Blogulblog's Blog

Pronume recicproc – Resiprookkipronomini

Pronumele recicproc – resiprookkipronomini

.

Sol_rd

.

Vezi și pagina Toinen & Co. cu care se completează

.

Notă preliminară!

.

Pentru că toinen poate avea mai multe funcții, este necesar să le departajăm.

1. Iniațial, toinen este considerat un numeral ordinal care înseamnă al doilea [vezi numeralul ordinal]

 • (järjestysluku) numeroa kaksi vastaava järjestysluku: ensimmäisen jälkeen ja ennen kolmatta
  • Tulin kilpailussa toiseksi.

2. Toinen mai poate fi adjectiv cu sensul de alt, altul, alta. [vezi adjectivul]

 • ei tämä tai tuo, eri
  • Toinen tie olisi parempi vaihtoehto.
  • Myös toista tapaa olisi syytä kokeilla.
  • Se on toinen tarina.
  • Se oli toinen henkilö.

3. În sfârșit, toinen este considerat aici doar în sintagme de genul toinen toisensa unde este pronume reciproc.

  • (indefiniittinen) jompikumpi kahdesta ihmisestä, asiasta tai esineestä, muu kuin puheena oleva
   • En se ollut minä, vaan eräs toinen oppilas.

.

toinen ● al doilea; a doua ■ (lukus) andra; (mask) andre

toinen toisensa [jälkeen] ● unul [după] altul; una [după] alta ■ den ena [efter] den andra

toinen toisensa, toinen toistaan, toinen toisiaan, toinen toisilleen jne. ● reciproc; unul pe altul; una pe alta; unii pe alții; unele pe altele ■ (vastavuoroisuutta ilmaisemassa) varandra

.

he eivät pidä toisistaan ● ei nu se plac [unul pe altul] ■ de tycker inte om varandra

he halasivat toisiaan ● s-au îmbrățișat [una pe alta] ■ de kramades; de kramade varandra

he katsoivat toinen toistaan ● s-au privit [unii pe alții] ■ de såg på varandra

he lainasivat toistensa kirjoja ● și-au împrumutat cărți reciproc ■ de lånade varandras böcker

he rakastavat toisiaan ● se iubesc [unul pe alta] ■ de älskar varandra

he saavat tukea toisiltaan ● s-au sprijinit [unele pe altele] ■ de har stöd av varandra

he sanoivat toisilleen hyvää yötä ● și-au spus unul altuia noapte bună ■ de sade god natt till varandra

he tapasivat kolmena päivänä peräkkäin (peräkkäisenä päivänä) ● s-au întâlnit trei zile la rând ■ de träffades tre dagar efter varandra

he tapasivat toisensa ● s-au întâlnit [unul cu altul] ■ de träffades; de träffade varandra

joka toinen ● tot al doilea; alternativ ■ varannan, vartannat

joka toinen viikko ● tot a doua săptămână; alternând la două săptâmâni ■ varannan vecka

lopussa he saivat toisensa ● în sfârșit s-au regăsit [unul pe altul] ■ de fick varandra på slutet

toinen toisensa jälkeen ● unul după altul ■ efter vartannat

toistensa vieressä, vierekkäin ● unul lângă altul ■ bredvid varandra

vaihtaa hattuja keskenään ● și-au schimbat între ei pălăriile ■ byta hattar med varandra

.

Resiprookkipronomini kiel. vastavuoroisuutta ilmaiseva pronomini, esim. toinen toistansa.

Resiprookkipronomini on pronomini (toinen) toinen+possessiivisuffiksi, joka tulkitaan saman lauseen merkitykseltään monikollisen jäsenen, yleensä subjektin perusteella, esim. Minni ja Mikki kuiskailevat toisilleen, Me autamme toinen toisiamme. Pronomini osoittaa, että verbin ilmaisema toiminta tai suhde koskee subjektin tai muun korrelaatin tarkoittaman joukon jäseniä vastavuoroisesti. Pronominin possessiivisuffiksi noudattaa korrelaatin kieliopillista persoonaa. (» § 732.) Resiprookkipronomini kuuluu refleksiivisen anaforan piiriin.

 • Resiprookkipronomin: toinen (toinen toistaan; toinen toistansa.)

toinen toisemme

toinen toisenne

toinen toisensa

Între pronumele reflexiv și pronumele reciproc există un grad de rudenie, unii grămătici le consideră împreună, itse – eu însumi fiind antonimul lui toinen – altcineva.

§ 732 Milloin toinen on resiprookkipronomini?

Resiprookkipronomini toinen+POS on itsenäisen NP:n muodostava pronomini, joka on refleksiivipronominin tapaan samassa lauseessa kuin korrelaattinsa. Resiprookkinen eli vastavuoroinen suhde edellyttää kahden tai useamman jäsenen joukkoa. Jos on puhe kahdesta, sanottu pätee niistä molempiin (a). Jos puhe on joukosta, suhde voi päteä jokaiseen mahdolliseen pariin, joka sen jäsenistä muodostuu (b). Suhde voi kuitenkin koskea ainoastaan osaa joukon jäsenistä. Lauseessa (c) riittää, että jokin suhteellisen merkittävä osa ryhmäläisistä kosketteli yhtä tai useampaa muuta. Lause (d) taas ymmärretään kirjaimellisesti ajatellen niin, että jokainen lehti on tarttunut johonkin toiseen; olennaista on kuitenkin, että lehdistä on syntynyt yhtenäinen kokonaisuus.

(a)

Esko ja Mikko kehuvat toisiaan. [Esko kehuu Mikkoa ja Mikko kehuu Eskoa]

(b)

Ryhmäläiset sinuttelivat toisiaan.

(c)

Ryhmäläiset koskettelivat toisiaan.

(d)

Kirjan lehdet olivat tarttuneet toisiinsa enkä saanut sitä auki.

Kuten refleksiivipronomininkin tapauksessa, korrelaatti on yleensä subjektina ja pronomini jossakin muussa lauseenjäsentehtävässä (» § 14451455; muista toinen-sanan tehtävistä » § 767). Refleksiivi- ja resiprookkipronominille on yhteistä myös se, että niihin kuuluu possessiivisuffiksi, joka on persoonaltaan sama kuin pronominin korrelaatti. Lisäksi molempia pronomineja käytetään vain itsenäisesti eivätkä ne saa määritteitä. Erona on se, että resiprookkipronomini toimii vapaasti myös genetiivimääritteenä:

(e)

He olivat vähän väliä kiinni toistensa tukassa. | He ovat tyytyväisiä toistensa suorituksiin.

.

§ 733 Vaihtoehdot toisiaan, toistaan ja toinen toistaan

Toinen-sana esiintyy resiprookkipronominina kolmella tavalla:

 • Monikollinen: toinen+monikko+sija+POS: He rakastavat toisiaan.
 • Sanaliitto: toinen toinen+(monikko+)sija+POS: He huolehtivat toinen toisestaan.
 • Yksiköllinen: toinen+sija+POS: Kukaan ei ole toisensa kaltainen.

Yksisanainen monikollinen pronomini on tavallisin, mutta se on yleensä vaihtoehtoinen kahdesta toinen-sanasta koostuvan liiton kanssa ja esiintyy sen kanssa samoissa yhteyksissä (a). Sanaliitto on kuitenkin vakiintunut komparatiivisanan täydennyksenä toimivaan partitiiviin (b) ja adpositioiden jälkeen, perään yhteyteen (c). Tällaiset ilmaukset korostavat puheena olevan joukon tai ominaisuuden runsautta.

(a)

Kaksi hommaa tukee toinen toistaan, mutta ne myös syövät toisiaan. (l) | Viime vuosikymmeninä historiantutkimus, sosiologia ja antropologia ovat lähestyneet toisiaan ja saaneet vaikutteita toinen toisiltaan. (a) | Suomen ja Kiinan kahdenvälinen kauppa on hyvä esimerkki siitä, kuinka kaksi toisiaan täydentävää taloutta voi hyötyä toinen toisestaan. (a)

(b)

Tiedotusvälineisiin kulkeutuneet tarinat Korkeimman totuuden [lahkon] toiminnasta ovat toinen toistaan sensaatiomaisempia. (l)

(c)

Talouskasvun tutkijat toinen toisensa jälkeen sen sijaan neuvovat alentamaan verotusta, että talous pääsisi myönteisen kehityksen kierteeseen. (l) | Suunnitelmia tehtiin toinen toisensa perään, suit sait. (l)

Sanaliitto toinen toise- esiintyy yksikkömuotoisena, kun korrelaatti on yksikkömuotoinen mutta joukkotarkoitteinen, esim. kvanttoripronomini (d).

(d)

Sama kuva tulee uuden vuosiesitteemme kanteen. Näin kaikki markkinointi tukee toinen toistaan. (l) ~ *kaikki markkinointi tukee toisiaan | Esimerkiksi sähköjärjestelmien rakentaminen on ollut spesiaalihommaa, sillä samalla alueella on monenlaista, toinen toistaan häiritsevää toimintaa. (l)

Myös kolmannen vaihtoehdon, yksisanaisen yksiköllisen pronominin, korrelaattina on yleensä kvanttoripronomini (e). Lisäksi yksinkertainen yksiköllinen pronomini on vakiintunut eräisiin toistumisen ilmauksiin, joissa korrelaatti on epäspesifinen (f): seurata-verbin yhteyteen sekä rakenteeseen x toisensa jälkeen ~ perään; vrt. toinen toisensa perään (c).

(e)

Näinä aikoina jokainen kyselee toiseltaan, miten meidän käy tässä maailmassa, – –. (l) | Kulttuurin evoluutio ja aivojen evoluutio kulkivat rinta rinnan, kumpikin toistaan edistäen. (k) | – – aukion ylitti vain muutama kulkija toistaan kaihtaen. (l)

(f)

Sensaatio seuraa toistaan. (l) | Täällä voisi viipyä kesän toisensa jälkeen kaivamassa. (la)

Huom. Tyyppiä toinen toisiaan, jossa jälkimmäinen osa on monikossa, on pidetty norminvastaisena (Räikkälä 1986a). Tekstikorpuksissa se on kuitenkin lähes yhtä tavallinen kuin monikollinen vastineensa, ellei lukuun oteta komparatiivin yhteyteen vakiintunutta tyyppiä toinen toistaan hienompia.

toinen38   (toisekseen, toiseksi, toisin, toissa ks. erikseen) järjestysluku, pron. ja adj.

 1.  järjestyslukuna merkitään numerolla 2. t. II (suuremmissa luvuissa myös 2:s). Kesäkuun toinen päivä. Toinen joulupäivä eli tapaninpäivä. Toinen kerros. Toinen maailmansota. Kahdeskymmenestoinen (t. -kahdes).

 2.  järjestyksessä ensimmäisen jälkeen tuleva.

 a.  paikallisesti t. ajallisesti. Hän on kuvassa toinen vasemmalta. Asian toinen käsittely. Toisen polven helsinkiläinen. Meni toisiin naimisiin. Hänen toinen vaimonsa. Näin elokuvan nyt toisen kerran, toista kertaa.

 b.  arvo-, tärkeys-, suuruus- tms. järjestykseen liittyen. Toinen palkinto, sija. Tuli maaliin toisena. Hän on pääjohtajan jälkeen toinen mies yhtiössä. Urheilu on hänen harrastuksissaan vasta toisella sijalla. Toisen asteen palovamma. Matkustaa toisessa luokassa. Toisen luokan [= ei parhaimpiin kuuluva] kyky. Tunsi itsensä toisen luokan kansalaiseksi vähäarvoiseksi, huono-osaiseksi tms. Toisen käden [= ei asianomaisilta saatu, välikäsien kautta saatu] tieto.

 Mus. Toinen [= matalampi] tenori, basso [moniäänisessä kuorossa]. Soittaa toista viulua myös kuv. ks. viulu.

 c.  Joka toinen sarjasta 2., 4., 6. jne. (t. 1., 3., 5. jne.); myös ilmaisemassa puolta jstak lukumäärästä t. yl. useutta. Rivistä komennettiin ulos joka toinen mies. Tilaisuus pidetään joka toinen vuosi. Lähes joka toinen suomalainen kärsii tästä vaivasta. Tuntuu, että joka toisella on sama ongelma.

 3.  lukumäärästä.

 a.  yhden lisäksi yksi; ennestään olevaan lisäksi yhtä suuri määrä. Ota vielä toinen. Odotimme vielä toisen tunnin. Sai jo toisen muistutuksen. Älä tee tätä toista kertaa enää, uudestaan. Joutui tekemään kaiken toiseen kertaan uudestaan, toistamiseen. Tarjoan lisää toiset sata markkaa. Työ vie vielä toiset kaksi viikkoa. Toinen mokoma vars. ark. ks. mokoma 3.

 b.  ilmaisemassa että jtak on enemmän kuin yksi mutta vähemmän kuin kaksi mittayksikköä. Toista metriä pitkä. Toista kiloa painava hauki. Työ kesti toista viikkoa. Uhrien määrä nousi toiselle sadalle. Toisella vuodella [= iältään yhden ja kahden vuoden välillä] oleva lapsi. Poika on toisella kymmenellä kymmenen mutta ei 20:tä täyttänyt.

 Erik. -toista perus- ja järjestyslukujen 11—19 taipumattomana jälkiosana. Yksi-, kolme-, viisitoista. Neljäs-, kahdeksastoista. Kahdennellatoista ikävuodella.

 4.  ilmaisemassa että jk vastaa jtak, on rinnastettavissa jhk, on samanarvoinen jnk kanssa. Hän oli minulle kuin toinen äiti. Ranska on hänen toinen kotimaansa. Uskoi olevansa toinen Väinö Linna. Tottumus on toinen luonto SL. Toinen minä ks. minä 3.c. Niin hyvää esimiestä ei hevin löydy toista. Niin komea talo, ettei toista koko kylässä. Toista sellaista ihmistä en ole tavannut.

 Ark. Toinen hyvä harmia, kyllästymistä yms. ilmaisten osoittamassa, että jk on verrattavissa jhk. Ja Pekka sitten, toinen hyvä! No, siinä meillä on toinen tohelo!

 5.  indefiniittipron.

 a.  yhteyksissä joissa on kyse kahdesta: tietty t. jompikumpi kahdesta (mainitusta t. muuten tunnetusta). Molemmat kutsuttiin, mutta vain toinen tuli. Veljeksistä toinen on naimisissa, toinen eronnut. Toiset saappaani ovat rikki. Hän näkee vain toisella silmällään. Antaa puheen mennä toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. Toinen kotimainen kieli vars. ruotsista. Kääntää penkki toisin päin. Mennä toiseen äärimmäisyyteen, äärimmäisyydestä toiseen. Heittelehti puolelta toiselle. En sano mitään puoleen enkä toiseen. Oltiin uteliaita puolin ja toisin vrt. puoli 5. Ei niin pientä pilaa, ettei totta toinen puoli SL.

 Erik. kahdesta se, joka on puhujan t. kuvattavan asian kannalta vastakkainen, kauempana oleva tms. Halu miellyttää toista sukupuolta. Kävelin kadun toiselle puolelle. Järven toisella puolella näkyi kirkko. Lähti toiselle puolen maapalloa. Mitalin toinen puoli us. kuv. ks. mitali.

 Leik. se-pronominin yhteydessä viittaamassa jhk, jota ei haluta mainita. Taivaassa tai siinä toisessa paikassa helvetissä. Siellä puhuttiin yhtä ja toista ja varsinkin sitä toista us. sopimattomia tms.

 b.  epämääräisestä lukumäärästä t. joukosta: joku, jotkut, muutama(t); us. vastakohtaparina: yksi — toinen, toinen — toinen tms. Kirja on toisin paikoin [= muutamin paikoin, paikoitellen] vaikeatajuinen. Yksi ja toinen on kysellyt asiaa. Sillä rahalla jo ostaakin yhtä ja toista. Olen kuullut hänestä yhtä ja toista vars. epäedullista. Kukaan heistä ei ole täysin syytön, ei yksi enempää kuin toinenkaan. Yksi sanoi sitä, toinen tätä. Mikä sopii yhdelle, ei sovi toiselle. Joku valittaa rahapulaa, toinen ajanpuutetta. Jotkut kiittävät, toiset moittivat. Puhua yhtä ja ajatella toista. Tie kiemurtelee rinnettä ylös, toista alas. Syystä tai toisesta [= jstak syystä] asia raukesi. Asia täytyy hoitaa tavalla tai toisella. Erotin puheesta vain sanan sieltä, toisen täältä. Puhui verkkaisesti sanan silloin, toisen tällöin.

 c.  ilmaistaessa toistuvaa tekemistä t. samanlaisten tapahtumien, ajanjaksojen tms. jatkuvaa toistumista. Muutti alituiseen paikasta toiseen. Olen odottanut kirjettä viikosta toiseen. Elettiin vain päivästä toiseen huomisesta murehtimatta, huolettomasti.

 d.  lukuisuutta ilmaisemassa: hyvin moni. Olen yrittänyt kerran jos toisenkin. Siihen yritykseen on uponnut tuhat jos toinenkin. Siinä saa ottaa toisenkin askeleen ennen kuin siellä asti on. Harkitse toisenkin kerran [= tarkkaan, huolellisesti], ennen kuin teet mitään päätöstä!

 e.  jostakusta muusta ihmisestä t. muista ihmisistä kuin itsestä t. puheena olevasta henkilöstä; itsen t. oman vastakohtana. Himoita toisen omaa. Ei pidä sekaantua toisten asioihin. Joka toiselle kuoppaa kaivaa, se itse siihen lankeaa SL. Tapasi morsiamensa toisen sylistä. Toinen nainen av(i)omiehen rakastajatar. Olla toisen palveluksessa. Asua toisten nurkissa. Olla toisten armoilla. Istua toisen housuilla tuleen ks. tuli. Kyntää toisen vasikalla ks. kyntää. On se kumma, kuinka toisia [= eräitä, muutamia] aina onnistaa.

 Erik. toinen kahdesta jssak tilanteessa mukana olevasta; muut tiettyyn ryhmään kuuluvat. Iski toista vasten kasvoja. Koetti puhua, mutta toinen ei ollut kuulevinaan. Tässä saa raataa itsensä väsyksiin ja toinen ei muuta kuin makaa. Valvoi toisten nukkuessa. Kerroin siitä toisillekin mukana olleille.

 f.  vars. puheessa viittaamassa puhujaan itseensä t. ryhmään, johon hän kuuluu. Älä nyt noin hermostu, kun toinen tässä yrittää auttaa. Toiset saavat raataa ja te vain laiskottelette.

 g.  yl. ilmaisemassa muuta, eri henkilöä, asiaa tms. kuin se, joka mainitaan t. on kyseessä. Miehiä lähti, mutta toisia tuli tilalle. Jos tämä menee pilalle, tehdään toinen. Kyllä sinä siinä pärjäät, missä joku toinenkin. Vaihtoi toiset vaatteet. Muutti toiselle paikkakunnalle. Asiasta toiseen [huomautuksena uuteen puheenaiheeseen siirryttäessä]. Asiasta toiseen, oletko kuullut, että saamme uuden työntekijän? Toinen [= eri] asia on, onko siitä mitään hyötyä. Tulen joskus toisen kerran muulloin. Palaan tähän asiaan toisessa yhteydessä. Jätetään se asia toiseen kertaan.

 h.  ilmaisemassa laatua: (aivan, kokonaan) erilainen, toisenlainen. Minun asemani on aivan toinen kuin sinun. Ajat ovat nyt toiset. Asia muuttuu kokonaan toiseksi, jos – -. Hän on aivan toista maata kuin äitinsä. Nyt on toinen ääni kellossa ks. kello 3.e. Minulla on asiasta hiukan toinen käsitys. Talossa on nyt toinen komento. Toista [helpompaa tms.] olisi, jos meillä olisi auto. Tämä on nyt aivan toista, kun olemme saaneet apuakin.

 Erik. ilmaisemassa, että jkssa t. jssak on tapahtunut perusteellinen muutos. Loman jälkeen olin kuin toinen ihminen. Sairaalasta palattuaan hän on ollut aivan toinen mies. Sen jälkeen olen katsonut asiaa aivan toisin silmin. Koko seutu tuntui muuttuneen aivan toiseksi.

 6.  resiprookkipron. ilmaisemassa kahden t. useamman vastavuoroista suhdetta. He auttavat toisiaan, toisiansa, toinen toistaan, toinen toistansa. Vihasivat toisiansa. Rakastavaiset saivat toisensa. Tunnetteko te toisenne? He ovat kuin luodut toisilleen. Missä he tutustuivat toisiinsa? Veljekset ovat aivan toistensa näköiset. Vierailla toistensa luona, toisissaan. He päätyivät samaan tulokseen toisistaan tietämättä. Lähellä toisiaan lähekkäin. Toistensa kanssa [= keskenään] yhtäpitävät kertomukset. Päivä seurasi toistaan. Yksikään päivä ei ollut toisensa kaltainen. Lapset muuttivat kotoa yksi toisensa, toinen toisensa jälkeen. Kilpailija toisensa jälkeen tuli maaliin. Odoteltiin tunti toisensa perään. Yritti kerran toisensa jälkeen kerta kerran jälkeen, monta kertaa, yhtenään.

 Erik. komparatiivin ohella. Tytöt olivat toinen toistaan kauniimpia kaikki erittäin kauniita. Hänestä kerrotaan toinen toistaan hurjempia juttuja.

.

▼ toisekseen toiseksi, sitä paitsi. Ja toisekseen olen sitä mieltä, että – -.

.

▼ toiseksi ensimmäisen jälkeen seuraavaksi.

 1.  aikaan, tapahtumien järjestykseen viitaten. Toiseksi ehti perille isä. Toiseksi kokous käsitteli eroanomuksen. Toiseksi paras. Toiseksi nopeimmin.

 2.  tärkeysjärjestykseen viitaten. Ole ensiksi ihminen ja vasta toiseksi jotain muuta.

 3.  Siksi toiseksi sitä paitsi, toisekseen. Ja siksi toiseksi haluan pysyä erossa politiikasta.

▼ toissa taipum. adj. edellisen edellinen – înainte de precedentul; înainte de cel / cea dinainte. Toissa päivänä. Toissa kesänä. Toissa kerralla. Toissa vuosi. Toissa kerrasta lähtien. Toissa päivän sanomalehti.

.

▼ toisin

 1.  toisella, muulla tavalla, eri tavalla. Teki toisin kuin käskettiin. Asian voi ymmärtää toisinkin. Ellei toisin ole sovittu. Toisin sanoen, sanottuna (lyh. ts.). Toisin päin myös » «.

 2.  Puolin ja toisin vrt. puoli 5. → 5.  henkilöistä, henkilöryhmistä tms.: toinen kahdesta (t. yksi useasta) jssak mukana olevasta, jhk osaa ottavasta, osapuoli, asianosainen. Kumpikin riitelevä, neuvotteleva puoli. Hävinnyt puoli. Osa-, riita-, sopimus-, vastapuoli. Oikeuden on kuultava kumpaakin puolta kantajaa ja vastaajaa. Neuvottelussa puolin ja toisin esitetyt näkökohdat. Tilanne oli nolo molemmin puolin. Hänen puoleltaan [= häneltä, hänen taholtaan] ei ole mitään hyvää odotettavissa. Se oli ystävällisesti tehty sinun puoleltasi. Talossa ei ollut yhtään miehenpuolta ark. miespuolista henkilöä.

 Erik. polveutumissuhteita ajatellen isän t. äidin suvusta. Polveutui isän puolelta ruotsalaisesta suvusta. Äidin puolelta peritty taipumus.

Observație!

Dintre cele listate mai sus, doar toinen se declină regulat, celelalte sau nu sunt declinabile sau se pot declina parțial în funcție de uzanțe și de expresiile consacrate.

.

 

.

Pronumele de reciprocitate

Pronumele de reciprocitate este toisiaan și corespunde locuțiunii românești unul altuia. căreia îi corespunde, mai curând, forma toinen toistaan. În acest caz primul element rămne nedeclinat în timp ce al doilea se declină și primește sufixul posesiv.

Me autamme toisiamme. – Ne ajutăm.

Me autamme toinen toistamme.Ne ajutăm unul pe altul.

Te vierailette usein toistenne luona. – Vă vizitați des.

Te vierailette usein toinen toisenne luona. – Vă vizitați des unul pe altul.

Observație!

Cum s-a mai spus și mai sus, în sintagma toinen toixxxx, primul element toinen rămâne neschimbat, nu se flexionează, are rol principal, în timp ce al doilea element, toixxxx se flexionează, se acordă și primește sufixul posesiv.

.

Declinarea pronumelui reciproc

Resiprookkipronomini ilmaisee vastavuoroisuutta. Pronominina käytetään toinen-sanaa kahdella eri tavalla:

a)      Toinen-sana yksinään monikkomuotoisena ja omistusliitteisenä:

 • Rakastakaa tois+i+a+nne. Rakastakaa toisianne! – Iubiți-vă unii pe alții! (pot fi mai multe persoane)

b)      Pari toinen – toinen, jossa edellinen jäsen on taipumaton ja jälkimmäinen yksikkömuotoinen ja omistusliitteinen:

 • Rakastakaa toinen tois+ta+nne. Rakastakaa toinen toistanne! – Iubiți-vă unul pe altul! (voi doi)

.

Declinarea lui toinen

caz

singular

plural

formă
adverbială

singular

plural

nominativ toinen toiset superesiv toisaalla
genitiv toisen toisten, toisien delativ toisaalta
partitiv toista toisiaa sublativ toisaalle
acuzativ toinen, toisen toiset
inesiv toisessa toisissa
elativ toisesta toisista
ilativ toiseen toisiin
adesiv toisella toisilla
ablativ toiselta toisilta
alativ toiselle toisille
esiv toisena toisina
translativ toiseksi toisiksi
instructiv toisin
abesiv toisetta toisitta
comitativ toisine

Formele adverbiale pot avea și alte semnificații.

.

Declinarea se complică, evident, în cazul în care se adaugă sufixul posesiv; mai jos sunt câteva exemple:

Mai întâi se remarcă absența nominativului și a instructivului.

caz

.

singular

.

plural

.

singular

.

plural

.

singular

.

plural

nominatv

genitiv 1 toinen toisemme toinen toistemme toinen toisenne toinen toistenne toinen toisensa toinen oistensa
genitiv 2 toinen toisemme toinen toisiemme toinen toisenne toinen toisienne toinen toisensa toinen toisiensa
acuzativ toinen toisemme toinen toisemme toinen toisenne toinen toisenne toinen toisensa toinen toisensa
partititv toinen toistamme toinen toisiamme toinen toistanne toinen toisianne toinen toistaan toinen toisiaan
esiv toinen toisenamme toinen toisinamme toinen toisenanne toinen toisinanne toinen toisenaan toinen toisinaan
translativ toinen toiseksemme toinen toisiksemme toinen toiseksenne toinen toisiksenne toinen toisekseen toinen toisikseen
inesiv toinen toisessamme toinen toisissamme toinen toisessanne toinen toisissanne toinen toisessaan toinen toisissaan
elativ toinen toisestamme toinen toisistamme toinen toisestanne toinen toisistanne toinen toisestaan toinen toisistaan
ilativ toinen toiseemme toinen toisiimme toinen toiseenne toinen toisiinne toinen toiseensa toinen toisiinsa
adesiv toinen toisellamme toinen toisillamme toinen toisellanne toinen toisillanne toinen toisellaan toinen toisillaan
ablativ toinen toiseltamme toinen toisiltamme toinen toiseltanne toinen toisiltanne toinen toiseltaan toinen toisiltaan
alativ toinen toisellemme toinen toisillemme toinen toisellenne toinen toisillenne toinen toiselleen toinen toisilleen
abesiv toinen toisettamme toinen toisittamme toinen toisettanne toinen toisittanne toinen toisettaan toinen toisittaan
comitativ

toinen toisinemme

toinen toisinenne

toinen toisineen
instructiv

.

Introdus  / lisätty 31.5.2013

Actualizat / päivitetty 11.5.2018

.

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: