä kkO-loppuisilla on vaihtelua (» § 9192).

(e)

mietintö : mietintöjen, mietintöjä | ylänkö : ylänköjen, ylänköjä | sisältö : sisältöjen, sisältöjä | lähetystö : lähetystöjen, lähetystöjä

Vokaaliyhtymään loppuvien monitavuisten nominien monikon genetiivissä on pääte ‑den ja partitiivissa ‑tA.

(f)

tärkeä : tärkeiden, tärkeitä | hopea : hopeiden, hopeita | idea : ideoiden, ideoita | komitea : komiteoiden, komiteoita | miniä : miniöiden, miniöitä | lattia : lattioiden, lattioita | teoria : teorioiden, teorioita | valtio : valtioiden, valtioita | saippua : saippuoiden, saippuoita

Kolmitavuiset i-loppuiset sanat, joiden penultimana on konsonanttiloppuinen pitkä tavu, taipuvat suurelta osin kaksitavuisten sanojen kuten lasi tapaan: monikon genetiivissä on pääte –en ja partitiivissa j:n jälkeinen –A (g) (vrt. » § 91). Vastaavat päätteet esiintyvät vähintään nelitavuisissa sanoissa, joiden penultima on pitkä eli umpitavu tai pitkävokaalinen avotavu (h).

(g)

kaupunki : kaupunkien, kaupunkeja | paketti : pakettien, paketteja | turisti : turistien, turisteja

(h)

psykiatri : psykiatrien, psykiatreja | seminaari : seminaarien, seminaareja | vegetaari : vegetaarien, vegetaareja | miljonääri : miljonäärien, miljonäärejä | eliksiiri : eliksiirien, eliksiirejä | insinööri : insinöörien, insinöörejä | arkkitehtuuri : arkkitehtuurien, arkkitehtuureja | joviaali : joviaalien, joviaaleja | huligaani : huligaanien, huligaaneja

Myös kolmi- ja nelitavuiset si-loppuiset sanat taipuvat ensisijaisesti sanan lasi tavoin (päätevarianttien vaihtelua on esim. sanassa poliisi: poliiseja ~ poliiseita):

(i)

retiisi : retiisien, retiisejä | synteesi : synteesien, synteesejä | indeksi : indeksien, indeksejä | aprikoosi : aprikoosien, aprikooseja | kompromissi : kompromissien, kompromisseja

Monilla mi‑, ni‑, li-loppuisilla kolmitavuilla on vain yksi monikon genetiivin ja partitiivin muoto, esim. minimi : minimien, minimejä, toisilla taas enemmänkin vaihtelua, esim. albumi : albumien ~ albumeiden, albumeja ~ albumeita, jopa riippumatta penultiman pituudesta (» § 91).

Huom. Kolmitavuisissa stO-loppuisissa sanoissa esiintyy päätevaihtelua, mutta päätteet –en ja –A ovat tavallisempia, esim. varastojen ~ varastoiden, varastoja ~ varastoita, nelitavuisissa yksinomaisesti: parhaimmistojen.

Partitiivi on nominatiivin ja genetiivin ohella subjektin sija ja akkusatiivin ohella objektin sija. Se esiintyy myös predikatiivissa ja partitiiviattribuuttina. Vanhastaan se on ollut ns. yleinen erosija, jolla on lokaalis-ablatiivinen merkitys: luo+ta, kauka+a, koto+a.

Partitiivilla on kaksi päätevarianttia: –A ja –tA (ks. kirjasuomen kehitystä*). Pääte liittyy yksivartaloisissa sanoissa vahvaan vokaalivartaloon ja kaksivartaloisissa sanoissa konsonanttivartaloon seuraavasti:

Partitiivin pääte -A

.

Pääte esiintyy pääpainottoman tavun lyhyen vokaalin ja tällaista vokaalia seuraavan j:n jäljessä. Esim.

kauppa+a, koulu+a, outo+a, kive+ä, hylly+ä; trio+a, Mao+a

vasara+a, hakija+a, astia+a, pimeä+ä, saippua+a, ainoa+a

sieni+ä, omeni+a, vääri+ä

maalej+a, arkoj+a, hyllyj+ä; karavaanej+a, pittoreskej+a

.

Partitiivin pääte -tA

Pääte esiintyy neljässä yhteydessä seuraavasti.

1) Konsonanttivartalon jäljessä. Esim.

pien+tä, askel+ta, manner+ta, vet+tä, onnellis+ta

2) Pääpainollisen tavun vokaalin jäljessä. Esim.

maa+ta, työ+tä, tei+tä, soi+ta, jo+ta, mi+tä, tä+tä

3) Pääpainottoman tavun pitkän vokaalin ja sivupainollisen tavun diftongin jäljessä sekä supistumadiftongin* jäljessä muutoinkin. Esim.

takuu+ta, tiivii+tä, valtioi+ta, saippuoi+ta, vasaroi+ta

astioi+ta, lattioi+ta, hakijoi+ta, etsijöi+tä

kastikkei+ta, sotilai+ta, pimei+tä, ainoi+ta

4) Yksikön partitiivissa sanoissa, joissa –A-pääte aiheuttaisi hankalia vokaalikasaumia. Esim.

autio+ta, museo+ta, lämpiö+tä, yhtiö+tä

Monikon partitiivissa päätevariantit valitaan sivupainollisen tavun alkuperäisen diftongin jäljessä usein sanatyypeittäin. Valintaan vaikuttaa osin vartalon toiseksi viimeisen tavun pituus:

 • Jos vartalon toiseksi viimeinen tavu on pitkä, valitaan tavallisesti lyhempi A-pääte, esim. ammattej+a, etsintöj+ä, kalustoj+a, fasaanej+a, protestej+a, individualistej+a.
 • Jos vartalon toiseksi viimeinen tavu on lyhyt, valitaan tavallisesti pidempi tA-pääte, esim. paperei+ta, lokeroi+ta, professorei+ta.

Tällainen monikon partitiivin päätteiden jakauma osoittaa ilmeisesti pyrkimystä tasapainoon tavun pituuden ja päätteen pituuden kanssa.

Joskus monikon partitiivissa toiseksi viimeinen tavu voi astevaihtelun vuoksi olla joko pitkä tai lyhyt, esim. koivikkoja – koivikoita, ulappoja – ulapoita. Tällaisissa sanoissa on jonkin verran rinnakkaismuotoisuutta, mutta monista on vakiintunut vain toinen muoto ja sen mukainen pääte, esim. mellakoi+ta, pyhättöj+ä, tuotettuj+a, ammattej+a.

.

.

2   Formarea partitivului

Partitivul singular se formează folosind rădăcina partitivului iar partitivul plural folosind rădăcina pluralului în grad tare. Dacă rădăcina partitivului se termină într-o consoană, în două sau în mai multe vocale, desinența partitivului la singular este –ta/-. În celelalte cazuri desinența partitivului singular este –a/-ä.

Dacă un cuvânt se termină în două sau în mai multe vocale, într-o consoană sau într-o consoană fantomă (vezi Rădăcina genitivului 2.2.a) și rădăcina în grad tare a pluralului se termină în două vocale, atunci desinența partitivului plural este –ta/-. În toate celelalte cazuri este –a/-ä. Semnul pluralului i devine j între vocale. În exemplele de mai jos cuvintele au fost grupate în șase tabele potrivit desinențelor pe care le primesc la partitiv singular și plural.

.

În mare putem spune că desinențele partitivului singular a / –ä, ta / – și tta / –ttä se adaugă întotdeauna fie la rădăcina în vocală în gradul tare fie la rădăcina înconsoană.

.

katu
rădăcina în vocală în grad moale: kadu-
rădăcina în vocală în grad tare: katu-
partitivul singular: katua

.

Formarea partitivului singular

 1. Desinența partitivului singular este a / –ä când cuvântul se termină cu o vocală dar nu îne (kun sanan perusmuodon lopussa on yksi vokaali (mutteie), pääte on –a tai ä):

.

rădăcina (gr.tare) partitiv sing.
joki joke jokea râu
katu katu- katua stradă
nimi nime nimeä nume
omena omena- omenaa măr
1 iso tomaatti 3 isoa tomaattia
1 peruna 3 perunaa
1 sämpylä 2 sämpylää
basilika nippu basilikaa
kahvi kuppi kahvia

.

.

.

.

.

Totuși cuvintele care se declină după modelul kieli și uusi formează partitivul singular cu desinența ta / –:

kieli kiele- kiel limbă
pieni piene- pien mic
uusi uude- uutta nou
vuosi vuode- vuotta an


.

Cuvintele care se termină în –i ridică probleme. Joskus kun sanan perusmuodon lopussa on i, partitiivi on erilainen.

.

nominativ rădăcină partitiv
joki joke- jokea
kivi kive- kiveä
talvi talve- talvea

.

Când terminația este –si, urmează modelul următor. (kun sanan perusmuodon lopussa on –si, partitiivi on erilainen).

.

1 kuukausi 12 kuukautta
1 käsi 2 kättä
vesi vettä

.

Când terminația este hi, –ni, –ri tai –li modelul este următorul: (kun sanan perusmuodon lopussa onhi, –ni, –ri tai –li partitiivi on erilainen. Pääte on –ta tai –).

.

hiiri hiir
kieli kiel
lohi lohta
sieni sien

.

2. Desinența este ta / – la cuvintele care se termină sau cu două vocale sau cu o consoană (kun sanan perusmuodon lopussa on konsonantti tai kaksi vokaalia, pääte on –ta tai).

maa maata țară
mies mies bărbat
olut olutta bere
puhelin puhelinta telefon
takuu takuuta garanție
työ työ muncă
yhtiö yhtiö societate
1 avain 2 avainta
1 mies 5 mies
1 puu 10 puuta
1 radio 2 radiota
1 taimen pari taimenta
1 televisio 3 televisiota
tee tee
voi voita

.

.

.

.

.

 

.

Totuși cuvintele care se termină în ia și ea / – formează partitivul singular cu desinența a / –ä:

asia asiaa treabă
nopea nopeaa rapid
tärkeä tärkeää important

.

Cuvintele care se termină în nen adaugă desinența partitivului la rădăcina în consoană (kun sanan perusmuodon lopussa on –nen partitiivi tehdään näin:

.

otetaan poisnen sen tilalle tulees partitiivin pääte onta
ihminen ihmis- ihmis persoană
kolmonen kolmos- kolmosta al treilea
kotimainen kotimais- kotimaista indigen
nainen nais- naista femeie
norjalainen norjalais- norjalaista norvegian
sininen sinis- sinis albastru
suomalainen suomalais- suomalaista finlandez

.

 1. 3. Desinența partitivului este tta / –ttä când cuvântul se termină în e: (kun sanan perusmuodon lopussa on -e, pääte ontta tai –ttä.)
huone huonetta cameră
kone konetta mașină
perhe perhettä familie
pesujauhe pesujauhetta
kirje 2 kirjettä
perhe 3 perhettä

.

.

.

Formarea partitivului plural

Desinențele partitivului plural sunt, în mare, aceleași ca și ale partitivului singular: a / –ä și ta / –.
Este bine de amintit că adăugarea terminației pluralului înaintea desinenței proprii a partitivului determină alternanța consonantică în rădăcina cuvântului.

 1. Desinența partitivului plural este a / –ä când rădăcina singularului se termină cu o vocală:
nominativ rădăcina plural partitiv plur.
nainen naise-lla (naisilla) naisia femeie
opettaja opettaja-lle (opettajille) opettajia profesor
pankki panki-sta (pankeista) pankkeja bancă
puhelin puhelime-lla (puhelimilla) puhelimia telefon
pöytä pöydä-llä (pöydillä) pöytiä masă
talo talo-ssa (taloissa) taloja casă
ystävä ystävä-lle (ystäville) ystäviä prieten
uusi uusia nou
käsi käsiä mână
 1. Desinența este ta / –:

• când rădăcina singularului se termină cu două vocale:

nominativ rădăcina plural partitiv plur.
kallis kallii-sta (kalliista) kalliita scump
kone konee-lla (koneilla) koneita mașină
maa maa-ssa (maissa) maita țară
työ t-ssä (töissä) töi muncă

• când rădăcina pluralului se termină cu diftongii –oi, –öi, –ei în cuvintele polisilabice:

nominativ rădăcina plural partitiv plur.
asia (asiassa) asioi-ssa asioita treabă
kirjailija (kirjailijalla) kirjailijoi-lla kirjailijoita scriitor
kynttilä (kynttilässä) kynttilöi-ssä kynttilöi lumânare
vaikea (vaikeasta) vaikei-sta vaikeita dificil

.

Observație! Dacă nu se specifică altfel, traducerile din exemplele de mai jos sunt doar ale nominativului.

.

Cuvântul se termină în două sau mai multe vocale.

Nominativ Partitiv sg Partitiv pl Traducere
maa maata maita țară
neliö neliö neliöi pătrat
tienoo tienoota tienoita ținut, împrejurimi
öi noapte

.

Cuvântul se termină într-o singură vocală iar rădăcina partitivuluise termină în consoană. Toate aceste cuvinte suportă alternanța vocalică i ↔ e .

Nominativ Partitiv sg Partitiv pl Traducere
jälsi jält jälsiä cambiu
kansi kantta kansia capac
kieli kiel kieliä limbă, limbaj
veitsi veis veitsiä cuțit
vesi vet vesiä apă
virsi virt virsiä imn religios
yksi yh yksiä unu

.

Cuvântul se termină într-o singură vocală ca și rădăcina partitivului.

Nominativ Partitiv sg Partitiv pl Traducere
kahvi kahvia kahveja cafea
kana kanaa kanoja găină
koira koiraa koiria câine
koulu koulua kouluja școală
kurki kurkea kurkia macara
suurempi suurempaa suurempia mai mare
tammi tammea tammia stejar

.

Cuvântul se termină într-o consoană iar rădăcina partitivului se termină într-o vocală. Acest grup include doar câteva cuvinte terminate în –n și unele cuvinte străine. Semnul pluralului i devine j între vocale.

Nominativ Partitiv sg Partitiv pl Traducere
seitsemän seitsemää seitsemiä șapte
stadion stadionia stadioneja stadion
suurin suurimpaa suurimpia cel mai mare
vasen vasempaa vasempia stâng

.

Cuvântul se termină într-o consoană ca și rădăcina partitivului iar rădăcina în grad tare a pluralului se termină într-o singură vocală.

Nominativ Partitiv sg Partitiv pl Traducere
askel askelta askelia pas
avain avainta avaimia cheie
hevonen hevosta hevosia cal
ien ien ikeniä ginigie
mahdoton mahdotonta mahdottomia imposibil
osuus osuutta osuuksia [cotă]parte
suurin suurinta suurimpia cel mai mare
tatar tatarta tattaria troscot
tuhat tuhatta tuhansia o mie
varis varista variksia cioară

.

Cuvântul se termină într-o consoană sau o consoană fantomă (vezi  Rădăcina genitivului 2.2.a) rădăcina partitivului se termină într-o consoană și rădăcina în grad tare a pluralului se termină într-un diftong.

Nominativ Partitiv sg Partitiv pl Traducere
karvas karvasta karvaita amar
kevät kevät keväi primăvară
koe koetta kokeita test, probă
laite laitetta laitteita aparat
ohut ohutta ohuita subțire
syönyt syönyt syönei mâncat
vene venet venei barcă
vieras vierasta vieraita străin; oaspete

.

.

Recapitulând, vedem în ce situații și ce desinențe putem adăuga:

 • Singular
  • Un cuvânt care se termină într-o singură vocală (cu excepția lui i și e)
   • Întrebuințează rădăcina partitivului singular (în acest caz este aceași cu forma de bază) la care adaugi –a sau –ä (depinde de armonia vocalică).
  • Un cuvânt care se termină într-o vocală dublă
   • Întrebuințează rădăcina partitivului singular la care  adaugi –ta sau – (depinde de armonia vocalică).
  • Un cuvânt care se termină într-un singur -i
   • Vezi dacă -i final se schimbă în -e la rădăcina genitivului sau rămâne -i.
    • dacă -i-ul final se schimbă în -e dar NU face parte din: -hi, -li, -ni, -ri sau -si
     • Întrebuințează rădăcina partitivului singular cu -e în locul -i-ului final la care  adaugi –a sau –ä (depinde de armonia vocalică).
    • dacă -i-ul final se schimbă în -e dar face parte din:  -hi, -li, -ni, -ri sau -si
     • Întrebuințează rădăcina partitivului singular fără -e la care  adaugi –ta sau – (depinde de armonia vocalică).
    • dacă -i-ul final rămâne -i
     • Întrebuințează rădăcina partitivului singular păstrând -i-ul final la care  adaugi –a sau –ä (depinde de armonia vocalică).
  • Un cuvânt care se termină într-un diftong
   • Întrebuințează rădăcina partitivului singular (în acest caz este aceași cu forma de bază) la care adaugi –a sau –ä (depinde de armonia vocalică).
  • Un cuvânt care se termină într-un singur -e
    • Întrebuințează rădăcina partitivului singular (în acest caz este aceași cu forma de bază) la care daugi –tta sau –ttä (depinde de armonia vocalică).
  • Un cuvânt care se termină în orice altă consoană (în afară de -t-ul care nu desemnează pluralul la link ultimul paragraf)
   • Întrebuințează rădăcina partitivului singular la care  adaugi –ta sau – (depinde de armonia vocalică).
 • Plural

La plural se respectă, în general aceleși reguli de mai sus cu observația că semnul pluralului i devine j între vocale iar la alcătuirea partitivului plural participă și rădăcina genitivului.

 • a/-ä

Folosește aceste teminații când numle gramatical se termină la nominativ singular într-o singură vocală alta decât -e sau -i.  De exemplu:

.

nominativ rădăcina partitivului
(
forma de bază)
partitiv singular
auto auto- autoa
hölmö hölmö- hölmöä
isä isä- isää
kyky kyky- kykyä
nahka nahka- nahkaa
puku puku- pukua

.

Observație! Câteva excepții de la reguli se găsesc menționate mai jos. Una din ele ar fi:

Aceste trminații pot fi folosite dacă -i-ul final al cuvântului nu se schimbă la genitiv:

nominativ rădăcina partitivului
(rădăcina genitivului)
partitiv singular
adjektiivi adjektiivi- adjektiivia
Helsinki Helsingi- Helsinkiä
Turkki Turki- Turkkia

.

Dacă nu-ți amintești dacă -i se schimbă în -e sau rămâne -i, vezi fila E sau I?

.

 • ta/-

Folosește aceste teminații când numle gramatical se termină într-o vocală dublă sau într-un diftong la nominativ singular.  De exemplu:

.

nominativ rădăcina partitivului
(
forma de bază)
(rădăcina genitivului)
partitiv singular
Espoo Espoo- Espoota
kuu kuu- kuuta
kyy kyy- kyytä
maa maa- maata
pii pii- piitä
suo suo- suota
sää sää- säätä
tee tee- teetä
tie tie- tietä
yö- yötä

.

Sau folosește aceste teminații când numle gramatical se termină într-un -i:

.

nominativ rădăcina genitivului partitiv singular
kieli kiele- kieltä
kuori kuore- kuorta
lohi lohe- lohta
pieni piene- pientä

.

Dacă nu-ți amintești dacă -i se schimbă în -e sau rămâne -i, vezi fila E sau I?

Sau folosește aceste teminații când numle gramatical se termină într-o consoană:

.

nominativ rădăcina partitivului partitiv singular
askel askel- askelta
avain avain- avainta
kirkas kirkas- kirkasta
manner manner- mannerta
taival taival- taivalta

.

 • tta/-ttä

Folosește aceste teminații când numle gramatical se termină într-un singur -e la nominativ.  De exemplu:

.

nominativ rădăcina partitivului partitiv singular
huone huone- huonetta
kone kone- konetta
liike liike- liikettä
osoite osoite- osoitetta
parveke parveke- parveketta

.

Sau folosește aceste teminații când un nume gramatical se termină în -t-ul care nu desemnează pluralul care devine vocală.

.

nominativ rădăcina partitivului
(rădăcina genitivului)
partitiv singular
airut airue- airuetta
kevät kevää- kevättä

.

.

Partitivul – excepții de la reguli.

Ce-ar fi o limbă fără excepții!

 • Singular
  • Un cuvânt care se termină într-un singur -e
   • Întrebuințează rădăcina partitivului singular (în acest caz este aceași cu forma de bază) la care adaugi –ta sau – (depinde de armonia vocalică).
   • EXCEPȚII:
    • următoarele primesc doar –a sau –ä:
nominativ partitiv
itse itseä
Kalle Kallea
kolme kolmea
nukke nukkea
Roope Roopea
  • Un cuvânt care se termină într-un singur -i
 • fără armonie vocalică:
nominativ partitiv
meri merta
veri verta
    • alternanță consonantică neobișnuită:
nominativ partitiv
lapsi lasta
lumi lunta
veitsi veistä
    • o excepție bizară care trebuie menționată:
nominativ partitiv
ori oritta dar și oria
  • Un cuvânt care se termină într-un diftong:
   • Întrebuințează rădăcina partitivului singular (în acest caz este aceași cu forma de bază) la care  adaugi –a sau –ä (depinde de armonia vocalică).
    • EXCEPȚII:
     • toate cuvintele terminate în diftongi altele decât –ia:
      • se poate folosi de asemenea terminația –ta/-.
nominativ partitiv
kauhea kauheaa ~ kauheata
makea makeaa ~ makeata
vaikea vaikeaa ~ vaikeata
  • Un cuvânt care se termină într-o singură vocală (Excepție pentru i)
   • Întrebuințează rădăcina partitivului singular (în acest caz este aceași cu forma de bază) la care  adaugi –a sau –ä (depinde de armonia vocalică).
    • EXCEPȚII:
     • o excepție bizară care trebuie menționată:
nominativ partitiv
kiiru kiirutta
  • Un cuvânt care se termină într-o vocală dublă (Excepții pentru dublul -o)
   • Întrebuințează rădăcina partitivului singular la care  adaugi –ta sau – (depinde de armonia vocalică).
  • Un cuvânt care se termină în orice altă consoană
   • Întrebuințează   rădăcina partitivului singular la care  adaugi –ta sau – (depinde de armonia vocalică).

.

Unele excepţii în care NICIODATĂ nu se întrebuinţează plural partitiv!

Cu cuvintele care sunt întotdeauna la plural
Finlandeză Română
Hiukset ovat pitkät. Părul este scurt.
Silmälasit ovat uudet. Ochelari sunt noi.
Cu lucruri care vin în perechi
Finlandeză Română
Kengät ovat märät. Pantofi sunt uzi.
Piilolinssit ovat kalliit. Lentilele de contact sunt scumpe.
Asociat cu părți ale corpului perechi
Finlandeză Română
Jalat olivat kylmät. Picioarele erau reci.
Kadet ovat lämpimät. Mâinile sunt calde.
Korvat ovat isot. Urechile sunt mari.
Posket olivat punaiset. Obrajii erau roşii.
Silmät ovat siniset. Ochii sunt albaștri.

.

.

Partitiv vs. Acuzativ

.

.

It seems likely that the partitive shred this function of old with the accusative, or a case which is formally indistinguishable from the accusative

(= nom. in the numerals; = instr. sing.)

(Norman Denison)

Se pare că partitivul împarte cu acuzativul această funcție mai veche sau cu un caz care, cel puțin formal, nu poate fi deosebit de acuzativ.

.

Partitivul nedeterminat

Limba finlandeză nu deosebește ABSOLUT ființele de lucruri, ele se întrepătrund după funcția gramaticală.

 1. ființă – face parte din, de-alde, din grupul, de felul

silloin mei ei vielä ollut (de-alde noi atunci nici nu era, de felul nostru atunci nici nu era)

joukon miehiä

 1. obiect – niște (cf franceză de sai italiană di)

miehiä seisoo pihalla (deși ființe în românește miehiä este prelucrat ca abstract, ca parte dintr-o mulțime) niște oameni / bărbați stau în curte.

.

Partitivul cu rol de acuzativ

pe, în, înspre, de-a lungul:

despre, dinspre: sanoa jotakin – a spune ceva despre ceva

Acuzativul din limba română ar putea avea un corespondent finlandez imaginarpartitiiviakkusatiivi“. Două exemple pot fi edificataore.

1. «Halosta arvostetaan» (pe Halonen o apreciem, Halonen este apreciată). Deși la partitiv în finlandeză, traducerea lui Halosta este cu acuzativul în română pe Halonen.

2. Când se spune în românește «l-a împușcat» finlandezul nu-nțelege mare lucru. În finlandeză ar suna cam așa:

 • hänet on ammuttu (la acuzativ hotărât, terminația nominativului), asta înseamnă că a fost împușcat și a murit „definitiv”(!), situația este încheiată, s-a terminat cu el.
 • Dacă häntä on ammuttu (un acuzativ nehotărât, în românește, cu terminația partitivului!) se schimbă lucrurile, sau s-a tras în el / spre el dar nu l-a nimerit, sau dacă l-a nimerit doar l-a rănit, situația nu este încheiată, se continuă, se tratează, trăiește în continuare.

.

 • etsiä jtk vs. etsiä jkn
  • Etsin kirjaani laatikosta.  Caut / căutam / am căutat / voi căuta cartea în sertar.
  • Etsin häntä. Îl caut. Îl căutam. L-am căutat. Îl voi căuta.
  • Etsin hänet käsiini. Am să-l prind eu.  (Observație. Se poate formula doar la viitor!  Dacă l-ai prins spui Löysin hänet.)

Remarcă la acest verb:

 • Cu etsiä jtk, verbul poate fi întrebuințat la toate timpurile dar cu etsiä jkn poate fi întrebuințat doar la viitor și nu are formă negativă.
 • kuulla jtk vs. kuulla jkn
  • Kuulin musiikkia. Am ascultat muzică. Am auzit muzică.
  • Kuulin räjähdyksen. Am auzit explozia.

Remarcă la acest verb:

 • Partitivul se întrebuințează când substantivele sunt inumerabile, nenumerabile, incomensurabile iar acuzativul când sunt numerabile, comensurabile.
 • iskeä jtk vs. iskeä jkn
  • Iskin häntä. Am dat în el.
  • Iskin hänet. Am dat în el (și l-am lovit).

Remarcă la acest verb:

 • În propozițiile negative este doar contextul decide care din cele două cazuri pot fi folosite!
 • lyödä jtk vs. lyödä jkn
  • Löin häntä. L-am lovit.
  • Löin hänet. L-am învins.
  • Löin hänet ritariksi.  L-am înnobilat.

Remarcă la acest verb:

 • În propozițiile negative doar contextul decide care din cele două cazuri pot fi folosite!

.

Introdus  / lisätty 7.9.2010

Actualizat / päivitetty 28.4.2014

.

Vartalon loppu

Esimerkkejä

Pääte

V

tyttö-ä, katu-a, poika-a, lasi-a, paperi-a, nalle-a, tärkeä-ä

-A

VV

maa-ta, lapio-ta, tärkeä-tä

-tA

C

varas-ta, avain-ta, pien-tä, nais-ta, työtön-tä, totuut-ta, tuote=t=ta

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: