Blogulblog's Blog

Pronume relativ – Relatiivipronomini

 Pronumele relativ – Relatiivipronomini

.

Sol_bl

.

Relatiivipronomini kiel. jhk toisen lauseen sanaan t. sanaryhmään (korrelaattiin) viittaava pronomini, joka aloittaa sivulauseen. Relatiivipronominit ”joka” ja ”mikä”.

 • Relatiivipronomini: joka, mikä (viittaa edellä olevaan sanaan tai lauseeseen: „tyttö, joka oli…”),

 

Pronume relativ = pronume care face legătura dintre propoziții subordonate și cuvinte din propozițiile regente pe care le determină.

Așa cum am mai spus, același pronume poate fi categorisit după poziția și după funcția pe care o are în propoziție dar și după intonația cu care se folosește.

relatiivipronomini

Relatiivipronomini on relatiivilausetta aloittava pronomini joka, kuka ja mikä. Relatiivipronominin korrelaattina on NP, jota relatiivilause määrittää, esim. Tein ruokaa, joka maistui kaikille. Pronomini voi saada tulkintansa myös koko lauseesta, johon se liittyy, tai osasta lausetta, esim. Hän voitti kilpailun, mikä yllätti kaikki. Itsenäisen relatiivilauseen relatiivipronominilla ei ole korrelaattia, esim. Mä katon telkasta mitä mä haluun. (» § 735–.) Relatiivipronominikantaisia ovat relatiiviset proadjektiivit jollainen, millainen ja relatiiviiset proadjektiivit jolloin, milloin, jonne, minne, jotka nekin aloittavat relatiivilausetta: (tehtävä) jollaisesta olen aina haaveillut, (seutu) jonne edelleen kaipaan.

§ 735 Relatiivipronominien ominaisuudet

Relatiivipronomini joka, kuka tai mikä on relatiivilauseen tuntomerkki ja sijoittuu sen alkuun (» § 11641171). Kun relatiivilause on substantiivin määritteenä (a), relatiivipronominia edeltävä NP on pronominin korrelaatti. Pronomini voi kuitenkin saada tulkintansa koko lauseesta, johon se liittyy, tai osasta lausetta (b). Itsenäisessä relatiivilauseessa pronominilla ei ole korrelaattia (c) (» § 1169).

(a)

Tytöt ja naiset eivät saa koulutusta ja tietoa, joita työskentely kodin ulkopuolella edellyttäisi. Tämä on alku noidankehälle, jonka päässä on köyhyys. (l)

(b)

Fosfaatit rehevöittävät vesistöjä, mikä on nähtävissä levien runsaana kasvuna. (l) | Tämä vapaus antaa Groopille tilaa levyttää vaikkapa suomalaisia joululauluja, mitä hän teki viime viikon Tampereella – –. (l)

(c)

Tulkoon vain kuka uskaltaa. | Kyllä minä maksan mitä pyydät.

Relatiivipronomini on lauseen alussa silloinkin, kun muu sitä vastaava sana sijoittuisi pääsanansa jälkeen: suurin osa tauluista mutta taulut, joista suurin osa oli väärennöksiä. Niinpä tavallisesti prepositioiksi laskettavat sanat kuten ilman toimivat tässä yhteydessä postpositioina: – – hänen pelastuksensa, jota ilman hän olisi hukassa (k).

Relatiivipronomini on korrelaattinsa kanssa samassa luvussa. Luvun samuus perustuu merkitykseen, ei muotoon: muodoltaan yksikölliseen ilmaukseen kaksi ritaria liittyy monikollinen pronomini (d).

(d)

Salissa hän oli nähnyt kaksi ritaria, jotka pelasivat lautapeliä kultaisilla nappuloilla. (k)

Relatiivipronomini esiintyy ensisijaisesti itsenäisenä NP:nä. Substantiivin kongruoivana määritteenä se on mahdollinen mutta harvinainen (e).

(e)

Kansakoulu oli sinänsä yhtenäiskoulu, jolla nimellä peruskoulua aikanaan kehiteltiin. (k) | Siirtymävaihe A kestää kolme vuotta, jona aikana mm. kaikki julkinen velka siirtyy eurorahamääräiseksi. (l)

Huom. Lauseopin arkiston yleiskielen aineistossa on kaikkiaan 2489 relatiivipronominin, ‑adverbin ja ‑adjektiivin esiintymää. Vain 9 niistä oli substantiivin kongruoivana määritteenä toimivia relatiivipronomineja kuten esimerkkiryhmässä (e).

.

Declinarea pronumelui relativ

.

Relatiivipronominit ovat joka ja mikä. Loppu –kA esiintyy vain yksikön ja monikon nominatiivissa ja akkusatiivissa sekä yksikön genetiivissä. Yleiset vartalot ovat siten jo– (jo+i-) ja mi-.

relatpro

Relatiivipronominien taivutusmuotoja

.

Relatiivipronominit viittaavat normaalisti johonkin toiseen sanaan ja aloittavat relatiivisen sivulauseen.

.

 

Deci, pronumele relative sunt: joka, mikä și kuka.

Mies, joka puhuu nyt, on minun veljeni. – Bărbatul care vorbește este fratele meu

Ihmiset, joiden kanssa puhut, ovat ystäviäni. – Persoanele despre care vorbești, sunt prietenii mei

Hän on tehnyt jotain, mitä en voi hyväksyä. – A făcut ceva ce nu-mi convine [nu pot accepta]

Declinarea pronumelor relative

.

singular

plural

(acel, acea) care

care

cine

(acei, acele) care

care

cine

nominativ

joka

mikä

kuka

jotka

mitkä

ketkä

genitiv

jonka

min

kenen

joiden

min

keiden keitten

partitiv

jota

mi

ke

joita

mi

kei

acuzativ

jonka

mikä, min

kenet

jotka

mitkä

ketkä

inesiv

jossa

missä

kenessä

joissa

missä

keissä

elativ

josta

mistä

kenestä

joista

mistä

keistä

ilativ

johon

mihin

keneen

joihin

mihin

keihin

jonne

minne

kehen

adesiv

jolla

millä

kenellä

joilla

millä

keillä

ablativ

jolta

miltä

keneltä

joilta

miltä

keiltä

alativ

jolle

mille

kenelle

joille

mille

keille

traslativ

joksi

miksi

keneksi

joiksi

miksi

keiksi

esiv

jona

mi

kene

joina

mi

kei

abesiv

jotta

kenettä

joitta

keittä

.

Diferența între folosirea lui joka și a lui mikä

Ca regulă generală, pronumele relativ joka se folosște pentru a desemna ceva concret, indiferent dacă este vorba de  persoane, animale sau lucruri.

Ovella on kaksi poikaa, jotka kysyvät sinua. – Sunt doi băieți la ușă care întreabă de tine.

Ystävä, jolle olen soittanut, asuu Yhdysvalloissa. – Prietenul căruia i-am telefonat ocuiește în Statele Unite.

Talossa, jonka edessä me olemme, asuu filmitähti. – În casa, în fața căreia ne aflăm, locuiește o stea de cinema.

Kirja, jonka ostin, on vielä autossa. – Cartea pe care am cumpărat-o este încă în mașină.

Anna luki lomamatkalla kirjan, joka innosti pohtimaan tulevaisuutta. – În călătorie, Anna a citit cartea care a făcut-o să se gândească la viitor.

.

Pronumele mikä se întrebuințează:

1. atunci când se referă la toată fraza care o precede:

Kone rikkoutui, mikä hidasti tuotantoa. – Mașina s-a stricat și asta a încetinit toată producția.

Antti sai pestä pyykkinsä itse, mikä oli hänelle vain hyväksi. – Antti a putut să-și spele singur rufele, ceea ce a fost, pentru el, mare lucru.

2. când se referă la pronumele se, jokin, kaikki, mikään:

Se, mitä hän sanoo, on totta. – Este adevărat [ceea] ce zice.

Tarvitsen jotain, mitä en löydä mistään. – Mi-ar trebui ceva ce nu găsesc nicăieri.

Älä usko kaikkea, mitä luet. – Să nu crezi tot ce citești.

En ymmärtänyt mitään, mitä sanoit. – N-am înțeles nimic din ce-ai spus.

 • Uneori pronumele se poate fi omis:

Ota mitä tarvitset. – Ia ce ai nevoie.

3. când cuvântul la care se referă este însoțit de un superlativ:

He ovat parhaita ystäviä, mitä minulla on koskaan ollut. – Sunt cei mai buni prieteni pe care i-am avut vreodată.

Tämä kirja on kaunein, mitä minä olen lukenut. – Asta-i cartea cea mai bună pe care am citit-o vreodată.

4. când pronumele relativ exprimă un complement de loc (în acest caz se poate întrebuința și joka):

Asutko vielä paikassa, missä (jossa) olet syntynyt? – Locuiești tot acolo unde te-ai născut?

Pidän pikku kaupungista, mihin (johon / minne / jonne) olet muuttanut. – Îmi place orășelul în care te-ai mutat.

 • Uneori este utilizat pronumele joka chiar și atunci când ar fi de preferat să se utilizeze mikä:

Tapahtui se, jota (preferabil: mitä) pelkäsin. – S-a întâmplat tocmai de ce mă temeam.

.

De remarcat virgula obligatorie care se cere înainte de joka sau de mikä, atunci când ele introduc o propoziție secundară.

.

Pentru diferența între joka și mikä mai compară:

Ei ole ketäänkeneen (=kehen) luottaa. – Nu e nimeni în care să te poți încrede [în care să ai încredere].

Hänet valittiin presidentiksi, mikä oli odotettavissa. – A fost ales președinte, ceea ce era de așteptat.

.

nominatiivi akkusatiivi genetiivi partitiivi essiivi translatiivi inessiivi elatiivi illatiivi adessiivi ablatiivi allatiivi
sg joka jonka/joka* jonka jota jona joksi jossa josta johon jolla jolta jolle
pl jotka jotka joiden / joitten joita joina joiksi joissa joista joihin joilla joilta joille

.

Yksikkö

.

Monikko

Nom. joka All. jolle Nom. jotka All. joille
Gen. jonka Adess. jolla Gen. joiden Adess. joilla
Part. jota Abl. jolta Part. joita Abl. joilta
Ill. johon Tr. joksi Ill. joihin Tr. joiksi
Iness. jossa Ess. jona Iness. joissa Ess. joina
El. josta Abess. jotta El. joista Abess. joitta

.

Pronumele

joka (rădăcina jo-)

 1. (relativ) cine, ce, care; fiecare
 2. (indefiniittinen, taipumaton) jokainen, kukin. Indefinit și indeclinabil în expresii. O altă semnificație a pronumelui joka, legată de un substantiv: fiecare.

Viime kesänä kävin tansseissa joka kerta.– Vara trecută am fost de fiecare dată la dans.

Joka toinen päivä käyn ostoksilla. – Tot a doua zi mă duc la cumpărături.

Hän käy lenkillä joka päivä. – Aleargă în fiecare zi.

  • joka puolella/puolelta/puolelle, joka paikassa/paikasta/paikkaan – oriunde
  • joka tapauksessa – în orice caz
  • joka toinen vuosi – bienal, tot la doi ani, tot al doilea an
 1. 3. (indefiniittinen, taipuva) – indefinit dar declinabil în propiziții secundare atunci când se referă la substantivul (adesea subiectul) propoziției principale. Viittaa juuri edellä mainittuun sanaan (korrelaattiin); tämän ja korrelaatin välissä voi olla vain postpositio (vrt. mikä)

Osta lahja, josta on hyötyä! – Cumpără un cadou care să fie util.

Tyttö on iloinen. Tyttö laulaa. – Tyttö, joka laulaa, on iloinen. – Fata care cântă este veselă.

Tämä on kirja, jonka sain lahjaksi. – Asta-i cartea pe care am primit-o cadou.

Tänään tulee elokuva, josta puhuin. – Astăzi vine filmul despre care am vorbit.

Mies, jota autoin, on naapurini. – Bărbatul pe care l-am ajutat, este vecinul meu.

 • jollakin tavalla (adesiv sg.) – oarecum, într-un fel, într-un fel sau în altul, prin orice mijloc

.

Declinare

Declinare neregulată, unele cazuri se întrebuințează foarte rar. Conjuncția jos ar putea fi lativul singular al acestui  pronume.

Declinarea lui joka

caz

singular

plural

formă
adverbială

singular

plurall

nominativ joka jotka superesiv
genitiv jonka joiden
joitten
delativ
partitiv jota joita sublativ jonne
acuzativ joka, jonka jotka lativ (jos?)
inesiv jossa joissa temporal jolloin
elativ josta joista cauzativ joten
ilativ johon joihin prolativ (joitse)
adesiv jolla joilla
ablativ jolta joilta
alativ jolle joille
esiv jona joina
translativ joksi joiksi
instructiv (join)
abesiv (jotta) (joitta)
comitativ (joine)

Observație!

 • În dialecte finlandeze estice, rădăcina indeclinabilă ka este folosită încă și ar putea apărea și în finlandeza standard, fără să se considere că este o eroare:
 • joidenka, jotenka, joihinka, jonneka etc.

.

Termeni derivați

 • joka ainoa, joka ikinen
 • joka toinen
 • jokamies
 • jokapäiväinen
 • jokainen
 • jokin
 • joku
 • jompikumpi
 • jokainen (apropiat ca semnificație)

.

Pentru joka vezi și Lista unor forme pronominale la diferite cazuri de declinare

.

Pronumele

mikä (rădăcina mi-)

 1. (interogativ) care, ce, ceea ce
 2. (indefinit) orice
 3. (relativ) care, ce, ceea ce, asta

.

Întrebuințare

 1. (interrogatiivinen) viittaa asiaan tai esineeseen kysymyslauseissa (huomaa taivutusmuotojen yksikön ja monikon identtisyys)
 • Mikä tämä on? – Ce e asta?
 • (a) Hän osti auton, mikä ilahdutti minua suuresti. (Minua ilahdutti se, että hän osti auton). – Și-a cumpărat mașină, ceea ce m-a bucurat enorm. DAR
 • (b) Hän osti auton, joka ilahdutti minua suuresti. (Minua ilahdutti auto, jonka hän osti). – Și-a cumpărat o mașină care mi-a plăcut foarte mult.
 1. (relatiivinen) viittaa koko edelliseen lauseeseen, eläimeen tai elottomaan asiaan viittaavaan pronominiin tai superlatiiviin – Mikä este folosit pentru a desemna o propoziție întreagă (1), un superlativ sau un substantiv modificat de un superlativ (2) sau un pronume care nu se referă la o persoană (3):
 • (1) Kaikkimenikinlopultahyvin, mikä oli suuri helpotus. – Până la urmă totul a mers bine ceea ce a fost o mare ușurare.
 • (2) Se on parasta, mitä minulle on koskaan tapahtunut. – Este cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat vreodată.
 • (2) Se on paras elokuva, minkä olen koskaan nähnyt. – Este cel mai bun film pe care l-am văzut vreodată.
 • (3) Hän todisti sen, mikä oli todistettavissa. – A demonstrat / dovedit ceea ce era de demonstrat / dovedit.
 • (3) Hän todisti kaiken, mikä oli todistettavissa. – A dovedit tot ce era de dovedit.
 1.  (indefiniittinen) se, joka
 • Minkä taakseen jättää, edestään löytää. – De ce ți-e frică, d-aia nu scapi.

.

Declinare

Declinare neregulată, unele cazuri se întrebuințează foarte rar.

.

Declinarea lui mikä

caz

singular

plural

formă
adverbială

singular

plural

nominativ mikä mitkä superesiv
genitiv minkä minkä delativ
partitiv mitä mitä sublativ minne
acuzativ mikä, minkä mitkä lativ
inesiv missä missä temporal milloin
elativ mistä mistä cauzativ miten
ilativ mihin(mihinkä) mihin(mihinkä) prolativ
adesiv millä millä
ablativ miltä miltä
alativ mille mille
esiv minä minä
translativ miksi(miksikä) miksi(miksikä)
instructiv
abesiv
comitativ

.

Atunci când pronumele relativ mikä se folosește în exclamații cu valoare lui ce din română, se mai poate numi și pronume exclamativ.

Mikä ihana aamu! – Ce frumoasă dimineață!

Mikä rohkeus! – Ce curaj!

Sinonime

 • (relativ) care, ce: mi (archaic, poetic)

Termeni derivați

 • helppoa kuin mikä – cât se poate de ușor
 • millainen
 • minkälainen

Pronumele relative la nominativ

Singular Plural
care joka jotka
ce mikä mitkä

 

Observație!

Pronumele relativ indefinit/nedefinit joka nu se declină, deși echivalentul lui jokainen se declină după modelul nainen. Următoarele două exemple sunt echivalente și sunt ambele corecte:
.

Hän kutsui joka pojan luokseen. A invitat la ea fiecare băiat [toți băieții].
Hän kutsui jokaisen pojan luokseen. A invitat la ea pe fiecare băiat.

.

Mikä poate fi și pronume interogativ. Cel mai simplu mod de a afla dacă mikä este pronume interogativ sau relativ este încercarea de a-l înlocui cu joka. Dacă înlocuirea este posibilă, atunci mikä este un pronume relativ.

Atunci când joka este folosit într-o propoziție, se referă la cuvântul din fața lui. Pe de altă parte, mikä se referă la un  cuvânt din propoziția precedentă sau la o întreagă propoziție.

 .


Atenție la punctuație!

De remarcat virgula obligatorie care se cere înainte de joka sau de mikä, atunci când ele introduc o propoziție secundară.

.

Pentru mikä vezi și Pronumele interogativ – Interrogatiivipronomini

.

Pronumele

kuka (rădăcina ku-)

Kuka-pronominin useimmat taivutusmuodot rakentuvat yksikössä kene-vartaloon ja monikossa kei-vartaloon. Myös yksikön nominatiivia kenkäytetään, mutta se kuuluu lähinnä runokieleen ja ylätyyliin. Sen sijaan monikon nominatiivi ke+t+kä on normaalityylinen (ku+t+ka-muotoakin tavataan).

Yksikön partitiivi on ke+tä. Lyhytvartaloisia muotoja voidaan käyttää muistakin sijoista paitsi yks. genetiivistä ja akkusatiivista: ke+nä, (ke+ssä, ke+stäke+hen, ke+llä, ke+ltä, ke+lle.

Kuka-pronominin yksikön akkusatiivi on kene+t. Vain sillä ja persoonapronomineilla on erityiset akkusatiivimuodot (muuten akkusatiivi on genetiivin tai nominatiivin kaltainen).

Mikä-pronominin monikkomuodot paitsi mon. nominatiivi ja akkusatiivi (mi+t+kä) ovat samannäköisiä kuin yksikkömuodot.

Kumpi taipuu kuten komparatiivimuotoinen adjektiivi: ku+mpi : ku+mpa+na : ku+mma+n (vrt. paksu+mpi : paksu+mpa+na : paksu+mma+n).

.

Declinarea lui kuka

cazul singular plural formă adverbială singular plural
nominativ kuka / ken (kutka) ketkä superesiv
genitiv (kunka) kenen (kuiden) keiden
(kuitten) keitten
delativ
partitiv (kuta) ketä (kuita) keitä sublativ
acuzativ (kunka) kenet (kutka) ketkä lativ (kun*)
inesiv (kussa) kenessä (kuissa) keissä temporal
elativ (kusta) kenestä (kuista) keistä cauzativ (kuten*), (kutenka*)
ilativ (kuhun) keneen
(——) kehen
(kuihin) keihin prolativ
adesiv (kulla) kenellä (kuilla) keillä
ablativ (kulta) keneltä (kuilta) keiltä
alativ (kulle) kenelle (kuille) keille
esiv (kuna) kenenä (kuina) keinä
translativ (kuksi) keneksi (kuiksi) keiksi
instructiv (kuin, kuinka*) (—)
abesiv (kutta) kenettä (kuitta) keittä
comitativ

 

Observație! formele marcate cu asterisc pot avea alte semnificații. Formele din paranteze sunt întrebuințate, fie dialectal, fie în stilul elevat dar sunt în uz curent.

.

nominatiivi akkusatiivi genitiivi partitiivi essiivi translatiivi inessiivi elatiivi illatiivi adessiivi ablatiivi allatiivi
(sg) kuka kenet, ketkä kenen ketä kenenä keneksi kenessä kenestä keneen / kehen kenellä / kellä keneltä / keltä kenelle / kelle
(pl) ketkä ketkä keiden keitä keina keiksi keissa keistä keihin keillä keiltä keille
kenä keksi kessä kestä kehen kellä keltä kelle
(sg) mikä mikä, minkä minkä mitä minä miksi missä mistä mihin millä miltä mille
(pl) mitkä mitkä minkä mitä minä miksi missä mistä mihin millä miltä mille
(sg) kumpi kumpi, kumman kumman kumpaa kummana kummaksi kummassa kummasta kumpaan kummalla kummalta kummalle
(pl) kummat kummat kumpien kumpia kumpina kummiksi kummissa kummista kumpiin kummilla kummilta kummille

.

Pentru kuka vezi și Pronumele interogativ – Interrogatiivipronomini

.

Introdus  / lisätty 25.5.2013

.

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: