Blogulblog's Blog

Adverbul adverbial – Adverbiaalinen adverbi

Adverbul adverbial – Adverbiaalinen adverbi

.

A29-CurvedArrow-Green

.

Am văzut pe pagina Adverbial – Adverbiaali că pentru finlandezi advebi și adverbiaali sunt noțiuni diferite. Adverbialul finlandez ar corespunde, mai curând, adverbelor de timp, de mod, de loc etc. Mai jos reluăm definiția.

adverbiaali lauseenjäsen, verbin määre, joka ei ole objekti tai adverbimuotoinen koko lauseen määre.

Adverbiaalit ilmaisevat lauseessa erinäisiä seikkoja, esim. aikaa, paikkaa, tapaa ja syytä.  Suomen lauseessa eilen juoksin kiireesti työpaikalleni, sanaa juoksin lukuun ottamatta kaikki muut sanat esiintyvät adverbiaaleina. Analizând vedem că eilen este un adverb timp, kiiresti, unul de mod iar työpaikalleni, unul de loc, arătând direcția.

.

adverbi
kvalitatiivinen

adverbiaalinen

.

Adverbul adverbial exprimă circumstanțele desfășurării acțiunii. Nu toate aceste adverbe formează grade de comparație.

Aici avem un tabel cu adverbe care se flexionează și au și grade de comparație (nu chiar toate):

  • locul     missä? mistä? mihin? – unde? de unde? încotro?
adjectivul din care se formează adverbul missä? mistä? mihin? Komparatiivi Superlatiivi
alas în jos alhaalla
jos
alhaalta
de jos
alhaalle
spre [în] jos
alemmin alimmin
alempana mai jos alimpana cel mai jos
alempaa alimpaa
alemmaksi alimmaksi
 
ylös în sus ylhäällä sus ylhäältä de sus ylhäälle spre [în] sus ylemmin ylimmin
ylempä mai sus ylimpä cel mai sus
ylempää ylimpää
ylemmäksi ylimmäksi
 
esi- în față edessäesillä
în față
edestäesiltä
din față
eteen esille
esiin
spre față
edemmin edimmin
edempä mai în față edimpä cel mai în față
edempää edimpää
edemmäksi edimmäksi
 
kauas departe kaukana
departe
kaukaa
de departe
kauas
spre departe
kauemmin kauimmin
kauempana mai departe kauimpana cel mai departe
kauempaa kauimpaa
kauemmaksi kauimmaksi
lähi aproape lähellä aproape läheltä
de aproape
lähelle spre aproape lähemmin lähimmin
lähempä mai aproape lähimpä cel mai aproape
lähempää lähimpää
lähemmäksi lähimmäksi
oikea drept oikealla
la dreapta
oikealta
de la dreapta
oikealle
spre dreapta
oikeammin oikeimmin
oikeampana mai la dreapta oikeimpana cel mai la dreapta
oikeampaa oikeimpaa
oikeammaksi oikeimmaksi
vasen stâng vasemmalla la stânga vasemmalta
de la stânga
vasemmallespre stânga vasemmammin vasemmimmin
vasemmampana mai la stânga vasemmimpana cel mai la stânga
vasemmampaa vasemmimpaa
vasemmammaksi vasemmimmaksi
pohjoinen nord pohjoisessa
la nord
pohjoisesta
de la nord
pohjoiseen
spre nord
pohjoisemmin pohjoisimmin
pohjoisempana mai la nord pohjoisimpana cel mai la nord
pohjoisempaa pohjoisimpaa
pohjoisemmaksi pohjoisimmaksi
 
itä est idässä
la est
idästä
de la est
itään
spre est
idemmin  ×
idempä mai la est  ×  cel mai la est
idempää  ×
idemmäksi  ×
 
etelä sud etelässä
la sud
etelästä
de la sud
etelään
spre sud
etelämmin  ×
etelämpä mai la sud ×  cel mai la sud
etelämpää ×
etelämmäksi ×
 
länsi vest lännessä
la vest
lännestä
de la vest
länteen
spre vest
lännemmin  ×
lännempä mai la vest  ×  cel mai la vest
lännempää  ×
lännemmäksi  ×

Observație!

Trebuie deosebită declinarea adjectivului de declinarea adverbului care derivă din el. De observat că unele forme se intrică, funcția lor rezultă doar din context: adjectivele se referă la un nume gramatical, de obicei la un substantiv sau la un pronume, în timp ce adverbul se referă la un verb și arată ce și cum acționează verbul.

Itä este un punct cardinal, deci un substantiv. Idempi și itäisempi sunt adjective derivate din itä iar idässä, idästäitään sunt adverbe de loc.

.

Adjectiv – idempi

Adjectiv – itäisempi

Adverb – idässä, idästä, itään

. singular plural
nominativ idempi idemmät
acuzativ nom.? idempi idemmät
gen. idemmän
genitiv idemmän idempien
idempäinrare
partitiv idempää idempiä
inesiv idemmässä idemmissä
elativ idemmästä idemmistä
ilativ idempään idempiin
adesiv idemmällä idemmillä
ablativ idemmältä idemmiltä
alativ idemmälle idemmille
esiv idempänä idempinä
translativ idemmäksi idemmiksi
instructiv idemmin
abesiv idemmättä idemmittä
comitativ idempine
. singular plural
nominativ itäisempi itäisemmät
acuzativ nom.? itäisempi itäisemmät
gen. itäisemmän
genitiv itäisemmän itäisempien
itäisempäinrare
partitiv itäisempää itäisempiä
inesiv itäisemmässä itäisemmissä
elativ itäisemmästä itäisemmistä
ilativ itäisempään itäisempiin
adesiv itäisemmällä itäisemmillä
ablativ itäisemmältä itäisemmiltä
alativ itäisemmälle itäisemmille
esive itäisempänä itäisempinä
translativ itäisemmäksi itäisemmiksi
instructiv itäisemmin
abesiv itäisemmättä itäisemmittä
comitativ itäisempine
nominativ idemmin
esiv idempä
partitiv idempää
translativ idemmäksi

.

Câteva adverbe de loc care se flexionează dar nu au grade de comparație (adverb de loc absolut):

missä? mistä? mihin?
kotona acasă kotoa de acasă kotiin spre casă
ulkona afară ulkoa de afară ulos spre afară
siellä acolo sieltä de acolo sinne spre acolo
tuolla acolo tuolta de acolo tuonne spre acolo
täällä aici täältä de aici tänne încoace
kaikkialla pretutindeni kaikkialta de pretutindeni kaikkialle pretutindeni
  • timp          milloin? – când?
Komparatiivi Superlatiivi
ennen înainte ennemmin enin
kauan lung; îndepărtat kauemmin kauimmin
aikaisin devreme aikaisemmin aikaisimmin
myöhään târziu myöhemmin myöhimmin
harvoin rareori harvemmin harvimmin
usein adesea useammin useimmin

Adverbe de timp care nu au grade de comparație:

nykyään acum
eilen ieri
tänään azi, astăzi
huomenna mâine
muinoin odinioară
kerran odată
aina mereu
kohta imediat
heti imediat
nyt acum
joskus uneori
hiljattain recent
silloin atunci
sitten apoi
kesällä vara
  • cantitate          în ce măsură (cantitate, dimensiune)?
Komparatiivi Superlatiivi
paljon mult enemmän mai mult eniten cel mai mult
hyvin bine paremmin mai bine parhaiten-/parhaimmin/ cel mai bine
vähän puțin vähemmän mai puțin vähiten cel mai puțin

Adverbe de cantitate care nu au grade de comparație:

aika destul de; foarte
aivan cu totul; chiar
erittäin mai ales; foarte
hieman un pic
hiukan un pic
kovin prea
kyllin suficient; destul
liian prea
melko aproape
niin așa
varsin foarte; chiar
  • motiv          miksi? – de ce?, pentru ce?

Adverbe de motiv care nu au grade de comparație:

vihoissaan de mânie
tyhmyyksissään din prostie
ilkeyksissään în pofida, în ciuda; cu/din răutate
  • scop / mod          pentru ce? de ce? în ce scop?

Adverbe de scop sau de mod care nu au grade de comparație:

tahallaan intenționat, special
kiusaksi în ciudă; de necăjit, de chinuit
leikillään în glumă

Reamrcă! La adverbele de motiv și de scop, din tabelele de mai sus, sufixul posesiv la persoana a treia singular -AAn rămâne netradus; el este doar o proteză gramaticală, necesară finlandezei pentru a exprima un oarecare actor.

.

Unele adverbe, alfabetic

 

aika, aikaisin (aikaisemmin, aikaisimmin), aina, aivan, alas, alemmin, alhaalla, alhaalle, alhaalta, alimmin, edemmin, edessä, edestä, edimmin, erittäin, eteen, etelämmin, harvoin (harvemmin, harvimmin), heti, hieman, hiljattain, hiukan, hyvin, idemmin, joskus, kaikkialla, kaikkialle, kaikkialta, kauan (kauemmin, kauimmin), kauas,  kauemmin, kauimmin, kaukaa, kaukana, kerran, kesällä, kiusaksi, kohta, kotiin, kotoa, kotona, kovin, kyllin, lähellä, lähelle, läheltä, lähemmin, lähi, lähimmin, lännemmin, leikillään, liian, melko, muinoin, myöhään (myöhemmin, myöhimmin), niin, nykyään, nyt, oikea, oikealla (oikealta), oikealle, oikeammin, oikeimmin, paremmin, parhaiten (parhaimmin), pohjoisemmin, pohjoisimmin, siellä, sieltä, silloin, sinne, sitten, täällä, täältä, tahallaan, tänne, tuolla, tuolta, tuonne, ulkoa, ulkona, ulos, usein (useammin, useimmin), vähän, vähemmän, vähiten, varsin, vasemmammin, vasemmimmin, ylemmin, ylhäällä, ylhäälle, ylhäältä, ylimmin, ylös

Vocalele subliniate au un corespondent într-o formă paralelă a adverbului.

.

Introdus  / lisätty 13.6.2014

Actualizat / päivitetty 10.6.2017

.

 

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: