Blogulblog's Blog

Pronume interogativ – Interrogatiivipronomini

 Pronumele interogativ – Interrogatiivipronomini

.

Sol_gr

.

Pentru mai buna înțelegere a materialului din pagină recomand călduros și pagina Despre mi- și ku-

 .

Multe dintre pronumele prezentate pe celelalte pagini se repetă aici, cu diferența că aici se folosesc sub formă de întrebări. Amintesc, totodată, că limba finlandeză folosește semnul întrebării doar pentru a se ralia limbilor europene, altfel întrebarea rezultă din formularea propoziției și, eventual, cu particulele interogative -kO.

Epäsuora kysymyslause alkaa kysyvällä pronominilla, kysyvällä -kO [-ko, -kö]-liitteellä tai muulla kysyvällä sanalla: kuka, missä, mistä, miten, milloin jne. “Paljasta, kuka hakkeroi tietokonettani.” “En tiedä, pelaako Brasilia tänään.” Jos päälause on kysyvä, vain silloin virkkeen loppuun tulee kysymysmerkki.

.

interrogatiivipronomini

Interrogatiivipronomini on hakukysymyksissä käytettävä pronomini, esim. Mitä sinä täällä teet? En tiedä, ketkä ovat tulossa (» § 734). Interrogatiivipronomineja ovat kuka, kumpi, kumpainen, mikä. Interrogatiivinen proadjektiivi on minkälainen ~ millainen, proadverbeja esim. missä, mihin, minne, milloin, miksi ja kuinka.

 • Interrogatiivipronomini – kysyvä pronomini: kuka, mikä, kumpi, kumpainen, ken

.

Pronumele interogativ poate fi folosit și ca pronume relativ. Declinările la pagina pronumelui relativ.

 • Kumpi teistă lähtee matkalle? (kumpi – pronume interogativ)
 • Kumpi vaan (kumpi – pronume relativ)

.

§ 734 Kuka, mikä, kumpi, millainen, kuinka, miksi

Interrogatiivipronomini on yhden kysymys- eli interrogatiivilauseen tyypin, hakukysymyksen tuntomerkki (» § 16821688). Interrogatiivipronominin edustaman jäsenen tulkinta on avoin. Kysymyksellä (esim. Mitä sinä haluat?) haetaan vastausta avoimeen kohtaan; alisteisen kysymyslauseen tapauksessa hallitseva lause osoittaa, millä tavoin avoimen kohdan tulkinta on relevantti: En tiedä ~ kaikki riippuu siitä ~ isä jo kertoi, mitä sinä haluat.

Pronomini kuka antaa ymmärtää, että vastaukseksi oletetaan ihminen, kumpi, että haku tehdään kahdesta vaihtoehdosta. Muuten pronomini on mikä. Vastaavia proadverbeja ovat koska, milloin, miten, kuinka, miksi ja proadjektiiveja millainen, mimmoinen ja minkälainen. Pronomini sijoittuu normaalisti kysymyslauseen alkuun (kuitenkin » § 1683) ja toimii joko itsenäisenä tai tarkenteena:

.

Itsenäinen Kongruoiva määrite (tarkenne)
Kukas sieltä tulee? Ketä historian henkilöä haluaisit esittää?
Mistä tämä keitto on tehty? Mihin aikaan se alkaa?
Kumman kanssa lähtisit ulos? Kumman vanhemman näköinen hän on?
Minkälainen se oli? Minkälaista ruokaa sieltä saa?

.

Interrogatiivipronomini voi saada elatiivimuotoisen jälkimääritteen, joka ilmaisee mistä joukosta tarkoitetta haetaan (kokonaisuuden elatiivirakenne). Lisäksi interrogatiivipronominit muodostavat kiinteitä appositiorakenteita pronominien kaikki ja muu kanssa, jotka ohjaavat kysymyksen tulkintaa (b), samoin sanojen ihme ja kumma sekä kirosanojen kanssa (c).

(a)

Kuka ~ kumpi teistä teki tämän? | Ketkä johtajista olivat paikalla?

(b)

Ketkä kaikki lähtevät mukaan? | Mistä muualta sitä voisi etsiä?

(c)

Mikä ihme ~ kumma ~ hitto sitä oikein vaivaa?

Huom. Interrogatiivinen miksi tulkitaan yhteydestä riippuen joko adverbiksi, esim. Miksi sinä kiusaat minua?, tai mikä-pronominin translatiiviksi, esim. Miksi sinä minua oikein luulet?

.

Principalele pronume interogative sunt: kuka, mikä, kumpi la care se adaugă derivatele lor.

 • kuka
 • mikä
 • kumpi

.

Kuka se referă la persoane, la oameni, în timp ce mikä se întrebuințează pentru obiecte și pentru animale.

 • Kuka heistä on kaiken komein?  – Cine este cel mai frumos dintre toți?
 • Mikä niistä on kaiken komein?  – Care dintre astea toate este cea mai frumoasă?

În plus, mikä este întebuințat pentru obiecte dacă sunt mai mult de două când este vorba de o alegere dintre ele, în timp ce kumpi este întrebuințat exclusiv pentru două obiecte.

 • Kumpi niistä kirjoista meidän pitäisi lukea? – Pe care dintre aceste două cărți, trebuie să o citim?
 • Mikä niistä kirjoista meidän pitäisi lukea? – Care dintre [toate] aceste cărți trebuie citită?

Diferența între kuka și mikä este aceeași ca a pronumelor relativ joka și mikä.
Kumpi înseamnă care (din doi)?

Forma de plural a lui kumpi se întrebuințează doar cu substantive plurale care indică o pereche inseparabilă (housut pantaloni, käsineet mănuși, kengät pantofi, sakset foarfece etc.).

Declinarea  acestor pronume interogative

singular

plural

cine

ce, care

care din doi

cine

ce, care

care din doi

nominativ

kuka

mikä

kumpi

ketkä

kutka

mitkä

kummat

genitiv

kenen

min

kumman

keiden

min

kumpien

partitiv

ke

mi

kumpaa

kei

mi

kumpia

acuzativ

kenet

min

kumman

ket

kutka

mit

kummat

inesiv

kenessä

missä

kummassa

keissä

missä

kummissa

elativ

kenestä

mistä

kummasta

keistä

mistä

kummista

ilativ

keneen

kehen

mihin

kumpaan

keihin

mihin

kumpiin

adesiv

kenellä

millä

kummalla

keillä

millä

kummilla

ablativ

keneltä

miltä

kummalta

keiltä

miltä

kummilta

alativ

kenelle

mille

kummalle

keille

mille

kummille

translativ

keneksi

miksi

kummaksi

keiksi

miksi

kummiksi

esiv

kene

mi

kumpana

kei

mi

kumpina

În română pronumele interogativ care poate avea și funcția de adjectiv interogativ.
Cu aceeași funcție există în finlandeză alte două adjective interogative: mikä și millainen.
Mikä înseamnă ce, care despre un grup.
Millainen înseamnă care, ce fel de.

Minkä kirjan ostit viimeksi? Care este ultima carte pe care ai cumpărat-o?
Millaiset kirjat haluaisit lukea? Ce fel de cărți ai vrea să citești?

.

Declinarea pronumelui interogativ descompusă în elementele componente

.

Interrogatiivipronominit ovat kuka (ken), mikä, kumpi (kumpainen). Kuka on käytöltään substantiivinen, mikä ja kumpi ovat käytöltään sekä substantiivisia että adjektiivisia.

Interogativ

Interrogatiivipronominien taivutusmuotoja

Seuraavassa esitellään interrogatiivipronominien taivutuksen erikoispiirteitä.

Kuka-pronominin useimmat taivutusmuodot rakentuvat yksikössä kene-vartaloon ja monikossa kei-vartaloon. Myös yksikön nominatiivia ken käytetään, mutta se kuuluu lähinnä runokieleen ja ylätyyliin. Sen sijaan monikon nominatiivi ke+t+kä on normaalityylinen (ku+t+ka-muotoakin tavataan).

Yksikön partitiivi on ke+tä. Lyhytvartaloisia muotoja voidaan käyttää muistakin sijoista paitsi yks. genetiivistä ja akkusatiivista: ke+nä, (ke+ssä, ke+stä) ke+hen, ke+llä, ke+ltä, ke+lle.

Kuka-pronominin yksikön akkusatiivi on kene+t. Vain sillä ja persoonapronomineilla on erityiset akkusatiivimuodot (muuten akkusatiivi on genetiivin tai nominatiivin kaltainen).

Mikä-pronominin monikkomuodot paitsi mon. nominatiivi ja akkusatiivi (mi+t+kä) ovat samannäköisiä kuin yksikkömuodot.

Kumpi taipuu kuten komparatiivimuotoinen adjektiivi: ku+mpi : ku+mpa+na : ku+mma+n (vrt. paksu+mpi : paksu+mpa+na : paksu+mma+n).

.

Declinarea lui kuka

cazul

singular

plural

formă adverbială

singular

plural

nominativ kuka / ken (kutka) ketkä superesiv

genitiv (kunka) kenen (kuiden) keiden
(kuitten) keitten
delativ

partitiv (kuta) ketä (kuita) keitä sublativ

acuzativ (kunka) kenet (kutka) ketkä lativ

(kun*)

inesiv (kussa) kenessä (kuissa) keissä temporal

elativ (kusta) kenestä (kuista) keistä cauzativ (kuten*), (kutenka*)

ilativ (kuhun) keneen
(——) kehen
(kuihin) keihin prolativ

adesiv (kulla) kenellä (kuilla) keillä
ablativ (kulta) keneltä (kuilta) keiltä
alativ (kulle) kenelle (kuille) keille
esiv (kuna) kenenä (kuina) keinä
translativ (kuksi) keneksi (kuiksi) keiksi
instructiv (kuin, kuinka*) (—)
abesiv (kutta) kenettä (kuitta) keittä
comitativ

Observație! formele marcate cu asterisc pot avea alte semnificații. Formele din paranteze sunt întrebuințate, fie dialectal, fie în stilul elevat dar sunt în uz curent.

.

nominatiivi

akkusatiivi

genitiivi

partitiivi

essiivi

translatiivi

inessiivi

elatiivi

illatiivi

adessiivi

ablatiivi

allatiivi

(sg) kuka kenet, ketkä kenen ketä kenenä keneksi kenessä kenestä keneen / kehen kenellä / kellä keneltä / keltä kenelle / kelle
(pl) ketkä ketkä keiden keitä keina keiksi keissa keistä keihin keillä keiltä keille
kenä keksi kessä kestä kehen kellä keltä kelle
(sg) mikä mikä, minkä minkä mitä minä miksi missä mistä mihin millä miltä mille
(pl) mitkä mitkä minkä mitä minä miksi missä mistä mihin millä miltä mille
(sg) kumpi kumpi, kumman kumman kumpaa kummana kummaksi kummassa kummasta kumpaan kummalla kummalta kummalle
(pl) kummat kummat kumpien kumpia kumpina kummiksi kummissa kummista kumpiin kummilla kummilta kummille

.

 • Kumpi on vanhempi, Ville vai Mikko? – Care dintre ei este mai în vârstă, Ville sau Mikko?
 • Kummasta pidät enemmän, teestä vai kahvista? – Ce-ți palce mai mult, ceaiul sau cafeaua?
 • Kumpaa haluat, teetä vai kahvia? – Ce preferi, ceai sau cafea?
 • Kumpana päivänä siivoat, tiistaina vai torstaina? – În care din cele două zile faci curat, marțea sau joia?
 • Kummassa kädessä pidät kelloa? – La care mână ții ceasul?

.

Yksikkö

Monikko

Nom. kuka mikä kumpi monesko millainen kutka monetko millaiset
Gen. kenen minkä kumman monenko millaisen keitten monienko millaisten
Part. ketä mitä kumpaa monetako millaista keitä moniako millaisia
Illat. kehen mihin kumpaan moneenko millaiseen keihin moniinko millaisiin
Iness. kessä missä kummassa monessako millaisessa keissä monissako millaisissa
Elat. kestä mistä kummasta monestako millaisesta keistä monistako millaisista
Allat. kelle mille kummalle monelleko millaiselle keille monilleko millaisille
Adess. kellä millä kummalla monellako millaisella keillä monillako millaisilla
Ablat. keltä miltä kummalta moneltako millaiselta keiltä moniltako millaisilta
Transl. keneksi miksi kummaksi moneksiko millaiseksi keiksi moniksiko millaisiksi
Ess. kenenä minä kumpana monenako millaisena keinä moninako millaisina
Abess. kenettä mittä kummatta monettako millaisetta keittä monittako millaisitta

.

Declinarea lui kumpi, kumpainen

Nom. yks. kuka / ken mikä kumpi kumpainen
mon. ketkä / kutka mitkä kummat kumpaiset
Gen. yks. kenen minkä kumman kumpaisen
mon. keiden minkä kumpien kumpaisien
Akk. yks. kenet mi(n)kä kumpi/kumman kumpainen/sen
mon. ketkä / kutka mitkä kummat kumpaiset
Part. yks. ketä mitä kumpaa kumpaista
mon. keitä mitä kumpia kumpaisia
Ines. yks. ke(ne)ssä missä kummassa kumpaisessa
mon. keissä missä kummissa kumpaisissa
Elat. yks. ke(ne)stä mistä kummasta kumpaisesta
mon. keistä mistä kummista kumpaisista
Illat. yks. keneen mihin kumpaan kumpaiseen
mon. keihin mihin kumpiin kumpaisiin
Ades. yks. ke(ne)llä millä kummalla kumpaisella
mon. keillä millä kummilla kumpaisilla
Ablat. yks. ke(ne)ltä miltä kummalta kumpaiselta
mon. keiltä miltä kummilta kumpaisilta
Allat. yks. ke(ne)lle mille kummalle kumpaiselle
mon. keille mille kummille kumpaisille
Ess. yks. kenenä minä kumpana kumpaisena
mon. keinä minä kumpina kumpaisina
Trans. yks. keneksi miksi kummaksi kumpaiseksi
mon. (keiksi) miksi kummiksi kumpaisiksi
Abb. yks. kenettä ilman mitä kummatta kumpaisetta
mon. keittä ilman mitä kummitta kumpaisitta
Kom. yks.
mon. keine kumpine

.

Observație! De remarcat alternanța –mm– / –mp– potrivit alternanței consonantice.

.

Pronumele mikä (rădăcină mi-)

 1. (interogativ) care, ce.
 2. (indefinit) oricare.
 3. (relativ) care, ceea ce, ce.

mikä

 1. (interrogatiivinen) viittaa asiaan tai esineeseen kysymyslauseissa (huomaa taivutusmuotojen yksikön ja monikon identtisyys)
 • Mikä tämä on? – Ce e asta?
 • (a) Hän osti auton, mikä ilahdutti minua suuresti. (Minua ilahdutti se, että hän osti auton). – Și-a cumpărat mașină, ceea ce m-a bucurat enorm. DAR
 • (b) Hän osti auton, joka ilahdutti minua suuresti. (Minua ilahdutti auto, jonka hän osti). – Și-a cumpărat o mașină care mi-a plăcut foarte mult.
 1. (relatiivinen) viittaa koko edelliseen lauseeseen, eläimeen tai elottomaan asiaan viittaavaan pronominiin tai superlatiiviin – Mikä este folosit pentru a desemna o propoziție întreagă (1), un superlativ sau un substantiv modificat de un superlativ (2) sau un pronume care nu se referă la o persoană (3):
 • (1) Kaikki menikin lopulta hyvin, mikä oli suuri helpotus. – Până la urmă totul a mers bine ceea ce a fost o mare ușurare.
 • (2) Se on parasta, mitä minulle on koskaan tapahtunut. – Este cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat vreodată.
 • (2) Se on paras elokuva, minkä olen koskaan nähnyt. – Este cel mai bun film pe care l-am văzut vreodată.
 • (3) Hän todisti sen, mikä oli todistettavissa. – A demonstrat / dovedit ceea ce era de demonstrat / dovedit.
 • (3) Hän todisti kaiken, mikä oli todistettavissa. – A dovedit tot ce era de dovedit.
 1. (indefiniittinen) se, joka
 • Minkä taakseen jättää, edestään löytää. – De ce ți-e frică, d-aia nu scapi.

.

Declinare

 • Neregulat. Unele cazuri nu sunt întrebuințate niciodată.
Declinarea a lui mikä

cazul

singular

plural

formă adverbială

singular

plural

nominativ mikä mitkä superesiv
genitiv minkä minkä delativ
partitiv mitä mitä sublativ minne
acuzativ mikä, minkä mitkä lative
inesiv missä missä temporal milloin
elativ mistä mistä cauzativ miten
ilativ mihin mihin
adesiv millä millä
ablativ miltä miltä
alativ mille mille
esiv minä minä
translativ miksi miksi
instructiv
abesiv
comitativ

Sinonime

 • (relativ) care, ce): mi (archaic, poetic)

Termeni derivați

 • helppoa kuin mikä – cât se poate de ușor
 • millainen – de care, ce fel
 • millainen hyvänsä – oricare; de orice fel (oarecum formă prescurtată a lui minkälainen)
 • minkälainen (minkälaatuinen) – (oarecum sinonim cu millainen) de ce / care fel; ce e de felul lui?

.

Pronumele millainen

 1. ce fel de?
   • Millainen sää huomenna on? – Cum [de ce fel] este/o fi vreamea mâine?

Declinare

Declinarea lui millainen

cazul

singular

plural

nominativ millainen millaiset
genitiv millaisen millaisten
millaisien
partitiv millaista millaisia
acuzativ millainen
millaisen
millaiset
inesiv millaisessa millaisissa
elativ millaisesta millaisista
ilativ millaiseen millaisiin
adesiv millaisella millaisilla
ablativ millaiselta millaisilta
alativ millaiselle millaisille
esiv millaisena millaisina
translativ millaiseksi millaisiksi
instructiv millaisin
abesiv millaisetta millaisitta
comitativ millaisineen

Sinonime

 • minkälainen (minkälaatuinen) – (oarecum sinonim cu millainen) de ce / care fel; ce e de felul lui?

.

Pronumele kumpi

(interogativ) care (din doi):

 • Kumpi teistä söi omenat? – Care dintre voi a mâncat merele?

Declinare

cazul

singular

plural

nominativ kumpi kummat
genitiv kumman kumpien
partitiv kumpaa kumpia
acuzativ kumpi, kumman kummat
inesiv kummassa kummissa
elativ kummasta kummista
ilativ kumpaan kumpiin
adesiv kummalla kummilla
ablativ kummalta kummilta
alativ kummalle kummille
esiv kumpana kumpina
translativ kummaksi kummiksi
instructiv kummin
abesiv kummatta kummitta
comitativ kumpine

Sinonime

 • kumpainen, kumpainenkin (kumpi, kumpikin) (kielteisissä yhteyksissä: kumpainenkaan) (care din doi) – care, ca pronume relativ pozitiv, afirmativ, deci nu poate fi folosit ca întrebare, dar poate fi folosit ca subiect.
 • kumpi hyvänsä – oricare dintre cei doi (ca pronume relativ pozitiv, deci nu poate fi folosit ca întrebare, dar poate fi folosit ca subiect.) Kumpi hyvänsä, tahansa, vain (mielen mukaan, eroa tekemättä) toinen tai toinen kahdesta, jompikumpi. Kumpaan suuntaan tahansa.

.

Termeni derivați

Pronume cu aceeași rădăcină:

 • joka
 • jokin
 • joku
 • jompikumpi
 • kuka
 • kukaan
 • kukin
 • kumpikaan
 • kumpikin

.

Pronumele kumpainen

kumpainen

 1. (interogativ) care (din doi):
   • Kumpainen näistä olisi parempi? – Care dintre astea [dintre cele două]ar fi mai bună?

Declinare

cazul

singular

plural

nominativ kumpainen kumpaiset
genitiv kumpaisen kumpaisten, kumpaisien
partitiv kumpaista kumpaisia
inesiv kumpaisessa kumpaisissa
elativ kumpaisesta kumpaisista
ilativ kumpaiseen kumpaisiin
adesiv kumpaisella kumpaisilla
ablativ kumpaiselta kumpaisilta
alativ kumpaiselle kumpaisille
esiv kumpaisena kumpaisina
translativ kumpaiseksi kumpaisina
instructiv kumpaisin
abesiv kumpaisetta kumpaisitta
comitativ kumpaisine

Sinonime

 • (care din doi) kumpi

Termeni derivați

Pronume cu aceeași rădăcină:

 • joka
 • jokin
 • joku
 • jompikumpi
 • kuka
 • kukaan
 • kukin
 • kumpikaan
 • kumpikin

.

Pronumele kuinka

kuinka

cum; în ce fel; în ce mod

Kuinka voin auttaa? – Cum [în ce fel] te pot ajuta?

 1. (kysyvä adverbi) millä tavalla, miten

Kuinka voit? – Ce mai faci [în ce felt e simți]?

Kuinka tämä on tehty?– Cum [în ce fel] este făcut?

 1. sanan monta muotojen kanssa kysyy lukumäärää tai järjestystä sarjassa

kuinka moni?, kuinka monta?, kuinka mones?

Kuinka pitkä olet? – Cât [de mult] ești înalt?

Kuinka paljon kello on? – Cât [de mult] este ceasul?

Observație! Kuinka este, de fapt, kuka la cazul instructive, se folesește, cel mai adesea, în construcții formale – altfel sinonimul de uz comun este miten cauzativul singular al lui mikä.

.

Pronumele miksi

miksi

Pentru miksi este strict necesară o precizare. Este, în general, considerat corespondentul românesc al lui „de ce” deși nu înseamnă întotdeauna chiar „de ce”. Așa cum, în românește, „de ce” este rudă bună cu „pentru ce” [pentru care motiv], sau cu „din care motiv”, miksi este doar mikä la cazul translativ atât la singular cât și la plural, deci semnificația corectă ar fi „întru ce” [întru aceea ce]. Translatiivi ilmaisee suomen kielessä muutosta – În finlandeză translativul exprimă schimbarea și are desinența –ksi. Tocmai pentru asta i se pare străinului curioasă o întrebare uzuală de ex. ”miksi sanotaan [wood] suomeksi? unde miksi are sensul aproximativ „întru ce se schimbă wood în finlandeză?”, miksi sanotaan suomeksi? – cum se spune în finlandeză la …?

Huom. Interrogatiivinen miksi tulkitaan yhteydestä riippuen joko adverbiksi, esim. Miksi sinä kiusaat minua? – De ce [pentru care motiv] mă chinui? tai mikä-pronominin translatiiviksi, esim. Miksi sinä minua oikein luulet? – Drept cine mă iei?

(interrogatiivinen) minkä takia (adverb) funcționează uneori cu perechea siksi [sitä varten, siitä syystä, sen tähden] – de/pentru aceea, pentru acel motiv

 • Miksi teit noin? – De ce ai făcut așa?
 • Mitä [= miksi] sinä tönit? – De ce m-ai împins?
 • Voi, miksi suostuinkaan hänen houkutuksiinsa! – Vai, de ce oare am acceptat momeala lui.
 • Haukkui alaisensa ties miksi. – Și-a muștruluit subalternii din te-miri-ce.
 • En tiedä, miksi olit kuvitellut polkupyörän olevan punainen. – Nu știu de ce ai descris bicicleta ca fiind roșie.
 • Miksi tilasit sen huomiseksi? – De ce ai comandat / rezervat pentru mâine?
 • Miksi sinä luulet, että olen sydämetön hirviö? – De ce crezi că sunt un monstru fără inimă?
 • Mikset vasta? – Siksi! – De ce nu răspunzi? – D-aia! [translativ: mikämiksi; sesiksi]

pronumele miksi la translativ (drept cine/ce, întru cine/ce, ceea ce, decât

 • Työ oli vaikeampaa kuin miksi sen kuvittelin. – Lucrarea a fost mai dificilă decât mi-am imaginat-o.
 • Miksi on käännetty Kalevalaa?  – Întru ce [limbă] a fost tradusă Kalevala? DAR
 • Miksi on käännetty Kalevala?  – De ce a fost tradusă Kalevala?

miksi (kieltoverbiin liittyvänä us.: miksen, mikset, miksei, miksemme, miksette, mikseivät) minkä takia, tähden t. vuoksi, mistä syystä.

 1.  kysymyslausetta aloittamassa. Miksi pelkäät? Miksihän he eivät tulleet, vaikka lupasivat? Miksette jo luovu yrityksestä? Miksi ihmeessä et suostu? En tiedä, miksi pelkään. Tästä selittyy, miksei työ onnistunut.

 2.  pahoittelua, harmistusta tms. ilmaisevissa huudahduksissa. Voi, miksi en tullut aikaisemmin! Miksette te koskaan usko!

 3.  myönnytystä ilmaisemassa. Sanonta on yleinen nuorten ja miksei vanhempienkin keskuudessa. / „Eikö olekin hyvä keksintö?” „Miksei”. / „Eikö lähdettäisi uimaan?” „Miksipä ei.”

.

Introdus  / lisätty 2.5.2013

.

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: