Blogulblog's Blog

Pronume posesiv – Possessiivipronomini

Pronumele posesiv – Possessiivipronomini

.

Sol_gr

.

Spre deosebire de limba română unde pronumele posesiv este definit ca: „Pronumele posesiv înlocuiește numele unui obiect posedat de cel despre care se vorbește, precum și numele acestuia” [Costumul meu se aseamănă cu al său unde al său este pronumele posesiv care înlocuiește substantivul costumul], în finlandeză nu există un astfel de pronume, dar există sufixul posesiv – possessiivisuffiksi care amintește de formele contrase ale pronumelui posesiv românesc: frate-meu, soră-mea, mamă-ta, maică-ta, taică-tu, tac-tu, sor(ă)-sa, frati-su etc. dar și forme mai rare precum: cartea-mi (cartea mea), casa-ți (casa ta).

Vezi pagina Sufixul posesiv – omistusliite

.

possessiivipronomini eli omistuspronomini

 1. (kielitiede) pronomini, jota käytetään omistamisen ilmaisemiseen. Suomessa ei ole varsinaisia possessiivipronomineja, mutta niitä vastaavat persoonapronominien genetiivit.

Possessiivipronominit eli omistuspronominit ovat pronomineja, joita käytetään omistamisen ilmaisemiseen. Ne vastaavat merkitykseltään persoonapronominien genetiivejä. Possessiivipronimineja on useimmissa indoeurooppalaisissa kielissä, mutta ei esimerkiksi suomessa.

Suomessa ei ole varsinaisia possessiivipronomineja, vaan niiden asemesta käytetään substantiiviin liitettyä possessiivisuffikseja. Lisäksi substantiivin edellä voi olla persoonapronominin genetiivi, mutta sen voi myös jättää pois. Puhekielessä kuitenkin possessiivisuffiksi jätetään usein pois ja käytetään vain persoonapronominin genetiiviä, mutta tätä ei yleiskielessä pidetä hyväksyttävänä.

 • (minun) kirjani
 • (sinun) kirjasi
 • (hänen) kirjansa
 • (meidän) kirjamme
 • (teidän) kirjanne
 • (heidän) kirjansa

possessiivikongruenssi

Possessiivikongruenssi on kongruenssia, jossa omistajan persoona merkitään samaan lausekkeeseen kahdella kieliopillisella keinolla: genetiivimuotoisella persoonapronominilla ja nominiin tai verbin infiniittimuotoon liittyvällä possessiivisuffiksilla, esim. minun autoni, meidän vuoksemme, hänen kokoisensa, heidän tullessaan, sinun tekemäsi työ (» § 1294–).

possessiivisuffiksi

Possessiivisuffiksi on persoonaa ilmaiseva tunnus, joka liittyy substantiiveihin (aatteemme, lapsesi), postpositioihin (edessään), paikallissijaisiin adverbeihin (tahallanne), verbien infiniittimuotoihin (puhuessaan, tekemäsi) sekä eräisiin adjektiiveihin (kaltaiseni). Possessiivisuffikseja on kuusi: 1. ja 2. persoonassa on yksikön ja monikon suffiksit -ni, -si, -mme, -nne, ja 3. persoona on luvun suhteen neutraali: -nsa ~ -nsä (esim. hänen ~ heidän koiransa) sekä vokaali + –n (hänen ~ heidän koiriaan). (» § 95–.) Possessiivisuffiksi voidaan tulkita samassa lausekkeessa olevan samapersoonaisen genetiivimääritteen perusteella, esim. Kirjoitin hänen ystävälleen, tai lauseen samapersoonaisen subjektin (tai muunkin jäsenen) perusteella, esim. Lapsi kirjoitti ystävälleen (refleksiivinen possessiivisuffiksi). (» § 1445.) Kiteytyneissä sananmuodoissa possessiivisuffiksi voi lisäksi olla persoonaviitteetön, ts. muodoltaan kolmaspersoonainen riippumatta subjektin persoonasta Tein sen tahallaan, Taisit olla vähän olevinaan.

refleksiivinen possessiivisuffiksi

Refleksiivinen possessiivisuffiksi on sellainen possessiivisuffiksi, jonka sisältävällä sanalla ei ole genetiivimääritteenä pronominia ja joka saa tulkintansa muualta samasta lauseesta, yleensä subjektista, esim. Lapsi kirjoitti ystävälleen. Refleksiivinen possessiivisuffiksi kuuluu refleksiivisen anaforan piiriin. Ei-refleksiivinen possessiivisuffiksi on deiktinen, esim. Ystäväni tulee, tai tulkitaan sanan genetiivimääritteen perusteella, esim. Lapsi kirjoitti hänen ystävälleen. (» § 1445).

.

Omistusliitteet eli possessiivisuffiksit

Omistajan persoona ilmaistaan omistusliitteen avulla:

minä (minun) . kirjani kirjassani . kynäni kynälleni -ni
sinä (sinun) kirjasi kirjassasi kynäsi kynällesi -si
hän (hänen) kirjansa kirjassaan kynänsä kynällensä -nsA / Vn
me (meidän) kirjamme kirjassamme kynämme kynällemme -mme
te (teidän) kirjanne kirjassanne kynänne kynällenne -nne
he (heidän) kirjansa kirjassaan kynänsä kynällensä -nsA / Vn

.

Tämä on minun kirjani ja tuo on sinun kynäsi.

Huomaa!
Tämä on Pekan kirja. Tämä on hänen kirjansa.
Pekka ottaa kirjansa ja kynänsäHän ottaa kirjansa ja kynänsä.

Omistusliite tulee sijapäätteen jälkeen:
Minun kirjassani on paljon kuvia.

Sufixele posesive se adaugă la rădăcina în vocală a gradului tare dacă numele gramatical este:

 • la nominativ singular și plural,
 • la genitiv singular,
 • la acuzativ singular și plural.

În toate celelalte cazuri sufixele posesive ocupă o poziție finală și se adaugă la terminațiile sau la desinențele precedente, respectiv ale cazurilor. De ex. maa-ta-ni, pää-tä-än, kala-ssa-nsa, pada-kse-mme, mai-ta-ni, päi-tä-ni, kaloi-ss-nsa, padoi-kse-mme dar enoaan sau enoansa!

.

line.

Pentru că sufixul posesiv al persoanei a treia este același, atât la singular cât și la plural, cel mai adesea, este necesar să fie însoțit de pronumele personal.

Te myitte hänen hattunsa. – Ați vândut pălăria lui.

Minä otin heidän autonsa. – Am luat mașina lor.

Observație!

Matti tarkisti tekstinsä. (= Matti tarkisti oman tekstinsä.)
Matti tarkisti hänen tekstinsä. (= Matti tarkisti jonkun toisen henkilön tekstin.)

Kolmannen persoonan pronomineja hänen ja heidän ei voi jättää pois, kun subjekti on eri persoona.

Menin hänen mukaansa.
Seisoin heidän välissänsä.

HUOM! Henkilönimen kanssa ei koskaan käytetä possessiivisuffiksia. (!)

Kävin Kaisan luona.
Olimme Virtasten luona kylässä.

Possessiivisuffiksi on välttämätön kun puhutaan ruumiinosista ja kun adjektiivi oma liitetään sanaan, joka saa possessiivisuffiksin. Myös sanat itse ja toisensa vaativat suffiksin.

Älä käytä omaa lusikkaasi.
Olen niin kyllästynyt itseeni.

Milloin te tutustuitte toisiinne?
He eivät puhu toisilleen.

.

line
.

Unde se adaugă sufixul posesiv

 • Sufixele posesive sunt adăugate la rădăcina tare a cuvântului
  • la cazurile nominativ (singular și plural) și genitiv singular

.

rădăcina

minun

sinun

hänen

meidän

teidän

heidän

slabă

tare

-ni

-si

-nsA

-mme

-nne

-nsA

nimi

nime-

nime-

nimeni

nimesi

nimensa

nimemme

nimenne

nimensa

ti

di-

ti-

tini

tisi

tinsä

timme

tinne

tinsä

käsi

de-

te-

teni

tesi

tensä

temme

tenne

tensä

.

 • în celelalte cazuri, la desinența cazului

rădăcina

minun

sinun

hänen

meidän

teidän

heidän

slabă

tare

-ni

-si

-nsA

-mme

-nne

-nsA

talo

talo-

talo-

talossani

talossasi

talossaan

talossamme

talossanne

talossaan

talo

talo-

talo-

talostani

talostasi

talostaan

talostamme

talostanne

talostaan

poika

poja-

poika-

pojalleni

pojallesi

pojalleen

pojallemme

pojallenne

pojalleen

käsi

de-

te-

dessäni

dessäsi

dessään

dessämme

dessänne

dessään

.

 • În cazul cazurilor care se termină în –n (genitiv singular sau ilativ), această terminație (-n) dispare.

illatiivi

minun

sinun

hänen

meidän

teidän

heidän

-ni

-si

-nsA

-mme

-nne

-nsA

kaupunki

kaupunkiin

kaupunkiini

kaupunkiisi

kaupunkiinsa

kaupunkiimme

kaupunkiinne

kaupunkiinsa

talo

taloon

talooni

taloosi

taloonsa

taloomme

taloonne

taloonsa

poika

poikaan

poikaani

poikaasi

poikaansa

poikaamme

poikaanne

poikaansa

käsi

teen

teeni

teesi

teensä

teemme

teenne

teensä

.

 • În cazul translativului terminația –ksi se schimbă în –kse (-ksi → –kse)

translatiivi

minun

sinun

hänen

meidän

teidän

heidän

-ni

-si

-nsA

-mme

-nne

-nsA

nimi

nimeksi

nimekseni

nimeksesi

nimeksensa

nimeksemme

nimeksenne

nimeksensa

talo

taloksi

talokseni

taloksesi

taloksensa

taloksemme

taloksenne

taloksensa

ti

diksi

dikseni

diksesi

diksensä

diksemme

diksenne

diksensä

käsi

deksi

dekseni

deksesi

deksensä

deksemme

deksenne

deksensä

.

 • La cazurile în care substantivele se termină într-o vocală scurtă, sufixul posesiv poate exprima, de asemenea și prin alungirea vocalei, după cum se vede în exemplele de mai jos:

De remarcat alternanța consonantică!

adessiivi -nsA partitiivi -nsA
pelto pellolta pelloltansa = pelloltaan peltoa peltoansa = peltoaan
asunto asunnolta asunnoltansa = asunnoltaan asuntoa asuntoansa = asuntoaan

.

Introdus  / lisätty 17.5.2013

.

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: