Blogulblog's Blog

Trăsăturile omului

Trăsăturile omului

.

.

Pagină pendinte de capitolul Adjectivul – Adjektiivi

.

Trăsăturile omului sau atributele omului sunt două expresii sintetice fără corespondent precis în limba finlandeză. Asta pentru că și finlandezul despică firu-n patru și aceeași noțiune este privită din diferite unghiuri de vedere. Avem, de asemenea, și în românește multe cuvinte traductibile în finlandeză, care se referă la aceste atribute precum:

personalitate, temperament, ca structură psihică, ca ansamblul trăsăturilor fiziologice și nervoase care condiționează capacitatea de lucru, echilibrul și stăpânirea de sine a unei persoane,

fire, trăsătură, atât fizică cât și de caracter,

însușire adică trăsătură distinctivă sau caracteristică,

proprietate ca trăsătură predominantă care caracterizează o ființă,

caracteristică, caracter predominant propriu unei persoane și, uneori, o însușire tipică,

comportament, despre modalitatea de a acționa în anumite împrejurări sau situații; conduită, purtare, comportare; calitate ca o totalitate a însușirilor și laturilor esențiale,

virtute (dacă este o trăsătură pozitivă),

defect, cusur, meteahnă, viciu (dacă este o trăsătură negativă, alături de cinic, corupt și imoral),

integritate morală sau onoare dacă se referă la probitate, corectitudine, la demnitate sau la cinste.

Toate elementele de mai sus apar în relațiile interumane – ihmisten kesken. Să vedem cum ne descurcăm în hățișul de termeni pentru că printre trăsături s-au amestecat și unele obiceiuri care-l caracterizează pe om.

.

Încă de la bun început trebuie precizat că trermenii prelucrați în pagină, fie ele trăsături bune sau rele, se referă la oameni, în general, și nu la români sau la finlandezi, în special.

.

Luate la bani mărunți, noțiunile de mai sus, defalcate, duc la o varietate infinită de trăsături umane. Astfel aceeași persoană este în același timp pământean, cetățean, locuitor, proprietar, soț, tată, orășean, chinez, pieton, călător, șofer sau automobilist, înotător și visător. Un afro-american este atât american cât și negru african. La alegeri este alegător iar la operă spectator. La servici este salariat, medic, medic specialist, medic de gardă și director de spital; la stomatolog este pacient. Asta ca să nu înșir aici toate profesiilie și pozițiile sociale cunoscute. La iarnă, el va fi pensionar. Vara este turist, biciclist, alpinist și fotbalist, chiar fundaș. La muzeu este vizitator iar la loto, jucător. La Universitatea Pensionarilor este lector. El poate fi bogat sau sărac, frumos sau urât, înalt sau scund, zgârcit sau generos, calm sau irascibil, curajos sau fricos, vesel sau trist, optimist sau pesimist. Nu, nu am pretenția să găsesc absolut toate trăsăturile posibile ale unei ființe umane, dar mă strădui să fiu cât mai aproape. Mai știu că unele trăsături sunt intrinseci, legate de natura umană, de firea omului, altele sunt extrinseci, dobândite, legate de mediul în care trăiește, legate de societate.

Citându-l pe un faimos și hâtru centenar aș mai putea adăuga la cele de mai sus: algebrist, alpinist, avangardist, biciclist, botanist, calamburist, cineclubist, dendrometrist, ecologist, elenist, enciclopedist, esențialist, europenist, excursionist, feminist, fenomenalist, filatelist, fizionomist, floretist, germanist, ghinionist, idealist, infinitist, latinist, monarhist, motociclist, naturist, ochelarist, onirist, ontologist, optimist, optzecist, pacifist, parabolist, parolist, pașoptist, pășunist, romanist & românist, șahist, tomist sau trapezist. Cuvintele care desemnează atât trăsături de caracter cât și profesii, aptitudini, sau abilități apar la paginile (în pregătire) „Profesii” și „Cel care face”.

Cred că aici s-ar cere o divagație despre folosirea unor termeni în media. În diverse limbi se fososesc cu preponderență unele epitete, în alte limbi altele. Necunoscând uzanțele fiecărei limbi, traducerile automate nu fac decât să încurce lucrurile. Lipsa de discernământ a redactorilor duce la apariția fenomenelor de mai jos, frecvent observate în ziaristica românească, care evidențiază gradul lor scăzut de cultură. Astfel ar putea apare o formulare de genul: „Regina Varlandiei(!) a abdicat. Femeia a urcat pe tron acum cinci ani.” Indiscutabil, regina este femeie dar vorbind despre regină nu poți spune „femeia”, ci Majestatea Sa. „Ambasadorul Varlandiei a confirmat abdicarea. Omul a mai spus că …” Ambasadorul este și el om, dar în România îi spunem Excelența Sa, chiar dacă în finlandeză nu are titlu onorific, ci se numește simplu „ambasador(ul) – suurlähettiläs”. Parcă pentru a compensa incongruența, citim că: „un bețiv a bătut o cerșetoare; doamna (sic!) a ajuns la spital”. Se poate și mai rău! Traducerea automată nu deosbește adjectivele de etnonime (demonime); astfel, citim; un avion rus, în loc de un avion rusesc. Demonime: rus, rusoaică, ruși, rusoaice. Adjective: rusesc, rusească, rusești.

Legat de atributele sociale ale omului, aici s-ar putea lega, foarte bine, o istorioară-fantezie care ar spune multe despre poziția individului în societate.

De dimieață domnul X iese pe poartă tocmai când gunoierul a venit să ia gunoiul. Gunoierul îl vede și îl salută respectuos „bună dimineața, domnule”; domnul X îi răspunde la salut și-și vede de drum. Seara, după o zi de muncă, ferchezuit și aranjat, gunoierul întră în barul unde domnul X este barman și e rândul barmanului să-l întâmpine cu un salut respectuos „bună seara, domnule”. Într-o societate normală, toți suntem, pe rând, domni și servitori. Nu vorbesc de „înalta societate” unde domnii sunt domni și servitorii, servitori.

.

.

După cum se poate ușor observa, cuvintele, atributele care desemnează trăsăturile umane sunt adjective dar, pe lângă ele voi pune și substantivul sau locuțiunea din care derivă, pentru că ele merg mână-n mână. Adjectivul apare doar în forma de masculin singular, la cuibul respectiv din DEX-OnLine apar și celelalte forme. De asemenea, adjectivul finlandez (derivat din verb) poate să apară atât la forma activă, motivoinut, cât și la forma pasivă, motivoitu. La fel la cele românești, intrigant, intrigat.

Pentru că pagina este concepută pornind de la termenii românești, în mod excepțional la traducerile directe, ordinea intrărilor va fi următoarea:

substantiv românesc → adjectiv românescadjectiv finlandez adjectiv suedez

Pentru intrările perifrastice ordinea este cea tradițională: finlandeză ● română ■ suedeză

Cum într-o singură pagină nu pot încăpea toate trăsăturile omului, aceasta poate fi coroborată cu paginile Imprecațiile Finlandezilor, Injurii referitoare la persoane – Henkilöitä koskevia haukkumasanoja sau Suomen halveksivia sanoja, pagini care abundă în cuvinte care desemnează trăsături sau atribute umane, mai ales negative. Pentru trăsăturile pozitive ala finlandezului vezi Breviar de finlandeză – Suomea pähkinänkuoressa capitolul Niin, suomalainen ajattelee itsestään.

.

Departe de mine intenția de a aluneca în psihologie dar, prin forța lucrurilor, o mare parte din termeni aparțin deja de psihologie.

.

.

atributominaisuus, tunnusmerkki

personalitatepersoonallisuus, persoonallisuuden orientoitumisen piirteitä

temperamentluonteenlaatu, temperamentti; elinvoima, eloisuus

fireluonto; luonne; järki, harkinta; maltti

conduităkäyttäytyminen, käytös

purtarekäyttäytyminen, käytös

comportare, comportamentkäyttäytyminen, käytös

trăsăturăpiirre (trăsătură specifică – ominaispiirre; trăsătură de caracter – luonteenpiirre; trăsăturile feței – kasvonpiirteet)

însușireominaisuus

proprietateominaisuus, luonteenpiirre

caracteristicăominaispiirre; tunnusmerkki

calitatelaatu; ominaisuus

sentiment, semtimente – tunne, tunteet (pl.)

virtutehyve, avu; hyveellisyys, siveellisyys

defectvika, virhe, puute

cusurvika, virhe, puute

meteahnăpahe; himo

viciuvika; pahe

integritate moralărehellisyys, kunniallisuus

onoarekunnia, kunniallisuus; maine, maineikkuus, kuuluisuus; ylpeys, arvokkuus; kunnioitus, arvostus, arvonanto; kiitos, ylistys

.

.

ominaisuus – seikka, joka kuvaa millainen jokin asia, henkilö, esine tms. on

 1. ominaisuus, luonteenpiirre ● proprietate; latură; trăsătură; caracteristică; atribut; predispoziție ■ egenskap; karaktärsdrag; (puoli) sida; (piirre) drag; (tyypillinen piirre) karakteristiskt (karaktäristiskt) drag; egenhet; kännemärke; attribut; (perintötekijä) anlag
 2. ominaisuus ● calitate ■ kvalitet (medfödda egenskaper – calități înăscute)
 3. ominaispiirre ● caracteristică; particularitate, trăsătură (caracteristică, specifică, tipică) ■ karaktär; särdrag, specifikt drag (jnk för ngt); (tyypillinen piirre) typiskt drag (jnk för ngt); (tunnusomainen piirre) utmärkande drag (jnk för ngt); kännetecknande drag (jnk för ngt)

 

ominaisuus (40)

 1. seikka, joka kuvaa millainen jokin asia, henkilö, esine tms. on

Hänessä on juuri ne ominaisuudet, jotka hyvältä johtajalta vaaditaan.

Typen ominaisuudet: väritön, hajuton ja mauton kaasu.

 1. (logiikkakvaliteetti, yksi logiikan peruskäsitteistä

 .

peruskäsite, perusluonteinen käsite Suora viiva on geometrian peruskäsitteitä. Oikeudellinen peruskäsite.

perusluonteinen keskeinen, ratkaisevan tärkeä, perus-. Perusluonteinen piirre säveltäjän tuotannossa. Perusluonteinen kysymys.

kvaliteetti5*C laatu, ominaisuus. Tavaran kvaliteetti. Orkesterin taiteellinen kvaliteetti.

.

ominaisuus40 jllek ominainen, jhk kuuluva seikka t. piirre. Esineen muoto, väri ym. ominaisuudet. Hyvä ominaisuus etu, ansio, hyvä puoli, valopuoli. Huono ominaisuus haitta, epäkohta, huono puoli, varjopuoli. Henkiset, ruumiilliset ominaisuudet. Ajo-ominaisuudet. Pesuominaisuus, laatuominaisuudet. Luonteenominaisuus, tyyliominaisuudet. Hänen parhaita ominaisuuksiaan on ehdoton rehellisyys. Lääkkeen bakteereja tappava ominaisuus. Hänellä on se ominaisuus, että hän – –. Aineella on hyvät pakkasenkesto-ominaisuudet paremmin: aine kestää hyvin pakkasta. Hän oli läsnä avustajan ominaisuudessa paremmin: avustajana.

Biol. Perityt ja hankinnaiset ominaisuudet. Piilevä ominaisuus. Vallitseva, väistyvä ominaisuus.

.

ominaisuudennimi kiel. adjektiivista johdettu ominaisuutta ilmaiseva substantiivi (esim. kauneus, viisaus), piirre

.

Yhdyssanat

ajo-ominaisuus, hankinnaisominaisuus, ominaisuudennimi, perusominaisuus, rotuominaisuus, sukupuoliominaisuus

ajo-ominaisuus, hankinnaisominaisuus, johtajanominaisuus, kansallisominaisuus, lajiominaisuus, luonteenominaisuus, ominaisuudennimi, ominaisuus, perusominaisuus, rotuominaisuus, sukupuoliominaisuus

.

Aiheesta muualla

 

ominainen ● distinctiv, caracteristic; tipic; specific; semnificativ ■ (tunnusomainen) utmärkande; (tyypillinen) typisk (jllek för ngt); specifik (jllek för ngt); (leimallinen) betecknande, signifikativ (jllek för ngt); (tunnusmerkillinen) kännetecknande; (luonteenomainen) karakteristisk, karaktäristiisk

taudille on ominaista korkea kuume ● febra mare este carecteristica bolii ■ sjukdomen kännetecknas av hög feber; typiskt för sjukdomen är hög feber

ajalle ominainen ● specific vremurilor ■ tidstypisk

.

ominaispiirre ● particularitate, trăsătură specifică; caracteristică; trăsătură tipică ■ särdrag, specifikt drag (jnk för ngt); karakteristiskt (karaktäristiskt) (specifikt) drag; (tyypillinen piirre) typiskt drag (jnk för ngt); (tunnusomainen piirre) utmärkande drag (jnk för ngt); kännetecknande drag (jnk för ngt)

jnk ominaispiirre ● o particularitate, o trăsătură specifică a cuiva ■ ett karakteristiskt (karaktäristiskt) drag hos ngt; ett särdrag hos ngt

.

ominaisuudennimi ● numele caracteristicii; substantiv legat de o însușire din care derivă un adjectiv ■ (kiel) egenskapssubstantiv; adjektivavledning

.

ominaisuus ● însușire, proprietate; calitate; latură; trăsătură; caracteristică; semn distinctiv; atribut; predispoziție ■ egenskap; kvalitet; (puoli) sida; (piirre) drag; (tyypillinen piirre, luonteenpiirre) karakteristiskt (karaktäristiskt) drag; egenhet; kännemärke; attribut; (perintötekijä) anlag

hänen parhaita ominaisuuksiaan on rehellisyys ● una din calitățile sale este cinstea ■ en av hans bästa egenskaper (sidor) är ärlighet

hänellä on se ominaisuus, että hän – ● el are calitatea aceea că … ■ han har den egenheten att –

aineella on hyvät pakkasenkesto-ominaisuudet ● substanța este rezistentă la frig ■ ämnet tål kyla bra; ämnet är köldhärdigt

hän oli läsnä isän ominaisuudessa ● era prezent prin însușirile tatălui său ■ han var närvarande i egenskap av far

perityt ja hankinnaiset ominaisuudet (biol) ● însușiri moștenite și dobândite ■ nedärvda och förvärvade anlag

piilevä ominaisuus ● o predispoziție latentă ■ ett latent anlag

vallitseva ominaisuus ● o predispoziție dominantă ■ ett dominant anlag

väistyvä ominaisuus ● o predispoziție recesivă ■ ett recessivt anlag

.

.

ihminen38 vars. älyllisiltä ominaisuuksiltaan pisimmälle kehittynyt elävä olento.

 1. lajina. Maapallon ensimmäiset ihmiset. Kivikauden, nykyajan ihminen. Nykyihminen. Villi-ihminen. Ihmisen elimistö. Ihminen on  ihmiselle susi [= paha] SP. Ihminen päättää, Jumala säätääSL. Ei ihminen elä ainoastaan leivästäUT. Ihminen minäkin vain olen en voi tehdä enempää. Oppia ihmisten [= kunnon ihmisten, kunnollisille, säädyllisille] tavoille. Mennä nukkumaan ihmisten aikoihin  normaaliin, säädylliseen aikaan, ajoissa. Paremmat ihmiset ks. parempi 7.  Hyvin toimeentulevat ihmiset. Kasvattaa lapset kunnon  ihmisiksi. Ihmisten ilmoilla ihmisten parissa, keskuudessa. Elää, olla, käyttäytyä ihmisiksi (kunnon) ihmisten tavoin, kunnollisesti, säädyllisesti, siivosti.

Erik. Ihmisen Poika Jeesus Kristus.

 1. yksilönä.
 2. henkilö, persoona. Oman kylän ihmiset. Hän on oikeastaan mukava ihminen. Aikaihminen. Naisihminen ark. , murt. nainen.
 3. mon. toiset, muut (henkilöt), vieraat. Älä sekaannu ihmisten asioihin! Itkeä ihmisten nähden. Ihmisten puheet. Joutua ihmisten  hampaisiin.
 4. luonnetta, persoonallisuutta tm. erityisominaisuuksia ajatellen. Ihan tavallinen ihminen. Kodin ihminen. Tunneihminen, äärimmäisyysihminen. Mielikuvitusihminen. Järki-ihminen. Koiraihminen. Käsityöihminen. Yli-ihminen. Ihmisenä avoin ja lämmin. Loman jälkeen olen ihan toinen ihminen.
 5. huudahduksissa. Voi hyvät ihmiset sitä touhua! Auttakaa nyt hyvät ihmiset!

.

aamuihminen, aikaihminen, alkuihminen, ammatti-ihminen, apinaihminen, esi-ihminen, ihminen, ihmisaivot, ihmisajatus, ihmisalkio, ihmisapina, ihmisarka, ihmisarkuus, ihmisarvo, ihmisarvoinen, ihmisasumus, ihmisasunto, ihmiselo, ihmiselämä, ihmisenmuotoinen, ihmishahmo, ihmishahmoinen, ihmishenki, ihmisikä, ihmisinsuliini, ihmisjoukko, ihmisjärki, ihmiskasvoinen, ihmiskasvot, ihmiskauppa, ihmiskauppias, ihmiskeho, ihmiskeskeinen, ihmiskeskeisyys, ihmiskilpi, ihmiskirppu, ihmiskoe, ihmiskohtalo, ihmiskunta, ihmiskuva, ihmiskuvaaja, ihmiskuvaus, ihmiskäsi, ihmiskäsitys, ihmislapsi, ihmisluonne, ihmisluonto, ihmisläheinen, ihmisläheisesti, ihmisläheisyys, ihmismeri, ihmismetsästys, ihmismieli, ihmismuuri, ihmismäinen, ihmismäisesti, ihmismäistyä, ihmisoikeus, ihmisoikeusaktivisti, ihmisoikeusjärjestö, ihmisoikeusloukkaus, ihmisoikeusneuvosto, ihmisoikeusrikos, ihmisoikeustarkkailija, ihmisoikeustuomioistuin, ihmisoikeusvaltuutettu, ihmisolento, ihmisparka, ihmispelko, ihmisperäinen, ihmispeto, ihmispoloinen, ihmisrakas, ihmisrakkaus, ihmisraukka, ihmisraunio, ihmisravinto, ihmisrotu, ihmisruumis, ihmisryhmä, ihmisryöstö, ihmissielu, ihmissuhde, ihmissuhdekasvatus, ihmissuhdeongelma, ihmissuhdepalsta, ihmissuhdetaito, ihmissuku, ihmissusi, ihmissydän, ihmissyöjä, ihmissyönti, ihmistaimi, ihmistavat, ihmistiede, ihmistungos, ihmistuntemus, ihmistuntija, ihmistyyppi, ihmistyä, ihmistyö, ihmistyövoima, ihmistäi, ihmisuhri, ihmisviha, ihmisvihaaja, ihmisvilinä, ihmisvirta, ihmisvoima, ihmisyhteisö, ihmisymmärrys, ihmisystävyys, ihmisystävällinen, ihmisystävällisyys, ihmisyys, ihmisäly, ikäihminen, iltaihminen, järjestöihminen, järki-ihminen, kansanihminen, kanssaihminen, keskivertoihminen, koti-ihminen, kulttuuri-ihminen, käteväihminen, käärmeihminen, laumaihminen, luolaihminen, naisihminen, neandertalinihminen, nykyihminen, poikkeusihminen, pystyihminen, seuraihminen, tahtoihminen, talousihminen, transihminen, tunneihminen, tyttöihminen, työihminen,

täti-ihminen, ulkoilmaihminen, vaimoihminen, villi-ihminen, yli-ihminen, yli-ihmisoppi

.

ihminen 1 ● om; ființă omenească; persoană ■ människa; lume (ihmiset, väki) folk (koll)

enhän minä ole kuin ihminen! ● nu sunt decât un on! ■ man är ju inte mer än människa!

ihmiset eivät ole tietoisia tästä ● lumea nu știe de asta ■ folk är inte medvetna om det här

ihminen päättää, Jumala säätää ● aprox. omul propune și Dumnezeu dispune ■ människan spår men Gud rår

ihmisten aikoihin ● în timp rezonabil ■ i hygglig tid

ihmisen Poika ● Fiul Omului ■ (määr) Människosonen

ihmisten keksintö ● invenția oamenilor ■ människopåfund

mennä nukkumaan ihmisten aikoihin ● a merge la culcare la vremea/ora potrivită ■ gå och lägga sig i kristlig tid

oppia ihmisten tavoille ● a se deprinde cu bunele maniere ■ lära sig folkvett

olla ihmisiksi ● a fi cum se cuvine ■ vara (bära sig åt) som folk

oppiikohan hän milloinkaan olemaan ihmisiksi? ● oare o să învețe vreodată să fie om? ■ skall det väl någonsin bli folk av honom?

itkeä ihmisten nähden ● a plânge de față cu toată lumea ■ gråta i folks åsyn

älä sekaannu ihmisten asioihin! ● nu te amesteca în treburile altora; nu-ți băga nasul unde nu-ți fierbe oala ■ lägg dig inte i vad andra gör!

.

ihminen 2 (huudahduksissa)

auttakaa nyt hyvät ihmiset! ● ajutați-mă, oameni buni! ■ men snälla ni, hjälp mig!

voi hyvät ihmiset sitä touhua! ● Doamne, ce debandadă! ■ milde tid, vilket stök!

.

ihmisajatus ● gândirea umană ■ människotanke, mänsklig tanke

kysymys, jota ihmisajatus ei voi ratkaista ● o problema pe care gândiarea umană nu o poate rezolva ■ en fråga som den mänskliga tanken inte kan besvara

.

ihmisarka ● timid ■ folkskygg

ihmisarkuus ● timiditate ■ folkskygghet

ihmisarvo ● demnitate de om ■ människovärde

ihmisarvoinen ● om demn ■ människovärdig

ihmiselo ● viață de om ■ (högt) människoliv

ihmiselämä ● viață de om ■ människoliv

.

ihmishahmo ● chip de om; figură umană; formă umană ■ mänsklig gestalt, (esim. veistoksesta) människofigur; (esiintymismuoto – ascpect) mänsklig skepnad, människoskepnad; människohamn

kuunvalossa erottuivat ihmishahmot ● la lumina lunii se zăreau figuri umane ■ de mänskliga gestalterna framträdde i månskenet

Jumala ihmishahmossa ● Dumnezeu cu chip de om ■ Gud i mänsklig skepnad (i människoskepnad)

peto ihmishahmossa ● o fiară cu chip de om ■ ett odjur i människohamn

.

ihmishahmoinen ● cu chip de om ■ med ett mänskligt ansikte

ihmishahmoinen Jumala ● Dumnezeu cu chip de om ■ Gud i mänsklig skepnad (i människoskepnad)

ihmishahmoinen peto ● o fiară cu chip de om ■ ett vilddjur i mänsklig gestalt

.

ihmishenki ● viața omului; spiritul omului ■ 1 människoliv 2 (ihmisen henkinen puoli) människoande

.

ihmisikä ● durată de viață; generație; durată medie de viațămansålder

työ veisi kokonaisen ihmisiän ● munca acaparează toată viața omului ■ arbetet skulle sluka en hel mansålder

ihmisiän kestävä ● care ține, durează o viață; tot timpul vieții ■ livslång

.

ihmisjärki ● minte, mintea omului; rațiune umană; simț uman; inteligență umană; creierul omului ■ mänskligt förnuft, människoförnuft; människoförstånd; (aivot) människohjärna

sitä ei ihmisjärki käsitä ● asta depășeșete rașiunea/înțelegerea umană; asta creierul omului nu poate să conceapă ■ det kan inte förstås med mänskligt förnuft; det förstås inte med människohjärnan

.

ihmiskasvoinen ● cu chip de om ■ med mänskligt ansikte; med människoansikte

ihmiskasvoinen taruolento ● creatură mitică cu față umană; personaj de basm umanizat ■ ett sagoväsen med människoansikte

ihmiskasvoinen sosialismi (kuv) ● socialism cu față umană ■ socialism med mänskligt ansikte

ihmiskasvot ● față umană; față de om; figura omului; chip uman ■ människoansikte

.

ihmiskeskeinen ● antropocentric; centrat pe om ■ människocentrerad; antropocentrisk

ihmiskeskeisyys ● antropocentrism ■ antropocentrism

ihmiskohtalo ● destin omenesc; soarta omului ■ människoöde

ihmiskunta ● umanitate, omenire; speță umană ■ mänsklighet, människosläkte

ihmisluonne ● caracter uman ■ människokaraktär

ihmisluonto ● natură omenească; fire umană ■ människonatur, människans natur

ihmisläheinen ● filantropie, iubire de oameni; apropiere de oameni, căldură, omenie ■ människonära

ihmisläheisyys ● filantrop, iubitor de oameni; apropiat de oameni, cald ■ människonärhet

ihmismieli ● minte umană ■ människosinne

.

ihmismäinen ● uman; ca un om; antropomorf ■ (inhimillinen) mänsklig; human; (ihmistä muistuttava) människolik[nande]; antropomorf

ihmismäinen kohtelu ● un tratament uman, o abordare umană; o primire umană; serviabilitate ■ ett mänskligt bemötande

ihmismäinen hahmo ● figură umană ■ en människoliknande figur

.

ihmismäistyä ● a se umaniza; a deveni [mai] uman; a se antropomorfiza ■ förmänskligas; bli mänskligare; (muuttua ihmisen kaltaiseksi) antropomorfiseras

robotit ihmismäistyvät ● roboții se antropomorfizează ■ robotarna blir allt mänskligare

.

ihmisoikeus ● drepturile omului ■ mänsklig rättighet; (yhd) människorätts

ihmisoikeuksien julistus ● Declarația Drepturilor Omului ■ förklaringen (deklarationen) om de mänskliga rättigheterna

.

ihmisolento ● ființă umană ■ människovarelse, mänsklig varelse

.

ihmisrakas ● filantrop; iubitor de oameni ■ människoälskande; (ihmisystävällinen) människovänlig

ihmisrakkaus ● fimantropie; iubire de oameni; altruism ■ människokärlek, kärlek till människor, filantropi; altruism

auttaa ihmisrakkaudesta ● a ajuta din spirit de filantropie, de iubire de oameni ■ hjälpa av människokärlek (av kärlek till människor)

.

ihmisraukka ● om sărac, sărman, biet, nefericit ■ stackars människa

onneton ihmisraukka ● nefericit; nefericitul, săracul, sărmanul, bietul om ■ stackars olyckliga människa

.

ihmisraunio ● epavă de om; om ruinat; om distrus; cerșetor, coate goale, zdrențăros; puchinos ■ (kuv) människovrak, mänskligt vrak; människospillra; (kerjäläinen tms.) trashank

.

ihmisrotu ● specie umană; rasă umană ■ människoras

ihmissielu ● sufletul omului ■ människosjäl

ihmissuhde ● relație umană; contact uman; raporturi umane ■ mänsklig relation; människokontakt

ihmissuku ● speță umană ■ människosläkte

.

ihmistavat ● bunele maniere ■ folkvett

opettaa lasta ihmistavoille ● a învăța copilul bunele maniere ■ lära ett barn folkvett

.

ihmistuntemus ● cunoașterea naturii umane , cunoașterea umană ■ människokännedom, människokunskap

ihmistuntija ● cunoscător de oameni, (bun) psiholog ■ människokännare

.

ihmistyyppi ● tip uman ■ människotyp

ihmistyä ● a se umaniza; a se da cu lumea, a se adapta, a face ca ceilalți ■ (ihmismäistyä) förmänskligas; (tavoiltaan) bli som folk, folka sig; (inhimillistyä) bli mänskligare; humaniseras

.

ihmisviha ● mizantropie, ură față de oamenni ■ människohat, misantropi

ihmisvihaaja ● mizantrop, care urăște oamenii ■ människohatare, misantrop

.

ihmisvoima ● forță umană, putere umană ■ mänsklig makt, mänsklig förmåga; människokraft

se on ihmisvoimin mahdotonta ● aceasta nu stă, nu este în puterea omului ■ det här står inte i mänsklig makt

.

ihmisyhteisö ● comunitate umană ■ mänsklig gemenskap

ihmisymmärrys ● înțelegere umană ■ mänskligt förstånd

.

ihmisystävyys ● filantropie, prietenie față de oameni; facere de bine ■ människovänlighet; filantropi

ihmisystävä (s) ● filantrop, prietenos față de oameni; binefăcător ■ filantrop

ihmisystävällinen (a) ● filantropic; uman; binefăcător ■ människovänlig; filantropisk; human; (hyväntekeväisyyttä harjoittava) välgörande

ihmisystävällinen henkilö ● un filantrop, o persoană prietenoasă față de oameni; un binefăcător ■ filantrop

ihmisystävällinen ympäristö ● un mediu favorabil omului ■ en människovänlig miljö

ihmisystävällisyys ● amabilitate; filantropie ■ människovänlighet

pelkästä ihmisystävällisyydestä ● din pură amabilitate; doar din dorința de a face un bine ■ av ren människovänlighet (välgörenhet)

.

ihmisyys 1 (ihmisenä oleminen, inhimillinen olemus)

Kristuksen ihmisyys ● natura umană a lui Hristos ■ Kristi mänskliga natur

.

ihmisyys 2 (ihmisen jalot ja arvokkaat ominaisuudet) ● umanitate; omenire ■ mänsklighet; (humaanisuus) humanitet

ihmisyyden nimessä ● în numele umanității ■ i mänsklighetens (humanitetens) namn

rikos ihmisyyttä vastaan ● crimă împotriva umanității ■ (Suom) brott mot humaniteten

.

ihmisäly ● intelect uman ■ mänskligt intellekt

.

.

piirre48*K

 1. mon. ääriviivat, ulkomuoto, ulkonäkö, hahmo. Vuoriston terävät piirteet. Laivan piirteet kävivät yhä selvemmiksi. Maalauksissa on  selviä naivistisia piirteitä.

Erik. kasvojen ulkonäkö, kasvot. Kasvonpiirteet. Säännölliset, hienot, karkeat piirteet. Tytön piirteissä oli jotakin tuttua.

 1. (olennainen) ominaisuus, puoli, yksityiskohta. Pääpiirre. Miellyttävin piirre hänessä on vaatimattomuus. Omituinen luonteenpiirre. Pojan käytöksessä ilmeni huolestuttavia piirteitä. Sibeliuksen musiikin kansalliset piirteet. Kaupan kilpailu on saanut epäterveitä  piirteitä.
 2. Suurin piirtein suunnilleen, osapuilleen, jotakuinkin. Asia on suurin piirtein näin. Väite pitää suurin piirtein paikkansa.

.

piirrellä67*K piirtää. Piirrellä huvikseen. Pulpetteihin ei saa piirrellä. Piirteli hiekkaan kuvioita varpaallaan.

Kuv. Piirrellä tulevaisuudennäkymiä.

.

kasvonpiirre, luonteenpiirre, ominaispiirre, peruspiirre, piirre, piirrellä, pikkupiirre, pääpiirre, hienopiirteinen, jalopiirteinen, jyrkkäpiirteinen, karkeapiirteinen, kaunispiirteinen, pehmeäpiirteinen, -piirteinen, piirtely, puhdaspiirteinen, pääpiirteinen, pääpiirteisesti, pääpiirteittäin, pääpiirteittäinen, rikaspiirteinen, rumapiirteinen, selkeäpiirteinen, selväpiirteinen, selväpiirteisesti, selväpiirteisyys, siropiirteinen, suurin piirtein, suurpiirteinen, suurpiirteisesti, suurpiirteisyys, teräväpiirteinen, voimakaspiirteinen

 

piirre 1 ● contur; formă; siluetă; configurare; aspect ■ (ääriviiva) kontur; (mon): (ulkomuoto, hahmo) form; siluett, silhuett; konfiguration; (ulkonäkö) utseende

vuoriston terävät piirteet ● trăsăturile precise ale lanțului muntos ■ bergskedjans skarpa sil[h]uett

laivan piirteet kävivät yhä selvemmiksi ● contururile navei devenrau tot mai precise, mai clare ■ fartygets konturer blev allt tydligare

maalauksissa on selviä naivistisia piirteitä ● pictura are trăsături clare de naivism ■ målningen har klart naivistiska drag 

.

piirre 2 (erik kasvojen ulkonäkö, kasvot)

säännölliset piirteet ● caracteristici regulate ■ regelbundna drag

tytön piirteissä oli jotakin tuttua ● era ceva familiar în trăsăturile fetei ■ det var någonting bekant i flickans drag

  .

piirre 3 ● trăsătură; calitate, însușire, proprietate; caracter distinctiv, particularitate; latură; element constitutiv ■ ([olennainen] ominaisuus) drag; egenskap; (erikoisuus) egenhet; (puoli) sida; (osa) inslag

miellyttävin piirre hänessä on vaatimattomuus ● trăsătura sa cea mai plăcută este modestia ■ anspråkslösheten är hans trevligaste egenskap (sida)

pojan käytöksessä ilmeni huolestuttavia piirteitä ● au apărut caracteristici îngrijorătoare ale comportamentului băiatului ■ det framträdde oroväckande drag i pojkens beteende

Sibeliuksen musiikin kansalliset piirteet ● trăsăturile naționale ale muzicii lui Sibelius ■ de nationella dragen (inslagen) i Sibelius musik

kaupan kilpailu on saanut epäterveitä piirteitä ● concurența comercială a căpătat caracteristici nesănătoase ■ konkurrensen inom handeln har fått osunda drag (inslag)

.

piirre 4 (jotakuinkin)

suurin piirtein ● în mare; în general; în ansamblu; în linii mari; aproximativ ■ i stora drag; i stort sett; på det hela taget; i det stora hela; (ylipäätään) överlag; allmänt taget; (suunnilleen) ungefär

.

.

luonne48*J vrt. luonto.

 1. ihmisen (t. eläimen) henkinen ominaislaatu. Jklla on iloinen, suora, vaikea luonne. Luonteeltaan umpimielinen. Luonteen lujuus, pehmeys.

Erik. Jklla on luonnetta luonteenlujuutta, itsekuria, tahtoa. Tupakoinnin lopettaminen kysyy luonnetta.

 1. ihmisestä hänen henkistä ominaislaatuaan ajatellen. Hän on voimakas, romanttinen luonne. Kahden hyvin erilaisen luonteen  avioliitto. Erakkoluonne, johtajaluonne.
 2. elottoman olion t. asian perusolemus, ominaislaatu, -piirteet; sävy. Aineen luonne. Seuran aatteellinen luonne. Suunnitelman  yleisluonne. Luonteeltaan epäpoliittinen julkaisu.

.

Luonne eli luonto tarkoittaa jollekin asialle tai ilmiölle ominaisia merkittäviä toiminnallisia piirteitä, jotka pysyvät eri tilanteissa. Usein luonteella tarkoitetaan tietoisen tai tuntevan olennon, kuten ihmisen tai eläimen käytöksen ja mielentilan yksilöllisiä piirteitä.

Sanan luonto alkuperäinen merkitys on ihmisen suojelushaltija. Sana luonne on samaa kantaa. Suomalaisen mytologian mukaan ihmisen luonto on henkiolento, joka seuraa ihmistä ja vaikuttaa tämän onneen, luonteeseen ja menestykseen. Vasta myöhemmin sana luonto on saanut nykyisen merkityksensä.

Etymologisesti luonto-sana taas viittaa luomiseen, synnyttämiseen.

.

erakkoluonne, ihmisluonne, kansanluonne, luonne, luonnehdinta, luonnehtia, luonnehäiriö, luonnehäiriöinen, luonnekomedia, luonnekomiikka, luonnekuva, luonneneuroosi, luonnenäytelmä, luonnenäyttelijä, luonneosa, luonnerooli, luonnetutkielma, luonnetyyppi, luonnevikainen, peluriluonne, perusluonne, taistelijaluonne, taiteilijaluonne, yleisluonne

.

arkaluonteinen, arkaluonteisuus, arkaluontoinen, arkaluontoisuus, eriluonteinen, eriluonteisuus, heikkoluonteinen, helläluonteinen, helläluontoinen, hienoluonteinen, hurjaluonteinen, hurjaluontoinen, hyväluonteinen, hyväluontoinen, hölläluonteinen, ihmisluonto, ilkeäluonteinen, iloluontoinen, jaloluonteinen, jaloluontoinen, jyrkkäluonteinen, jäykkäluonteinen, karkealuonteinen, karvanluonti, kausiluonteinen, kausiluonteisesti, kausiluontoinen, kausiluontoisesti, kertaluonteinen, kertaluontoinen, kieroluonteinen, kiihkeäluonteinen, kiivasluonteinen, kiivasluontoinen, kovaluonteinen, kovaluontoinen, kruununluontoinen, lannanluonti, lauhkealuonteinen, lempeäluonteinen, lempeäluontoinen, lujaluonteinen, lujaluontoinen, luontainen, luontaiselinkeino, luontaiselinkeinotila, luontaisesti, luontaisetu, luontaishoito, luontaishoitola, luontaisoikeus, luontaisparannus, luontaisparantola, luontaistalous, luontaistuote, luontaistuotekauppa, luonteenheikkous, luonteenkuvaus, luonteenlaatu, luonteenlujuus, luonteenomainen, luonteenomaisesti, luonteenomaisuus, luonteenominaisuus, luonteenpiirre, luonteeton, luonteettomuus, luonteikas, luonteinen, luonteisesti, luonteisuus, luonteva, luontevasti, luontevuus, luonti, luonto, luontoaktivisti, luontoelokuva, luontoemo, luontofilmi, luontoinen, luontoisetu, luontoissuoritus, luontoistalous, luontoisuus, luontojaan, luontokappale, luontokartoittaja, luontokartoitus, luontokerho, luontokuva, luontokuvaaja, luontokuvaus, luontoloma, luontomakailija, luontomatkailu, luontoperäinen, luontopolku, luontoretki, luontoturismi, luontotyyppi, luontoystävällinen, luontoäiti, luontua, luontumus, lähiluonto, metsäluonto, nahanluonti, pahaluontoinen, pahanluontoinen, pehmeäluonteinen, pehmeäluontoinen, perusluonteinen, poliittisluonteinen, poliittisluontoinen, pysyväisluonteinen, pysyväisluontoinen, raakaluonteinen, rajuluonteinen, rikosluonteinen, rutiiniluonteinen, rutiiniluonteisesti, rutiiniluonteisuus, rutiiniluontoinen, rutiiniluontoisesti, rutiiniluontoisuus, senluonteinen, sesonkiluonteinen, sesonkiluonteisesti, sesonkiluonteisuus, sesonkiluontoinen, sesonkiluontoisesti, sesonkiluontoisuus, siivoluonteinen, siivoluontoinen, sonnanluonti, suoraluonteinen, suoraluontoinen, tilapäisluonteinen, tilapäisluonteisesti, tilapäisluontoinen, tilapäisluontoisesti, ukkosluonteinen, vahvaluonteinen, vaikealuonteinen, vakavaluonteinen, veronluonteinen, virallisluonteinen, virallisluontoinen, voimakasluonteinen, yksityisluonteinen, yksityisluontoinen, yleisluonteinen, yleisluonteisesti, yleisluontoinen, yleisluontoisesti

.

luonne 1 ● caracter, fire, temperament, dispoziție naturală; natură, fel de a fi; personalitate; înclinare, predispoziție ■ karaktär, natur; (persoonallisuus) personlighet; (luonteenlaatu) kynne, lynne; läggning; (mielenlaatu) sinnelag

jklla on iloinen luonne ● are o natură veselă ■ ngn har ett glatt sinnelag; ngn är glad till sinnet

hän on luonteeltaan umpimielinen ● este, de felul lui, un caracter introvertit ■ han är inåtvänd till sin natur; han är en inåtvänd natur

kansan synkeä luonne ● natura sumbră a poporului ■ ett folks tungsinta kynne

luonteen lujuus ● fermitatea caracterului ■ karaktärsfasthet

jklla on luonnetta (erik) ● cineva are caracter ■ ngn har karaktär

luonteen kasvatus ● cultivarea caracterului ■ karaktärsfostran, karaktärsdaning

tupakoinnin lopettaminen kysyy luonnetta ● lăasatul fumatului presupune tărie de caracter ■ att sluta röka kräver karaktär

hän on voimakas luonne (ihmisestä) ● are un caracter puternic ■ han är en stark karaktär

hän on romanttinen luonne ● e ramantic, e o natură romantică; are înclinație spre romantism ■ han är romantiskt lagd; han är romantisk

kahden hyvin erilaisen luonteen avioliitto ● căsătorie între două firi [complet] diferite, cu peronalități diferite ■ ett äktenskap mellan två högst olika naturer (personligheter)

.

luonne 2 ● caracter, caracteristică, natură, calitate; ton, nuanță ■ (elottoman olion t. asian perusolemus – referitor la neînsuflețite) karaktär; (ominaislaatu) beskaffenhet; (sävy) ton

aineen kemiallinen luonne ● caracteristica chimică a substanței ■ ett ämnes kemiska beskaffenhet

seuran aatteellinen luonne ● natura ideologică a asociației ■ sällskapets ideella karaktär

luonteeltaan ● din fire; prin natura sa ■ till sin natur

luonteeltaan epäpoliittinen yhdistys ● o asociație de caracter apolitic ■ en förening av opolitisk karaktär

.

luonnehäiriö, luonnevikaisuus ● tulburare de personalitate ■ (lääk, psyk) personlighetsstörning

luonnehäiriöinen, luonnevikainen ● cu tulburări de personalitate ■ (lääk, psyk) personlighetsstörd; (yleisk) psykiskt störd

luonnehäiriöinen rikollinen ● delincvent cu tulburare de personalitate ■ en personlighetsstörd brottsling

luonneneuroosi ● nevroză ■ (lääk, psyk) karaktärsneuros

.

luonnetyyppi ● tip de personalitate; tip; temperament ■ (vars psyk) personlighetstyp; (yleisk) typ; (temperamentti) temperament

luonnikas ● calificat, competent; natural; ingenios, practic; cu aplicație ■ (provins); (luonnostaan sopiva) lämplig; (luonteva) naturlig; (mukava) behändig, lätthanterlig; (käytännöllinen) praktisk

luonnikas puhuja ● un vorbitor talentat, comptent ■ en talare av naturen; en skicklig talare

luonnikas työkalu ● o unealtă practică, comodă, ingenioasă ■ ett behändigt verktyg

.

luonnikkaasti ● în mod calificat, cu competență, cu aptitudine; în mod natural, cu spontanieate; ci ingenioazitate ■ (provins); (sopivasti) lämpligt; (luontevasti) naturligt; (mukavasti) behändigt; (sujuvasti) smidigt; (sutjakasti) gesvint

sepä kävi luonnikkaasti ● a decurs fără probleme ■ det gick ju gesvint

.

luonnikkuus ● calificare, competență, aptitudine; natural, spontanieate; comoditate, ingenioazitate; manevrabilitate ■ (provins); (sopivuus) lämplighet; (luontevuus) naturlighet; (mukavuus) behändighet, lätthanterlighet

.

.

persoonallisuus40

 1. vars. psyk. yksilön psyykkisten ja fyysisten ominaisuuksien kokonaisuus. Persoonallisuuden kehitys. Epäsosiaalinen persoonallisuuspersoonallisuushäiriö jolle on tyypillistä vastuuton ja epäsosiaalinen käyttäytyminen.
 2. voimakkaasta, yksilöllisestä luonteesta t. ihmisestä. Voimakas persoonallisuus. Taiteilijapersoonallisuus. Hän on (todellinen) persoonallisuus. Hänessä on persoonallisuutta.
 3. yksilöllisyys, henkilö-, omakohtaisuus; omaperäisyys. Tyylin persoonallisuus.

persoonallisuus, persoonallisuushäiriö, persoonallisuushäiriöinen, persoonallisuustesti, persoonallisuustyyppi

.

persoonallisuus ● personalitate ■ (vars psyk) personlighet

persoonallisuuden kehitys ● dezvoltarea personalității ■ personlighetsutveckling

persoonallisuushäiriö ● tulburare de personalitate ■ personlighetsstörning

persoonallisuushäiriöinen ● [persoană] cu tulburări de personalitate ■ [person] med personlighetsstörningar

voimakas persoonallisuus ● personalitate puternică ■ en stark personlighet

hän on persoonallisuus ● este o personalitate ■ han är en personlighet

hänessä on persoonallisuutta ● are personalitate ■ han har personlighet

.

persoonallisuustesti ● test de personalitate ■ (psyk) personlighetstest

persoonallisuustyyppi ● tip de personalitate ■ (psyk) personlighetstyp

persoonallisuuspsykologiapsihologia personalitatății ■ (psyk) personlighetsteori

.

.

laatu1*F

 1. se mikä on jllek ominaista, jnk ominaisuudet, luonne, olemus, kvaliteetti. Viljelysmaan laatu. Luonteenlaatu, mielenlaatu. Elämänlaatu. Ottaa huomioon jnk erikoislaatu. Hänen näyttelijänlaadulleen vieras rooli. Vertaa hintaa laatuun! Laadultaan ala-arvoista tavaraa. Nopeuttaa työtä laadun kustannuksella tinkimällä laadusta.

Erik. hyvä laatu, laadukkuus. Meillä pyritään laatuun. Arvostaa laatua. Laadusta joutuu maksamaan.

 1. laji, luokka, kategoria; us. paremmin toisin. Ainoa, ensimmäinen laatuaan. Erilaisia kangaslaatuja paremmin: kangaslajeja. Aikainen  vilja-, omenalaatu paremmin: -lajike. Kahvileipää oli monta laatua monenlaista. Perustavaa laatua oleva paremmin: perusluonteinen. Asia on kiireellistä laatua paremmin: kiireellinen.
 2. mat. mittayksikkö. Muunna pienimmäksi laaduksi 2 v 7 kk 24 vrk.
 3. Käydä laatuun kelvata, sopia, olla mahdollinen t. mahdollista, käydä päinsä, menetellä. Käy laatuun paremman puutteessa. Laiskottelu ei täällä käy laatuun. Laatuun käypä tavallisemmin →←.

.

Laatu fiind un termen comun, mai ales pentru obiecte, am renunțat la cuvintele compuse; doritorii au linkul cuvântului de bază care duce la Kielitoimiston sanakirja.

.

.

Apud Wikipedia

.

Emoții

TRADUCERILE după termenul englez

.

world viewsmaailmankuva ● concepție despre lume; fel de a privi lumea și viața; privire înspre lume; Weltanschauungvärldsåskådning

cynicism ► kyynisyys ● cinism ■ cynism

defeatism ► tappiomieliala, defaitismi ● defetism ■ defaitism

nihilism ► nihilismi ● nihilism ■ nihilism

optimism ► optimismi ● optimism ■ optimism

pessimism ► pessimismi ● pesimism ■ pessimism

reclusion ► erakkoelämä; eristyneisyys ● izolare; pustnicie ■ isolering; avskildhet

weltschmerz ► maailmantuska ● weltschmerz (sic!) ■ weltschmerz; världs­smärta

.

Substantive

emotion, emotions (pl) emootio, emootioita (pl); tunne, tunteita (pl) emoție, emoții (pl), sentiment, simțământemotion, emotioner (pl)

acceptance ► vastaanottaminen; hyväksyminen; tunnustus ● acceptare, aprobare; primire ■ antagande godtagande; ertkännande; bifall, gillande, anslutning, accepterande; godkännande

admiration ► ihailu; ihmetys, kummastus ● admirație ■ beundran

adoration ► palvonta, jumalointi ● adorare, adorație; cult ■ tillbedjan, dyrkan; djup vördnadsbetygelse

affection rakkaus, hellyys (pentru cineva); pl. affections [hellät] tunteet mielenliikutus, tunne, tunnelma mieltymys, taipumus ● afecţiune; duioșie; sentiment; atașament (față de) ■ tillgivenhet, ömhet, kärlek affekt, affektion, sinnesrörelse, känsla, stämning egenskap

affinity ► affiniteetti, yhtäläisyys, samankaltaisuus; hengenheimolaisuus ● afinitate, potrivire, asemănare, înrudire, simpatie; atracţie, legătură ■ affinitet; släktsskap, frändskap, släktdrag; samhörighet[skänsla]; tycke

agitation (kuv) kuohunta; mieltenkuohu; levottomuus ravistaminen; liike, liikunta, tärinä pohdinta yllytys, agitaatio ● agitaţie, neliniște; frământare, surexcitare, tulburare ■ sinesrörelse, upphetsning; oro; jäsning; diskussion; agitation

agony ► tuska; [kuoleman]tuska, suuri hätä; kärsimys ● agonie; suferiță, chin, groază ■ vånda; ångest

aggressiveness ► aggressiivisuus, hyökkäämishalu, riidanhalu ● agresivitate, comportare provocatoare ■ aggressivitet, stridslystnad; anfallslust

amazement ► hämmästys, ällistys ● uluire, uinire, surprindere ■ häpnad, bestörning

amusement ► huvi; huvi[tus], ajanviete, viihde huvittuneisuus, hilpeys ● amuzament; divertisment; distracție; veselie; desfătare ■ nöje; förströelse

anger ► viha, suuttumus ● acces de furie, de mânie ■ ilska, vrede, raseri, ursinne

angst ► tuska, ahdistus, hätä ● angoasă, anxietate, neliniște, teamă, îngrijorare, nervozitate; durere sufletească ■ ångest

anguish ► tuska, hätä; ahdistus ● chin; durere; suferinţă (morală); tortură (sufletească) ■ pina, vånda, kval, ångest, beklämning

annoyance mielipaha, ärtymys, ärsyttävyys, harmi kiusa, vaiva ● belea; neplăcere; supărare; necaz; pacoste; iritare; deranj; calamitate ■ förargelse, besvär, förtret, irritation, obrhag förarglig (retsam, besvärlig), sak, förarglighet, plåga, olägenhet

anticipation odotus; toive ennakointi; ennakkoaavistus; esimaku; ennakko; ennenaikaisuus ● anticipare, anticipaţie; perspective, speranţe; prevestire, prevedere, presimţire; bănuială ■ förväntan, hopp aning, förkänsla, föreställning, förkänning, försmak antecipation, antecipering

antipathy ► antipatia, vastenmielisyys ● antipatie, aversiune ■ antipati, motvilja

anxiety pelko (pelot), huoli, levottomuus kiihkeä halu, into (jhk) (psyk) ahdistuneisuus ● angoasă, anxietate; nelinişte, îngrijorare, grijă, teamă; dorinţă puternică ■ ängslan, oro, farhågor önskan, iver ångest

apathy ► apatia, välinpitämättömyys; haluttomuus, tylsyys ● apatie; nepăsare, indiferență; pasivitate ■ apati, likgiltighet, slöhet, känslolöshet

apprehension ► käsityskyky; käsittäminen; pelko, paha aavistus; epäilys ● înţelegere, pricepere; aprehensiune, anxietate, frică, teamă, temeri; presimţire urâtă, presimţire proastă; nelinişte, neîncredere (în) ■ fattande, begripande; fattningsförmåga; farhåga, fruktan, ängslan, ond aning; oro; misstanke

arousal ► kiihottaminen; kiihottumisen; yllyttäminen ● excitare (sexuală), stimulare (sexuală) ■ uppväckande; uppryckning; livaktighet; upphetsning

attachment ► kiinnitys; kiintymys, mieltymys, taipumus, rakkaus ● legare, adaptare; dragoste (pentru, faţă de), prietenie (faţă de), ataşament (faţă de), credinţă (faţă de) ■ tillgivenhet, böjelse, tycke, hängivenhet

attention tarkkaavaisuus; huomio huolehtiminen, huolenpito ● atenţie; îngrijire, grijă; preocupare, consideraţie; interes; concentrare; băgare de seamă, luare aminte ■ uppmärksamhet, beaktande; kännedom; omtanke; omsorg, värd, tillstn, passning

attraction ► vetovoima, attraktio; viehätys, sulo; viehätysvoima ● atracţie; farmec ■ attraktion, lockelse, behag, charn

authority ► auktoriteeti ● autoritate ■ auktoritet

awe ► syvä kunnioitus, kunnioittava pelko; kunnioitusta (pelkoa) tunteminen jtk kohtaan ● evlavie, veneraţie; admiraţie, minunare, mirare; înfiorare; respect, teamă respectuoasă; sentiment de respect amestecat cu teamă şi uimire; sentiment copleşitor al propriei micimi ■ vördnad, djup respekt; fruktan, bävan

boredom ► ikävystyminen; yksitoikkoisuus, ikävä ● plictiseală; urât ■ långtråkighet, tråkighet; leda

calmness ► tyyneys, rauha ● calm; liniște; liniște sufletească ■ stillhet; ro, lugn

charisma ► karisma ● carismă ■ karisma

compassion ► sääli, myötätunto (jkta kohtaan) ● compasiune; compătimire; milă; indurare; induioșire ■ medlidande, medkänsla, förbarmande, barmhärtighet, deltagande

confidence usko; luottamus (jhk) luottavaisuus varmuus; vakuuttavuus itseluottamus, itsevarmuus röyhkeys a) luottamuksellisuus b) luottamuksellinen ilmoitus; salaisuus ● încredere; certitudine; confidență; siguranță; convingere; încredințare ■ förtroende; tillit; förtröstan; förtrolighet; förtroligt meddelande tillföersikt; självförtroende, självtillit; övermod

contempt ► halveksinta, ylenkatse ● sfidare, dispreţ; ofensă; nesupunere, insubordonare ■ förakt, ringaktning

contentment tyytyväisyys, tyydytys ilo, huvi ● satisfacție, mulțumire ■ belåtenhet

courage ► rohkeus ● curaj, cutezanță; bravură, vitejie ■ mod

curiosity ► uteliaisuus; tiedonhalu ● curiozitate, dorința de a ști; indiscreție ■ vetgirighet, nyfikenhet

cynicism ► kyynisyys ● cinism ■ cynism; mțnniskoförat

defeat ► tappio ● înfrângere ■ nederlag

delight ► mielihyvä, ilo, ihastus ● delectare, plăcere, desfătare, încântare; bucurie ■ nöje, glädje, välbehag, fröjd, njutning, förtjusning

depression ► depressio, masennus, alakuloisuus ● depresie, depresiune (psihică) ■ depression, nedslagenhet, nedstämdhet, förstämning, missmod

desire a) halu, toive, kaipaus b) jkn toiveen kohde, toive toivomus, pyyntö [aistillinen] halu, himo ● dorință, rugăminte, poftă; vrere ■ önskan, längtan, begär, lust, åtrå

despair ► toivottomuus, epätoivo ● disperare, desnădejde ■ förtvivlan, misströstan, hopplöshet

disappointment ► pettymys ● dezamăgire, deziluzie, decepție ■ besvikelse, missräkning; sviken (grusad) förhoppning; motgång; förtret

disapproval ► paheksuminen, paheksunta ● dezaprobare ■ ogillande

discipline ► kuri, järjestys ● disciplină ■ disiciplin

disgust, loathing ► vastenmielisyys, inho ● dezgust, silă, scârbă, aversiune ■ avsky, avsmak, motvilja, leda; äckel, vämjelse; harm

distractiona) sekasorto, hämminki b) häiritsevä tekijä (seikka) huvi[tus], ajanviete kiihtymys, raivo; sekapäisyys ● amuzament, distracţie; absenţă, distragere a atenţiei; confuzie (a minţii), zăpăceală (a minţii); ceva ce atrage atenţia (şi te opreşte de la lucru, etc.); nebunie ■ förvirring, oreda; forvirrad; förvirrande faktor avkoppling, distraktion, förströelse, tidfördriv, avledare vanvett, sinnesförvirring, förryckthet; upprördhet, raseri;

distrust ► epäluottamus; epäilys, epäluulo ● neîncredere, bănuială, suspiciune ■ misstro, misstroende; tvivel, misstanke

dominance ► herruus, valta-asema ● predominare, influență, înrâurire ■ herravälde, härskarställning, övermakt; dominerande ställning

ecstasy ► ekstaasi, hurmio, haltiotila ● extaz, exaltare, admirație; transă ■ extas, hänryckning

embarrassment, awkwardness ► hämmennys, kiusaantuneisuus ● jenă; rușine; stinghereală, dificultate; impediment, greutate, strâmtoare ■ förlägenhet besvär, svårighet, hinder

empathy eläytyminen; ymmärtämys (taid, psyk) empatia, tunnestautuminen ● empatie, transpunere simpatetică ■ empati, inlevelse

enthrallment, enthralment ► kiehtovuus, kiehtominen, jännittävyys, lumous, viehätys ● subjugare; captivare; absorbire; fascinare; seducere ■ fascination, förtrollning; förtjusande

enthusiasm ► innostus ● entuziasm, înflăcărare, avânt; pasiune ■ entusiasm, begeistring, hänförelse, iver; passion

envy ► kateus, kateellisuus; pahansuopuus ● invidie, pizmă ■ avund, avundsjuka; missunnsamhet

euphoria ► euforia, (sairaalloinen) hyvänolontunne ● euforie ■ eufori, exalterat lyckorus

excitement ► mielenliikutus; kiihtymys, mieltenkuohu; jännitys; into ● emoţie, freamăt, frământare; entuziasm, excitare, exaltare; excitaţie ■ sinnesrörerelse, rörelse, spänning; oro, uppståndelse; upprördhet, upphetsning; affekt; iver; hög stämning, begeistring; exaltation

extroversion ► ekstrovertti ● extrovertit ■ extroversion

fear ► pelko; levottomuus, huoli ● frică, teamă, temere, groază, spaimă; îngrijorare, nelinişte; evlavie veneraţie respect adânc respect profund ■ fruktan, rädsla; farhåga, ängslan, oro, bekymmer

friendship ► ystävyys ● prietenie, amiciție ■ vänskap

frustration tyhjäksi tekeminen, ehkäiseminen pettymys (psyk) turhauma, frustraatio ● frustrare, înşelare (a aşteptărilor), zădărnicire (a unui plan, etc.), dejucare (a unui plan, etc.); învingere (a unui adversar) ■ omintetgörande frustration, frustrering, besvikelse, missräkning

gratitude ► kiitollisuus ● gratitudine, recunoștință, mulțumire ■ tacksamhet

grief ► suru, syvä suru, murhe ● durere, mâhnire, supărare, necaz, inimă rea; plângere; bucluc; jale, obidă ■ sorg, grämelse, bedrövelse; smärta

guilt ► syyllisyys ● sentiment de culpabilitate, de vinovăţie; culpă, vină ■ skuld, skuldkänsla, skuldmedvetenhet

happiness ► onnellisuus; onni ● fericire, bucurie, satisfactie, multumire; jovialitate; veselie; noroc ■ lycka, glädje

hatred ► viha; vihamielisyys ● ură, duşmănie, răutate, pică; silă, oroare; vrajbă, zâzanie ■ hat, ovilja, avsky

hiraeth (Welsh), homesickness [Portuguese: saudade, Galician: morriña, Romanian: dor, Gaelic: cianalas, Russian: toska (тоска), German: Sehnsucht, Ethiopian: tizita (ትዝታ), Cornwall: hyreth, Breton: hiraezh and Old Irish: sirecht] ► hiraeth, koti-ikävä ● hiraeth, dor de casă ■ hiraeth, hemlängtan

hope ► toivo, toiveet; odotus, odotukset ● speranţă, nădejde; încredere, reazem, sprijin, șansă; perspectivă; probabilitate ■ hopp, förhoppning; förtröstan

horror ► kauhuntunne; (jnk) kammo, pelko, (voimakas) vastenmielisyys; kauheus, kauhu ● spaimă, groază, înfiorare, consternare; repulsie, silă, oroare, aversiune ■ fasa, skräck, avsky

hostility ► vihamielisyys ● ostilitate ■ fientlighet

hubris, hybris ► ylimielisyys ● vanitate, aroganță, mândrie, orgoliu, infatuare, prezumție; încredere (exagerată) în sine ■ hybris

humiliation ► nöyryytys ● umilire, înjosire, obidă; rușine ■ förödmjukelse, förödmjukande; förnedring

hysteria ► hysteria ● isterie ■ hysteri

idealist ► idealisti; haaveksija ● idealist ■ idealist

impulsivity, impulsiveness ► impulsiivisuus ● impulsivitate ■ impulsivitet

infatuation sokaistuneisuus, sokeus; hullaantuminen, rakastuminen (henk) ihastus ● dragoste nebună, pasiune nebună; zăpăcire: orbire; nebunie [ATENȚIE! infatuare – încântare de sine, înfumurare, îngâmfare] ■ dårskap, förblindelse; förälskelse

insecurity ► epävarmuus; epäluotettavuus ● nesiguranță, instabilitate ■ osäkerhet, otrygghet

insult ► loukkaus, solvaus; kunnianloukkaus ● jignire, afront, insultă, injurie, ofensă, ocară; batjocură, bătaie de joc ■ förolämpning, oförskämdhet, kränkning, skymf

interest ► mielenkiinto, kiinnostus ● interes, pasiune ■ intresse; bästa; egen fördel

intimacya) läheinen suhde (tuttavuus, ystävyys); b) (euf) intiimi suhde, parisuhde (laiton) rakkaussuhde; (lak) vuodeyhteys a) lähentely[-yritys], vapaus; b) tuttavallisuus kotoisuuus, kodikkuus (jnk) syvä tuntemus; perehtyneisyys ● viaţă personală, viaţă particulară, viaţă intimă, natură intimă, intimitate; familiaritate; relaţii intime, relaţii sexuale raporturi intime, raporturi sexuale, legătură amoroasă; apropiere; natură lăuntrică; prietenie strânsă, legătură strânsă ■ förtrolighet; förtroligt (nära) förhålande; intimitet; intim bekantskap; umgänge; intimt (sexuellt) förhållande, samlevnad

introversion ► introvertti ● introvertit ■ introversion

irritation ärtymys, suuttumus ärsytys, kiihotus ● iritare, iritație, supărare, agasare, enervare, mâniere ■ irritation, retning; uppretad sinnesstämning, förbittring

isolation ► eristäminen; eristyneisyys ● izolare, singurătate, solitudine ■ isolering

jealousy ► mustasukkaisuus; kateus ● gelozie; invidie, pizmă; bănuială, suspiciune ■ svartsjuka; avundsjuka, missunnsamhet

joy ► ilo, riemu; menestys, onnistuminen ● fericire; bucurie. voioşie, veselie; confort, tihnă; plăcere ■ glädje, fröid

kindness, niceness ► ystävällisyys ● amabilitate, bunăvoință, bunătate, favoare; prietenie ■ vänlighet, godhet, välvilja

limerence ► limerence ● limerență, iubirea nebunească ■ limerence

loathing, disgust, revulsion ►vastenmielisyys, inho ● dezgust, silă, scârbă, aversiune; repulsie ■ avsky, avsmak, motvilja, leda; äckel, vämjelse; harm

loneliness ► yksinäisyys ● singurătate, solitudine ■ ensamhet; enslighet, ödslighet; övergivenhet

longing ► kaipaus, halu ● dor, dorinţă, alean; năzuinţă, sete [fig.] ■ längtan; begär

love ► rakkaus, lempi; mieltymys, halu ● dragoste, iubire; amor; pasiune, duioşie ■ kärlek; förälskelse; tillgivenhet; lust, böjelse, förtjusning; passion

lust ► hekuma; himo; halu ● senzualitate, concupiscenţă, luxură, voluptate, dorinţă carnală, poftă trupească; destrăbălare, desfrâu; preacurvie ■ lusta; kättjä; åtrå, begår

melancholy ► raskasmielisyys, synkkämielisyys; surumielisyys, alakuloisuus ● melancolie, proastă dispoziţie, deprimare; tristeţe, dezolare; duioşie ■ melankoli, tungsinthet, svårmod, dysterhet; vemod

mono no aware (an empathy toward things) ► mono no aware (herkkyyttä asioiden edessä) ● mono no aware (sic!) ■ mono no aware (känslighet för det kortlivade)

morbidness ► sairaalloinen, patologinen; kammottava, kaamea ● nesănătos, bomăvicios, morbid; groaznic, fioros, cutremurător ■ sjuklig, osund; morbid; makaber, ohygglig

narcissism ► narsismi ● narcisism ■ narcissism

neglect ► laiminlyönti, laiminlyöminen; välinpitämättömyys ● neglijare, desconsiderare, neîndeplinire ■ försummelse, underlåtenhet,; nonchalerande, åsidosättande

nostalgia nostalgia, kaiho, haikeus; kaihomielisyys koti-ikävä ● nostalgie, dor, alean; dor de țară ■ nostalgi; längtan tillbaka, hemlängtan

optimism ► optimismi ● optimism ■ optimism

outrage väkivaltaisuus; ilkityö; rikos; loukkaus häväistys, skandaali kauhistus, tyrmistys; paheksunta ● ultraj; scandal; indignare; jignire gravă; crimă ■ våld, övervåld, våldförande, kränkande; harm, indignation

panic ► paniikki, pakokauhu ● panică, spaimă subită ■ panik, skräk

passion intohimo; [voimakas, intohimoinen] tunne vihan vimma; raivo intohimo, intohimoinen mieltymys ● pasiune, afecțiune, entuziasm; patimă, meteahnă; furie; tulburare sufletească ■ passion, lidelse, kärlek, hänförelse, glöd, patos; förkärlek; begär

pensiveness ► mietiskelevä luonnecaracter meditattiv, trist ■ allvarsfyld, vemodig; kontemplativ natur

perception havaitseminen; havainnointi; havaintokyky tajuaminen; käsityskyky; (totuuden, taiteen ym) [intuitiivinen] ymmärtäminen; tietoisuus havainto; arvostelukyky, harkinta kyky; aistihavainto, aistimus ● percepţie, percepere; intuiţie, sesizare, înţelegere; senzaţie, discernământ, sentiment; conştiinţă ■ perception, varseblivning; iakktagelseförmåga; uppfattning, insikt; omdöme; urskillningsförmåga

pessimism ► pessimismi ● pesimism ■ pessimism

pity sääli, myötätunto sääli, vahinko, ikävä juttu ● milă, compasiune, compătimire; regret; păcat ■ medlidande, medömkan synd, skada

pleasure mielihyvä, ilo ilo, huvi, huvitus; nautinto, nautinnot (jkn) toivomus, halu, tahto, mieli ● plăcere, voioşie, veselie, antren, amuzament, bună dispoziţie, distracţie; dorinţă; juisare, orgasm ■ nöje, glädje; välbehag, njutning, behag; lust; vällust önskan, vilja; gottfinnande

pride (hubris) ► ylpeys; itsetunto, itsekunnioitus ylpeys, kopeus, ylimielisyys komeus, loisto ● trufie, mândrie, aroganţă, îngâmfare, înfumurare, fală ■ stolthet; självkänsla; högmod; övermod

rage raivo, vimma; riehunta intohimo, vimma, kiihko; have a rage for olla hulluna jhk villitys ● furie, turbare, mânie, supărare cumplită; pasiune, hobby; vogă ■ raseri, våldsam vrede, ursinne häftig passion, glöd, yra

regret ►  suru, murhe, kaipaus mielipaha; katumus ● regret, căință, părere de rău ■ ledsnad, sorg, beklagande, ånger

rejection ► hylkääminen; hylkäys; kieltävä vastaus; torjuminen;

hylkiminen ● respingere, refuz, neacceptare, blocare; casare ■ förkastande, förkatsekse, avvisande; refusering; kassering; avslag

remorse ► katumus, tunnonvaivat; sääli ● remuşcare, căință, mustrare de cuget ■ samvetskval, ånger

resentment ► kauna, mielipaha, harmi ● resentiment, idignare, revoltă, ranchiună, pizmă, pică ■ harm, förbittring, förtrytelse; ägg, ovilja

sadness ► surumielisyys; surullisuus ● tristeţe, mâhnire, jale, întristare, melancolie; stare de plâns ■ sorgsenhet

saudade cf hiraeth ► saudade ● saudade ■ saudade

Schadenfreude, spite (sentiment), rancune ► vahingonilo; schadenfreude vrt inat ● schadenfreude (sic!), ranchiun, inatschadenfreude; skadeglädje ▼(glee, harm-joy, malice); epicaricacy – ἐπιχαιρεκακία; « joie malsaine » ou la « joie maligne » (mal traduit par « mauvaise joie »; satisfacción generado por el sufrimiento, infelicidad o humillación de otro; Злорадство — радость, связанная с чужой неудачей – Inat

Sehnsucht cf hiraeth ► sehnsucht ● sehnsucht ■ sehnsucht

self-confidence ► itseluottamus, itsevarmuus ● aplomb, încredere în sine ■ självförtroende, tillförsikt, slälvtillit, självkänsla; säkerhet

self-hatred, self loathing ►itsevihaa ● ura de sine, disprețul de sine, respingerea de sine ■ självhat, självförakt

self-control ► itsehillintä, itsekontrolli ● autocontrol ■ självkontroll

sentimentality ► tunteellisuus, sentimentaalisuus ● sentimentalism, sentimentalitate ■ sentimentalitet, känslosamhet, gråtmildhet

serenity ► seesteisyys, selkeys; tyyneys; mielenrauha ● seninătate, liniște ■ klarhet, stillhet, lugn, ro, frid, fridfullhet, serenitet, jämnmod

servitude, servility ► orjamaisuus, orjallisuus; nöyristely ● slugărnicie, servilism ■ kryperi, inställsamhet, servilitet

sexuality ► ihmisen seksuaalisuus ● sexualitate umană ■ mänsklig sexualitet

shame ► häpeä ● rușine, ocară ■ skam, skansenhet, blygsel; vanära, nesa

shock ► järkytys, šokki ● şoc ■ chock

shyness ► ujous ● timiditate, sfială, sfiiciune, timorare, rușinare ■ blyghet, skygghet

social connection ► sosiaalinen yhteys ● conexiune socială ■ social anslutning

sorrow ► suru, murhe ● întristare, supărare, mâhnire, regret, durere, amărăciune, părere de rău, necaz, obidă ■ sorg, bedrövelse; ledsnad; beklagande

spiteinat ● inat, încăpățânare prostească; dușmănie, pizmă; invidie; ciudă; stăruință; pornire ■ dumhet, envishet; fiendskap, avund; avundas; förargelse; uthållighet; utgångs

stress ► stressi; hermopaine, rasitus ● stres ■ stress, tryck

submission ► alistuminen; nöyrtyminen; nöyryys, kuuliaisuus, alistuvuus ● supunere, ascultare; deferență, respect ■ underkastelse; resignation underdånighet, undergivenhet, ödmjukhet

suffering ► kärsimys ● suferinţă; durere ■ lidande

surprise ► yllätys, ällistys, hämmästys ● surpriză, surprindere, mirare, uimire, uluire ■ överraskning; förvåning; överrumpling

sympathy suopeus, myötätunto, ymmärtämys, sympatia myötätunto, sääli, osanotto vastakaiku, hyväksyminen sopusointu, yksimielisyys, samanlainen tuntemistapa ● simpatie, afinitate, atracție, înțelegere, înduioșare; milă, compătimire, compasiune ■ sympati, mwdkänsla, medlidande, förståelse, dltagande

tenseness (chronic stress) ► hermojen kireys, pingottuneisuus: jännittyneisyys ● tensiune (emoţională), agitație, încordare ■ nervspänning, spänning; spänningstillstånd

terror ► kauhu, kammo, pelko ● teroare, grpază, spaimă, ■ skräck, fasa; plåga, satunge; terror, skräckvälde

trust luottamus, usko turva, toivo (harv) luotettavuus, rehellisyys ● încredere, respectabilitate (înaltă), crezare, grijă, speranță ■ förtroende, förtröstan, tillit, tilltro, tro; hopp

unbelief ► epäusko, epäily ● incredulitate; necredință; bănuială ■ otro, vantro

vicarious embarrassment, empathic embarrassment, secondhand embarrassment ► Epämiellyttävä tunne, joka koetettaan, kun katsot jonkun toisen on nolaamassa itsensä. ● Sentimentul de jenă trăit în timp ce vezi pe cineva că se face de râs. ■ Den obekväma känslan som upplevs när man tittar på någon annan göra bort sig själv.

vigilance ► valppaus; varovaisuus ● vigilență, atenție, precauție, circumspecție, veghe ■ vaksamhet, försiktighet, påpasslighet

wonder ► ihmettely, ihmetys, kummastus ● mirare, uimire, surprindere ■ förundran, häpnad, förvåning; ovisshet, osäkerhet

worry huolestuminen, hermostuminen; huolestuneisuus huoli, harmi, murhe, vaiva ● îngrijorare, grijă; angoasă, nervozitate, nelinişte; tulburare, supărare, necaz; [fig. fam.] pacoste, belea, năpastă, bătaie de cap ■ oro, bekymmer, ängslan, sorg; plåga

.

.

Substantive finlandeze din care derivă trăsături, trăiri și situații specifice omului

.

ahneus ● lăcomie; avariție; aviditate; cupiditate; rapacitate; zgârcenie ■ glupskhet; (persous) girighetahne – lacom, avar, cupid, rapace, zgârcit

aloitekyky ● inițiativă ■ initiativkraft, initiativförmågaaloitekykyinen – inițiator, plin de inițiaitivă

altruismi ● altruism ■ altruismaltruisti – altruist

avoimuus, avoimuus kokemuksille ● deschidere (către nou); sinceritate, francheță; comunicativitate ■ öppenhet; (avomielisyys) öppenhjärtighetavoin – deschis, franc

ekstroversio, ulospäin suuntautuminen ● extroversiune ■ extroversionulospäin suuntautunut – extrovertit

empatia, empaattisuus, empatiakyky ● empatie ■ empati; (empaattinen suhtautuminen) empatisk inställningempaattinen – empatic

eloisuus ● vioiciune, mobilitate; vivacitate ■ livfullhet, livaktighet; (vilkkaus) livligheteloisa – vioi

energisyys ● energie ■ energienerginen – energic

ennakkoluulo ● prejudecată ■ fördom (jtak t. jkta kohtaan mot ngt t. ngn); förutfattad mening ♦ ennakkoluuloinen – plin de prejudecăți

ennakkoluulottomuus ● lipsă de prejudecăți; impațialitate ■ fördomsfrihetennakkoluuloton – lipsit de prejudecăți

epärehellisyys ● necinste, nelealitate, incorectitudine; impațialitate; falsitate ■ oärlighet, ohederlighetepärehellinen – necinstit

epätoivo, epätoivoisuus ● disperare; pierderea speranței; descurajare; demoralizare ■ förtvivlan, misströstan, missmod; (lohduttomuus) tröstlöshet; (toivottomuus) hopplöshet; desperationepätoivoinen – disperat, fără speranță

epäusko necredință; îndoială, dubiu bănuială; neîncredere; scepticism ■ (uskonnollisten totuuksien epäileminen) otro, vantro; tvivel (epäily) misstro; skepsisepäuskoinen necredincios; îndoicios bănuitor; neîncrezător; sceptic

haureellisuus ● indeccență; obscenitate ■ otuktighet; osedlighet; (irstaus) liderlighethaureellinen – indeccent; obscen

haureusprostituutio (πορνεία, porneia) ● prostituție; adulter ■ otukt; skörlevnadprostituoitu – prostituată

hauskuus ● situația de a fi vesel, glumeț, plăcut, agreabil, simpatic, sociabil ■ rolighet, trevlighet; skojighet; (huvittavuus) lustighet, vitsighethauska – simpatic

hekumallisuus ● senzualiate, voluptate ■ vällust; (aistillisuus) sinnlighet, sensualitet; (himokkuus) lystenhet; (irstaus) liderlighethekumallinen – senzual

hellittämättömyys ● constanță, perseverență, încăpățânare, tenacitate, insistență ■ (lannistumattomuus) okuvlighet; (väsymättömyys) uthållighet; outtröttlighet; oförtrutenhet; (sitkeys) envetenhet, enträgenhet; ihärdighethellittämätön – insistent, încăpățânat, tenace, perseverent

hidasjärkisyys (hidasälyisyys) ● obtuzitate, situația de a fi greu de cap, încet la minte ■ trögtänkthet; tröghet i uppfattninghidasjärkinen – obtuz, greu de cap

himo (kohtuullisuuden käyttämättömyys) ● poftă, plăcere; senzualitate ■ lust; begär; (sukupuolinen himo) åtrå; lusta; kättja; (ark) kåthethimoinen – înfocat, ardent; pofticios; senzual

huumorintaju ● simțul umorului ■ sinne för humorhuumorintajuinen – cu simțul umorului

hyve ● virtute ■ dygdhyveellinen – virtuos

hyvinvointi ● bunăsatre, prosperitate; sănătate ■ (vauraus) välstånd, välfärd; välmåga; (terveydestä) välbefinnandehyvinvoiva, hyvinvoipa – înstărit, bogat, avut; bine situat; sănătos, prosper

hyväntahtoisuus ● bunăvoință, gentilețe; atitudine favorabilă; cu suflet bin, cu inimă bună, inimos; prietenos ■ välvilja, välvillighet; (suopeus, suosiolliuus) benägenhet; (hyväsydämisyys) godhjärtenhet; vänlighethyväntahtoinen – binevoitor

häpeä ● rușine; dezonoare, infamie; ocară, ofensă; timiditate, sfială ■ (nolouden tms. tunne) skam; (ujous) blygsel; (kunnian menetys) vanheder, vanära; nesa; (häväistys) skymfhäpeällinen – dezonorat; infam; rușinat; ocărât

ilkikurisuus ● obrăznicie; răutate; malițiozitate ■ okynne, odygdighet; retsamhet; (veitikkamaisuus) spjuveraktighet, skälmskhetilkikurinen, veitikkamainen – obraznic, răutăcios; malițios

ilo ● bucurie; veselie; plăcere; încântare; motiv de bucurie, veselie, plăcere, încântare; distracție, amuzament, petrecere ■ glädje (jstak över ngt); (huvi, mielihyvä) nöje (jstak av ngt) (ilonpito, riemu) fröjd; glädje (iloisuuden aihe) fröjd (jstak i ngt); glädjeämne; (huvi) nöje (jstak av ngt); (ylät) förlustelse ♦ iloinen – vesel, bucuros

inatinatschadenfreude; skadeglädjeinat – inat

innovatiivisuus ● spirit inovator ■ innovativ ♦ innovatiivinen – inovator

introversio ● introversiune ■ introversiointrovertti – introvertit

irstaus ● libertinaj, depravare, lascivitate ■ liderlighet; (kevytmielisyys) lösaktighet; lättsinnighetirstailija – depravat, libertin, lasciv

itsehillintä, kohtuullisuus ● autocontrolare; păstrarea sângelui rece; stăpânire de sine; reținere ■ självbehärskning; självkontrollitsehillitty – reținut, stăpân pe sine, cu sânge rece; autocontrolat

itsekkyys ● egoism; meschinărie ■ egoism; själviskhet; egennyttaegoisti, itsekäs – egoist, meschin

itsekuri ● autodisciplină ■ självdisciplinitsekurialainen – autodisciplinat

itsenäistyminen, emansipaatio ● emancipare; a deveni independent ■ emancipation ♦ emansipoitu – emancipat

juoppous, alkoholismi, alkoholiriippuvuus ● alcoolism ■ dryckenskap; (alkoholismi) alkoholism; (puhek) superi; supighetjuoppo – bețiv

jännittäminen, jännitys ● încordare; zel, înfrigurare, ardoare; emoție, zbucium sufletesc ■ spänningjännittynyt – emoționat; tensionat

kateus ● invidie, pizmă; pică ■ avundsjuka, avundsamhet, avund; missunnsamhetkateellinen – invidios

kaukokaipuu ● dor de, dorință fierbinte, nostalgie; a tânji după locuri îndepărtate ■ längtan bort; längtan till fjärran länderkaukokaipuuinen – cu dor de ducă

kauneus ● frumusețe, splendoare ■ skönhet; (vars runok) fägringkaunis – frumos

kestävyys ● durabilitate; rezistență; tenacitate; stabilitate; robustețe, soliditate; statornicie; putere, forță ■ hållbarhet; (uupumattomuus) uthållighet; (sitkeys) seghet; ihärdighet; (kasvin) härdighet; (lujuus, vankkuus) stabilitet; robusthet; stadighet; (vahvuus) styrkakestävä – rezistent

kiinnostus ● interes (pentru ceva) ■ intressekiinnostunut – interesat

kilpailunhalu, kilpailuhenki ● emulație; competitivitate; spirit de competiție ■ tävlingsanda; (liik) konkurrensklimatkilpailuhenkinen – cu spirit de competiție

kiltteys ● bunătate; amabilitate, bunăvoință; simpatie; cumsecădenie, blândețe; docilitate, supușenie; prietenie; gata de a da ajutor ■ snällhet; (puhek) hygglighet; bussighet; (hyväntahtoisuus) beskedlighet; (tottelevaisuus) lydighet; (ystävällisyys) vänlighet; (avuliaisuus) hjälpsamhetkiltti – bun, blând; drăguț; cuminte

kiukku, suuttumuus, vihaisuus ● mânie, furie; supărare, enervare, indignare, revoltă; necaz; amărăciune; iritare; dușmănie ■ ilska; (suuttumus) förtret, förtrytelse; (katkeroituminen) förbittring; (ärtyisyys) vresighet, hätskhetkiukkuinen; kiukkupussi; suuttunut; vihainen – furios, furibund; mânios

kohteliaisuus politețe, curtoazie; respect; maniere, bună-creștere politețe, compliment; manifestare a politeții; cuvinte de politețe, de respect ■ artighet; (huomaavaisuus) hövlighet; (hienokäytöksisyys) belevenhet (kohtelias ilmaus) artighet, komplimang; (kohteliaisuuden osoitus) artighetsbetygelse; (sanoin) hövlighetsfraskohtelias – politicos

kohtuuskohtuullisuus (sōfrosynētemperantia) ● moderație, măsură, rezonabilitate, cumpătare; calm, sânge rece; justețe, probabilitate, plauzibilitate; oportunitate, cuvenit, potrivit; autoritate, competență; rezonabilitate, legitimitate, îndreptățire ■ rimlighet; (hinnasta myös) överkomlighet; (asianmukaisuus) tillbörlighet, behörighet, vederbörlighet; (aiheellisuus) skälighet (myös oik); (maltillisuus) måttlighet, måttfullhetkohtuullinen – rezonabil; cum se cuvine

kohtuuttomuus ● absurditate, inepție, nonsens; nerezonabilitate, exagerare, exorbitanță; excesivitate, nechibzuință, necumpătare; lipsă de măsură; nestăpânire ■ orimlighet; oskälighet; (ylettömyys) måttlöshet; omåttlighet; (hillittömyys) hejdlöshetkohtuuton – excesiv; exagerat

kunnianhimo (κενοδοξία, kenodoxia) ● ambiție ■ ärelystnad, äregirighet (vain henk); (ambitio) ambitionkunniahimoinen – ambițios

kuuliaisuus ● obediență; ascultare; supunere, docilitate; smerenie, umilință; bunătate ■ hörsamhet; (tottelevaisuus) lydnad; (nöyryys) ödmjukhet; (kiltteys) snällhetkuuliainen – ascultător

kylmäjärkisyys (laskelmoiva) ● calculat; lucid; egoist ■ beräknandekylmäjärkinen – lucid

kärsivällisyys ● răbdare, indulgență, toleranță ■ tålamodkärsivällinen – răbdător

käytännöllinen viisaus, käytännöllinen järki (fronēsisprudentia) ● prudență, cumpătare; înțelepciune ■ praktisk klokhet, omdömesförmågavarovainen; järkevä, viisas – prudent; înțelept; cumpătat

laiskuus lene, lenevie; comoditatae; pasivitate, inactivitate, lisă de inițiativă; fugă de muncă, fugă de lucru, refuz de a munci; indolență, delăsare; apatie; laxitate; moleșeală, indiferență; încetineală; lentoare, mocăială; comoditate; domolință; apatie ■ lathet; (mukavuudenhaluisuus) lättja; lättjefullhet; (yrittämättömyys) oföretagsamhet; (työtä vieroksuvasta) arbetsskygghet, arbetsovillighet; (velttous) slöhet; lojhet; slapphet; (tylsistyneisyys) försoffning (hitaus) långsamhet, sölighet, senfärdighet; (verkkaisuus) maklighet, sävlighet; tröghetlaiska – leneș

lempeys ● bunătate, blândețe, bunăvoință, indulgență; prietenie ■ mildhet, blidhet; (hyvyys) godhet; (hellävaraisuus) skonsamhet; (hyväntahtoisuus) välvillighet; (ystävällisyys) vänlighetlempeä – cald; gentil; tandru; bun, blând, blajin; prietenos

luottamus ● încredere, creezare; confidență; credință; speranță ■ förtroende; (usko) tro; tillit; (luottavainen mieli) tillförsikt; (ylät) förlitan (jhk på ngt); (vars usk) förtröstanluotettava – demn de încredere

luovuus ● creativitate; forță creatoare; capacitate creatoare; bogăție de idei; ingeniozitate, inventivitate ■ skaparkraft, kreativitet, skaparförmåga; (idearikkaus) idérikedom; (aloiterikkaus) uppslagsrikedomluova – creator

lähestyttävyys, helppopääsyisyys, luoksepäästävyys, tavoittavuus ● accesibilitate ■ tillgänglighettavoitettava, tavoitettavissa – accesibil

maalaisjärki, talonpoikaisjärki, arkijärki, arkiajattelu ● bun-simț ■ bondförnuft, bondförståndmaalaisjärkinen – cu bun-simț

masennus (λύπη, lype) ● depresie ■ depression; (alakuloisuus) modlöshet, nedstämdhet, betryckthet; (apeus) nedslagenhet; förstämning förstämningen; (puhek) deppighetmasentunut – deprimat

menestys ● succes, reușită; noroc, șansă; prosperitate ■ framgång; (onni) lycka; (onnistuminen) välgång; (myötäkäyminen, menestyminen) medgång; (kuv) medvind; succémenestyvä – încununat de succes

mielettömyys (viisauden käyttämättömyys) ● absurditate; nebunie, nechibzuință; lipsă de rațiune; alienare mintală; sminteală, trăzneală, țicneală; pripeală, nesăbuință, imprudență; absurditate, inepție, nonsens ■ (järjettömyys) huvudlöshet; (hulluus) vanvett, vettlöshet; absurditet, vansinnighet, vansinne, vanvettighet; galenskap, dårskap, dåraktighet, tokighet; besinningslöshet, förryckthet; (kohtuuttomuus) orimlighetmieletön – absurd

miellyttävyys ● agreabilitate, simpatie, situația de a fi plăcut și comfortabil ■ behaglighet; (hauskuus) trevlighet; (mukavuus) trivsamhetmiellyttävä – agreabil, simpatic

motivaatio ● motivație ■ motivation (jhk för ngt) ♦ motivoinut, motivoitu – motivat, îndrituit, îndreptățit

muiden huomioon ottaminen, toisten huomioon ottaminen; toisen kunnioittaminen ● luarea în considerație a altuia, a celorlalți ■ ta hänsyn till andratoisen kunnioittava – care respectă pe celălalt

neuroottisuus ● nevroză, stare de nevroză; nevrotic ■ neurotiskneuroottinen – nevrotic

nöyryys ● umilință, supunere, modestie; resemnare; conciliere, îngăduință; bunăvoință, înțelegere, amabilitate ■ ödmjukhet; (alistuvaisuus) undergivenhet, underdånighet; (taipuisuus) foglighet, medgörlighetnöyrä – umil, supus

nöyryys ● umilință, supunere, modestie; resemnare; îngăduință; bunăvoință, înțelegere, amabilitate ■ ödmjukhet; (alistuvaisuus) undergivenhet, underdånighet; (taipuisuus) foglighet, medgörlighetnöyrä – umil, plecat, modest

oikeamielisyys (dikaiosynēiustitia) ● justețe; echitabilitate ■ rättsinnighet, rättsinthet; rättrådighet; rättskaffenhet; (oikeudenmukainen) rättvishet; (puhek) justhet; (vanhurskaus) rättfärdighet; (nuhteettomuus) oförvitlighetoikeamielinen – just; echitabil; corect

oikeudenmukaisuus ● dreptate, echitate, imparțialitate; cinste, intergritate, onestitate; loialitate ■ rättvisa; (oikeamielisyys) rättsinnighet; rättrådighet (vain henk); rättskaffenhetoikeudenmukainen – just, drept, echitabil; cu simțul dreptății

oikeudenmukaisuus ● dreptate, echitate; echitabilitate; imparțialitate; legalitate; cinste, onestitate, integritate ■ rättvisa; (oikeamielisyys) rättsinnighet, rättsinthet; rättrådighet (vain henk); rättskaffenhetoikeudenmukainen – drept, cinstit, integru

oikeustaju ● simț al dreptății, lealitate; concept juridic de echitate, concepție juridică de dreptate; conștiință juridică ■ (oikeudentunto) rättskänsla; (oikeuskäsitys) rättsuppfattning; (oikeustajunta) rättsmedvetandeoikustajuinen – cu simțul dreptății

omatoimisuus ● independență în acțiune, activitate, spirit de inițiativă, dinamism, spirit întreprinzător ■ självständighet; egen aktivitet; eget initiativ; (tarmokkuus) handlingskraft; (energisyys) energi; (toimeliaisuus) driftighetomatoiminen – activ, întreprinzător; independent

pahe ● viciu ■ lastpaheellinen, turmeltunut – vicios

panettelu ● calomnie, defăimare; bârfă, bârfeală, cleveteală ■ förtal (jkn t. jnk av ngn el. ngt); (juoruilu) skvallerpanettelija – calomniator; bârfitor

pelko, pelkääminen ● frică (de), teamă (de); spaimă; oroare, groază; grijă, neliniște, temere ■ rädd för; rädsla (jtak kohtaan för ngt); fruktan (jtak kohtaan för ngt); (kauhu) skräck (jtak kohtaan för ngt); fasa (jtak kohtaan för ngt); förfäran (jtak kohtaan inför ngt); (huoli, epäilys) farhåga (jstak för ngt) ♦ pelokas – fricos

pelkuruus (rohkeuden käyttämättömyys) ● lașitate, lipsă de curaj; frică ■ feghet; mesighet, mesaktighet; räddhågsenhetpelkuri – fricos

pettäminen ● trădare; dezamăgire ■ svek; sviktande; förräderipettäjä – trădător, înșelător

rahanhimo (φιλαργυρία, filagria) ● arghirofilie; lăcomie (de bani) ■ penningbegär; penninghungerrahanhimoinen – arghirofil

rakkaus ● dragoste ■ kärlekrakas – drag

rehellisyys ● cinste, probitate; demn de încredere; sinceritate, onestitate; integritate, conștiincioazitate; loialitate, franchețe; veridicitate ■ ärlighet; renhårighet; (kunniallisuus) hederlighet; redbarhet; (vilpittömyys) uppriktighet; (totuudenmukaisuus) sanningsenlighetrehellinen – cinstit; sincer; onest; loial; franc

reiluus ● demn de încredere; cinste, sinceritate, onestitate; integritate, conștiincioazitate; bunăvoință, simpatie; decență, rezonabilitate; demn de încredere; sinceritate, franchețe, loialitate; abundență ■ (rehtiys) renhårighet; (rehellisyys) hederlighet; redlighet, redbarhet; (kelvollisuus) hygglighet; präktighet; (suoruus) rättframhet; (vilpittömyys) uppriktighet; frankhet; (runsaus) dryghetreilu – demn de încredere; abundent

rikkaus, varallisuus bogăție, avere, avuție; abundență, belșug; situație bună, înstărit; bunăstare, prosperitate; abundență, belșug bogăție, avere, avuție; bogat, abundent, îmbelșugat; abundență, belșug; multilateralitate; varietate; diversitate ■ rikedom; (varallisuus, vauraus) förmögenhet; burgenhet; välbeställdhet; (varat) tillgångar; (hyvinvointi) välstånd; (yltäkylläisyys) överflöd (runsaus) rikedom (jnk på ngt); riklighet; rikhaltighet; ymnighet; (monipuolisuus) mångsidighet; stor variationsbredd; (moninaisuus) mångfald (jnk av ngt)rikas, vauras – bogat, avut

rohkaisu ● încurajare, stimulare; favorizare; inspirare, inspirație; suport, sprijin ■ uppmuntran; sporre; (innostus) inspiration; (tuki) stödrohkaistu – favorizat, încurajat

rohkeus (thymoeidesandreiafortitudo) ● curaj, îndrăzneală, cutezanță; vitejie, bravură; neînfricare; sinceritate, deschidere, franchețe ■ mod; kurage; (pelottomuus) oräddhet; oförskräckthet; (urheus) tapperhet; (uskallus) dristighet; djärvhet, oförvägenhet; (arkailemattomuus) frimodighet; frejdighet; (omaperäisyys) djärvhetrohkea – curajos

sankarillisuus ● eroism ■ hjältemod; heroism; modighet; (urhoollisuus, uljuus) tapperhet; djärvhetsankarillinen – eroic

sarkastisuus ● sarcasm ■ sarkasm sarkastinen – sarcastic

selväjärkisyys, tervejärkisyys ● luciditate; agerime a minții, perspicacitate, sagacitate, ingeniozitate ■ nykterhet; skarpsinne, skarpsinnighetselväjärkinen – lucid, ager, sagace

siisteys ● curățenie, ordine; dichisire, îngrijire; ordine, rânduială, regularitate, metodă; ireproșabilitate, impecabilitate; nepătare, neprihănire; curățenie; comportare civilizată ■ properhet; prydlighet; (kunnollisuus) ordentlighet; snygghet; (moitteettomuus) klanderfrihet, oklanderlighet; (tahrattomuus) fläckfrihet; (puhtaus, puhtauden noudattaminen) renlighet; (sisäsiisteys) rumsrenhetsiisti – curat

siveellinen puhtaus ● castitate, virtuozitate ■ kyskhet, virtuositetsiveä, hyveeellinen – cast, virtuos

sivistys ● educație, bună creștere, cultură; cunoștințe; instruire, învățătură, cultivare; cultură; civilizație ■ bildning; (koulutus) utbildning (kulttuuri) kultur; (sivilisaatio) civilisationsivistynyt – civilizat; educat; cult

sopeutumiskyky ● adaptabilitate; sociabilitate; flexibilitate, agilitate ■ anpassningsförmåga; anpassbarhet; (sosiaaliseen ympäristöön) sociabilitet; (joustavuus) flexibilitet, smidighethelposti sopeutuva – adaptabil, sociabil; flexibil

sovinnollisuus ● reconciliere, conciliere; dorința de pace, de a fi pașnic, domol, bun la suflet, blând, blajin, rezonabil, amabil, cumsecade, modest; colaborare ■  (sopuisuus) försonlighet; koncilians; (rauhantahtoisuus) fridsamhet; (sävyisyys) godmodighet; beskedlighet; (sopeutuvuus, mukautuvuus) medgörlighet, foglighet (sovinnon tietä tapahtuvasta) försonlighetsovinnollinen – conciliabil

suoraselkäisyys, selkärankaisuus ● tărie de caracter; probitate; integritate; corectitudine; sinceritate; onestitate; statornicie; fermitate; perseverență ■ rakryggighet; (kuv) hederlighet; rätlinjighet; karaktärsfasthet; ståndaktighetsuoraselkäinen – integru; corect; onest; ferm; cu tărie de caracter

suvaitsevaisuus, suvaitsevuus ● toleranță ■ tolerans; (sallivuus) fördragsamhet; (ennakkoluulottomuus) fördomsfrihet; (avarahenkisyys) vidsynthet; (vapaamielisyys) frisinne, liberalismsuvaitseva – tolerant

sympatia ● simpatie ■ sympati; (myötätunto) medkänslasympaattinen – simpatic

synnillisyys ● starea de a fi păcătos, păcătoșie, păcătoșenie, nemernicie ■ syndighet; syndfullhet; (paheellisuus) lastbarhetsynnillinen – păcătos

säädyttömyys ● indecență; grosolănie; obscenitate; nerușinare ■ (siveettömyys) oanständighet; otillständighet; otillbörlighet; (haureellisuus) lösaktighet; (sopimattomuus) olämplighet; (siivottomuus) snuskighet; (irstaus) liderlighet; (rivous) fräckhet; skabrositet; slipprighet; obscenitet; (hävyttömyys) skamlöshetsäädytön – indecent

sääli ● milă; compătimire, compasiune; empatie; condolență ■ medlidande; medömkan; (toisen hengen säästäminen, jkn rankaisematta jättäminen tms.) förbarmande; förskoning; misskund; (myötätunto) medkänsla; empati; (osanotto) deltagandesäälivä, sääliväinen – milos; empatic

teräväjärkisyys ● agerime a minții, perspicacitate, sagacitate, ingeniozitate ■ skarpsinne, skarpsinnighettervejärkinen – ager la minte, sagace

teräväkielisyys ● a avea limbă ascuțită; a fi rău de gură; a fi răutăcios, malițios în tot ce spune; a înțepa cu limba, a fi ironic, a batjocuri ■ slagfärdighet, snarfyndighet, kvicktänkt teräväkielinen – răutăcios, malițios; ironic, batjocoritor

toivo ● speranță, nădejde; expectativă, așteptare; încredere ■ (toiveikas mieliala) hopp (jstak om ngt); förhoppning (jstak om ngt); (harras odotus) förväntan; (luottamus) tillförsikttoiveikas – optimist, încrezător, plin de speranță

tunneäly ● inteligența emoțională ■ emotionell begåvning; emotionell intelligenstunneälyinen – cu inteligență emoțională

tunnollisuus ● conștiincios; rânduială; conștiința datoriei, simțul datoriei, datoria de serviciu; diligență; precizie; grijă, meticulozitate ■ (tunnontarkkuus) samvetsgrannhet; (kunnollisuus) skötsamhet; ordentlighet; ordningsamhet; (velvollisuudentuntoisuus) pliktmedvetande, pliktmedvetenhet, pliktkänsla, plikttrogenhet; (säntillisyys) omsorgsfullhet; precision; (ei henk) sorgfällighettunnollinen – conștiincios

turmelus (oikeamielisyyden käyttämättömyys) ● pierzanie: desfrâu, depravare, degradare morală, demoralizare; decadență; degenerare; corupție ■ (ylät) fördärv; förfall; (vars moraalin) depravation, depravering; demoralisering, demoralisation; (kulttuurin, moraalin) dekadans; (degeneroituminen) degenerering, degenerationturmeltu – depravat, desfrânat; decadent; degenerat; corupt

tylsäjärkisyys (tyhmä, typerä) ● prost, tembel ■ dum; stupid; (yksinkertainen) enkel; enfaldig; (typerä, hupsu) tossig, (vars naisesta) fjollig; (tietämätön) okunnig; fåkunnig; (vanh) fåvitsk; (hölmö) stollig; tokig; befängd; (epäviisas) oklok; (lyhytnäköinen) kortsiktig; (puhek) korkad, knäpp, knasig; urblåst; (ruotsr puhek myös) ding; fånig; knasig; töntig; löjlig, larvig; jönsigtylsäjärkinen – prost

täysijärkisyys, täysjärkisyys ● inteligență, deșteptăciune, înțelepciune, perspicaitate, prudență; minte ■ visdom, smarthet; förståndtäysijärkinen – inteligent; înțelept tasapainoisuus, tunteiden hallinta ● echilibru; stabilitate; armonie ■ balans; (vakavuus) stabilitet; (harmonisuus) harmonitasapainoinen – echilibrat; stabil; armonios

täysjärkinentäysijärkinen ● care are discernământ, responsabil pe acțiunile sale; rezonabil, înțelept; clar, logic, limpede, lucid; cu capul limpede; cu minte sănătoasă, cu judecată sănătoasă; cu judecată, chibzuit, înțelept; cu minte (!); inteligent, deștept; perspicace ■ tillräknelig; (järkevä) vettig; redig; (puhek) klar i knoppen; (arvostelukykyinen) omdömesgill, förnuftig; (fiksu) klyftig, kloktäysjärkinen – înțelept; care are discernământ

urhoollisuus ● eroism; vitejie, curaj, bravură; îndrăzneală; neînfricare ■ hjältemod; (urheus) tapperhet; djärvhet; (rohkeus) mod; (pelottomuus) oräddhet; oförskräcktheturhoollinen – viteaz, curajos; îndrăzneț

usko credință; convingere încredere ■ (tietoon perustumaton käsitys) tro (jhk på ngt); (vakaa käsitys jstak) övertygelse (jhk om ngt); (luulo, käsitys) föreställning (luottamus jhk) tro (jhk på ngt); tilltro (jhk till ngt); tillit (jhk till ngt); (paremman tulevaisuuden tms. usko) tillförsikt; förtröstan (jhk på ngt) ♦ uskojacrezător, încrezător, cel care crede

uteliaisuus ● curiozitate; sete de cunoaștere; incisivitate ■ nyfikenhet; (tiedonhalu) vetgirighet; (tiedonjano) kunskapstörst; (kyseliäisyys) frågvishetutelias – curios

vahingonilo ● bucurie răutăcioasă de necazul altuia; inat ■ skadeglädjevahingoiloinen – care se bucură de răul altuia |||| vahingonilo on paras ilo (sananl) ● cea mai mare bucurie este necazul altuia ■ skadeglädjen är den enda sanna glädjen

vahingoniloinen ● răutăcios, bucuros de necazul altuia; „să moară și capra vecinului” ■ skadegladvahingoiloinen, vahingoniloinen – care se bucură de răul altuia

vaikeasti tavoitettava, saavuttamaton ● eluziv; imposibil de găsit, inaccesibil, indisponibil; persoană la care se ajunge greu ■ otillgänglig, svårgripbarsaavuttamaton – eluziv, greu de contactat

valehtelu ● minciună, mințit; păcălit ■ ljugande; (puhek) narrande; storljugandevalehtelija – mincinos

vastavuoroisuus ● reciprocitate ■ ömsesidighet; reciprocitetvastavuoroinen – reciproc

vastustamattomuus ● irezistibilitate ■ oemotståndlighetvastustamaton – irezistibil

vastuunkanto, vastuunkantaja ● purtător de răspundere, de responsabilitate; conștiința responsabilității; conștientizarea propriei responsabilități; răspundere, responsabilitate ■ ansvarsbärare; ansvarskänsla; (tietoisuus omasta vastuullisuudesta) ansvarsmedvetande; (vastuu) ansvarvastuunkantava – care poartă răspunderea

viehättävyys ● frumesețe, farmec, încântare; șarm; (stare de) arăgător; (stare de) grațios, fermecător; (stare de) plăcut; agreabilitate, simpatie ■ tjusighet; charmighet, charmfullhet; attraktivitet; behagfullhet; (miellyttävyys) behaglighet; angenämhetviehättävä – frumos, șarmant

viha (ὀργή, orge) ● ură, dușmănie; ostilitate; mânie, furie; ură ascunsă ranchiună, pică; antipatie ■ hat; (vihamielisyys) fiendskap, fientlighet; (suuttumus) vrede; (kiukku) ilska; (raivo) raseri; ursinne; (antipatia); groll, agg; antipativihaaja – care urăște

viihtyvyys ● comfort, atmosferă plăcută, stare plăcută, agreabilă ■ trivsel; trevnad; huono viihtyvyys ● indispoziție, discomfort; atmosferă neplacută, dezagreabilă; nemulțumire ■ vantrivsel, otrivselviihtyvä – care se simte comfortabil, care „gustă”

viisastelu ● pedanterie; meticulozitate; ceartă pentru un fleac; obrăznicie; impertinență; vioiciune, iuțeală ■ spetsfundighet; (saivartelu) hårklyverier (mon); tvist om påvens skägg; (nenäkkyys) näsvishet; uppnosighet; kvickhetviisastelija – atoateştiutor

viisaus înțelepciune, deșteptăciune, inteligență, cumințenie; judecată; „minte”; înțelegere, pricepere. intelect: rațiune; rezonabilitate; chibzuire, cumpătare, reflectare; luare în considerare; prudență, precaușie, previziune învățătură; pricepere, competență, cunoaștere; vrednicie, dibăcie, experiență, capabilitate; cultură, erudiție aforism, maximă; vorbă de duh ■ klokhet; vishet, visdom; (vars halv) klokskap; (järkevyys) förståndighet, förstånd; förnuftighet, förnuft, vettighet; (harkitsevuus) eftertänksamhet, eftersinnande; förtänksamhet (oppi) visdom; (tieto, tietämys) kunskap; kunnande; kunnighet; (oppineisuus) lärdhet, lärdom (viisas ajatus) visdomsord; klokskap; sosiaalinen viisaus ● înțelepciune socială ■ social visdomviisas – înțelept

vähäjärkisyys (tyhmä, typerä, hullu, vähä-älyinen) ● prostie, simplitate; deficiență mintală; nebunie ■ svagsinthet; vansinnighet; (typeryys) fånighet, löjlighet, larvighet; (hulluus) galenskap, tokighet, knäpphet; (yksinkertaisuus) enfald, enfaldighet; enkelhetvähäjärkinen – prost; debil mintal

välinpitämättömyys (ἀκηδία, akedia) ● apatie, indiferență; nepăsare; nonșalanță; indolență; răceală; lipsă de interes ■ likgiltighet; nonchalans; liknöjdhet; (haluttomuus) ovilja; håglöshet; (vanh) ohåga; (innottomuus) ointresse; brist på intresse; (penseys) kallsinnighet; indifferens; (ei-kiinnostavuus) ointresse; ljumhetvälinpitämätön – apatic; nonșalant; indolent

väsymys ● oboseală; epuizare, extenuare; slăbiciune, sfârșeală ■ trötthet; (uupumus) utmattning; (voipumus) matthetväsynyt – obosit

yksimielisyys (ὑπερηφανία, yperefania) ● unitate; unanimitate; înțelegere, armonie; coerență ■ enighet; enhällighet; (sopu) endräkt, endräktighet; (yhtäpitävyys) samstämmighetyksimielinen – unanim

ylensyönti (γαστριμαργία, gastrimargia) ● ghiftuială ■ (mässäily) frossande, frosseri ♦ ylensyövä – care se ghiftuiește

ylpeys, turhamaisuus ● mândrie; aroganță ■ (omanarvontunto) stolthet (jstak över ngt); (koppavuus, pöyhkeys) högfärd, högfärdighet; högmod, högmodighet, högdragenhet; dryghet; snorkighet; uppblåsthet; (ylimielisyys) överlägsenhet, arrogans; övermod; (itsevarmuus) självsäkerhet; (mahtavuus, leuhkuus) mallighet; kaxighet, stöddighetylpeä – mândru

ystävyys ● prietenie ■ vänskapystävä – prieten

ystävällisyys ● amambnilitate, gentilețe, bunăvoință; simpatie ■ vänlighet; vänskapsfullhet; (ystävällismielisyys) vänskaplighet; (suopeus) välvilja, välvillighet; sympatiystävällinen – prietenos

älykkyys, terävyys ● inteligență ■ intelligens; (puhek) klyftighet; smarthetälykäs, terävä – inteligent

.

.

.

Cineva a considerat următoarele trăsături umane ca fiind absolut necesare pentru a te face irezistibil, trăsături care îți asigură necondiționat succesul în viață și în carieră.

➣ Energisyys ja aktiivisuus – să fii energic și activ;

➣ Ennakkoluulottomuus ja tuomitsevuuden puuttuminen – să nu ai prejudecăți sau atitudine critică nejustificată;

➣ Innostava kiinnostuneisuus elämästä – să ai o atitudine entuziastă și sî fii interesat de viață;

➣ Itsevarmuus ja johtamiskykyisyys – să ai siguranță de sine și capacitate organizatorică și de conducere;

➣ Kyky olla diplomaattisesti aito ja rehellinen – să fii cinstit și natural;

➣ Kyky ottaa suoraselkäisesti vastuuta ja olla selittelemättä – să te angrenezi cu probitate, cu răspundere fără ocolișuri și explicații;

➣ Kyky suhtautua objektiivisesti eriäviin mielipiteisiin – să consideri și păreri contrare celor pe care le ai în cap;

➣ Lähestyttävyys ja lämpö – să fii accesibil și cordial;

➣ Paksunahkaisuus ja osata nauraa itselleen – să ai pielea bine tăbăcită, rezistentă la impactele sociale și să nu-ți lipsească autoironia;

➣ Rohkeus – să fii îndrăzneț;

➣ Sopeutumiskyky – să fii ușor adaptabil;

➣ Valoisa asenne – să ai o mină luminoasă.

.

Trăsăturile omului de succes

 1. Eloisuus, energisyys, kilpailunhalu
 2. Miellyttävyys, ystävällisyys
 3. Tunnollisuus, itsekuri
 4. Tasapainoisuus, tunteiden hallinta
 5. Avoimuus kokemuksille

.

Trăsături NECOMPARATE, substantive, adjective

Luonteenpiirteitä ja ominaisuuksiaTrăsături și caracteristici

ahdaskatseisuus, kapeakatseisuus ahdaskatseinen, kapeakatseinen ● cu vederi înguste, cu ochelari de cal; cu minte îngustă, mărginit cel care are vederi înguste, care nu vede mai departe de lungul nasului; om cu minte îngustă, om mărginit ■ trångsynthet trångsynt

ahkeruus ahkera ● hărnicie, sârguință, zel; persisitență; asiduitate, perseverență, tenacitate harnic, silitor, sârguincios, zelos; asiduu, perseverent, stăruitor, tenace ■ flit; (uutteruus) idoghet; (väsymättömyys, sinnikkyys) ihärdighet; trägenhet flitig; (uuttera) idog; (väsymätön, sinnikäs) ihärdig; trägen

ahneus ahne ● lăcomie, avariție, aviditate, cupiditate; zgârcenie lacom, avar, avid, cupid; zgârcit ■ glupskhet; (persous) girighet glupsk; (saita, kitsas) girig; (rahan tms. himoinen, omistushaluinen) hagalen; snål; (halukas) lysten (jllek efter ngt)

ajattelemattomuus ajattelematon ● nechibzuință, nesocotință; nepăsare, indolență nechibzuit, necugetat; nepăsător, indolent ■ tanklöshet; (harkitsemattomuus) obetänksamhet; oeftertänksamhet; (kevytmielisyys) lättsinnighet

alistuvuus alistuva, alistuvainen ● supunere; umilință; subordonare; subjugare; adaptare, adaptabilitate supus; umil; docil; subordonat; subjugat; adaptabil ■ (mukautuvuus) foglighet; anpassning; (nöyrä mukautuvuus) undergivenhet; underkuvning; underkastelse; (tahdottomuus) viljelöshet; (sopeutuvaisuus) foglighet (mukautuva, sopeutuvainen) foglig; (nöyrä) undergiven; underkuvad; (tahdoton) viljelös; anpassningsbar

anteliaisuus antelias ● generozitate generos ■ frikostighet; givmildhet; generositet; (runsaskätisyys) rundhänthet frikostig; generös; givmild; (runsaskätinen) rundhänt

arvosteluhalukkuus arvosteluhalukas ● dorința de evaluare, de apreciere, de criticare evaluator; critic ■ (arviointi) bedömning; anmälan; betygsättning; omdöme (arvijoija) bedömare; (kritisoija) kritiker

avoimmuus avoin ● deschidere, transparență; sinceritate, onestitate deschis, sincer; cinstit ■ öppenhet; (vilpittömyys) uppriktighet, ärlighet; (avomielisyys) öppenhjärtighet (avomielinen) öppen, öppenhjärtig; (vilpitön, suora) uppriktig, rättfram; rakt på sak (vain predikatiivina); (suora, ujostelematon) frimodig; frank; (rehellinen) hederlig, ärlig; (salailematon) oförställd, oförtäckt, ohöljd, oförblommerad

epäitsekkyys epäitsekäs ● altruism; dezinteres ⓶ neinteresant; dezinteresat; altruist ■ osjälviskhet; oegennytta; altruism osjälvisk, oegoistisk; oegennyttig; altruistisk

epäonni onneton, huono-onninen, epäonnekas ● nenoroc; ghinion nenorocit (lipsit de noroc); ghinionist; nefericit; mizer ■ otur olycklig (jstak för t. över ngt); (murheellinen) ledsen (jstak för t. över ngt); (surua tuottava) olycklig; (surua t. hankaluuksia aiheuttava) olycksalig; (epäonnea tuottava) otursam; ogynnsam; olycksbringande; (kohtalokas) ödesdiger; (kehno, viheliäinen) olycksalig; (kurja, surkea) bedrövlig, erbarmlig; jämmerlig

epärehellisyys epärehellinen ● necinste necinstit ■ oärlighet, ohederlighet oärlig, ohederlig

hajamielisyys hajamielinen ● situația de a fi distrat, cu gândul aiurea distrat, împrăștiat, cu gândul aiurea ■ tankspriddhet, distraktion, förströddhet tankspridd, disträ, förströdd

herkkäuskoisuus herkkäuskoinen ● credulitate credul ■ lättrogenhet, godtrogenhet lättlurad; (liian luottavainen, hyväuskoinen) godtrogen

hienostelu hienostelija ● afectare, snobism snob, filfizon, fante ■ snobberi; snobbande snobb; (keikari) sprätt, (naisesta) nippertippa

himo himokas, -himoinen ● poftă, lăcomie, dorință (sexuală), pasiune nestăvilită avid, lacom, pofticios; crai, gigolo ■ lust; begär; (sukupuolinen himo) åtrå; lusta; kättja; (ark) kåthet lysten; begärlig; (ark sukupuolisesti himokas) kåt

huolellisuus huolellinen ● grijă, atenție, migală; conștiinciozitate; punctualitate, precizie atent, grijuliu, migălos; diligent; conștiincios ■ omsorgsfullhet; (tunnollisuus) samvetsgrannhet; (säntillisyys) punktlighet, precision; (tarkkuus) noggrannhet; sorgfällighet; (kunnollisuus) ordentlighet; (siisteys) prydlighet; skötsamhet (vain henk); omsorgsfullhet omsorgsfull; (tunnollinen) samvetsgrann; (säntillinen) punktlig, precis; (tarkka) noggrann (jnk suhteen med ngt); sorgfällig; (kunnollinen) ordentlig; (siisti) prydlig; skötsam (vain henk)

huoli, huolet huolehtiva, huolehtivainen ● îngrijorare, griji (pl) grijuliu, atent, interesat, preocupat, plin de solicitudine ■ (levoton ajatus) bekymmer (jstak för ngt); oro (jstak för ngt) mån; angelägen; omtänksam; (huolellinen) omsorgsfull; (suojeleva) beskyddande

huonotuulisuus huonotuulinen ● proastă dispoziție, stare de spirit proastă; enervare prost dispus, nervos, neliniștit ■ misslynthet; misslynne; misshumör; dåligt humör; surhet misslynt; sur

huumorintaju huumorintajuinen ● simțul umorului cu simțul umorului ■ sinne för humor ha sinne för humor; förstå skämt

hyvyys hyvä ● bunătate bun ■ godhet (etevä) bra; (joskus myös) god; (taitava) skicklig; (kelpo) duktig; (hieno) fin

hyväsydämisyys hyväsydäminen ● inimos, bun la suflet, milos, cu inimă bună ■ godhjärtenhet godhjärtad

ilkeys, ilkeily ilkeä ● răutate, rea-voință rău, răutăcios, răuvoitor ■ elakhet, stygghet, gemenhet; (pahansuopuus) ondskefullhet; illvilja; (pahuus) ondska; (pirullisuus) djävlighet, jävlighet; (ivallisuus) ironi, spydighet; (sanoilla) sarkasm; (piruilu) djävulskap; (hävyttömyys) fräckhet; oförskämdhet (jkta kohtaan mot ngn); (letkaus) elak anspelning; (kepposin) elakt påhitt; (piikittely) pikning (piikki) pik elak, stygg, gemen; (pahansuopa) ondskefull; (paha) ond; (pirullinen) djävlig, jävlig; (ivallinen) ironisk, spydig; satirisk; sarkastisk; (kuv myrkyllinen) giftig; (epämiellyttävä) obehaglig; (inhottava) otäck, äcklig; (vastenmielinen) motbjudande; vidrig; (hyvin ikävä) otrevlig, oangenäm

itkuisuus itkuinen ● sensibile la plâns; cu ochii în lacrimi cel care plânge ușor ■ gråtmildhet (itkeskelevä) gråtande; (pikkulapsesta) grinig, lipig; (jolla on itkuiset silmät) tårögd, gråtögd; (itkettynyt) förgråten; (itkunsekainen) gråtblandad; (herkkä itkemään) gråtmild

itsekkyys, oman edun tavoittelu itsekäs, oman edun tavoitteleva ● egoism; meschinărie egoist, meschin ■ egoism; själviskhet; egennytta självisk; egoistisk; egennyttig

itsepäisyys itsepäinen ● încăpățânare încăpățânat ■ envishet; (omapäisyys) egensinnighet, självrådighet; (taipumattomuus) omedgörlighet, obeveklighet; oresonlighet; styvsinthet; (vastahakoisuus) motspänstighet; (kestävyys) ihållighet (elävistä olennoista) envis, enveten; (omapäinen) egensinnig, självrådig; (taipumaton) omedgörlig, obeveklig; oresonlig; styvnackad, styvsint; (vastahakoinen) istadig; motspänstig; (uhmakas) obstinat

itserakkaus itserakas ● dragoste de sine; vanitate; egoism; automulțumire egoist; încrezut ■ egenkärlek; (itsekkyys) egoism; (omahyväisyys) självbelåtenhet; självgodhet egenkär; (itsekäs) egoistisk; (omahyväinen) självbelåten; självgod

joustamattomuus joustamaton ● lipsă de flexibilitate inflexibil ■ osmidighet; omedgörlighet; oresonlighet (kuv) osmidig; (taipumaton) omedgörlig; inte flexibel

kaksinaamaisuus kaksinaamainen ● fățărnicie; duplicitate; falsitate fățarnic, fals ■ (kuv) falskhet, svekfullhet; dualitet (kuv) falsk; svekfull

kateus kade, kateellinen ● invidie; gelozie invidios; gelos ■ avundsjuka, avundsamhet, avund; missunnsamhet avundsjuk (jklle jstak på ngn för ngt, jstak på ngt), avundsam; missunnsam (jklle mot ngn)

kielteisyys kielteinen ● atitudine negativă, negativivism; negare; respingere; nefavorabil negativist; respingător (al uneiu situații) ■ (kielteinen asenne) negativ inställning, negativism; (epäedullisuus) ofördelaktighet; (epäsuotuisuus) ogynnsamhet; (haitallisuus) skadlighet, menlighet (kieltävä) nekande; (torjuva, hylkäävä) avböjande; (negatiivinen) negativ (myös lääk); (kiel) nekande, negerad, negerande; (epäedullinen) ofördelaktig, negativ; (epäsuotuisa) ogynnsam; (haitallinen) skadlig, menlig; (huono) dålig

kiittämättömyys kiittämätön ● nerecunoștință nerecunoscător ■ otacksamhet; otack otacksam

kiltteys kiltti ● amabilitate, bunătate; situația de a fi drăguț (cu cineva); modestie drăguț, amabil, bun, prietenos ■ snällhet; (puhek) hygglighet; bussighet; (hyväntahtoisuus) beskedlighet; (tottelevaisuus) lydighet; (ystävällisyys) vänlighet; (avuliaisuus) hjälpsamhet snäll; (puhek) hygglig; bussig; (hyväntahtoinen) beskedlig; (hyväkäytöksinen) välartad; (tottelevainen) lydig; (ystävällinen) vänlig; (avulias) hjälpsam; (herttainen) rar

kurittomuus kuriton ● indisciplină indisciplinat ■ disciplinlöshet, brist på disciplin; (holtittomuus) tygellöshet tygellösheten; hållningslöshet; (vallattomuus) ostyrighet (myös kuv);(villiys) vildhet odisciplinerad (myös sot); (holtiton) tygellös; hållningslös; (vallaton, hillitön) ostyrig (myös kuv); (villi) vild

kylmyys kylmä ● răceală; frigiditate; răcoare rece; frigid; răcoros ■ kyla; (pakkanen) köld; (sukupuolinen) frigiditet, könskyla kall; (kylmähkö) kylig; (viileä) sval; (kalsea) kylslagen; (jäinen) isig

kärsimättömyys kärsimätön ● nerăbdare nerăbdător ■ otålighet otålig

kärsivällisyys kärsivällinen ● răbdare răbdător ■ tålamod tålmodig; tålig

laiskuus laiska ● lene leneș ■ lathet; (mukavuudenhaluisuus) lättja; lättjefullhet; (yrittämättömyys) oföretagsamhet; (työtä vieroksuvasta) arbetsskygghet, arbetsovillighet; (velttous) slöhet; lojhet; slapphet; (tylsistyneisyys) försoffning; (hitaus) långsamhet, sölighet, senfärdighet; (verkkaisuus) maklighet, sävlighet; tröghet lat; (mukavuudenhaluinen) lättjefull; bekväm; bekvämlig; (yrittämätön) oföretagsam; (työtä vieroksuva) arbetsskygg, arbetsovillig; (veltto) flegmatisk; slö; loj; vegetativ; slapp; (tylsistynyt) försoffad; (hidas) långsam, sölig, senfärdig; (verkkainen, hidas) maklig, sävlig; trög

materialistisuus materialistinen ● materialism materialist ■ materialism materialistisk

mässäily mässäilijä ● orgie culinară gurmand, mâncăcios ■ frossande (myös kuv); frosseri; storätande frossare (myös kuv); (suursyömäri) storätare; matvrak; gourmand

negatiivisuus, kielteisyys negatiivinen, kielteinen ● atitudine negativă, negativivism; negare; respingere; nefavorabil negativist; respingător (al uneiu situații) ■ negativitet; (kuv kielteinen asennoituminen) negativ inställning, negativ attityd, negativ hållning; (piintynyt) negativism; (epäedullisuus) ofördelaktighet; (epäsuotuisuus) ogynnsamhet; (haitallisuus) skadlighet, menlighet negativ; (kielteinen, kieltävä) nekande; (epäävä) avböjande, avslående; (torjuva) avvisande; (torjuva, hylkäävä) avböjande; (negatiivinen) negativ (myös lääk); (kiel) nekande, negerad, negerande; (epäedullinen) ofördelaktig, negativ; (epäsuotuisa) ogynnsam; (haitallinen) skadlig, menlig; (huono) dålig

neuvokkuus neuvokas ● îngeniozitate descurcăreț, ingenios, inventiv ■ rådighet; (nopeaälyisyys) kvicktänkthet; (kekseliäisyys) påhittighet, uppfinningsrikedom; fyndighet rådig; (nopeaälyinen) kvicktänkt, snabbtänkt; (kekseliäs) påhittig, uppfinningsrik; fyndig

nokkeluus nokkela ● gândire rapidă, inteligență; ingeniozitate; subtilitate; agerime inteligent; inventiv; ingenios; subtil; ager ■ fiffighet, fyndighet; uppfinningsrikedom; (neuvokkuus) finurlighet; (kekseliäsyys) påhittighet; (nopeaälyisyys) kvickhet, kvicktänkthet, snabbtänkthet, klyftighet; klipskhet; (näppäryys) sinnrikhet; (henkilön myös) skicklighet; förslagenhet; (oveluus) smarthet fiffig, fyndig; uppfinningsrik; (neuvokas) finurlig; (kekseliäs) påhittig; (nopeaälyinen) kvick, kvicktänkt, snabbtänkt, klyftig; klipsk; (näppärä) sinnrik; (henkilöstä myös) skicklig; förslagen; (ovela) smart

nöyryys nöyrä ● umilință; supunere, subordonare; obediență umil; supus; docil; obedient ■ ödmjukhet; (alistuvaisuus) undergivenhet, underdånighet; (taipuisuus) foglighet, medgörlighet ödmjuk; (alistuvainen) undergiven, underdånig; (taipuisa) foglig, medgörlig; (kuuliainen) lydig

oikeudenmukaisuus oikeudenmukainen ● dreptate, echitabilitate, justiție drept, echitabil, just; cu coloană vertebrală ■ rättvisa; (oikeus) rätt; (oikeamielisyys) rättsinnighet, rättsinthet; rättrådighet (vain henk); rättskaffenhet rättvis; (oikeamielinen) rättsinnig (vain henk); rättrådig; rättskaffens; (oikea) rättmätig; (kohtuullinen) rimlig

oveluus ovela ● viclenie viclean; isteț; inventiv ■ (viekkaus) list, listighet; förslagenhet; slughet; smarthet; (nokkeluus) klipskhet; (kekseliäisyys) påhittighet; finurlighet; fyndighet; fiffighet; snarfyndighet; (neuvokkuus) rådighet; (nokkeluus) klipskhet, smarthet (viekas) listig; förslagen; slug; (nokkela) klipsk, smart; (kekseliäs) påhittig; finurlig, fiffig; fyndig; snarfyndig; (neuvokas) rådig

petollisuus petollinen ● perfidie, ipocrizie; falsitate perfid, ipocrit; fals ■ (henkilön, toiminnan): (vilpillisyys) svekfullhet; opålitlighet; (epärehellisyys) ohederlighet; oärlighet; (puhek) ojusthet; (uskottomuus) trolöshet; (kierous) falskhet; (kavalluksen yhteydessä) bedräglighet; (kavaluus, salakavaluus) lömskhet; bedräglighet; försåtlighet; falskhet (henkilöstä, toiminnasta): (vilpillinen) svekfull; opålitlig; illojal; (epärehellinen) ohederlig; oärlig; (puhek) ojust; (uskoton) trolös; (kiero) falsk; (kavala) lömsk; dolsk; bedräglig; (asiasta: salakavala) förrädisk; bedräglig; försåtlig; (kavala) lömsk; falsk

pettäminen pettäjä, petturi ● trădare trădător ■ sviktande; (puhek) blåsning (petturi) förrädare; femtekolonnare, överlöpare; (kavaltaja) bedragare; (naisesta) bedragerska; (ilmiantaja) angivare

puolustaminen puolustava ● apărare apărător; defensiv ■ försvarande (jnk av ngt); (puolusteleminen) försvar; vaktslående (jnk om ngt); värnande (jnk om ngt); (oikeutetuksi esittäminen) rättfärdigande; (selitykset) ursäkt, ursäkter (mon); urskuldande defensiv

päättämättömyys päättämättön ● nehotărâre, indecizie, nedecizie; încapacitatea de a lua decizii; ezitare in decizie, șovăire; a fi cu fundul în două bărci, a sta pe două taburete; ineficiență, volatilitate; variabilitate, instabilitate; alternare nehotărât, indecis, nedecis; șovăielnic; ezitant, nesigur, indecisiv; alternant; fluctuant, schimbător; variabil, instabil ■ obeslutsamhet; (epäröinti) tveksamhet; (kahden vaiheilla oleminen) tvehågsenhet; vankelmod; (saamattomuus) velighet; (ailahtelevuus) ombytlighet (epäröivä) obeslutsam; (horjuva) obestämd; (epäröivä) tveksam; (kahden vaiheilla oleva) tvehågsen; vankelmodig; (saamaton) velig; (ailahteleva) ombytlig

päättäväisyys päättäväinen ● determinare, hotărâre, fermitate; decidere; dârzenie; certitudine; siguranță; promptitudine; rezolutivitate; ambiție; încăpățânare; neclintire, statornicie determinat, hotărât, ferm, cu fermitate; decis, neezitant; dârz; energic; cert; sigur pe sine; prompt; rezolut; ambițios; încăpățânat; neclintit, statornic ■ beslutsamhet; (varmuus) bestämdhet; resoluthet; (sisukkuus) sammanbitenhet; (epäröimättömyys) tveklöshet; (neuvokkuus) rådighet; (horjumattomuus) orubblighet beslutsam; (varma) bestämd; resolut; (määrätietoinen, voimakastahtoinen henkilö) fast besluten; målmedveten; (päättäväinen) bestämd; resolut (sisukas) sammanbiten; (epäröimätön) tveklös; (neuvokas) rådig; (horjumaton) orubblig

rauhallisuus rauhallinen ● starea de a fi pașnic; calmitate; seninătate; liniște; relaxare pașnic, pacific; calm; senin; liniștit; nestresat; relaxat; odihnit; echilibrat ■ fridsamhet; (tyyneys) lugn; ro; (liikkeestä, tapahtumisesta) lugn; (tasaisuus) jämnhet; (verkkaisuus) maklighet, sävlighet; (häiriöttömyys, meluttomuus) lugn; fridfullhet; frid; rofylldhet; (hiljaisuus) stillhet, stillsamhet; serenitet; (rauhanomaisuus) fredlighet fridsam; fredlig; fridfull; (tyyni) lugn; (kiirehtimätön) avstressad; ostressad; (verkkainen) maklig, sävlig; (häiriötön, meluton) lugn; fridfull; rofylld; rogivande; (hiljainen) stillsam; stilla; seren; (tasapainoinen) balanserad; harmonisk; (rauhanomainen) fredlig

rehellisyys rehellinen ● onestitate, cinste, probitate; onorabilitate; sinceritate; corectitudine; veridicitate; integritate; conștiinciozitate; loialitate; francheță onest, cinstit; sincer; onorabil; corect; demn de încredere; integru; conștiincios; loial; franc ■ (totuudenmukaisuus) ärlighet; sanningsenlighet; renhårighet; (kunniallisuus) hederlighet; redbarhet; (vilpittömyys) uppriktighet; (suoruus) rättframhet; (kunniallisuus) hederlighet; ärlighet ärlig; renhårig; (kunniallinen) hederlig; redbar; (vilpitön) uppriktig; (totuuden mukainen) sann; sanningsenlig; (vilppiä t. vääryyttä harjoittamaton) ärlig; (kunnollinen) [gammal] hederlig; ordentlig; (oikea) riktig; (aito) äkta; (reilu) rejäl

riippuvuus riippuvainen ● dependență dependent ■ beroende (jstak av ngt); avhängighet (jstak av ngt); bundenhet (jksta till ngn) (jstak av ngt); (epäitsenäisyys) osjälvständighet beroende (jksta av ngn) (jstak på ngt); avhängig (jstak av ngt); (epäitsenäinen) osjälvständig; bunden (jksta till ngn) (jstak av ngt)

rohkeus rohkea ● curaj, îndrăzneală, cutezanță; bravură; vitejie; temeritate; neînfricare; sinceritate, franchețe curajos, îndrăzneț, cutezător; brav; viteaz; temerar; neînfricat, fără teamă; sincer, franc ■ mod; kurage; (pelottomuus) oräddhet; oförskräckthet; (urheus) tapperhet; (uskallus) dristighet; djärvhet, oförvägenhet; (arkailemattomuus) frimodighet; frejdighet; (omaperäisyys) djärvhet modig; (peloton, pelkäämätön) orädd; oförfärad, oförskräckt; (urhea) tapper; (uskalias) dristig; djärv, oförvägen; (arkailematon) frimodig; frejdig; (tavanomaisesta poikkeava) djärv; (säädyllisyyden rajoja hipova, uskalias) vågad

röyhkeys röyhkeä ● aroganță; obrăznicie, neobrăzare, impertinență, insolență; nerușinare; insolență; lipsă de considerație, brutalitate; inoportunitate, indiscreție, agasare; insistență arogant; obraznic, neobrăzat, impertinent, insolent; nerușinat; insolent; brutal; inoportun, indiscret, agasant, supărător; insistent ■ (julkeus) fräckhet; (hävyttömyys) oförskämdhet, skamlöshet; (häikäilemättömyys) hänsynslöshet; oförsynthet; (nenäkkyys) näsvishet; uppkäftighet; (tunkeilevuus) påflugenhet (julkea) fräck; (hävytön) oförskämd, skamlös; ohyfsad; (häikäilemätön) hänsynslös; oförsynt; (nenäkäs) näsvis; uppkäftig; (tunkeileva) påträngande, påflugen

saituus saita, saituri ● zgârcenie, calicenie, avariție; lăcomie; avariție zgârcit, calic, avar, strâns la pungă; cărpănos; lacom; avar; avid ■ snålhet; (kitsaus) gnidighet, närighet; oginhet; (pihiys) småsnålhet, knusslighet; (itaruus) snikenhet; girighet (aj) snål; (kitsas) gnidig, närig; ogin; (pihi) småsnål, knusslig; (itara) sniken; girig; (sb) snåljåp, snålvarg; (kitupiikki) girigbuk, gnidare

selkärangattomuus selkärangaton ● servilism; servilitate; slugărmicie; slăbiciune de caracter; lipsă de probitate; iresponsabilitate lipsit de caracter, servil, lingușitor, slugarnic ■ (kuv) ryggradslöshet; hållningslöshet; (heikkoluonteisuus – slăbiciune) karaktärslöshet; karaktärssvaghet; (vastuuntunnottomuus – iresponsabilitate) ansvarslöshet (kuv) ryggradslös; hållningslös; (heikkoluonteinen) karaktärslös; karaktärssvag; (vastuuntunnoton) ansvarslös

sisu sisukas ● voință; încăpățânare, îndărătnicie; perseverență, persisitență, tenacitate, spirit tenace, rezistență; forță, putere, tărie, vigoare; voință, energie; neobosit; fermitate, nestrămutare încăpățânat, curajos, dârz, viteaz ■ (sitkeys, sinnikkyys) envishetseghet;  ihärdighet; uthållighet; (tahdonvoima) viljekraftviljestyrka; (kestävyys) uthållighet, stamina; (itsepintaisuus) enträgenhetenvetenhet; (lannistumattomuus) oförtröttlighetoförtrutenhet; (tarmo, vauhti, puhti) tågaruter, stake; (hellittämättömyys) okuvlighet; (uskallus, rohkeus) mod; (puhek) ork (sitkeä, sinnikäs) segihärdiguthållig; (itsepintainen) enträgenenveten; (lannistumaton) oförtröttlig,  oförtruten; (hellittämätön) okuvlig

stressialttius stressialttis ● sensibiliate la stres predispus la stres ■ stress-känslighet stress-känslig

suoraselkäisyys, selkärankaisuus suoraselkäinen, selkärankainen ● tărie de caracter; probitate; integritate; corectitudine; sinceritate; onestitate; statornicie; fermitate; perseverență integru, corect, sincer, onest, ferm; perseverent; statornic ■ rakryggighet (myös kuv); (kuv) hederlighet; rätlinjighet; karaktärsfasthet; ståndaktighet rakryggig; rakryggad (myös kuv); (kuv myös) hederlig; rätlinjig; karaktärsfast; ståndaktig

suvaitsevaisuus, suvaitsevuus suvaitsevainen, suvaitseva ● toleranță, îngăduință; impațialitate, lipsă de prejudecăți; liberalism tolerant, îngăduitor; imparțial, lipsit de prejudecăți, cu vederi largi; cu vederi liberale ■ tolerans; (sallivuus) fördragsamhet; (ennakkoluulottomuus) fördomsfrihet; (avarahenkisyys) vidsynthet; (vapaamielisyys) frisinne, liberalism tolerant; (salliva) fördragsam; (ennakkoluuloton) fördomsfri; (avarahenkinen) vidsynt; (vapaamielinen) frisinnad, liberal

syntisyys syntinen ● păcătoșenie; viciu păcătos, plin de păcate; vicios ■ syndighet; syndfullhet; (paheellisuus) lastbarhet (aj) syndig; syndfull; (paheellinen) lastbar; (sb) syndare; (naisesta myös) synderska

tahto tahtoihminen, tahtoja, -tahtoinen ● voință, voie; dorință; intenție voitor; dornic; cu voință de fier ■ (harkinta- ja vaikuttamiskyky) vilja; (halu, tavoite) vilja; (toivomus) önskning, önskan; (kunnianhimo) ambition viljemänniska; viljestyrka

tuomitseminen, tuomitsevuus tuomitsija; tuomitseva ● condamnare cel care condamnă; condamnabil, reprobabil ■ fördömande bedömer; fördömlig

turhamaisuus turhamainen ● vanitate, înfumurare, deșertăciune; frivolitate; cochetărie; snobism; ostentație, fastuozitate, paradă vanitos, înfumurat; frivol; cochet; snob; ostentativ, fastuos; ușuratic ■ fåfänga; flärd, flärdfullhet; prålsjuka; prålighet; (kevytmielisyys) lättsinnighet, lättsinne; (keimailevuus) koketteri; (pukeutumisesta) snobbighet fåfäng; flärdfull; prålsjuk; prålig; (kevytmielinen) lättsinnig; (keimaileva) kokett; (pukeutumisesta) snobbig

tyhmyys tyhmä ● prostie; simplitate; ignoranță; stupiditate; idioție; tâmpițenie prost, fără minte; simplu; ignorant; stupid; idiot; tămpit ■ dumhet; stupiditet; (yksinkertaisuus) enkelhet; enfald, enfaldighet; (typeryys, hupsuus) tossighet, fjollighet; fånighet; knasighet; stollighet; töntighet; löjlighet, larvighet; jönsighet; (vars naisen) fjollighet; (puhek) larv; (tietämättömyys) okunnighet; fåkunnighet; (vanh) fåvitskhet; (hölmöys) stollighet; tokighet; befängdhet; (puhek) knäpphet, knasighet; urblåsthet; (kovapäisyys) tjockskallighet; (epäviisaus, harkitsemattomuus) oklokhet; (lyhytnäköisyys) kortsiktighet dum; stupid; (yksinkertainen) enkel; enfaldig; (kovapäinen) tjockskallig; (typerä, hupsu) tossig, fjollig; (vars naisesta) fjollig; fånig; knasig; töntig; löjlig, larvig; jönsig; (idioottimainen) idiotisk; (tietämätön) okunnig; fåkunnig; (vanh) fåvitsk; (hölmö) stollig; tokig; befängd; (puhek) korkad, knäpp, knasig; urblåst; (ruotsr puhek myös) ding, larvig; (ajatuksista, puheista, teoista) dum; (epäviisas) oklok; (lyhytnäköinen) kortsiktig

tyytymättömyys tyytymätön ● nemulțumire nemulțumit; fără compromisuri ■ missnöje (jhk med ngt); missnöjdhet (jhk med ngt); missbelåtenhet (jhk med t. över ngt); misshag (jhk med t. över ngt); (tyydyttymättömyys) otillfredsställelse (jhk med ngt); (luonteenlaadusta) oförnöjsamhet (jhk med ngt) missnöjd (jhk med ngt); missbelåten (jhk med t. över ngt); (tyydyttymätön) otillfredsställd (jhk med ngt); (joka ei [hevin] tyydy) oförnöjsam (jhk med ngt)

uhkarohkeus uhkarohkea ● nesocotință; temeritate; îndrăzneală; nesăbuință; periculozitate nesocotit; temerar; îndrăzneț; nesăbuit ■ (huimapäisyys) våghalsighet; (tyhmänrohkeus, hurjapäisyys, rämäpäisyys) dumdristighet; (uskaliaisuus) djärvhet; (vaarallisuus) farlighet våghalsig; (tyhmänrohkea) dumdristig; (uskalias) vågad; djärv; (vaarallinen) farlig

ujous ujo ● timiditate, sfială, sfiiciune, timorare, rușinare timid, sfios, timorat, rușinos ■ blyghet; blygsel; (arkuus) skygghet; (kainous) försagdhet; timiditet; (hämillisyys) förlägenhet blyg; (arka) skygg; (kaino, neuvoton) försagd; timid; (hämillinen) generad; förlägen

uskollisuus uskollinen ● loialitate; credință, lealitate; devotament, atașament; loial; credincios, leal; devotat, atașat ■ trohet; trofasthet; (lojaalius) lojalitet; (kiintyneisyys) tillgivenhet, hängivenhet (tarkoin esikuvaa noudattava) trogen (jklle mot ngn); trofast (jklle mot ngn); (lojaali) lojal (jklle mot ngn); (kiintynyt) tillgiven; hängiven

uteliaisuus utelias ● curiozitate; sete de cunoaștere curios; setos de a cunoaște, de a afla ■ nyfikenhet; (tiedonhalu) vetgirighet; (tiedonjano) kunskapstörst; (kyseliäisyys) frågvishet nyfiken; (tiedonhaluinen) vetgirig; (tiedonjanoinen) kunskapstörstande, kunskapstörstig; (kyseliäs) frågvis

vaino vainoaja, vainooja; vainottu ● persecuție persecutor; persecutat ■ (vainoaminen) förföljelse; (ylät sota) ofred förföljare; (vainottu) förföljade

vastahakoisuus vastahakoinen ● potrivnicie; repulsie; aversiune; reticență; reluctanță; rezistență; rebeliune potrivnic; reticent;reluctant; reszistent; rebel ■ motvilja; motvillighet; (haluttomuus) ovilja; ovillighet; (vastustushaluisuus) motsträvighet, motspänstighet; gensträvighet; (vanh) genstörtighet; (väkinäisyys, vastenmielisyys) motighet; (ikävystyttävyys) tristhet motvillig; (haluton) ovillig; (jota on vaikea houkutella jhk, puhek) svårflirtad; (vastusteleva) motsträvig, motspänstig; gensträvig; (vanh) genstörtig; (väkinäinen, vastenmielinen, puhek) motig; (ikävystyttävä) trist

viha vihainen; vihattu ● ură, dușmănie cel care urăște, dușmănește; urât, dușmănit (de cineva) ■ hat; (vihamielisyys) fiendskap, fientlighet; (suuttumus) vrede; (kiukku) ilska; (raivo) raseri; ursinne; (antipatia) antipati; (hist) ofred arg (jklle jstak på ngn för ngt); ond (jklle jstak på ngn för ngt); (ylät) vred, vredgad (jklle jstak på ngn för ngt); (puhek) förbannad (jklle jstak på ngn för ngt); (kiukkuinen) ilsken (jklle jstak på ngn för ngt); (äkäinen, äreä) argsint; vresig; (katkera) hätsk; (kiihtynyt) uppbragt, upprörd (jstak över ngt); (harmistunut) harmsen (jstak över ngt); indignerad (jstak över ngt); (kuv): (kova) skarp; (tuima, kiivas) häftig; våldsam; (kipakka) rivig; ettrig; (vihattu) hatad; förhatlig

viisaus viisas ● înțelepciune; istețime; rațiune, raționalitate; chibzuință; prudență înțelept; isteț; rațional; chibzuit; prudent ■ klokhet; (oppi) vishet, visdom; (vars halv) klokskap; (järkevyys) förståndighet, förstånd; förnuftighet, förnuft, vettighet; (harkitsevuus) eftertänksamhet, eftersinnande; förtänksamhet; (tieto, tietämys) kunskap; kunnande; kunnighet; (oppineisuus) lärdhet, lärdom klok; vis; (järkevä) förståndig; förnuftig, vettig; (harkitseva) eftertänksam, eftersinnande; förtänksam; (neuvokas) rådig; (harkittu) överlagd; (huolellisesti harkittu) genomtänkt; välbetänkt

vilkkaus vilkas ● vivacitate; vitalitate vivace, plin de viață ■ livlighet; livfullhet; (vars toiminnan) livaktighet; (eloisuus) livfullhet; (pirteys) pigghet; nyterhet; (virkeys) vitalitet; (nopeus) snabbhet; kvickhet; (ripeys, riuskuus) raskhet, rapphet (eloisa) livlig; livfull; (vars toiminnasta) livaktig; (pirteä) pigg; nyter; (virkeä) vital; (nopea) snabb; kvick; (ripeä, riuska) rask, rapp

väkivallattomuus väkivallaton ● noinviolență nonviolent, neviolent; pașnic ■ våldsfrihet; (rauhanomaisuus) fredlighet; (verettömyys) oblodighet våldsfri; icke-våldslig; (yhd) icke-vålds-; (rauhallinen, rauhanomainen) fredlig; (veretön) oblodig

ylimielisyys ylimielinen ● aroganță; superioritate; mândrie arogant; mândru; încrezător în superioritatea sa ■ överlägsenhet, arrogans; högmod, högmodighet, högdragenhet; (varmuus omasta ylemmyydestä) självsäkerhet; övermod, övermodighet; uppblåsthet; (pöyhkeys) dryghet; snorkighet; (kopeus) högfärd, högfärdighet; mallighet; (puhek) kaxighet, stöddighet; snorkighet överlägsen, arrogant; högmodig, högdragen; (ylemmyydestään varma) självsäker; övermodig; uppblåst; (pöyhkeä) dryg; snorkig; (kopea) högfärdig; mallig; (puhek) styv i korken (vain predikatiivina), kaxig, stöddig; snorkig

ylpeys ylpeä ● mândrie; stimă de sine; aroganță mândru; arogant ■ (omanarvontunto) stolthet (jstak över ngt); (koppavuus, pöyhkeys) högfärd, högfärdighet; högmod, högmodighet, högdragenhet; dryghet; snorkighet; uppblåsthet; (ylimielisyys) överlägsenhet, arrogans; övermod; (itsevarmuus) självsäkerhet; (mahtavuus, leuhkuus) mallighet; kaxighet, stöddighet (omanarvontuntoinen, tyytyväinen) stolt (jstak över ngt); (koppava, pöyhkeä) högfärdig; högmodig, högdragen; dryg; snorkig; uppblåst; (ylimielinen) överlägsen, arrogant; övermodig; (itsevarma) självsäker; (mahtava, leuhka) mallig; styv i korken, kaxig, stöddig; (suomr) stor på sig; (puhek) mallig; kaxig

.

Între termenii de mai jos apar atât forme substantivale cât și forme adjectivale care se intrică în sensuri, dar se deosebesc între ele prin forma gramaticală.

.

Ihmisten keskenoamenii între ei

anteeksianto anteeksiantava, anteeksiantaja ● iertare iertător ■ förlåtelse förlåtande

arkuus arka ● sensibilitate, afectuozitate, delicatețe; timiditate; precauție; susceptibilitate; vulnerabilitate sensibil, afectuos, delicat; timid; temător, fricos; precaut; susceptibil; vulnerabil ■ (pelokkuus) skygghet; räddhågsenhet; (pelokkuus) skygghet (jllek för ngt); räddsla; (varovaisuus) försiktighet; (arkalaismaisuus puhek) feghet; (ujous) blyghet; (neuvottomuus) försagdhet; (kainous) timiditet; (aristavuus, hellyys) ömhet; (haavoittuvuus) ömtålighet (jllek för ngt); (herkkyys, arkaluonteisuus) känslighet (jllek för ngt) (loukkaantuvuus) sårbarhet (pelokas) skygg (jllek för ngt); rädd (jllek för ngt); (arkaileva, arkalainen) feg; (ujo) blyg; (neuvoton) försagd; (kaino) timid; (aristava) öm, ömmande; (hellä) öm; (helposti vahingoittuva) ömtålig (jllek för ngt); (herkkä, arkaluonteinen) känslig (jllek för ngt) (varova) försiktig; (helposti loukkaantuva) öm; sårbar; ömtålig (jllek för ngt); delikat

ennakkoluulo ennakkoluuloinen ● prejudecată, idee preconcepută plin de prejudecăți ■ fördom (jtak t. jkta kohtaan mot ngt t. ngn); förutfattad mening (jtak t. jkta kohtaan mot ngt t. ngn) fördomsfull

erilaisuus erilainen ● diferență; inegalitate; divergență diferit, inegal, divergent ■ skillnad; olikhet; (ero) differens; (eroavuus) skiljaktighet, divergens olik; (erilaatuinen) olikartad; (toisenlainen) annorlunda; (poikkeava) avvikande, skiljaktig; (moninainen) mångskiftande

erimielisyys erimielinen, erimielisyyttä osoittava ● dezacord, conflict de opinie, controversă cel care este de altă părere ■ meningsskiljaktighet, meningsmotsättning, kontrovers; (eripuraisuus) oenighet; (riita) träta av olika åsikt (mening); (jolla on poikkeava mielipide) av avvikande åsikt (riitaisa) oenig, oense

huhu huhuileva ● zvon; bârfă zvonist; bârfitor; colportor ■ rykte (jstak om ngt) ryktessmindare

hylkääminen, hylkäys hylkäävä ● negativ; refuz, respingere; dezaprobare respingător, dezaprobator, nefavorabil ■ underkännande; (kieltävä vastaus) avslag (jhk på ngt); (kelpaamattomaksi julistaminen) förkastande; (karsiminen) utmönstring; (jättäminen) övergivande; (kokeen tms.) underkännande; (urh) diskvalificering; (kaseeraus, anomuksen t. päätöksen kumoaminen) avslag, kassation; (paheksunta) ogillande avslag; avböjande; avvisande; avslående; avböjande

hyväksyminen, hyväksyntä hyväksyvä; hyväksyjä ● aprobare, acceptare; acceptanță aprobant, acceptant ■ godkännande, godtagande, accepterande; acceptans; bifall instämmande; acceptant

häpeä häpeävä, häpeilevä, häpeäntunne ● rușine, pudoare; dezonoare, oprobiu rușinos, pudic, jenat; dezonorat ■ (nolouden tms. tunne) skam; (ujous) blygsel; (kunnian menetys) vanheder, vanära; nesa; (häväistys) skymf skamsen; blygd; blygsel; generad

ihastuminen ihastuja, ihastellija ● admirare; adorare admirator; adorator ■ (ihastuminen, ihastuneisuus) förtjusning; (haltioituneisuus) hänförelse; (rakastumisen kohde) förälskelse beundrare; dyrkare

imartelu imarteleva ● lingușire, măgulire lingușitor, măgulitor ■ smicker; (mielistely) fjäsk; (hännystely) lismande, lismeri; svanseri; (imarteleminen) smickrande; (mielisteleminen) fjäsk; (hännysteleminen) lismande; svansande insmickrande; sliskig; inställsam; smickrande

juoru juoruileva, juoruilija ● zvon; bârfă, bârfeală, cleveteală zvonist; bârfitor, clevetitor ■ skvaller (jstak om ngt) skvallertacka, sladdertacka, skvallertaska, sladdertaska, skvallerbytta; (naisesta myös) skvallerkäring

jäähyväiset jäähyväiset jätävä ● adio, rămas bun cel care își ia rămas bun ■ farväl, avsked farväl lämnade

kaipaus kaipaava ● dor; dorință (neîmplinită) dornic; nostagic; galeș, languros ■ längtan; (menetyksen johdosta) saknad (jnk efter ngt) längtande; smäktande; längtansfull

kanteleminen; kantelu kantelija ● bârfă, bârfeală, cleveteală bârfitor, clevetitor ■ (kieliminen) skvaller, skvallrande, tjallande (jksta [jstak] på ngn [för ngt]) (jklle för ngn); (Suom oik) klagan (kielijä) skvallerbytta, tjallare; (oik) klagande

kateus kade, kateellinen ● invidie; gelozie invidios; gelos ■ avundsjuka, avundsamhet, avund; missunnsamhet avundsjuk (jklle jstak på ngn för ngt, jstak på ngt), avundsam; missunnsam (jklle mot ngn)

kepponen, kepposet kepposia tekevä ● poznă, șotie, festă, glumă poznaș, glumeț, hazliu, mucalit ■ spratt, hyss, rackartyg, busstreck, pojkstreck; upptåg; fuffens; ofog; skälmstycke, skälmaktig hyssande; gycklare; gyckelmakare

kerskailu kerskaileva, kerskailija ● lăudăroșenie, fanfaronadă; fală lăudăros, fanfaron, fălos ■ skryt, skrytande, skrävel; skroderande skrävlare, skrytsam (puhek) skrytmåns, skrävelmåns, skrodör

kiitos, kiitollisuus kiittäjä, kiitollisuutta osoittava ● mulțumire cel care mulțumește, mulțumitor ■ tacksamhet; (soveliaisuus, otollisuus) lämplighet; (edullisuus) fördelaktighet som visar tacksamhet

kiusaaminen kiusaaja; kiusattu ● tracasare, șicanare șicanator, tracasant; șicanat, tracasat ■ trakasseri, trakasserier (mon); (kiusaaminen kouluyhteisössä) mobbning; (simputus) pennalism; livning plågoande; trakasserare; (simputtaja) mobbare; (usk) frestare; (kiusattu) trakasserad; utpinad, utpint

kommellus kommelluksia tekevä ● necaz, neplăcere; ghinion; greșeală, eroare cel care provoacă o neplăcere, un necaz, o eroare ■ missöde, malör; (erehdys) misstag; (kömmähdys, munaus) tabbe; klavertramp; (vastoinkäyminen) motgång, misslyckande tabbarna görande

kunnioitus kunnioittava ● respect respectuos; respectabil ■ respekt, vördnad; (syvä) aktning, högaktning (jkta kohtaan för ngn); (arvonanto) anseende respektfull; vördnadsfull: (care impune respect) respektingivande

lohduttaminen; lohdutus lohdullinen, lohduttava ● consolare cosolant, consolator ■ tröst; (runok, usk) hugsvalelse tröstande; trösterik

luottamus luotettava ● încredere, crezare corect, cinstit, credibil; de încredere■ förtroende (jkta kohtaan för ngn); (usko) tro; tillit (jkta kohtaan till ngn); (luottavainen mieli) tillförsikt; (ylät) förlitan (jhk på ngt); (vars usk) förtröstan pålitlig; (tiedosta) tillförlitlig; (erehtymätön) osviklig; (rehellinen) ärlig; (uskottava) trovärdig; vederhäftig; (paikkansapitävä) riktig; (varma) säker; (kestävä) hållbar

lupaus, lupaukset lupaava ● promisiune, legământ, angajament promițător, plin de speranță ■ löfte (jstak om ngt); utfästelse (jstak om ngt); försäkran; (suostumus) samtycke (jstak till ngt) lovande; löftesrik; (toiveita herättävä) hoppingivande; hoppfylld

myötätunto myötätuntoinen ● compasiune, empatie; simpatie empatic; simpatic; compătimitor ■ medkänsla, empati; medlidande; ömkan, medömkan; (osanotto) deltagande; (myötämielisyys) sympati medkännande, empatisk; medlidsam (jkta kohtaan mot ngn); (myötämielinen) sympatiserande (jkta kohtaan med ngn)

narraaminen (narrata) narraava; narri ● a face să râdă, râset; înșelătorie, amăgire clovn, paiață; fanfaron ■ narrande, lurande; (vikittely) förledande; (viettely) förförande narr; (pelle) pajas; pellejöns

ongelmanratkaisu ongelmanratkaiseva ● rezolvarea problemei, problemelor cel care rezovă problema, problemele ■ problemlösning problemlösare

osanotto osanottaja ● participare, luare parte, sprijinire, compătimire; condolare participant; sprijinitor; compătimitor; condoleant ■ deltagande (jhk i ngt); medverkan (jhk i ngt); (kannatus) uppslutning; (myötätunto) medkänsla (myötätunnon osoittaminen) deltagande, kondolerande

petkuttaminen, petkutus petkuttaava, petkuttaja ● înșelătorie, înșelăciune, înșelare escroc, șarlatan, șnapan; coțcar; canalie; fanfaron ■ (petos) bedrägeri; (huiputus) lurendrejeri; (huijaus) svindel; svindleri skojare, (huijari) svindlare, (pettäjä) bedragare; (naisesta) bedragerska; (huijari) lurendrejare, bluffmakare, bondfångare; (avioliittohuijari) solochvårare, solochvårman

puhuminen puhuva; puhuja ● vorbit vorbitor ■ prat; talande, (mai rar) tal talande; pratande; betecknande; (merkitsevä, todistusvoimainen) talande; uttrycksfull; (vakuuttava) vältalig; (kuvaava) illustrativ; (selvä) tydlig; (puhuja) talare; (kaunopuheinen juhlapuhuja) orator

puolustaminen puolustava ● apărare apărător; defensiv ■ försvarande (jnk av ngt); (puolusteleminen) försvar; vaktslående (jnk om ngt); värnande (jnk om ngt); (oikeutetuksi esittäminen) rättfärdigande; (selitykset) ursäkt, ursäkter (mon); urskuldande defensiv

rakkaus rakastaja, rakastava; rakastettu ● dragoste iubit, iubită ■ kärlek (jkhun till ngn) (rakastava) kär; kärleksfull; kärlig; kärvänlig; älskande; tillgiven (rakastettu) kär (myös subst. adj); älskad (myös subst. adj); avhållen; (sb) älskling; (naisesta myös) käresta

riita, riidat riitelevä, riitelijä, riitapukari ● ceartă, gâlceavă; litigiu; conflict; dispută, controversă, dezacord; polemică certăreț, scandalagiu; irascibil, iute la mânie; combatant într-o dispută, luptă ■ gräl (jstak om ngt); (kiista) tvist (jstak om ngt); fejd (jstak om ngt); (kina) kiv (jstak om ngt), gnabb (jstak om ngt); (tora) träta (jstak om ngt); kontrovers (jstak om ngt); (kahnaus) slitning; (riitaisuus) stridighet (jstak om ngt); (erimielisyys, eripuraisuus) meningsskiljaktighet (jstak om ngt); meningsmotsättning (jstak om ngt); oenighet (jstak om ngt); (yhteenotto) uppträde (jstak om ngt); splittring; split (jstak om ngt); (rettelö) bråk (jstak om ngt); (selkkaus) konflikt (jstak om ngt); (sanaharkka) ordväxling (jstak om ngt); (suukopu) munhuggning (jstak om ngt); (väittely) dispyt (jstak om ngt); (polemiikki) polemik (jstak om ngt); (skisma) schism (jstak om ngt); (oik) rättstvist; process tvistande, stridande; bråkmakare, bråkstake; grälmakare, grälmåns; (riitakumppani) trätobroder, trätgirig; bråkig; hetsig; (puhek) gruffig

salaisuus, salaisuudet salaava; salattava ● secret, secrete; mister care ține secret; de ținut secret, secretizat, clasificat ■ hemlighet, hemligheter; (last) hemlis; (arvoitus) gåta; (mysteeri) mysterium; (salaisena olo, salassapitovelvollisuus) sekretess vilket håller det hemligt; att vara hemlig; klassificera

sopu, sovinto sovittaja; sovittava, sovitteleva, sovittelija ● înțelegere, conses; reconciliere conciliator, mediator, moderator ■ sämja; endräkt; (yhteisymmärrys) samförstånd; samstämdhet; (yksimielisyys) enighet, enhällighet; (sovinto) försoning; (riidan sopiminen) försoning; (erik työriidassa, neuvottelun tulos) uppgörelse; (työriidassa tms.) förlikning (aj) (sopuisa, sovintoon pyrkivä) försonlig; konciliant; medgörlig; (maltillinen) måttfull, moderat; hovsam (sb) medlare; (työriidoissa) förlikningsman

⓵ suuttumus, suuttuminen suuttunut ● furie, supărare, indignare, iritare furios, supărat, deranjat, iritat, indignat ■ (suuttuneisuus, vihastus) vrede (jstak över ngt); (kiukku) ilska (jstak över ngt); (vimmastus) raseri (jstak över ngt); (ärtymys) förargelse (jstak över ngt); (kiihtymys) upprördhet, uppbragthet (jstak över ngt); (närkästys) indignation (jstak över ngt); irritation (jstak över ngt); förtörnelse (jstak över ngt) arg (jklle på ngn); förargad (jklle på ngn); förbannad; indignerad; ond (jklle på ngn); uppretad; vred; vredgad; (kiukkuinen) ilsken (jklle på ngn)

sääli säälivä; sääliväinen ● milă, compătimire, compasiune milos, milostiv, plin de compasiune, empatic ■ medlidande; medömkan; (toisen hengen säästäminen, jkn rankaisematta jättäminen tms.) förbarmande; förskoning; misskund; (myötätunto) medkänsla; empati; (osanotto) deltagande medlidsam; medkännande; (osaaottava) deltagande; (empaattinen) empatisk

tervetullo tervetullut ● (sb) bunvenit (aj) bun venit ■ välkommen välkommen; kärkommen

toisten kunnioittaminen; kunnioittava toisten kunnioittaja ● respectul celuilalt; respectabil respectuos, cel care respectă pe ceilalți ■ respekt för de andra; vördnadsfull respektfull

tottelemattomuus tottelematon ● neascultare, nesupunere nesupus, neascultător ■ olydighet, olydnad; (ylät) ohörsamhet; lydnadsvägran; (uppiniskaisuus) gensträvighet; (tottelemattomuus esimiestä vastaan myös) insubordination; (vallattomuus) ostyrighet; (villiys) vildhet (joka ei tottele) olydig; (ylät) ohörsam; (uppiniskainen) obstinat; gensträvig; (vallaton) ostyrig; (villi) vild

tottelevaisuus totteleva, tottelevainen ● ascultare, supunere, docilitate ascultător, supus, docil ■ lydighet; lydnad; (kuuliaisuus) hörsamhet; (kiltteys) snällhet (totteleva) lydig; (kuuliainen) hörsam; (kiltti) snäll

tutustuminen tutustuja ● făcut cunoștință cel care face cunoștință, ia cunoștință ■ bekantskap bekangörande

valehtelu valehtelija, valehteleva ● mințit mincinos ■ ljugande; (puhek) narrande; storljugande lögnare; (raam myös) ljugare; (puhek) lögnhals; lögnaktig; osannfärdig

varastaminen, varstelu, varkaus varas ● furat; furt, hoție, pungășie hoț, pungaș ■ tjuveri; stjälande; (puhek) knyckande, norpande; (näpistely) snattande, snatteri; (puhek) nallande; (omenoiden) pallande; tjuvnad; stöld (myös oik) tjuv; (puhek) tjyv; (ammattimainen varas) yrkestjuv; professionell tjuv

velmuilu velmu, vekkuli ● glumă, amuzanment; distracție (aj) (veikeä) jovial; răutăcios; (hupaisa) amuzant; (hauska) plăcut; (lystikäs) glumeț; (sb) glumă; (kujeilija) nulitate; (vintiö) ștrengar, pușlama; secătură ■ busande, bus; hyss (mon); fuffens; (pilailu) skämt, skämtande, skoj, skojande; gyckel, gycklande (aj) (veikeä) spjuveraktig; skälmsk; (hupaisa) skojig, lustig; (hauska) rolig; (lystikäs) tokrolig, putslustig; (sb) skojare, filur, spjuver; kanalje; skälm; gynnare; lurifax; (kujeilija) upptågsmakare; odygdspåse; (vintiö) rackarunge; busfrö; busunge; skämtare; lustigkurre; spelevink

viha vihainen; vihattu ● ură, dușmănie cel care urăște, dușmănește; urât, dușmănit (de cineva) ■ hat; (vihamielisyys) fiendskap, fientlighet; (suuttumus) vrede; (kiukku) ilska; (raivo) raseri; ursinne; (antipatia) antipati; (hist) ofred arg (jklle jstak på ngn för ngt); ond (jklle jstak på ngn för ngt); (ylät) vred, vredgad (jklle jstak på ngn för ngt); (puhek) förbannad (jklle jstak på ngn för ngt); (kiukkuinen) ilsken (jklle jstak på ngn för ngt); (äkäinen, äreä) argsint; vresig; (katkera) hätsk; (kiihtynyt) uppbragt, upprörd (jstak över ngt); (harmistunut) harmsen (jstak över ngt); indignerad (jstak över ngt); (kuv): (kova) skarp; (tuima, kiivas) häftig; våldsam; (kipakka) rivig; ettrig; (vihattu) hatad; förhatlig

välittäminen (piittaaimen) välittävä (piittaava) ● a avea grijă de ceva, cineva; a ține la cineva; a-i păsa de cineva cel căruia îi pasă de cineva ■ tycka om; sörja för; bry sig om; hölla av någon som hölls av någon; som tycker om; som sörjar för; som bryr sig om ngt

väärinkäsitys väärinkäsittelevä ● confuzie, neînțelegere, înțelegere greșită cel care înțelege greșit ■ missförstånd; missuppfattning; (väärä käsitys jstak, harhakäsitys) vanföreställning fel handläggare

yhdessäolo yhdessäoleva ● sentimentul de a fi împreună, timp petrecut împreună cel/cei cu care suntem împreună ■ samvaro tillsammans varande

yhteisen edun ajatteleminen yhteisen edun ajatteleva ● acționare în interes general, comun cel care acționează în interesul general, comun ■ allmänintressen likasinnad; samhällstillvänd

yhteistyö yhteistyöläinen ● colaborare colaborator ■ samarbete samarbetare

yksinäisyys yksinäinen ● singurătate singuraatic ■ (yksin olo) ensamhet; avskildhet; (syrjäinen sijainti) avlägsenhet; (eristeinen sijainti) isolering; (yksin olemisen kokemus) ensamhetskänsla ensam; enstaka; (eristyksissä sijaitseva) isolerad

ystävällisyys ystävällinen ● sentiment de prietenie prietenesc ■ vänlighet; vänskapsfullhet; (ystävällismielisyys) vänskaplighet; (suopeus) välvilja, välvillighet; sympati vänlig (jklle mot ngn); vänskapsfull; (ystävällismielinen) vänskaplig; (suopea, hyväntahtoinen) välvillig (jklle mot ngn); sympatisk (jklle mot ngn)

ystävyys ystävä, ystävät ● prietenie prieten ■ vänskap vän, vänner; (toveri) kamrat; (puhek) kompis; (vars ruotsr) polare; (mies-, poikaystävä) kille; (poikaystävä, vars suomr) pojkvän; (suomr miesystävä) karl

.

Hyvät tavat, huonot tavatcomportament civilizat sau necivilizat

anteeksi ● iertare; scuză, scuze ■ förlåt; ursäktaanteeksi antava – cel care iartă, scuză; anteeksi saava – cel care este iertat, scuzat

auttaminen ● ajutor; ajutare ■ hjälpaautettu – ajutat

epäkohteliaisuus ● impolitețe ■ oartighet, ohövlighetepäkohtelias – nepoliticos

epärehellisyys ● necinste ■ oärlighet, ohederlighetepärehellinen – necinstit

hiljaisuus ● liniște ■ stillsam; stilla; serenhiljainen – liniștit

häiritseminen, häirintä ● perturbare; deranj ■ störning; störandehäiritsijä, häirikkö – cel care deranjează

itsekkyys ● egoism; meschinărie ■ egoism; själviskhet; egennyttaegoisti, itsekäs – egoist, meschin

jakaminen ● distribuire; împărțire ■ delning; utdelning; fördelning; tilldelning; indelning; skifte; arvskifte; ♦ jakaja – distribuitor; împărțitor

kiittäminen ● mulțumire ■ tacksägelsekiittäjä – cel care mulțumește

kiroilu ● înjurat, înjurătură ■ svärandekiroilija – cel care înjură

kohteliaisuus ● politețe ■ artighet; (huomaavaisuus) hövlighet; (hienokäytöksisyys) belevenhetkohtelias – politicos

käytöstavat ● bune maniere, etichetă, politețe, curtoazie, norme de bună purtare ■ artighet; uppförande; uppträdande; etikett; folkvett; seder; skick och fasonkäytöstapainen – manierat

lainaaminen ● împrumutare; împrumut ■ upplåning; utlåninglainaaja – cela care împrumută (dă sau ia cu împrumut)

melu ● zgomot; larmă ■ (meteli) buller; oväsen; skrän; (melske) larm; (kohu) uppståndelse; väsen; stojmelukas – zgomotos

myöhästyminen ● întârziere ■ försening; fördröjning; eftersläpningmyöhästyvä – care întârzie

myönteisyys ● poziție favorabilă. pozitivă; pozitivism ■ (myönteinen asenne) positiv inställning, positivism; gynnsamhetmyönteinen – favorabil, pozitiv

määräily ● determinare, precizare; poruncă, comandă ■ bestämmande; (käskeminen) befallande; (komentelu) kommenderandemääräilevä – comandant, cel care precizează

narraaminen ● păcăleală; amăgire ■ narrande, lurandenarraava; nari – păcălici, amăgitor

oikuttelu ● îndărătnicie; nesupunere; nazuri, capricii ■ (temppuilu, konstailu) tredskande, konstrande, tricksande; krånglande, krångel; bråk; bråkande; (niskoittelu) trilskande; vrenskande; (oikut) nyckeroikuttelija – năzuros, capricios, dificil, care face greutăți

piittaamattomuus ● indiferență, pasivitate, lipsă de interes ■ (välinpitämättömyys) likgiltighet; (penseys) kallsinnighet; (häikäilemättömyys) hänsynslöshet ♦ piittaamaton – indiferent

rauhoittuminen ● liniștitor ■ lugnanderauhoittuva – cel care se liniștește

rehellisyys ● cinste ■ ärlighet; renhårighet; (kunniallisuus) hederlighet; redbarhet; (vilpittömyys) uppriktighet; (suoruus) rättframhet; (totuudenmukaisuus) sanningsenlighetrehellinen – cinstit

tapakasvatus ● educație, bună creștere ■ uppfostrantapakasvatettu – bine crescut, educat

valehtelu ● mințit ■ ljugande; (puhek) narrande; storljugandevalehtelija – mincinos

varastaminen, varkaus ● furt, hoție ■ stöld; tjuvnadvaras – hoț

.

Huonotapainen ihminenomul vicios

huorintekijä ● adulterin ■ (miehestä) horkarl; (naisesta) horkona

huumeriippuvainen, narkomaani ● narcoman ■ drogberoende, knark

häköttäjä, ’nopeasti puhuva’ ● care vorbește repede și amestecă cuvintele ■ snabbt talande

juoppo ● bețiv; băutor ■ (sb) fyllerist; drinkare; (halv) fyllo, suput, fyllbult, fyllhund, fylltratt, fyllkaja; (puhek) alkis (aj) supig

kiukkuitsija, kiukkupussi ● cârtitor, nemulțumit; smiorcăit; scorpie, femeie rea de gură ■ gnälligt, kinkigt; argbigga (vain naisesta)

naisiinmenevä; naistenmies ● afemeiat ■ kvinnotjusare, kvinnokarl

narkkari ● narcoman, toxicoman, drogat ■ knarkare

pahainen ● amărât, nenorocit, mizerabil, jalnic, deplorabil ■ ynklig, ömklig; (vähäinen) futtig; (mitätön) obetydlig; (surkea) eländig; erbarmlig, usel

panettelija ● calomniator; bârfitor; defăimător, denigrator ■ belackare, baktalare, förtalare; (solvaaja) smutskastare

parjaaja ● defăimător, denigrator; ofensator, jignitor, insultător; ponegritor ■ förtalare; skymfare; belackare; (herjaaja) smädare

peluri ● cartofor ■ spelare

pilkkaaja ● ironic, zeflemitor; jignitor, insultător, calomniator, bârfitor, defăimător, batjocoritor, ponegritor, hulitor; glumeț, bufon ■ (herjaaja) smädare; (ivailija, panettelija) belackare; begabbare; (ylät vars raam) bespottare; (rienaaja, jumalanpilkkaaja) hädare; (irvailja) gycklare

tupakoitsija ● fumător ■ rökare

valehtelija ● mincinos ■ lögnare; (raam myös) ljugare; (puhek) lögnhals

.

.

.

Scala dotărilor mentale

inteligent, înțelept (situație nativă);

deștept, isteț; cultivat (situație dobândită) cf bun-simț dobândit din experiența vieții; cf spirit de observație la copii (nativ);

știutor, informat, educat, instruit (situație dobândită);

neștiutor, neinformat, needucat, neinstruit (prin informare sau prin educație poate trece în altă categorie);

prost (termen popular discutabil, unii știu unele, alții știu altele);

debil mintal (termen medical, situație nativă ajustabilă);

cretin, idiot, imbecil (termeni medicali, situație nativă).

.

Și aici, în aceeași ordine, cu echivalentele în cele două limbi.

älykäsinteligentintelligent; (puhek) klyftig; smart; (järkevä) förståndig; förnuftig; (viisas) klok

viisas, järkevä, harkitsevaînțelept ■ (viisas 1) klok; vis; resonlig; (järkevä) förståndig; förnuftig, vettig; (harkitseva) eftertänksam, eftersinnande, betänksam; förtänksam; (neuvokas) rådig; (harkittu) överlagd; (huolellisesti harkittu) genomtänkt; välbetänkt (viisas 2) (oppinut) lärd; vis; (paljon tietävä) kunnig; (kohtuullinen) resonabel; (järjellinen) rimlig; (arvostelukykyinen) omdömesgill; (kaukokatseinen) förtänksam; förutseende; (varovainen) försiktig

nopeaälyinen, terävä, fiksu, nokkela, älykäs (șiret) ovela, viekas; sivistynyt, oppinutdeștept, isteț; cultivat intelligent; (puhek) (nokkela) klyftig, klipsk; smart; (järkevä) förståndig; förnuftig; (viisas) klok; skarpsinnig; (puhek) skärpt; smart; begåvad; (aivoista tms.) skarp; (kekseliäs) fiffig, fyndig, snarfyndig, påhittig; (älykäs) klok; (hyväkäytöksinen) fin; belevad; städad; (ylät) förbindlig; uppfinningsrik; (neuvokas) finurlig; (nopeaälyinen) kvick, kvicktänkt, snabbtänkt, klyftig; klipsk; (näppärä) sinnrik; (henkilöstä myös) skicklig; förslagen; (ovela) smart (viekas) listig; förslagen; slug; smart; (neuvokas) rådig; listig; förslagen; slug; smart; (ovela) knipslug; illmarig; (kiero) illistig, bakslug; illfundig; (puhek) lurig; (juonitteleva) intrigant; (sivistynyt) bildad; kultiverad; (oppinut) lärd; (valistunut) upplyst; (sivilisoitunut) civiliserad; (tavoista, käyttäytymisestä) kultiverad; (hienostunut) förfinad; (paljon lukenut) beläst; (koulutettu) utbildad; (valistunut) upplyst

tervejärkisyys; talonpoikaisjärki, terve maalaisjärkibun-simțgott omdöme, sunt förnuft; bondförnuft, bondförstånd

huomiokyky spirit de observațieiakttagelseförmåga; observationsförmåga

tietävä, tunteva, osaavaștiutor ■ (joka tietää paljon) kunnig; (asiantunteva) insiktsfull; insatt i ngt; initierad; bevandrad i ngt; sakkunnig; (merkitsevä) menande; vitter; (maailmaa nähnyt, käytännön elämää tunteva) världsklok

informoitu, tietoineninformatinformerad; (jstak selvillä, perillä oleva) medveten (jstak om ngt); (tiedon saanut) underrättad, informerad (jstak om ngt); (tietoisuudessa oleva, tiedostettu, tarkoituksellinen) medveten; avsiktlig; avsedd; (harkittu) överlagd; (tahallinen) uppsåtlig

hyvin kasvatettu, hyväntapainen, sivistynyteducat, instruitväluppfostrad; välartad; bildad; kultiverad; (oppinut) lärd; (valistunut) upplyst; (sivilisoitunut) civiliserad

kouluttamaton, kouliintumatonneștiutor, neinstruiticke utbildad; oskolad

ei informoituneinformatoinformerad

huonosti kasvatettu, sivistymätön, huonotapainen, pahantapainenneeducatvanartad, vanartig; ohyfsad; ouppfostrad

tyhmä, typerä, hölmö, höperö, mäntti, torvelo, törppöprost ■ (typerys) idiot; (hölmö ajatuksista, puheista, teoista) dum; dumbom, dumskalle; (älytön) idiotisk; (mäntti) träskallefårskalle; pundhuvud; (höperö) stolletok; (törppö) klant; (a) (typerä) fånig; (puhek) korkad; klantig; (lapsellinen) barnslig; (älytön) idiotisk; (höperö) töntig; (tollo) stollig; (hullu) galen; knäpp, knasig; löjlig, larvig; jönsig; (vars naisesta, typerä, hupsu) tossig, fjollig; dum; stupid; (yksinkertainen) enkel; enfaldig; (tietämätön) okunnig; fåkunnig; (vanh) fåvitsk; (hölmö) stollig; (tylsä) tråkig, trist; korkad; tokig; befängd; urblåst; (ruotsr puhek myös) ding; (epäviisas) oklok; (lyhytnäköinen) kortsiktig; (s) (tomppeli) dumbom; tölp; (typerys) idiot; (höperö) stolle, tönt; (tollo) stolle; (naisesta) stolla; (typerys) fåne; tok, toker; (tomppeli, hölmö) dumbom; tölp; dumskalle; (mäntti) träskalle, fårskalle; pundhuvud; (höperö) stolle; tok; (törppö) klant; (höperö) (hassahtava) småtokig; töntig, smått fnoskig; (hassu) tokrolig; (höppänä) fjantig; fånig; (naisesta) fjollig; (vanhuudenhöperö) gaggig

kehitysvammainendebil mintalutvecklingsstörd (subst. adj); utvecklingshämmad (subst. adj); lätt retarderad

kretiini, tylsämielinencretinkretin; idiot; dumskalle

idiootti, älykääpiö, tylsämielinenidiot ■ (idiootti) idiot; knäppskalle; (pölkkypää) träskalle, fårskalle, tjockskalle; pundhuvud; dumbom; dumskalle; (tyhmeliini) dumsnut; dummerjöns; (tollo) tönt, jöns

imbesilli, vähämielinen, vähäjärkinenimbecilimbecill; (a) svagsint; vansinnig; (typerä) fånig, löjlig, larvig; (hullu) galen, tokig, knäpp; (yksinkertainen) enfaldig; enkel; (s) galning, vettvilling

.

.

Aici, atât în română cât și în finlandeză sau în suedeză, pot să apară forme mai rare, care apar în dicționare, dar care nu fac parte din fondul curent de cuvinte, de ex. adeveritor. Acolo unde apar forme duble, o formă este rezultatul unui verb pasiv, tranzitiv, iar cealaltă a unui verb activ, de ex. plictisit (de cineva, de ceva) și plictisitor (care plictisește pe alții); păgubit (de cineva) sau păgubitor (care păgubește pe alții). Chiar dacă unele leme au formă de substantiv, se consideră forma lor adjectivală, de ex. pensionar: nu persoana, ci calitatea de primitor de pensie.

Remarcă pentru adjectivele suedeze terminate în -d care corespund cuvintelor cu articolul en; pentru cele cu articolul ett, -d devine -t, de ex. betald → betalt.

acumulare → [a]cumulant; acumulat ▲ koottu, kerätty, kasattu; kasautunut, kokoontunut, kerääntynyt samlad

adevăradeveritor ▲ oikeasti todistava, vahvistava sanning

admirație admirabil admirator  admirat ihailtava  ihailija ihailtu a beundransvärd; b undebar beundrare  beundrade

afectare afectuos  afectat sydämellinen, (tandru) hellä, rakastava a liikuttunut b (nenatural) teennäinen, teeskennelty c (în bine) suopea; (în rău) pahansuopa d (mâhnit) surullinen hjärtig, vänlig a rörd b affekterad, onaturlig (joka tuntuu väkisin tehdyltä) tillgjord; konstlad, förkonstlad, tillkonstlad; affekterad; (puhek) åmig; (keksitty) uppkonstruerad; (teatraalinen) teatralisk; (väkinäinen) krystad; ansträngd; forcerad; (luonnoton) onaturlig; uppstyltad; låtsad; spelad; (epäaito) oäkta; hycklad c (hyväntahtoinen) välvillig; tillmötesgående; (ystävällinen) vänlig; (myötämielinen) positiv; (suotuisa) gynnsam; ☻(ilkeämielinen) illvillig, illasinnad; elak; (nurjamielinen) ogin; avog; (vahingoniloinen) skadeglad d sorgsen; (murheellinen) bedrövad; (suruissaan, murheissaan oleva) ledsen; (surumielinen) sorgmodig; sorgsam, sorgesam; (surun painama, surun sävyttämä) sorgtyngd; sorgtung, sorgfull, sorgefull, sorgfylld, sorgefylld; (surua aiheuttava) sorglig; tragisk; (onneton) olycklig; (ikävä) tråkig; (ankea) trist; dyster

amenințare amenințat  amenințător uhattu; uhkailtu  uhkaava hotade  hotfull; hotande; olycksbådande; (vaarallinen) farlig; (pelottava) skrämmande; (huolestuttava) betänklig; oroväckande

amuzament amuzat  amuzant huvittunut ⓶ hauska road  rolig, roande

animație animat  animator eloisa, vilkas  innoittaja, alkuunpanija animerad, livlig  rolighetsminister; (hauskuttaja) underhållare

antipatieantipatic ▲ vastenmielinen antipatisk; motbjudande; (tympeä, vars mausta) oaptitlig; (luotaantyöntävä) frånstötande; (epämiellyttävä) obehaglig, oangenäm; (etova, kuvottava) äcklig; vämjelig; kväljande

artăartist ▲ taiteilija konstnär; artist

ascetismascet ▲ askeetti asket

asuprire asuprit  asupritor sorrettu, alistettu; riistetty  sortava, alistava; riistävä ▼ förtryckt; berövad  repressiv; oppresiv

atențieatent (aj) valpas, huomaavainen, tarkkaavainen; varovainen, huolellinen  (sb) huomaavainen; kohtelias (aj) påpasslig; alert; (tarkkaavainen, varuillaan oleva) vaksam; (huomiokykyinen) uppmärksam; observant; vaken; försiktig; (kohtelias) artig, hövlig; belevad; (kohteliaan myötämielinen) förekommande; (toisen tunteita tms. huomioon ottava) hänsynsfull; skarpögd; skarpsynt; högspänn; klarvaken; (jnk käsittelyssä myös) aktsam, varsam; varlig; (harkitseva) eftertänksam; omsorgsfull; (tunnollinen) samvetsgrann; (säntillinen) punktlig, precis; exakt; (tarkka) noggrann; minutiös; sorgfällig (ei henk); (kunnollinen) ordentlig; skötsam (vain henk); samvetsgrann; (täsmällisesti kohteeseen osuva) träffsäker, pricksäker  (sb) uppmärksam; (kohtelias) artig, hövlig; belevad; (kohteliaan myötämielinen) förekommande; (toisen tunteita tms. huomioon ottava) hänsynsfull

avarițieavar ▲ saita, itara, kitsas, pihi snål; (kitsas) gnidig, närig; ogin; (pihi) småsnål, knusslig; (itara) sniken; girig

aviditateavid ▲ ahne, ahnas, himokas glupsk; (saita) girig; (rahan tms. himoinen) hagalen

banibănos ▲ rahakas; tuotoisa välbärgad, bemedlad; välbemedlad; välbeställd, välsituerad; burgen; (varakas) förmögen; (rikas) rik; (puhek) penningstark; tät; (halv) penningstinn; (rahaa tuottava) inbringande, givande; lönsam; lukrativ

batjocură batjocorit  batjocoritor pilkattu, ivailtu; nöyrytetty  pilkallinen, ivallinen; (umilitor) nöyryttävä bespottad, förödmjukade  hånfull, hånande; (ylimielisen pilkallinen) försmädlig, maliciös; (pilkallinen, purevan ilkeä) spydig; (ivallinen) spefull; (ironinen) ironisk; sarkastisk, sardonisk; (kiusoitteleva) retsam

bărbățiebărbătos ▲ miehekäs manlig

bătaiebătăios ▲ taistelunhaluinen, hyökkäävä (taistelunhaluinen) anfallslysten, stridslysten; stridbar; stridshågad; (riidanhaluinen) stridbar, påstridig; (hyökkäämässä oleva) angripande, anfallande; (aggressiivinen) aggressiv; (vihamielinen) fientlig

blestem blestemat  blestemător kirottu; kiroiltu  kiroava, kiroileva; kiroilija förbannad; (riivattu) förbaskad; (halvattu) jävla, djävla; jädrans; (kehno) eländig; nedrig  dem som förbanner

boalăbolnav ▲ sairas sjuk

bogăție bogat  îmbogățit  îmbogățitor (înstărit) rikas, varakas, äveriäs  rikastunut; rikastettu  rikastava; rikastuttava  rik; (varakas) förmögen; burgen; (vauras) välbärgad, välsituerad, välbeställd; (puhek) penningstark; tät; (halv) penningstinn; (hyvinvoipa) välmående  berikad  berikande

bucurie bucuros  îmbucurător iloinen, riemukas, hilpeä  ilahduttava glad; nöjd; trevlig; belåten; (iloluontoinen) gladlynt; (iloissaan oleva) glad (jstak över ngt); (iloitseva, ilakoiva) munter; uppsluppen; skojfrisk; jublande; fröjdefull, glädjerik; (voitonriemuinen) triumferande, triumfatorisk; (ilahduttava) glädjande; (iloinen) glad; (hupaisa) underhållande; (hilpeä) lustig; glättig; (hauska) rolig; (eloisa) livlig; (hyväntuulinen) gladlynt; uppsluppen  glädjande; uppmuntrande; trevlig

bunătate bun  îmbunătățit  îmbunătățitor ▲  hyvä  parantunut, kohentunut; parannettu, kohennettu  parantava, parannettava; kohentava, kohennettava ▼ bra; god  förbättrad  förbättrade, förbättrande

calm calm  calmant  calmat rauhallinen, levollinen, tyyni; maltillinnen; hillitty  rauhoittava  rauhoitettu fridsam; fredlig; fridfull; (tyyni) lugn; (tasapainoinen) balanserad; harmonisk; rofylld; rogivande; (hiljainen) stillsam; stilla; seren  vilsam, rogivande; lugnande  fredad; fridlyst

capriciucapricios ▲ oikullinen, oikukas, häilyvä, arvaamaton nyckfull; full av nycker; (oikutteleva) ombytlig; (tasapainoton) lynnig; (epävakainen) labil, obalanserad; (vaihteleva) föränderlig, varierande; fladdrande; fladdrig; (horjuva) obeständig, svävande, vankelmodig; (arvaamaton) oberäknelig; (epävakaa, vakiintumaton) flyktig, vacklande; instabil; ostadig; (odottamaton) oväntad; (yllätyksellinen) överraskande; (aavistamaton) oanad; (ennalta arvaamaton) oförutsedd; oförutsägbar

ceartă certat  certăreț  certător moitittu, nuhdeltu; riidoissa oleva  riidanhaluinen, riitaisa  joka moittii, nuhtelee hånade, bestraffade; som de är i tvister grälsjuk, grällysten; trätgirig, trätlysten, trätsjuk; stridslysten; (riitaisa, riitelevä) bråkig, grälsjuk; hetsig; stridslysten; (puhek) gruffig som hånar

cerșitcerșetor ▲ kerjäläinen tiggare

cicăleală cicălit  cicălitor motkotettu, nalkutettu  motkottava, nalkuttava gnatade, tjatade  gnatig, tjatig

cinstecinstit ▲ (onest) kunniallinen, rehellinen (rehellinen) hederlig; (kunnollinen) hedervärd; respektabel; (säädyllinen) anständig; (nuhteeton) oförvitlig; skötsam; (vars naisesta) ärbar

civilizație civilizat  civilizatora sivistynyt b sivistytty sivistyvä ⓵a bildad; kultiverad; (oppinut) lärd; (valistunut) upplyst; (hienostunut) förfinad b (sivilisoitunut) civiliserad  civiliserande

cochetăriecochet ▲ keimaileva, koketti kokett

consolare consolat  consolator lohdutettu  lohduttava tröstade  tröstande; trösterik

constrângere constrâns  constrângător pakotettu  pakottava tvungen (erittäin velvoittava) tvingande; trängande; (akuutti) akut; (vaativa) krävande, fordrande; pockande; (huutava) skriande; (ankara, kova) svår; (polttava) brännande

conștiinciozitateconștiincios ▲ tunnollinen, tunnontarkka (tunnontarkka) samvetsgrann; ambitiös; (kunnollinen) skötsam; ordentlig; ordningsam; (velvollisuudentuntoinen) pliktmedveten, plikttrogen; (säntillinen) omsorgsfull; precis; (ei henk) sorgfällig

cordialitatecordial ▲ sydämellinen hjärtlig; (hyväntahtoinen) välvillig; (hyväsydäminen) godhjärtad; (herttainen) älskvärd; (rakastettava) älsklig; (kirj) kordial

corupție corupt coruptibil corupător korruptoitunut, turmeltunut lahjoittavissa oleva, korruptoitunut turmeleva, rappeuttava korrumperad, korrupt, fördärvad; (moraalisesti) förfallen, depraverad; demoraliserad korrumperad förförare

cunoaștere cunoscut cunoscător (știut) tuttu; (renumit) tunnettu, kuuluisa asiantunteva bekant; känd; känd (jstak för ngt); (yleisesti tiedetty) välkänd (jstak för ngt); välbekant (jstak för ngt); (tuttu) bekant (jstak för ngt); (huomattava) betydande; (maineikas) ryktbar (jstak för ngt); omtalad (jstak för ngt); (josta kirjoitetaan) omskriven (jstak för ngt); (kuuluisa) berömd (jstak för ngt); (nimekäs) namnkunnig (jstak för ngt); (kielteisessä mielessä) beryktad (jstak för ngt); famös; ökänd (jstak för ngt) sakkunnig, kunnig; (asiaan perehtynyt) initierad; (pätevä) kompetent

curaj curajos încurajator rohkea rohkaiseva, kannustava modig; (peloton, pelkäämätön) orädd; oförfärad, oförskräckt; (urhea) tapper; (uskalias) dristig; djärv, oförvägen, vågad; (arkailematon) frimodig; frejdig uppmuntrande, sporrande; drivande

dar, dărniciedarnic ▲ antelias, avokätinen, jalomielinen generös, frikostig, ädel, ädelmodig; givmild; (runsaskätinen) rundhänt; (tuhlaavainen) slösaktig; (suurpiirteinen) storsint

daună dăunat dăunător  vahingoitettu, haitattu vahingollinen, haitallinen   skadad skadlig; (haitallinen) menlig; (epäedullinen) ofördelaktig

defăimare defăimat defăimător paneteltu, parjattu, herjattu panetteleva, panettelija, parjaava, herjaava förtalade, baktalade; svartmålade, smutskastade bakdantar-, belackar-, ärekränkande; smädande; förtalande

deposedare deposedat deposedant riistetty riistävä avhändare; fråntare, fråntagare avhändad; fråntad, fråntagade

desăvârșiredesăvârșit ▲ täydellinen (ominaisuudesta) fullkomlig; fullständig; (virheetön) felfri; perfekt; oklanderlig; klanderfri; (ihanteellinen) fulländad, formfulländad

desfrâudesfrânat ▲ irstas, rietas, siveetön liderlig; (haureellinen) lösaktig; (huikenteleva) utsvävande; (rivo) slipprig; obscen, fräck; (siveetön, säädytön) oanständig; otillständig; (paheellinen) lastbar; vällustig; (siivoton) snuskig; osedlig; sedeslös; anstötlig, stötande; sedlighetssårande; (moraaliton) omoralisk; skabrös; lasciv

dezamăgire dezamăgit dezamăgitor pettynyt; petetty pettävä besviken; ledsen; desillusionerad; snopen bestickande; svekfull; förrädisk

deznădejdedeznădejduit ▲ epätoivoinen (epätoivon vallassa oleva) förtvivlad; desperat; (toivoton) hopplös, tröstlös, misströstad; (lohduton) tröstlös; missmodig

diletantismdiletant ▲ harrastelija, diletantti amatör, dilettant

diligențădiligent ▲uuttera, ahkera flitig; idog; ihärdig; trägen; strävsam; nitisk; (toimelias) energisk; (työteliäs) arbetsam; (yritteliäs) ambitiös

disciplinădisciplinat ▲kurinalainen disciplinerad; (hillitty) behärskad

dispreț disprețuit disprețuitor halveksittu, väheksytty, ylenkatsottu halveksiva, väheksyvä, ylenkatsova föraktad; förbisedd ringaktande; föraktlig, föraktfull, hånfull; (alentava) nedsättande, nedvärderande, förklenande; vanvördig

distrugere distrus distrugător a tuhottu, hävitetty, tuhoutunut; b perikatoon joutunut, raunioina oleva tuhoava, hävittävä, tuhoisa, tuho-, hävitys- a förstörd; fördärvad; ödeläggad; urblåst b tillintetgjord; fallit destruktiv; förödande; förstörande; förlorande; förgörande; deläggande; katastrofal; (täydellisesti tuhoava) förintande; (vahingollinen) skadlig; (vaurioittava) skadande; tillintetgörande; utplånande

dorință dorit; doritor, dornic toivottu; haluttu; kaivattu toivova; halukas (haluttu) önskad; (kaivattu) efterlängtad; begärlig; attraktiv; (kysytty) eftertraktad, efterfrågad; (toivottu) önskad; (suosittu) omtyckt, populär hoppande, hoppfull, förväntansfull

dragoste îndrăgostit drăgăstos, iubăreț iubit rakastunut rakastava rakastettu förälskad älskande älskade, älskad

dreptate drept îndreptățit îndreptătora oikeudenmukainen; b oikeamielinen oikeutetttu oikeuttava a rättvis; (oikea) rättmätig; (oikeamielinen) rättsinnig (vain henk); rättrådig; rättskaffens b rättsinnig (vain henk); rättsinnad; rättänkande; rättrådig; rättskaffens; (kohtuullinen) rimlig; (puhek) just; (vanhurskas) rättfärdig; (nuhteeton) oförvitlig (jolla on oikeus jhk) berättigad (jhk till ngt); (jolla on valtuus jhk) behörig (jhk [till] ngt); (jolla on lupa jhk) legitimerad berättigar

durere dureros îndurerat kivulias, tuskallinen, tuskainen murheellinen, kärsivä (kipeä) smärtsam; (tuskallinen) plågsam, sorglig; (sairasteleva) sjuklig; (puhek) krasslig; (kuv) besvärlig, mödosam; besvärande plågde; (surullinen) sorglig; (ikävä) ledsam; (masentava) deprimerande, nedslående; (ankea, synkkä) dyster; (ikävä) tråkig; trist; (surkea) bedrövlig; eländig; jämmerlig; (traaginen) tragisk; (sureva) sörjande; (surullinen) sorgsen (jstak för ngt); ledsen (jstak för ngt); bedrövad (jstak för ngt); (apea) dyster

dușmănie dușmănos, dușmănitor dușmănit vihamielinen, vihaava vihattu fientlig, illvillig hatad, förhatlig

educație educat educator hyvin kasvatettu, hyvätapainen, hyväntapainen, sivistynyt kasvattava; opettava, sivistävä bildad; uppfostrad; välartad uppfostrare

entuziasm entuziast, entuziasmat entuziasmant innokas, intomielinen; innostunut (jstak) innostuva ivrig; entusiastisk; (harras) enträgen; (hanakka) begiven (jnk harrastaja på ngt); angelägen (tekemään jtak om att göra ngt); (kiihkeä) frenetisk; (uuttera) enveten; flitig; (tarmokas) energisk, begeistrad; hänförd entusiasmernade

estetică estetic estet estetician esteettinen esteetti, kaunosielu esteetikko, estetiikan tutkija estetisk estet, skönande estetiker

etică etic etician eettinen, siveysopillinen eetikko etisk etiker

exagerare exagerat exagerator liioiteltu, liiallinen, kohtuuton liioitteleva överdriven överdrivare

existență existent existențial olemassa oleva eksistentiaalinen, olemassaolo- existerande, befindlig; förefintlig, förhandenvarande, föreliggande; (vallitseva) rådande; gängse; (olevainen) (vars fil) vara; varande existensiell

fericire fericit fericitor onnellinen; (religie) autuas onnentuoja lucklig, glad; salig, lycksalig lyckogivare

fermitateferm ▲ luja, varma, vankkumaton, päättäväinen fast, hard; (ihmisestä ja hänen suhtautumisestaan) ståndaktig; karaktärsfast; (lujatahtoinen) viljestark; (järkähtämätön, horjumaton) orubblig, orygglig; beslutsam; (varma) bestämd; resolut; (järkähtämätön, kumoamaton) oomkullrunkelig; (peräänantamaton) oeftergivlig, oeftergiven; obändig; (tiukka) hård; (ankara) sträng; (luonteesta) fast; bestämd; säker; (turvallinen) trygg; (luotettava) pålitlig, tillförlitlig; (ehdoton) ovillkorlig; kategorisk; (pettämätön) osviklig; (vakaa, vankka, luja) fast; solid; (määrätietoinen) fast besluten; (sisukas) sammanbiten; (epäröimätön) tveklös; (neuvokas) rådig

filozofiefilosof, filozof ▲ filosofi filosof; (ajattelija) tänkare

foamefomist, nesătul ▲ kyltymätön omättlig

frică fricos înfricoșat înfricoșător pelokas, säikky, arka peloissaan, pelästynyt pelottava, kauhea räd, feg; (pelästynyt) skrämd; (arka, huolissaan) ängslig; (arka, vauhko) skygg; (säikky) räddhågad; lättskrämd; (puhek) skraj[sen] skrämade; förskräckt; i förskräckelsen fasansfull, fruktansvärd, förskräcklig; skrämmande; fasaväckande, skräckinjagande; (huolestuttava) oroande; oroväckande; (kammottava) kuslig; (kauhistuttava) skräckinjagande; (varoittava) avskräckande

frumusețe frumos înfrumusețat înfrumusețător kaunis kaunistettu kaunistava vacker; (runok) skön, fager, täck; (hieno) fin (myös sisäisestä kauneudesta); (hyvännäköinen, moitteeton, siisti) snygg; (komea) grann, stilig; tjusig; (söpö) söt; (suloinen) ljuvlig, ljuv; (sievä) nätt; (ihastuttava, hurmaava) förtjusande, bedårande smyckad prydnad (despre un obiect)

fuduliefudul ▲ ylimielinen, pöyhkeä, koppava överlägsen, arrogant; högmodig, högdragen; (ylemmyydestään varma) självsäker; övermodig; (rehentelevä) stöddig, uppblåst; (pöyhkeä) dryg; (kopea, koppava, ylvästelevä) högfärdig; snorkig; (ylpeä) mallig; (puhek) styv i korken (vain predikatiivina), kaxig, stöddig

gândiregânditor ▲ mietteliäs, miettiväinen fundersam, tankfull; (mietiskelevä) meditativ; (miettiväinen) begrundande; kontemplativ; (raskasmielinen) grubblande; (harkitseva) eftertänksam, eftersinnande; reflekterande; (epäilevä) betänksam, tveksam

geloziegelos ▲ mustasukkainen, mustankipeä svartsjuk (jklle på ngn); (puhek) sotis (jklle på ngn); (kateellinen) avundsjuk (jklle jstak på ngn för ngt); avundsam (jklle mot ngn); missunnsam (jklle mot ngn)

gingășiegingaș ▲ (delicat) hauras, hento, heiveröinen, herkkä; (tandru) hellä, lempeä fragil; (heikko) bräcklig; svag; (äänestä) spröd; (kuv) skör; (heikko[rakenteinen]) bräcklig; (vieno) späd; vek; (kuulas) skir; (heiveröinen) klen; (hintelä) spenslig, spinkig; känslig (jllek för ngt); sensibel; (arka helposti liikuttuva) lättrörd; öm; (aristava) ömmande; (ilmeikäs, tunteellinen) känslofull, känslofylld; (vaikutuksille altis) mottaglig (jllek för ngt); (helposti loukkaantuva) lättstött; (hellämielinen) ömsint; (lempeä) rar; tillgiven; (lämmin[sydäminen]) varm; varmhjärtad; (rakastava, hellivä) kärleksfull; mild, blid; (hyvä) god; (hellävarainen) skonsam; human; (hyväntahtoinen) välvillig; (anteeksiantava) överseende; (ystävällinen) vänlig

glumăglumeț ▲ (mucalit) leikillinen, pilaileva, vitsaileva; (hazliu) hauska, lystikäs, vitsikäs lekfull; (humoristinen) humoristisk, humorfylld; (lystikäs) lustig; (hilpeä) sprallig; (pilaileva) skämtsam, skojfrisk; skämt; (hauska, lystikäs) rolig, trevlig; skojig; underhållande; (puhek, vars ruotsr) kul; (huvittava, hupaisa, vitsikäs) lustig, vitsig, roande; (iloinen, hilpeä) glad; (hassunkurinen, huvittava) festlig; tokrolig, dråplig; (koominen) komisk; (hauska, lystikäs) lustig; (hassu) tokig

grabă grăbit grabnic kiireinen (grăbit) kiireinen, nopea, pikainen; (urgent) kiireellinen; (subit) yhtäkkinen, äkkinäinen, äkillinen (kiirettä pitävä) jäktande; (pikainen) skyndsam; bråd; brådskande; angelägen; jäktig; (tärkeä) angelägen; (nopea) snabb; (kiireen leimaama) jäktad, stressad; (varattu) upptagen (pikainen) snabb, hastig; (vikkelä) kvick; (ripeä) rask; rapp; snar, snarfärdig; (joutuisa) flink; (pikainen, hätäinen) hastig; (välitön) omedelbar; (yhtäkkinen) plötslig; tvär; hastigt påkommen; (hätäinen) brådstörtad; (yllättävä) överraskande; (odottamaton) oväntad; oförutsedd

hoție hoț hoțit varas varkaus, varastelu tjuv; (puhek) tjyv tjuveri; stjälande; (puhek) knyckande, norpande; (näpistely) snattande, snatteri; (puhek) nallande; stöld; (näpistely) snatteri

idee, ideal, idealism idealist ideolog (a) idealistinen; (s) idealisti (s) ideologi   idealistisk; idealist ideolog

iertare iertat iertător anteeksi annettu anteeksiantava, lempeä   förlåtna barmhärtig, mild

ignoranță ignorat  ignorabil ignorant (necunoscut) tuntematon; (neglijat) sivuutettu huomioimaton (neștiutor) tietämätön; (incult) oppimaton, sivistymätön   okänt; obekant; (nimetön) anonym; (vieras) främmande; ignorerat; lämnat, förbigången, obeaktad ignorerat; obeaktad ovetande (jstak om ngt); (epätietoinen) okunnig (jstak om ngt); omedveten (jstak om ngt); aningslös; (puhek) rudis (jstak i ngt); (vähätietoinen) fåkunnig; (vanh) fåvitsk; (valistumaton) oupplyst; olärd; obeläst; (eläimestä: kouluttamaton) oskolad; (valistumaton) ociviliserad

imaginațieimaginativ ▲ mielikuvituksekas, kekseliäs, nokkela fantasifull; (mielikuvitusta osoittava) fantasirik; (kekseliäs) uppfinningsrik; påhittig; (viekas, ovela) knepig; (nerokas) sinnrik; (nokkela) fiffig, fyndig, påhittig; (neuvokas) finurlig; (nopeaälyinen) kvick, kvicktänkt, snabbtänkt, klyftig; klipsk; (näppärä) sinnrik; (henkilöstä myös) skicklig; förslagen; (ovela) smart

imoralitate, amoralitate imoral, amoral imoralist moraaliton, siveetön; amoraalinen, moraalista piittaamaton imoralisti omoralisk; morallös; (henkilöstä myös) amoralisk; (epäeettinen) oetisk; (moraaliton ihminen) en amoralisk (morallös) person; en person utan moral; (siveetön) osedlig; sedeslös; (säädytön) oanständig, otillständig; anstötlig, stötande; sedlighetssårande; (moraaliton) omoralisk; (rivo) fräck; obscen; skabrös; lasciv; (irstas) liderlig imoralist

impolitețenepoliticos ▲ epäkohtelias oartig; (epäkunnioittava) ohövlig; (töykeä) ohyfsad

importanţăimportant ▲ (însemnat) tärkeä, merkittävä; (îngâmfat) tärkeilevä viktig (myös henk); [tungt] vägande; (merkityksellinen) betydelsefull (myös henk); remarkabel, väsentlig; (relevantti) relevant; (tähdellinen) angelägen; maktpåliggande; (olennainen) väsentlig; (merkittävä) betydande (myös henk); framträdande (myös henk); (huomionarvoinen) beaktansvärd, värd att beaktas (vain pääsanansa jäljessä); (mainittava) värd att nämnas (vain pääsanansa jäljessä), (huomattava) anmärkningsvärd; (kieltosanan yhteydessä) nämnvärd; (tuntuva) avsevärd, påtaglig; (huomattava, etevä) prominent, framstående (myös henk); (arvostettu) ansedd, erkänd (myös henk); (tärkeilevä) viktig; dryg; dumdryg; grötmyndig; (pöyhkeilevä) uppblåst; (omahyväinen) självgod; inbilsk

inactivitateinactiv ▲ toimeton, joutilas sysslolös; overksam, inaktiv; (vapaa) ledig

incoruptibilitateincoruptibil ▲ lahjomaton omutlig; omutbar; obesticklig; (kuv) omutlig

indignareindignat ▲ närkästytetty; närkästynyt; pöyristytetty förargad; förnärmad; förtrytsam; indignerad; purken; upprörd

indolențăindolent ▲ (nepăsător) välinpitämätön; (leneș) saamaton, laiska, veltto likgiltig; (piittaamaton) nonchalant; liknöjd; (haluton) ovillig, ohågad; håglös, apatisk; (innoton) oinspirerad; oengagerad; (penseä) kallsinnig; indifferent; (ei-kiinnostunut, innoton) ointresserad; ljum; (saamaton) oföretagsam; trög; (aloitekyvytön) initiativlös; (tehoton) ineffektiv; (avuton) hjälplös; tafatt; tafflig; (epäkäytännöllinen) opraktisk; (kykenemätön, pystymätön) oförmögen; oduglig; (passiivinen) inaktiv, passiv; (laiska) lat; (mukavuudenhaluinen) lättjefull; bekväm[lig]; (yrittämätön) oföretagsam; (työtä vieroksuva) arbetsskygg, arbetsovillig; (veltto) flegmatisk; slö; loj; vegetativ; slapp; (tylsistynyt) försoffad; (hidas) långsam, sölig, senfärdig; (verkkainen) maklig, sävlig; (hidas) trög; (veltto) slö, slapp; (leik henkisesti veltostunut) försoffad; (hervoton) slak; (puhek) lealös; (rento) avslappnad, avspänd; (tarmoton) orkeslös; (voimaton) kraftlös; indolent

inocențăinocent ▲ (candid) viaton, puhdas; (nevinovat) syytön; harmiton; (naiv) herkkäuskoinen, yksinkertainen, naiivi oskuldsfull; (lapsenomainen, pahaa tarkoittamaton syytön) oskyldig; skuldlös; (oik) icke skyldig; (synnitön) syndfri; (turmeltumaton) oförstörd; ofördärvad; (vaaraton) ofarlig; (harmiton) harmlös; oförarglig; (puhdas) (siveellisesti moitteeton) ren; fläckfri, obefläckad; (siveä) kysk; (viaton) oskyldig, oskuldsfull; (jalo) ädel; (naiivi) lättlurad; (liian luottavainen, hyväuskoinen) godtrogen; (heikkolahjainen) enkel; enfaldig; klent begåvad; (puhek) enkelspårig; (tyhmä) dum; (puhek) korkad, knäpp; (vars ruotsr) urblåst; (naiivi, lapsellinen) naiv; (lapsekas) barnslig; infantil; troskyldig

insultă insultat insultător loukattu, solvattu, herjattu loukkaava, herjaava förfördelad; skymfad; förolämpad; förnärmad förolämplig; skymflig; skymf; stötande; sårande, kränkande, anstötlig; förgriplig; smädlig; förnärmande; (kunniaa loukkaava) ärekränkande, ärerörig

inteligențăinteligent ▲ älykäs intelligent, klok

intențieintenționat ▲ tahallinen, tarkoituksellinen, harkittu avsiktlig; (aiottu) avsedd; (tietoinen) medveten; (harkittu, tahallinen) överlagd; (ajateltu) genomtänkt; planerad; (tarkoituksellinen, oik) uppsåtlig; (tietoinen) medveten

intrigă intrigant intrigat (sb) vehkeilijä, juonittelija (hämmennyksissä, sekaannuksissa) ymmällään; hämmentynyt; ärsytetty (sb) (puhek) myglare; (juonittelija) intrigör, intrigmakare; (naisesta myös) intrigmakerska; ränksmidare; (salaliittolainen) konspiratör rådlös; desorienterad, konfunderad, konfys, perplex, (puhek) paff; generad; förvirrad; virrig; snurrig; yr i mössan; omtumlad; omtöcknad (olla ymmällään) veta varken fram eller bak

intuițieintuitiv ▲ intuitiivinen, vaistonvarainen, näkemyksellinen intuitiv; (vaistomainen) instinktiv; (refleksin kaltainen) reflexmässig; (sisäiseen visioon perustuva) visionär; (ideologiaan perustuva) åskådningsmässig, ideologisk

invidie invidios invidiabil kateellinen, kade kadehdittu; kadehdittava   avundsjuk, avundsam; missunnsam avundsvärd

iritare iritat iritabil iritant ärtynyt ärtyisä, kärttyinen ärsyttävä   irriterad retlig, irritabel irriterande

ironie ironic ironist ironizat; ironizator ironinen, ivallinen ironikko, ivailija ironisoitu, ivailtu ironisoiva, ivaileva ironisk, uddig, försmäglig; hånfull, hånande; (pilkallinen, ilkeä) spydig; satirisk; sarkastisk, sardonisk ironiker; (ivailija, panettelija) belackare; begabbare ironisoitu, försmått ironisk

iscusințăiscusit ▲ (îndemânatic) taidokas, taitava, näppärä konstfärdig; konstrik; konstförfaren; (taitavasti tehty) skickligt utförd; (taitava) skicklig; (taitava käsistään) händig, fingerfärdig, praktiskt lagd; (kekseliäs, neuvokas) finurlig, fyndig, påhittig, fiffig

împodobire împodobit împodobitor koristeellinen, korea; (împopoțonat, fam.) pynttäytynyt, pyntätty, tällätty koristeleva utsirad; dekorativ; utpyntad; (koristeltu) utsmyckad, dekorerad, (koristeleikkauksin) utsirad; (siro, sievä) sirlig, prydlig; (ark pukeutunut, hienoksi laittautunut,) uppriggad; utspökad dekorativ

împotrivire împotrivit, potrivnic împotrivitor vastustaja vastustava motståndare (myös urh); (väittelyssä tms.) opponent; antagonist; (vanh) vedersakare oppositionell; anti-; fientlig

încredereîncrezător ▲ luottavainen; (credul) herkkäuskoinen förtroendefull; tillitsfull; förtröstansfull; (viaton) troskyldig; (optimistinen) optimistisk; (liian luottavainen, hyväuskoinen) godtrogen; lättlurad

îngâmfareîngânfat ▲ omahyväinen, ylimielinen, pöyhkeä självgod; (itsetyytyväinen) självbelåten, självförnöjd; (suuriluuloinen) inbilsk; fåfäng; (itserakas) egenkär; egocentrisk; (itseriittoinen) självtillräcklig; dryg; (mahtaileva, pöyhkeä) stöddig; uppblåst; (suomr) stor på sig (vain predikatiivina); (ylimielinen) överlägsen, arrogant; högmodig, högdragen; (ylemmyydestään varma) självsäker; övermodig; (puhek) styv i korken (vain predikatiivina), kaxig; (pöyhkeä) dryg; (kopea, ylvästelevä) högfärdig; (rehentelevä) stöddig, uppblåst; pösig; (kopea, koppava, puhek) snorkig; (ylimielinen) överlägsen, arrogant; (ylpeä) mallig

înșelătorie înșelat înșelător petkutettu, huijattu, harhautettu, huiputettu petollinen, harhaanjohtava lurad; dragen vid näsan, förledd, narrad, vilseledd; snuvad (henkilöstä, toiminnasta): (vilpillinen) svekfull; opålitlig; illojal; (epärehellinen) ohederlig; oärlig; (puhek) ojust; (uskoton) trolös; (kiero) falsk; (kavala) lömsk; dolsk; (salakavala) bedräglig; (harhaanjohtava) vilseledande; missvisande

întârziere întârziat întârzietor myöhästynyt; myöhästyä myöhästyttävä komma [för] sent, bli försenad, försenas; (suomr myös) försena sig; fördröja; senkommen; sentida; sen försenande

jignire jignit jignitor loukattu, loukkaantunut loukkaava, solvaava förnärmad, stött; förfördelad; sårad, skadad; (ark) putt förolämpande; skymflig; stötande; förnärmande; sårande, skadande, anstötlig, kränkande; förgriplig; smädlig

josniciejosnic ▲ halpamainen, alhainen, ilkeä (alhainen) låg, tarvlig; (katala, kurja) lumpen, simpel, nedrig; lågsint; (arveluttava) tvivelaktig; (arvoton) värdelös; (halpa-arvoinen) ringa; (ilkeä) elak, stygg, gemen; (pahansuopa) ondskefull; (paha) ond; (pirullinen) djävlig, jävlig; (ivallinen) ironisk, spydig; satirisk; sarkastisk; (kuv myrkyllinen) giftig; (epämiellyttävä) obehaglig; (inhottava) otäck, äcklig; (vastenmielinen) motbjudande; vidrig; (hyvin ikävä) otrevlig, oangenäm

lamentarelamentabil, lamentos ▲ (deplorabil) valitettava, surkuteltava, säälittävä; (mizerabil) surkea, kurja beklaglig, beklagansvärd; (ikävä) tråkig, ledsam; trist; olycklig; (harmillinen) förarglig, förtretlig; (hankala) besvärlig; (halpamainen) nedrig; (epämiellyttävä) obehaglig; (surkuteltava) ynklig, ömklig; ynkansvärd; (säälittävä) ömkansvärd; (säälittävä, surkuteltava) eländig; ömklig, ömkansvärd; (surullinen) sorglig; miserabel; (sydäntäsärkevä) hjärtskärande, hjärtslitande; (kurja) eländig; bedrövlig; (surkea) jämmerlig; erbarmlig; (surkea, kehno) usel; (arvoton) värdelös; (mitätön) betydelselös; (puhek) kass; vissen, dassig

limbuțielimbut, limbuțelnic ▲ kielevä, puhelias pratsam, pratig, talför; talträngd; (suulas) munvig; (puhek) snacksalig, snackesalig; (liukaskielinen) rapptungad; (teräväkielinen) vasstungad

liniște liniștit liniștitor rauhallinen, hiljainen rauhoittava, hiljentävä fridsam; fredlig; fridfull; (tyyni) lugn; sansad, behärskad; (hiljainen) (vähä-ääninen, äänetön) tyst; (vaitelias) tystlåten; stilla; (vaimea) dämpad; dov; (äänetön) ljudlös; (meluton) bullerlös vilsam, rogivande; lugnande

luxluxos ▲(despre persoane) ylellisyyttä rakastava lyxigt kärleksfullt; luxuös, överdådig

materialismmaterialist ▲ materialisti materialist

maturitatematur ▲  (adult) aikuinen, täysikasvainen (copt) kypsä vuxen, fullvuxen; (täysin kehittynyt) fullt utvecklad mogen

mânie mânios, mâniat mânietor raivostunut, vihainen, raivopäinen raivostuttava rasande; förgrymmad; ilsken; rosenrasande; ursinnig; vred, vredgad; häftig; våldsam irriterande; förarglig, förtretlig, retfull, enerverande, störande; plågsam, obehaglig

milămilos, milosârd, milostiv ▲ (compătimitor) myötätuntoinen, säälivä, sääliväinen, armelias; (binefăcător) hyväntahtoinen; (darnic) antelias (armelias, laupias) barmhärtig, godhjärtad; medkännande, empatisk; (sääliväinen) medlidsam (jkta kohtaan mot ngn); (myötämielinen) sympatiserande (jkta kohtaan med ngn); (osaaottava) deltagande; (empaattinen) empatisk; (sääliväinen) medlidsam; (lempeä) mild, blid, öm; (hyvää tarkoittava) välmenande; välvillig; (suopea, suosiollinen) benägen; (hyväsydäminen) godhjärtad; (ystävällinen) vänlig; (antelias) frikostig; generös; givmild; (runsaskätinen) rundhänt

modă modern modernist modernizator uudenaikainen, nykyaikainen, ajanmukainen, moderni modernisti uudenaikaistaja, modernistaja modern; nymodig; moderiktig; (ajanmukainen) tidsenlig; nutida modernist moderniserare

modestiemodest ▲ vaatimaton, yksinkertainen anspråkslös; modest; (pidättyvä) försynt; tillbakadragen; (vähään tyytyvä) förnöjsam; opretentiös

moliciune, moleșeală moale, moleșit moleșitor veltto, raukea, voimaton, heikko; (relaxat) rento veltostava, raukaiseva; uuvuttava (veltto) slö, slapp; (leik henkisesti veltostunut) försoffad; (hervoton) slak; (tarmoton) orkeslös; (saamaton) slö, oföretagsam; (avuton) vanmäktig; hjälplös; (neuvoton) rådlös; (voimaton) kraftlös; utan styrka; (heikko) matt; inaktiv; loj; indolent; (puhek) lös, lealös; (hidas) trög; (laiska) lat; lättjefull; (haluton) håglös, apatisk; (raukea) dåsig; duven; (unelias) sömnig; sömndrucken; medtagen; (nuopea) hängig; (puhek) lealös; (uupunut) utmattad; (heikko) svag; (hento) späd; (heiveröinen) klen; maktlös; (rento) avslappad, avslappnad, avspänd; (stressaantumaton) avstressad; (huoleton, vapaa) ledig; otvungen; lättsam förslöande; sömnig; tröttsam, tröttande; sugande

moralitate, morală moral moralist moralizator, moralizant (etic) moraalinen, siveellinen, moraali-; (spiritual) henkinen, henki-; (moralizator) opettavainen moralisti; moraalin saarnaaja, moraalinvartija (educativ) moralisoiva, opettava; (dojenitor) saarnaava, hurskasteleva moralisk, moral-; (siveellinen) sedlig; (eettisesti hyvä) sedesträng; (eettinen) etisk; (opettava, oppia antava) lärorik; (opastava) informativ; (valaiseva) belysande; instruktiv, upplysande; (didaktinen) didaktisk moralist; moralens väktare; sedlighetsivrare; (naisesta myös) moraltant moraliserande; (moraalisesti opettava) sedelärande

moștenire moștenitor dezmoștenit perillinen, perijä perinnötön, perinnöttömäksi tehty; (defavorizat) kovaosainen arvinge, arvtagare, (naisesta) arvtagerska arvlös; (kovaosainen) vanlottad; hårt prövad

nădejde nădăjduitor deznădăjduit toiveikas epätoivoinen (tulevaan luottavaisesti suhtautuva) hoppfull; förhoppningsfull; (hyvää odottava) förväntansfull; (luottavainen) tillitsfull; (optimistinen) optimistisk (epätoivon vallassa oleva) förtvivlad; desperat; (toivoton) hopplös; tröstlös

nebunie nebun, nebunatic înnebunitor hullu, mielipuoli; (medical) mielisairas, mielenvikainen; (figurat) järjetön; miletön; (neastâmpărat) vallaton, villi hulluksi tekevä; (exasperant) raivostuttava galen, tokig, –tokig; förryckt (vain pääsanansa jäljessä); (mieletön) från vettet; vansinnig, vanvettig; (puhek) vriden, vrickad, knäpp; rubbad; hispig, kollrig, prillig, snurrig; (mieletön) vansinnig; galen; befängd; (hassu) fånig, knasig, fnoskig, prillig; (mielipuoli) vansinnig, vanvettig; vettlös; huvudlös; (hullu) galen; sinnesrubbad; otillräknelig; dåraktig, tokig, befängd; (mielisairas) sinnessjuk, psykiskt sjuk, mentalsjuk; mentalt rubbad, sinnesrubbad; (järjetön) dum; oförnuftig; (päätön) huvudlös; (taipumaton) oresonlig; (hullu) galen, förryckt; dåraktig; (tolkuton) hejdlös; besinningslös irriterande; retfull; förarglig

necaz necăjit necăjitor (supărat) suuttunut, harmistunut, vihainen; (iritat) ärtynyt; (trist) surullinen, murheellinen; (chinuit) kovaosainen, onneton; (sărac) köyhä, puutteenalainen suuttuva, harmistuva; ärsyttävä lesen, sorgsen; ond (jklle på ngn); arg (jklle på ngn); förargad (jklle på ngn); förbannad; indignerad; uppretad; vred, vredgad; (kiukkuinen) ilsken (jklle på ngn)

necinstenecinstit ▲ (incorect) epärehellinen, vilpillinen; (lipsit de cinste) kunniaton oärlig, ohederlig; (puhek) ojust; (kiero, väärä) falsk; (petollinen) svekfull; sveklig, sviklig; opålitlig; illojal; (kavala, petollinen) bedräglig; förrädisk; lömsk; (kunniaton) (henk) ärelös; (häpeällinen) skamlig, skändlig, infam; (katala) nedrig

nefericirenefericit ▲ (nenorocit) onneton, kurja; (fără noroc) epäonninen, kovaonninen olycklig (jstak för t. över ngt); (murheellinen) ledsen (jstak för t. över ngt); (surullinen) sorglig; (surkea) eländig, usel, miserabel; (puhek) vissen, dassig; (surkea) jämmerlig; erbarmlig; bedrövlig; (surkuteltava) ynklig, ömklig; (säälittävä) ömkansvärd; (arvoton) värdelös; (mitätön) betydelselös; (halpamainen) tarvlig; usel; (katala, halpamainen) nedrig; skändlig, infam; (alhainen) lågsint; (häpeällinen) skamlig; (surkuteltava) ynklig, ömklig

neîndemânareneîndemânatic ▲ kömpelö, taitamaton oskicklig, fumlig, klumpig

neîndurareneîndurat, neîndurător ▲ armoton, säälimätön obarmhärtig; (säälimätön) skoningslös; (taipumaton) obeveklig; (kova, ankara) hård; omild; (ankara) sträng; (julma) grym; (häikäilemätön) hänsynslös

neliniște neliniștit neliniștitor levoton, rauhaton; (îngrijorat) huolestunut levottomuutta herättävä, rauhattomuutta herättävä; (îngrijorător) huolestuttava (huolestunut) orolig (jstak för ngt); (hermostunut) nervös (jstak för ngt); (puhek) nervig; (hätääntynyt) uppskärrad; uppriven (jstak för ngt); (kiihtynyt) upphetsad (jstak för ngt); exalterad (jstak för ngt); (puhek) stirrig; (rauhaton, levoton) rastlös, rolös; orosfylld; (luonteeltaan tasapainoton) labil; (vakiintumaton, epävakainen) instabil; (häilähtelevä) lynnig; (tasapainoton) obalanserad; labil; (rauhaton) orolig; (puhek) stökig; (epävarma) osäker; (kärsimätön, malttamaton) otålig; (kiireinen) jäktad; jagad; (huolestunut) bekymrad (jstak för t. över ngt); ängslig, orolig (jstak för ngt); betuttad; ängslig (jstak för ngt) oroväckande; alarmiste; (huolestuttava) alarmerande; oroande; oroväckande; bekymmersam; betänklig; allvarlig; (puh) ängslig

neomenieneomenos ▲ epäinhimillinen, julma omänsklig; inhuman; (raaka) brutal, barbarisk, ; grym; (eläimellisen julma) bestialisk; (puhek vihainen) förgrymmad; förbaskad; förbannad

neplăcereneplăcut ▲ epämiellyttävä, ikävä, vastenmielinen oangenäm; osympatisk; (vastenmielinen) obehaglig; (ikävä) otrevlig; (harmillinen) förtretlig; (hankala) besvärlig; jobbig; (epämiellyttävä) otrevlig; (valitettava) beklaglig; (onneton) fatal; motbjudande; (tympeä, vars mausta) oaptitlig; (luotaantyöntävä) frånstötande; (epämiellyttävä) obehaglig, oangenäm, otrevlig; (etova, kuvottava) äcklig; vämjelig; kväljande

nepriceperenepriceput ▲ (stângaci) taitamaton, kömpelö; (neștiutor) ymmärtämätön; (prost) tyhmä (osaamaton) okunnig; (ei-taitava) oskicklig; (kömpelö) klumpig, (haparoiva) fumlig; (avuton) tafatt; (taitamaton) valhänt; (tottumaton) ovan; (kömpelöliikkeinen) ovig; (asiantuntematon) osakkunnig; (kuv) klantig; (raskasliikkeinen) otymplig; (karkeatekoinen) klumpig; grovt tillyxad; (alkeellinen) primitiv; (kehittymätön) outvecklad; (ymmärtämätön) (joka ei ymmärrä) oförstående; (käsityskyvyltään, arvostelukyvyltään heikko) oförståndig; oförnuftig; omdömeslös; (ajattelematon) tanklös; (joka ei ymmärrä tekojensa seurauksia) aningslös; (lapsellinen) barnslig; naiv; (tyhmä) dum; stupid; (yksinkertainen) enkel; enfaldig; (typerä, hupsu) tossig, fjollig; (tietämätön) okunnig; fåkunnig; (vanh) fåvitsk; (hölmö) stollig; tokig; befängd; (puhek) korkad, knäpp, knasig; urblåst; (ruotsr puhek myös) ding

neprincipialitateneprincipial ▲ periaatteeton ▼ principlös

nesociabilitatenesociabil ▲ epäsosiaalinen asocial

nestăpânirenestăpânit ▲ hillitön, hallitsematon, raju (hillitsemätön) obehärskad; (raju) otyglad, våldsam; hejdlös; ohejdad; okontrollerad; (pidäkkeetön) hämningslös, ohämmad; (kohtuuton) omåttlig; oregerlig; besinningslös, vettlös, sanslös; måttlös; (riehakas) vild, ostyrig; (kiihkeä) häftig, hetsig; (intohimoinen) passionerad; eldig

norocnorocos, norocit ▲ onnekas (hyväonninen) lyckosam; tursam; (menestyksekäs) framgångsrik

oaspeteospitalier ▲ vieraanvarainen gästfri, gästvänlig; (runsaskätinen) frikostig, generös

obiceiobișnuit ▲ (ordinar) tavallinen, tavanoamainen, totuttu; (curent) yleinen; (deprins) tottunut (yleinen) allmän; ordinär; (jokapäiväinen) alldaglig; (normaali) normal; (tavanomainen) vanlig; gängse; sedvanlig; (totunnainen) invand; vanemässig; konventionell; (vakiintunut) vedertagen; (säännöllinen) regelbunden; (puhek aikamoinen) väldans; jädrans, tusans, hundans; hejdundrande, sju[d]jävla; (tapana oleva) bruklig; (konventionaalinen) konventionell; vedertagen; (perinteinen) traditionell, traditionsenlig; hävdvunnen; (totuttu, totunnainen) invand; (tottunut) van; (rutinoitunut) rutinerad

odihnă odihnit odihnitor (refăcut) levännyt; (reconfortat) virkistynyt; (liniștit) levollinen, rauhallinen (reconfortant) virkistävä, lepuuttava, piristävä; (liniștitor) rauhoittava, rentouttava (kyllikseen levännyt, täysin levännyt) utvilad; (tarpeeksi nukkunut) fullsövd; (levollinen) (tyyni) rofylld; fridsam; fredlig; fridfull; (miellyttävä) behaglig; (rauhoittava) vilsam, rogivande; (rauhallinen) lugn fräsch; uppiggande; livgivande; uppfriskande; uppfräschande; upplyftande; välgörande

ofensă ofensat ofensator loukattu loukkaava kränkbar förolämpade

omenieomenos ▲ inhimillinen, humaani, ystävällinen; (înțelegător) suvaitsevainen (ihmisarvon mukainen) människovärdig; (ihmisystävällinen) människovänlig; (ihmismäinen) mänsklig; (humaani) human; (siedettävä) dräglig; (kohtuullinen) rimlig; (säädyllinen) anständig, hyfsad; vänlig (jklle mot ngn); vänskapsfull; (ystävällismielinen) vänskaplig; (suopea, hyväntahtoinen) välvillig (jklle mot ngn); (suvaitsevainen) tolerant; (salliva) fördragsam; (ennakkoluuloton) fördomsfri; (avarahenkinen) vidsynt; (vapaamielinen) frisinnad, liberal

omor omorât omorâtor ▲  surmattu surmaava mördad mördande

optimismoptimist ▲ optimistinen, toiveikas optimistisk; (toiveikas, tulevaan luottavaisesti suhtautuva) hoppfull; förhoppningsfull; (hyvää odottava) förväntansfull; (luottavainen) tillitsfull

pacepașnic ▲ rauhanomainen, rauhallinen fredlig; fridsam; fridfull; (tyyni) lugn; (tasapainoinen) balanserad; harmonisk

pagubă păgubit, păgubaș păgubitor păgubos vahingonkärsija vahingollinen huono-onninen skadelidande skadlig; (haitallinen) menlig; (epäedullinen) ofördelaktig ha dålig tur; (jatkuvasti huono-onninen) otursförföljd

pedeapsă pedepsit pedepsitor rangaistu rankaiseva straffad bestraffande

pesimismpesimist ▲ pessimistinen pessimistisk; svartsynt; (synkkäasenteinen) dyster

petițiepetiționar, petent ▲ anomuksen esittäjä, vetoomuksen esittäjä, adressin esittäjä framställare

pizmă, pizmuirepizmaș, pizmăreț ▲ (invidios) kateellinen (dușmănos) vihamielinen avundsjuk, avundsam; missunnsam; (vihamielinen) fientlig, fientligt sinnad (jklle mot ngn); fientligt stämd (jklle mot ngn); ovänskaplig; antipatisk (jklle mot ngn); hatisk (jklle mot ngn); hatfull, hatfylld; (pahansuopa) illvillig (jklle mot ngn); (katkera) hätsk (jklle mot ngn); (ynseä) avog (jklle mot ngn); avogt stämd (jklle mot ngn)

plăcereplăcut ▲ miellyttävä, mukava, kiva behaglig, tilltalande; intagande; angenäm; (hauska, mukava, miellyttävä, kiva) trevlig; lustbetonad; (mukava) trivsam, vilsam; bekväm; charmig; (hauska) rolig; (puhek) skojig; (reilu) hygglig; (kiva) kul; (ruotsr slg) lattjo, lajban;

plânsplângăreț itkuinen, itseskelevä, vetistelevä, herkkä itkemään (care se plânge) valittava (tânguitor) vaikeroiva (itkeskelevä) gråtande; (pikkulapsesta) grinig, lipig; (jolla on itkuiset silmät) tårögd, gråtögd; (itkettynyt) förgråten; (itkunsekainen) gråtblandad; (herkkä itkemään) gråtmild klagande; beskärmande sig (valittava äännähdys) jämmerrop; (valittava ääni) en klagande röst jämrande; gnällande; gnyande; kvidande; klagande; (puhek) kvirrande

plată plătit platnic, plătitor maksettu maksava betald betalande

plictiseală plictisit plictisitora pitkästynyt, ikävystynyt, kyllästynyt; b (agasat) ärtynyt, harmistunut a ikävystyttävä, pitkästyttävä, tylsä, ikävä, pitkäveteinen b (sâcâitor) harmillinen, ärsyttävä a uttråkad (jhk av ngt); (väsynyt) uttröttad (jhk av ngt), färdig; trött (jhk på ngt); (kylläkseen saanut) led (jhk på ngt), utled, utledsen; (puhek) less (jhk på ngt); utled (jhk på ngt); (tympääntynyt, haluton) blaserad; blasé b förargad, förtrytsam, harmas, harmfull, harmsen, härsken, inflammerad, irriterad, sned, sur, uppbragt, uppretad a långtråkig; (pitkästyttävä, pitkäpiimäinen) långdragen, utdragen, släpig; långrandig; (yksitoikkoinen) enformig; monoton; enahanda; (ikävystyttävä, tylsä, ikävä) tråkig; trist; (puiseva) träig, träaktig; (kuolettava) mördande; (puhek) tradig, tragglig; urtråkig, dötrist; korkad, knäpp, knasig; urblåst; (tapahtumaton) händelselös; (mielenkiinnoton) ointressant; (tyhmä) dum; (ääliömäinen) idiotisk b harmlig, (hankala) besvärlig; irriterande; (harmittava) förarglig; retsam, retlig; förtretlig

politețepoliticos ▲ kohtelias artig (jklle t. jkta kohtaan mot ngn); (huomaavainen) hövlig (jklle t. jkta kohtaan mot ngn); (miehestä naista kohtaan) chevaleresk; (hienokäytöksinen) belevad, verserad

poznăpoznaș ▲ hauska, hassu, vitsikäs; (ciudat) kummallinen, omituinen rolig, roande, trevlig; skojig; underhållande; (puhek, vars ruotsr) kul; (huvittava) lustig, vitsig; (iloinen, hilpeä) glad; (hilpeä) livad; tokig; tossig; fnoskig; (hullunkurinen) lustig; (naurettava) fånig; löjlig; (puhek) larvig; (omituinen) konstig; (hölmö) vrickad; stollig; (mieletön) galen, befängd; (puhek) knäpp; konstig, underlig, besynnerlig; mystisk; (ylät) förunderlig, sällsam; (leik, puh) konstifik, mystifik; mysko; (merkillinen) märkvärdig, märklig; (omituinen, kumma) egendomlig, egen; egenartad; (puhek) mysko; (omalaatuinen) säregen; särartad; särpräglad; (arveluttava, epäilyttävä) tvivelaktig

prejudiciu prejudiciat prejudiciabil vahingoitettu, haitattu vahingollinen, haitallinen skadad skadlig, menlig

prestigiuprestigios ▲ arvovaltainen, vikutusvaltainen; (renumit) maineikas, arvostettu, loistelias auktoritativ; (maineikas) ansedd, erkänd, etablerad, hedrande, reputerlig, värderade; inflytelserik; tongivande; ryktbar; (kuuluisa) berömd; (nimekäs) namnkunnig; (kunnioitettu) uppburen; (kunniakas) ärorik, ärofull; hedersam; lysande, praktfull, glansful, glänsande; (kuv esityksestä tms.) briljant, strålande, magnifik; (ylellinen) luxuös, överdådig; (suurellinen) storslagen; storartad; (kallis) dyrbar

prietenieprietenos ▲ ystävällinen, suopea vänlig (jklle mot ngn); vänskapsfull; (ystävällismielinen) vänskaplig; (suopea, hyväntahtoinen) välvillig (jklle mot ngn); sympatisk (jklle mot ngn); (hyväntahtoinen) välvillig; tillmötesgående; (ystävällinen) vänlig; (myötämielinen) positiv; (suotuisa) gynnsam

principialitateprincipial ▲ periaatteellinen, periate- (jolla on periaatteita) principfast; (periaatteessa tehty tms.) principiell; (periaatetta koskeva myös) principmässig; (perusluonteinen) grundläggande, grundväsentlig; konstitutiv; fundamental; primär; (keskeinen) central; viktig

prostieprost (stupid) typerä, tyhmä, hölmö, (credul) herkkäuskoinen (ignorant, simplu) tietämätön, oppimaton, yksinkertainen (de rând) tavallinen, tavanomainen a (aj) dum; (typerä) fånig; knasig; (höperö) töntig; löjlig, larvig; jönsig; (vars naisesta) fjollig; stupid; (yksinkertainen) enkel; enfaldig; (typerä, hupsu) tossig, fjollig; (tietämätön) okunnig; fåkunnig; (vanh) fåvitsk; (hölmö, tollo) stollig; tokig; befängd; (puhek) korkad, knäpp, knasig; urblåst; klantig; (ruotsr puhek myös) ding; (lapsellinen) barnslig; (älytön) idiotisk; (herkkäuskoinen) lättlurad; (liian luottavainen) godtrogen b (sb) (s): (tomppeli) dumbom; tölp; idiot; (höperö) stolle, tönt; (naisesta) stolla; (typerys) fåne; tok, toker ovetande (jstak om ngt); (epätietoinen) okunnig (jstak om ngt); ovetande (jstak om ngt); aningslös; omedveten (jstak om ngt); (puhek) rudis (jstak i ngt); (vähätietoinen) fåkunnig; (vanh) fåvitsk; (valistumaton) oupplyst; olärd; obeläst; (eläimestä: kouluttamaton) oskolad; (heikkolahjainen) enkel; enfaldig; klent begåvad; (puhek) enkelspårig; (tyhmä) dum; (puhek) korkad, knäpp; (vars ruotsr) urblåst; (naiivi, lapsellinen) naiv; troskyldig (yleinen) allmän; ordinär; (jokapäiväinen) alldaglig; (normaali) normal; (tavanomainen) vanlig; gängse; sedvanlig; (totunnainen) invand; vanemässig; konventionell; (vakiintunut) vedertagen; (säännöllinen) regelbunden; (puhek aikamoinen) väldans; jädrans, tusans, hundans; hejdundrande, sju[d]jävla; (tapana oleva) bruklig; (konventionaalinen) konventionell; vedertagen; (perinteinen) traditionell, traditionsenlig; hävdvunnen

provocare provocat provocator provosoitu, yllytetty, kiihotettu provosoiva, yllyttävä, kiihottava provocerad, sporrat (provosoiva) provocerande; (kiihottava) hetsande; (yllyttävä) uppviglande; utmanande

prudențăprudent ▲ (precaut) varovainen; (rezonabil) järkevä, viisas försiktig; (jnk käsittelyssä myös) aktsam, varsam; varlig;; (järkevä) förståndig; (mielekäs) förnuftig, vettig; (kohtuullinen) resonabel; (järjellinen) rimlig; (viisas) klok; vis; resonlig; (arvostelukykyinen) omdömesgill; (harkitseva) eftertänksam, eftersinnande; förtänksam; (neuvokas) rådig; (harkittu) överlagd; (huolellisesti harkittu) genomtänkt; välbetänkt (oppinut) lärd; vis; (paljon tietävä) kunnig

rafinamentrafinat (fin) hienostunut, sivistynyt (viclean) ovela, viekas förnäm, nobel, distingerad; sofistikerad; förfinad; raffinerad; bildad; kultiverad; (oppinut) lärd; (valistunut) upplyst; (sivilisoitunut) civiliserad (viekas) listig; förslagen; slug; (nokkela) klipsk; smart; (kekseliäs) påhittig; finurlig, fiffig; fyndig; snarfyndig; (neuvokas) rådig

ranchiunăranchiunos ▲ (neiertător) kaunainen; (pizmaș) katkera; (dușmănos) vihamielinen hätsk; hatisk, hatfull; (katkera) bitter; (hyökkäävä) aggressiv; fientlig, fientligt sinnad (jklle mot ngn); fientligt stämd (jklle mot ngn); ovänskaplig; antipatisk (jklle mot ngn); hatisk (jklle mot ngn); hatfull, hatfylld; (pahansuopa) illvillig (jklle mot ngn); (katkera) hätsk (jklle mot ngn); (ynseä) avog (jklle mot ngn); avogt stämd (jklle mot ngn)

rațiunerațional (bazat pe rațiune) rationaalinen, järkiperäinen, järkevä, järjellinen, järkeenkäypä (cumpătat) arvostelukykyinen, harkitseva rationell, förståndig; förnuftig, vettig; förnuftsmässig; (kohtuullinen) resonabel; (järjellinen) rimlig; (viisas) klok; resonlig; (arvostelukykyinen) omdömesgill; meningsfull; (selitettävissä oleva) förklarlig; (järjenmukainen) förnuftsenlig; (ymmärrettävä) begriplig, förståelig omdömesgill; eftertänksam, eftersinnande, betänksam; (kaukokatseinen) förtänksam; förutseende; (varovainen) försiktig

râsrâzăreț, râzător ▲ naurava; iloinen skrattande; glad; (iloluontoinen) gladlynt; (iloissaan oleva) glad (jstak över ngt); (iloitseva, ilakoiva) munter; uppsluppen; skojfrisk; (hilpeä) glättig; (iloa osoittava) glädjefull, glädjerik; (iloa tuottava) glädjande, glädjebringande; fröjdefull; (hauska) munter

răutate rău răutăcios înrăit paha; pahainen ilkeä, häijy paatunut, turmeltunut (eettisesti ala-arvoinen) ond; (rikollinen) brottslig; (syntinen) syndig; (tunnoton) samvetslös; (sopimaton) olämplig; otillständig; (väärä) orätt; (laiton) olaglig  (ilkeä, häijy) elak; stygg; ond, ondskefull, gemen; (julma) grym; (vaikea) svår; (ankara) sträng; (kova) hård (tunteeton) förhärdad; förstockad; (vars heng) obotfärdig; fördärvad; (moraalisesti) förfallen, depraverad; demoraliserad

recomandare recomandat reconadabil suositeltu suositeltava, suotava rekommenderad rekommendabel; rekommenderbar; tillrådlig; önskvärd; (kirj) önsklig

recunoștințărecunoscător ▲ kiitollinen tacksam; (asiasta myös) tacknämlig; (sovelias, otollinen) lämplig; (edullinen) fördelaktig

regret regretat regretabil (persoane) edesmennyt valitettava, ikävä framliden, hädangången beklaglig, beklagansvärd; (ikävä) tråkig, ledsam; olycklig; (harmillinen) förarglig, förtretlig; (hankala) besvärlig; (epämiellyttävä) obehaglig; (harmillinen) förtretlig; jobbig; (epämiellyttävä) otrevlig; (onneton) fatal

renunțare renunțat renunțător luopunut (care a renunțat); luovuttu (la care s-a renunțat) luopuja   övergiven övergivare

reputațiereputat ▲ (cu reputație bună) hyvämaineinen, (renumit) kuuluisa, maineikas välrenommerad; välfrejdad; (kuuluisa) berömd (jstak för ngt); (tunnettu) känd (jstak för ngt); (maineikas) ryktbar (jstak för ngt); omtalad (jstak för ngt); (nimekäs) namnkunnig; (kunniakas) ärorik, ärofull; hedersam; (kunnioitettu) uppburen; (huonomaineinen) beryktad, ökänd (jstak för ngt)

respect respectat respectuos kunnioitettu, arvostettu kunnioittava, kohtelias (kunnioitettu) aktad; (arvossa pidetty) ansedd, erkänd; respekterad, reputerlig; uppburen; vördig; värderade; (kunnioitettava, kunnianarvoinen) ärevördig; högt uppskattad; vördnadsvärd; aktningsvärd; (suosittu) uppskattad; (kunnioitusta herättävä) vördnadsbjudande, aktningsbjudande, respektingivande; (henk, vanh) högvördig; hedrande; (korkeasti kunnioitettu) högtärad; (arvokas) värdefull respektfull, vördnadsfull; artig (jklle t. jkta kohtaan mot ngn); (huomaavainen) hövlig (jklle t. jkta kohtaan mot ngn); (ritarillinen, miehestä naista kohtaan) chevaleresk; (hienokäytöksinen) belevad, verserad

risipărisipitor ▲ (tuhlaavaisuus) tuhlaava, tuhlaileva slösaktig; slösig; överdådig; (ylellinen) extravagant; påkostad; (runsaskätinen) rundhänt; (ateriasta myös) lukullisk

salutsalutar ▲ terveellinen, hyödyllinen, hyvää terkevä hälsosam; (tervehenkinen) sund; (hyötyä tuottava) nyttig; (aineellisesti) matnyttig; (edullinen) gagnande; (ylät) gagnelig; (tarkoituksenmukainen) tjänlig

sarcasmsarcastic ▲ sarkastinen, purevan ivallinen sarkastisk, sardonisk

saturațiesăturat, sătul ▲ kylläinen, täynnä mätt; (tal) mättad; full (jtak av t. med ngt); fylld (jtak av t. med ngt); uppfylld (jtak av t. med ngt); (kylläinen) mätt; (puhek) proppmätt

sănătatesănătos ▲ terve frisk

sărăciesărac ▲ köyhä fattig; (vaatimaton) torftig; (niukka) påver

sensibilitatesensibil herkkä, arka, (simțitor) herkkätuntoinen, aistittava (apreciabil) tuntuva, huomattava, merkittävä, näkyvä känslig (jllek för ngt); sensibel; vek; (arka) öm; (ilmeikäs, tunteellinen) känslofull, känslofylld; (vaikutuksille altis) mottaglig (jllek för ngt); (helposti loukkaantuva) lättstött; (helposti liikuttuva) lättrörd märkbar, betydande, framträdande

seriozitateserios (sobru) vakava, totinen (conștiincios) vakavamielinen, luotettava, kunnollinen, (temeinic) huolellinen, perusteellinen seriös, riktig seriös, pålitlig, anständig, noggrann, grundlig

severitatesever ▲ ankara, tiukka, kova, jyyrkkä sträng, hård, sträv

siguranțăsigur ▲ varma; turvallinen; luotettava  säker; övertygad, förvissad; pålitlig; trygg

simpatie simpatizat simpatic simpatizant sympatisoitu mielyttävä, mukava, sympaattinen sympatisoiva; kannattaja sympatiserade sympatisk, behaglig sympatisör

sinceritatesincer ▲ vilpitön, rehellinen, avoin ärlig, uppriktig, öppen, öppenhjärtig, frimodig

singurătatesinguratic ▲ yksinäinen; eristäytynyt, syrjään veteytynyt ensam, enslig; enstörig; (naimaton) ogift; ensamstående; tillbakadragen; instängd

slăbiciuneslab (uscățiv) laiha (fără putere) heikko mager; (hoikka) smal; (luiseva) benig; spinkig; (alipainoinen) tanig; (ohut) tunn  (vähäinen) ringa; (heikko) klen; (niukka) knapp, knapphändig; (pieni) liten

slugărnicieslugarnic ▲ nöyristelevä, mateleva, alistuva fjäskande; inställsam; lismande; (mateleva) krypande; servil

sociabilitatesociabil ▲ seurallinen, seurassa viihtyvä, sosiaalinen (yhteisöihin sopeutuva) social; (seurallinen) sällskaplig: trevlig

speranțănădăjduitor ▲ toiveikas (tulevaan luottavaisesti suhtautuva) hoppfull; förhoppningsfull; (hyvää odottava) förväntansfull; (luottavainen) tillitsfull; (optimistinen) optimistisk

stăpânire stăpânit stăpânitor itsensä hallittu; pidetty hallitseva; omistava behärskad; avmätt; dämpad; (rauhallinen) lugn; (kohtuullinen) måttlig; hovsam; (pidättyvä) återhållen, återhållsam; (hienovarainen) försynt, diskret dominerande; dominant; härskande

stăpânire de sinestăpân pe sine ▲ kylmäverinen; tasapainoinen kallblodig; balanserad

succesizbânditor, biruitor, câștigător, învingător, triumfător, victorios ▲ onnistuva, menestyvä, voittava lyckad; framgångsrik , vinnande

supăraresupăralnic supărat, supărăcios supărător (iritat, mânios) suuttunut, vihainen; kiukuinen; (mâhnit) pahoillaan oleva, harmissaan oleva; (certat) riidoissa oleva; helposti suuttuva, herkkä suuttumaan harmillinen, ikävä, ärsyttävä; kyllästyttävä, tylsä [(arg, förargad, förbannad, ilsken. indignerad, ond, uppretad, vred, vredgad) (på ngn)]; känslig för ilska tråkigt, irriterande; uttråkad

șmecherieșmecher (aj) ovela, neuvokas (sb) veijari, veitikka (viekas) listig; förslagen; slug; (nokkela) klipsk, smart; (kekseliäs) påhittig, uppfinningsrik; finurlig, fiffig; fyndig; snarfyndig; (neuvokas) rådig; (nopeaälyinen) kvicktänkt, snabbtänkt spelevink; skojare, filur; spjuver; kanalje; skälm; gynnare; lurifax; (hulivili) spelevink; (kujeilija) upptågsmakare; odygdspåse; (vintiö) rackarunge; busfrö; lymmel

temperamenttemperamentos ▲ temperamenttinen, tulinen temperamentsfull; (vilkasluonteinen) livlig; (kiihkeä) hetsig; (tulinen) eldig

tristețe trist întristător suretettu; surullinen, surumielinen, murheellinen; surkea, synkkä, ikävä surettava, surullinen, murheellinen bekymrad; sorglig; sorgsen; (murheellinen) bedrövad; (surkea) bedrövlig; bedrövad (jstak över ngt); (ikävä, suruissaan, murheissaan oleva) ledsen; (ankea, apea, synkkä) dyster; (ikävä) tråkig; ledsam; trist; eländig; jämmerlig; (traaginen) tragisk; (surumielinen) sorgmodig; sorg[e]sam; (surun painama, surun sävyttämä) sorgtyngd; sorgtung, sorg[e]full, sorg[e]fylld; (melankolinen) melankolisk; svårmodig; (kaihoisa) vemodig; (onneton) olycklig; (ikävä) tråkig (surua aiheuttava) bedrövande; sörjande; sorglig; tragisk; (masentava) deprimerande, nedslående

trufietrufașa) ylimielinen, koppava, kopea, pöyhkeä; b) komea, valtava, mahtava a) (koppava, ylimielinen) överlägsen, arrogant; högmodig, högdragen; (ylemmyydestään varma) självsäker; övermodig; uppblåst, pösig; (pöyhkeä, mahtava, mahtaileva) dryg; snorkig; (korskea) stursk; (kopea, ylpeä) högfärdig; mallig; (puhek) styv i korken, kaxig, stöddig b) ståtlig; stilig, snygg; praktfull; otrolig; (upea) flott; tjusig; (puhek) maffig; (uhkea) frodig; (loistelias) pampig, pompös; (suurisuuntainen) grandios; (loistava) grann; (suurenmoinen) storslagen; (usein kukista tms.) prunkande; (kookas) reslig; (kunnon) präktig; (vaikuttava) imposant; imponerande; (pöyhkeä) bombastisk, pompös; (leuhka) skrytsam

umilință umilit umilitor ▲  nöyrä, nöyrtynyt; nöyryytetty nöyryyttävä ödmjuk; (alistuvainen) undergiven, underdånig; (taipuisa) foglig, medgörlig; resignerad; tillplattad (jstak av ngt); stukad; förödmjukad; anspråkslös förnedrande; förödmjukande

uneltire uneltit uneltitor juonittu, juoniteltu, vehkeilty juoniva, juonitteleva, vehkeilevä intrigerad intrigant; konspirerande

ură urât urâcios urâtor vihattu, inhottu inhottava, vastenmielinen vihaava, inhoava hatad, förhatlig, avskydd (etova, kuvottava) äcklig, avskyvärd; vedervärdig, vidrig; (vastenmielinen) motbjudande, frånstötande; (iljettävä) otäck; vederstygglig; vämjelig; (luotaantyöntävä) frånstötande; (epämiellyttävä) obehaglig, oangenäm; kväljande avskyddande

urâțenie urât urâțit urâțitor▲  ruma rumennettu rumentava   ful; oskön; oestetisk; anskrämlig; (pahannäköinen) otäck förfulade förfulande

utopieutopist ▲ utopisti; (fantezist) haaveilija utopist; drömmare, dagdrömmare; svärmare

veselievesel ▲ iloinen glad; (iloluontoinen) gladlynt (iloissaan oleva) glad (jstak över ngt); (iloitseva, ilakoiva) munter; uppsluppen; skojfrisk; (hilpeä) glättig (iloa osoittava) glädjefull, glädjerik (iloa tuottava) glädjande, glädjebringande; fröjdefull; (hauska) munter

viclenieviclean (perfid) kavala, petollinen; (șiret) ovela, viekas (ipocrit) tekopyhä, valheellinen (pop) (hain) paha, ilkeä, julma slug, listig, illfundig; falsk; (petollinen) förrädisk; (pettävä) svekfull; (salakavala) lömsk, bakslug; (vilpillinen) svekfull; opålitlig; illojal; (epärehellinen) ohederlig; oärlig; (puhek) ojust; (uskoton) trolös; (kiero) falsk; dolsk; bedräglig; (viekas) listig; förslagen; slug; smart; (nokkela) klipsk; (kekseliäs) finurlig; påhittig; fiffig; fyndig; snarfyndig; (neuvokas) rådig; (ovela) knipslug; illmarig; (kiero) illistig, bakslug; illfundig; (puhek) lurig; (juonitteleva) intrigant (viattomaksi tekeytyvä) skenhelig; (teeskentelevä) tillgjord; (vilpillinen) falsk; svekfull; lögnaktig; osann; (totuudenvastainen) sanningsstridig, sanningsvidrig; sanningslös; (teeskennelty, vilpillinen) förljugen; falsk; (epäaito) oäkta hårdhjartad, grym; elak, stygg, gemen; (pahansuopa) ondskefull; (paha) ond; (pirullinen) jävlig, djävlig; grym; (raaka) brutal; ; (eläimellisen julma) bestialisk; (puhek vihainen) förgrymmad; förbaskad; förbannad

victorievictorios ▲ voitokas, voittoisa segerrik; segrande; (vanh) segersäll; (menestyksekäs) framgångsrik

vigoareviguros ▲ voimakas, vahva; trarmokas, energinen, ponteva stark; kraftig, kraftfull; ihärdig; (kestävä) uthållig; energisk

virilitateviril (bătrbătesc) miehen, mies-; (viguros) miehekäs, miehinen (potent) viriili, mieskuntoinen manlig, viril; maskulin; (miesmäinen) karlaktig, karlavulen

visvisător ▲ haaveellinen, haaveileva, haaveksiva, uneksiva, näkyjä näkevä drömmande; svärmisk; drömsk; (hajamielinen) frånvarande; (sisäänpäin kääntynyt) världsfrånvänd; (tunteellinen, tunteileva) sentimental; (epätodellinen) drömlik, overklig; (utopistinen) utopisk, utopistisk

viziunevizionar ▲ (prezicător) kaukonäköinen; (visător) haaveellinen, uneksiva, haaveileva; unenomainen;(fantezist) näynomainen, visionaarinen (kaukokatseinen) framsynt; (harkitseva) förtänksam; (kaukotaitteinen) långsynt, översynt; (haaveellinen) drömmande; svärmisk; drömsk; (hajamielinen) frånvarande; (sisäänpäin kääntynyt) världsfrånvänd; (tunteellinen) sentimental; (epätodellinen) drömlik, overklig; (utopistinen) utopisk, utopistisk; (mielikuvituksellinen) fantasifull; fantastisk; (näynomainen) drömliknande; visionär

voracitatevorace ▲ ahnas, perso, kyltymätön glupsk, (ahne) begiven (jllek på ngt); lysten (jllek på ngt); sugen (jllek på ngt), omättlig

zâmbetzâmbitor ▲ hymyilevä leende

zburdălniciezburdalnic ▲ kirmaileva, hyppelevä; (zglobiu) vilkas, eloissa, vallaton; (jucăuș) leikissä, telmivä ▼ hoppande; lekfull. livfull, skälmsk

zgârceniezgârcit ▲ saita, itara, kitsas, pihi ▼ snål; (kitsas) gnidig, närig; ogin; (pihi) småsnål, knusslig; (itara) sniken; girig

.

.

Din dicționarul DAS – Dicționar analogic și de sinonime al limbii române am ales doar adjectivele probabile legate de trăsăturile umane. Urmărind linkul, ajungi la întregul cuib al termenului care cuprinde substantive, adjective, adverbe, verbe și expresii legate de subiect.

[Dicționarul DAS – Dicționar analogic și de sinonime al limbii române nu se accesează direct, ci din linkul https://dexonline.ro/text-das/]

.

Traducerea textelor de mai jos se poate face cu ajutorul Google Translate care este mulțumitoare.

amuzament: Amuzant, distractiv, de divertisment, de agrement; desfătător, plăcut, agreabil, delectabil, delicios (fig.); hazliu, nostim, de toată nostimada; vesel; poznaș (pop. și fam.), ștrengar; drăcos; spiritual, glumeț, mehenghi (pop.), șugubăț, șuguitor (reg.), cu umor, cu haz, șod (reg.): comic, ghiduș (fam.), hâtru (reg.), mucalit. Jovial, bine dispus, bucuros, vesel, înveselit, veselit (pop.), voios. Caraghios, burlesc, bufon (rar), grotesc, ridicol.

antipatie: Antipatic, urâcios, respingător, repugnant (livr.), repulsiv (rar). Dezgustător, grețos, scârbos, scârbavnic (înv.), scârbelnic (înv.), scârnav, execrabil, oribil, abominabil, dezagreabil; nesuferit, de nesuferit, de nesuportat, insuportabil, intolerabil, detestabil, indezirabil. Dușmănos, dușmănesc (înv.), dușman, neprietenos, neprietenesc, advers (fig.), inamic, vrăjmășesc, vrăjmaș, vrăjmășos (rar), potrivnic, ostil. Ranchiunos, vindicativ (livr.), răzbunător, pătimaș, pizmaș, pizmuitor, pizmăreț (rar), pizmâtareț (înv. și reg.).

bogăție: Bogat, îmbelșugat, opulent (livr.), copios, abundent, îndestulat; avut, ajuns, cu stare, cu cheag, prosper, plin de bani, (fecior) de bani gata, cu dare de mână, ceafă groasă (grasă), gros la ceafă, gros la pungă, cu osânză (la pântece), putred de bogat, bogat putred. Îmbogățit, căpătuit, înstărit, pricopsit (pop.), chivernisit (pop. și fam.); milionar; miliardar. Luxos, somptuos (livr.), fastuos (livr.), strălucit (fig.).

bucurie: Bucuros, vesel, înveselit, veselit (pop.), radios, voios, plin de voie bună, bine dispus, jovial; entuziasmat, încântat, fericit, ferice (poetic), exultant, extaziat, exaltat, euforic, triumfător. Îmbucurător, plăcut, încântător, fermecător, captivant, fascinant, fascinator (rar); înveselitor, veselitor (pop.), fericitor (rar).

bunătate: Bun, binevoitor, uman, omenos, omenesc (înv. și pop.), inimos, de inimă, cu inimă, de omenie, cumsecade, generos, galanton (fam.), galant, larg (fig.), culant, amabil, inimos, omenit (înv.), blând, mansuet (rar), blajin, bun la suflet (inimă), bun ca pâinea caldă, de miere, de zahăr, bun ca sânul mamei, bun de pus la rană. Mărinimos, magnanim (livr.), generos, darnic, miluitor (înv.), binefăcător, benefic, filantropic; altruist, cu inima largă. Indulgent, înțelegător, îndurător, îngăduitor, milos, milostiv, tolerant, clement (livr.), caritabil, iertător. Cordial, afabil, amical, prietenos, prietenesc.

calm: Calm, liniștit, ogoit, lin, tihnit, pașnic, pacific (înv.), domol, potolit, odihnit (înv.). Cumpătat, cumpănit, ponderat, calculat, măsurat (fig.), echilibrat (fig.), astâmpărat, stăpânit, cu stăpânire de sine, sânge rece, reținut, așezat, cuminte, imperturbabil, placid, impasibil (livr.). Liniștit, potolit, domolit, împăcat, temperat, cumințit. Calmant, sedativ, tranchilizant, liniștitor, potolitor (rar), odihnitor.

cinste: Cinstit, prob (livr.), onest, drept, corect, îndreptat (rar), echitabil, just, imparțial, nepărtinitor, obiectiv. Integru, virtuos, incoruptibil, nepătat (fig.), sărac și curat (fig.), imaculat (fig.), pur (fig.), impecabil, ireproșabil, perfect. Cumsecade, omenos, de omenie, omenit (înv.), de treabă, de bună-credință, bun; sincer, neviclenit (rar), franc, leal, loial, credincios, fidel, devotat, (om) de cuvânt (de onoare).

comportare: De comportament. Politicos, manierat, cuvincios, binecrescut, cizelat (fig.), civilizat, gentil, curtenitor, amabil, îndatoritor, atent, drăguț. Corect, cinstit, onest, moral, cumsecade; demn, mândru. Imoral, vicios (fig.), cinic, desfrânat, pervers; nerușinat, neobrăzat, obraznic, necuviincios, impertinent; nesăbuit, nesocotit, scandalos. Boem; frivol. Năirăvit, nărăvaș, nărăvos (rar). Formalist, birocratic, tipicar, pedant.

consolare: Alinat; liniștit, calm, potolit, ogoit, destins, domol, împăcat, împăciuit (rar), ușurat (fig.), înseninat (fig.). Îmbărbătat, încurajat. Calmant, liniștitor, potolitor (rar), alinător, consolator, consolant (rar); încurajator, mângâietor, mângâios; ușurător (rar).

cordialitate: Cordial, amical, prietenos, apropiat (fig.), afectuos, călduros (fig.), cald (fig.), afabil, binevoitor; sincer, loial. Tandru, drăgăstos, duios, drăgălaș. Amabil, politicos, gentil; curtenitor, îndatoritor; plăcut, agreabil, simpatic.

dar: Darnic, dănos (rar), generos, mărinimos, binefăcător, galant, galanton (fam.), filotim (înv.).

dărnicie: Darnic, munificent (livr.), filotim (înv.), mărinimos, galanton (fam.), galant, generos, culant. Bun, omenos, inimos. Milos, milostiv, miluitor (înv.), caritabil, filantropic, binefăcător.

deposedare: Frustrator, privativ (livr.), păgubitor, prădalnic, răpitor, furător (rar), jefuitor, exploatator. Hoțesc, tâlhăresc. Expropriat, dezmoștenit, despuiat, jefuit, prădat, păgubit, defraudat, înstrăinat; exploatat.

deznădejde: Deznădăjduit, desperat, apelpisit (înv.), fără speranță, dezolat, dezamăgit, descurajat, demoralizat, deziluzionat, decepționat, deprimat. Mâhnit, supărat, trist, întristat, amărât, abătut, necăjit. Plin de durere, îndurerat, jalnic, de jale. Pesimist, sceptic. Depresiv, deprimant, descurajator, descurajant, dezamăgitor, apăsător, întristător, dezolant (livr.), dezolator (rar), demoralizator, demoralizant.

dorință: Dornic, doritor, plin de dorință, dorit (reg.), nostalgic, voitor, râvnitor, tânjitor (rar), jinduitor, jinduit, pofticios, poftăreț (reg.), poftalnic (înv. și rar), poftitor (rar); avid, lacom (fig.), ahtiat, nesățios, mort după ceva; însetat (fig.), setos (fig.), pasionat. Râvnit, năzuit (rar), jinduit, preferat, predilect (livr.). Cupid (livr.), avar.

dragoste: Îndrăgostit, amorezat, înamorat (livr.), îndrăgit (rar), îndrăgostit lulea. Drăgăstos, iubitor, iubăreț, iubeț (pop.), libovnic (înv.), afectuos, pasionat, înflăcărat, înfocat (fig.), ardent (livr.), aprins (fig.). Iubit, adorat, scump. Tandru, duios, gingaș, cald (fig.), dezmierdător, alintător, mângâietor, mângâios, voluptuos, senzual.

dușmănie: Dușmănos, dușman, dușmănesc, neprietenos, neprietenesc, mizantropic, ostil, plin de ură, urâtor, vrăjmaș, vrăjmășos (rar), vrăjmășesc, inamic, advers (fig.), potrivnic, îndușmănit (rar), învrăjbitor. Ranchiunos, pizmaș pop.), pizmăreț (rar), pizmătareț (înv. și reg.), pizmătăreț (rar), pizmuitor. Antipatic, detestabil, respingător, dezgustător, repugnant (livr.). Rău, răuvoitor, răutăcios, veninos (fig.), înveninat (fig.), câinos, hain. Pornit, înrăit, înverșunat, îndârjit, întărâtat, pătimaș, ciudos.

economie: Econom, cumpătat, chibzuit, măsurat (fig.), socotit, calculat; sobru, auster; strângător, adunător, gospodar, păstrător; zgârcit, parcimonios (livr.), calic, avar, cupid (livr.). Economic, economicos, economicesc (înv.); avantajos, convenabil, rentabil, profitabil, eficient.

entuziasm: Entuziasmat, entuziast, avântat, înflăcărat, însuflețit, înaripat (fig.), aprins (fig.), înfocat (fig.), fervent, ardent (livr.), pasionat, împătimit (rar), pătimaș, extaziat, exaltat. Captivat. Fascinat, fermecat, vrăjit, încântat. Pasionant, captivant, palpitant.

fericire: Fericit, ferice (poetic,), bucuros, vesel, satisfăcut, desfătat (înv.), mulțumit, norocit (pop.), euforic, încântat; exultant. Exaltat; înflăcărat, însuflețit, entuziasmat. Fericitor (rar), desfătător, desfătat (înv.), încântător, încântat (rar), fermecător, vrăjit, îmbucurător.

filozofie: Filozofic, filozofesc (înv.), de filozofie. Materialist, idealist. Visător.

frumusețe: Frumos, frumușel (dim.), ghizdav (înv.), drăguț, drăgălaș, drăgulic (pop.), gigea (fam.), mișto (arg. , fam.), gingaș, minunat, admirabil, încântător, fermecător, șarmant (livr.), plăcut, estetic; perfect, armonios, desăvârșit, fără egal, fără asemănare, sublim, divin (fig.), celest (poetic), dumnezeiesc (fig.), superb, splendid, magnific (livr.), picat din cer, rupt din soare, ca în povești; maiestuos, distins, impunător, falnic, măreț; grațios, delicat, fin, venust (livr.), cilibiu (înv.), atrăgător, ademenitor, atractiv, fascinator, fascinant, seducător, răpitor (fig.). Artistic, estetic, ornamental, pitoresc, decorativ. Arătos, chipeș, chipos (pop.), bine (fam.), ca o floare, ca bujorul, cu obrajii ca piersica (ca bujorii), cu buzele ca cireașa, cu ochii ca murele; frumoasă de pică, frumoasă coz; ca o cadră, ca din condei, mai mare dragul.

gândire: Rațional, intelectual, logic, mintal, mental, conceptual; reflexiv, gânditor, meditativ; îngândurat, cufundat în sine, adâncit în gânduri, absorbit (fig.), concentrat, atent, dus pe gânduri. Gândit, cumpănit, cântărit, socotit, chibzuit, rezonabil, cuminte. Imaginativ, intuitiv, speculativ. Înțelept, deștept.

glorie: Glorios, plin de glorie; faimos, vestit, celebru, renumit, reputat. Preamărit, preaînălțat, slăvit, preaslăvit, preastrălucit (înv.), ridicat în slavă, lăudat; prețuit, apreciat. Slăvitor (rar), elogios, laudativ.

glumă: Glumeț, vesel, facețios (rar), spiritual, șugubăț, șăgaci (înv.), șăgalnic, șuguitor (reg.), hazliu, nostim, nostimior (dim.), șod (reg.), amuzant; poznaș, ghiduș, mehenghi (pop.), ștrengar, hâtru, chisnovat (reg.), mucalit.

iertare: Iertător, îngăduitor, îndurător, cruțător (rar), indulgent, clement (livr.), tolerant, înțelegător, răbdător. Bun, blând, generos, omenos, de omenie, omenit (înv.), uman, binevoitor, cumsecade, de treabă, culant, amabil, larg (fig.), mărinimos, umanitar, caritabil, filantropic; milos, milostiv. Scuzabil, tolerabil, admisibil, suportabil, acceptabil. Amnistiabil. Reabilitat.

ignoranță: Ignorant, incult, neștiutor, analfabet, agramat, neinstruit, necultivat, nepregătit, neinformat; profan, neinițiat, semidoct, ageamiu (fam.); primitiv, necivilizat, înapoiat, obtuz, mărginit (fig.), limitat (fig.); retrograd, obscurantist. Nepriceput, incompetent, incapabil. Redus, prost, neghiob, nerod, tont, tolomac, cap pătrat, bâtă cu ochi.

imaginație: Imaginar, închipuit, fictiv, de ficțiune, fantastic, fantezist, iluzoriu, himeric, ireal, fantasmagoric, nereal, de basm, inexistent, fantomatic; utopic, utopist, visător, idealist. Născocit, imaginat, părelnic, nălucit, plăsmuit. Irealizabil, nerealizabil, imposibil; amăgitor, înșelător. Imaginativ, ingenios, inventiv, născocitor, scornitor.

imoralitate: imoral adj., s. 1. adj. (rar) neetic, nemoral. (Aspecte morale și ~.) 2. adj. corupt, decăzut, depravat, desfrînat, destrăbălat, dezmățat, nerușinat, pervertit, stricat, vicios, (livr.) libertin, (rar) deșănțat, (pop. și fam.) parșiv, (pop.) deșucheat, (înv. și reg.) rușinat, (reg.) șucheat, teșmenit, (înv.) aselghicesc, demoralizat, spurcat. (Viață ~.) 3. adj., s. depravat, desfrînat, destrăbălat, dezmățat, stricat, (pop.) curvar, (înv.) preacurvar, preacurvitor. (Un bărbat ~.) 4. adj. deșănțat, impudic, indecent, necuviincios, nerușinat, obscen, pornografic, scabros, scîrbos, trivial, vulgar, (livr.) licențios, (înv. și pop.) scîrnav, slobod, (reg.) porcotos, (fam.) deșucheat, porcos, (fig.) decoltat, deocheat, îmbăiat, picant, piperat, porcesc, spurcat. (O glumă ~.)

impolitețe: Nepoliticos, necuviincios, nerespectuos, obraznic, obrăznicuț (dim.), neobrăzat, fără obraz, cu obraz gros, nesimțit, insolent, impertinent, arogant; prost crescut, din pădure, necioplit (fig.); mojic, mojicesc, grobian (reg.), bădăran, bădărănos (rar), grosolan, grosier (fig. , rar), mitocănesc, mitocănos, mojicos, țărănos (depr.). Indecent, impudic, vulgar, trivial, nerușinat, obscen, scabros (livr.). Cinic, sfidător, ofensator, ireverențios, injurios, jignitor, vexatoriu (livr.), insultător, umilitor. Brutal, huliganic

inteligență: Intelectiv, de inteligență. Inteligent, deștept, deștept foc, mintos (pop.), cu cap, cu scaun la cap, cu judecată, sprinten (deschis) la minte, cu mintea ca un brici. Ager, ascuțit (fig.), dezghețat (fig.), sclipitor (fig.), scăpărător (fig.), isteț. Perspicace, sagace (livr.), pătrunzător (fig.), comprehensiv (livr.), subtil. Ingenios, inventiv, iscusit, priceput, dibaci; 1. ager, deștept, dibaci, iscusit, isteț, îndemînatic, priceput, (pop.) mintos, (înv. și reg.) marghiol, pricopsit, (prin Transilv.) artut, (Mold.și Bucov.) hîtru, (Transilv.) ocoș, ștram, (înv.) scornaci, (fig.) dezghețat, sprinten, (fam. fig.) breaz. (O minte ~.) 2. deștept, spiritual, (înv.) spirituos. (O conversație ~.) 3. chibzuit, cuminte, deștept, înțelept. (O faptă ~.)

invidie: Invidios, plin de invidie, pizmaș, pizmătarnic (înv.) , pizmăreț (rar), pizmătareț (înv. și reg.), pizmătăreț (rar), pizmuitor, gelos (rar), zavistnic (înv.), zavistios (înv.), zavistuitor (înv.); ciudos, plin de ciudă, înciudat. Invidiat, pizmuit, râvnit.

iritare: Iritat, enervat, exasperat, surescitat, supărat, necăjit, mâniat, înfuriat, întărâtat, ațâțat, cu capsa pusă, scos din fire; neliniștit, agitat (fig.), febril (fig.), înfrigurat (fig.), impacient (livr.). Iritabil, irascibil, surescitabil, nervos, nevricos (fam.), supărăcios, necăjicios (înv. și reg.), mânios, furios, furibund, nestăpânit, repezit. Certăreț, arțăgos (pop. și fam.), țâfnos (pop.), gâlcevitor (pop.), sfădăuș (reg.). Iritant, enervant, exasperant, înnebunitor, surescitant, agasant, supărător, cicălitor, sâcâitor, șicanator.

încetineală: Încet, încetinel (dim.), lent, molcom, molcomit (pop.), lin, domol, alene (rar), potolit; moale, molâu, molatic, molicel (dim. , pop. și fam.), molișor (rar), inert, greoi, leneș; zăbovitor (înv.), zăbavnic (înv.), bun de trimis după popă. Tărăgănat, zăbovit (înv.). încetinit (rar), potolit. Șovăitor, șovăielnic, șovăit (rar), șovăind (rar), ezitant. Temporizator, moderator, potolitor.

josnicie: Josnic, mârșav, ticălos, mișel, mișelnic, mișaucă (reg.), nelegiuit, nemernic, netrebnic, păcător, abject, vil (franțuzism înv.), infam, mizerabil, ignobil (livr.), meschin, murdar (fig.), mic (fig.), ordinar, decăzut, imoral.

lux: Luxos, fastuos (livr.), măreț, pompos, grandios, somptuos (livr.); elegant, fașionabil (înv.), strălucitor, splendid, bogat, avut, opulent (livr.). Monden.

milă: Milos, milostiv, cu inimă, îndurător, mizericordios (livr.), compătimitor; iertător, indulgent, tolerant, clement (livr.); uman, caritabil, filantropic. Bun, binevoitor, blând, generos, mărinimos. Vrednic de milă, vrednic de plins, deplorabil, jalnic, lamentabil.

mânie: Mânios, mâniat, furios, înfuriat, supărat, nervos, scos din fire, turbat (fig.), furibund, plin de furie, plin de mânie. Enervat, iritat, excitat, surescitat. Ațâțat, incitat (livr.), întărâtat, înciudat, ciudos; înverșunat, pornit, îndârjit, aprins (fig.); violent, furtunos (fig.), năprasnic, dezlănțuit. Irascibil, iritabil, excitabil, susceptibil, recalcitrant, supărăcios, nervos, nevricos (fam.); coleric, aprig, țâfnos (pop.), iute (grabnic, rău) la mânie.

modestie: Modest, simplu, natural, firesc; sobru, măsurat (fig.), cumpătat, chibzuit, discret (fig.), moderat, ponderat. Cuviincios, cuvios (înv.), decent, politicos, respectuos, plecat.

moralitate: Moral, moralicesc (înv.), etic; virtuos, nobil; cinstit, onest, corect, prob (livr.), integru, incoruptibil, cumsecade. Inocent, curat (fig.), pur (fig.), nevinovat, neprihănit, candid, nepătat (fig.), neîntinat, imaculat (fig.), ingenuu, pudic, cast. Sincer, deschis, nefățărit (înv.), franc, leal, loial; devotat, credincios, fidel, statornic, de nădejde. Drept, just, echitabil; imparțial, nepărtinitor (pop.), obiectiv. Bun, omenos, de omenie, omenesc (înv. și pop.), omenit (înv.), generos. Moralizator.

necaz: Necăjit, supărat, mâhnit, întristat, amărât, trist, îndurerat.

nefericire: Nefericit, neferice (înv.), nenorocit. Dezamăgit, decepționat, deziluzionat, deznădăjduit, desperat. Trist, întristat, abătut, zdrobit (fig.), dărâmat (fig.), neconsolat, nemângâiat, îndurerat, amar (fig.), amărât, mâhnit, necăjit, supărat, dezolat.

neîndurare: Neîndurător, neîndurat (rar), fără (de) milă, neînduplecat, necruțător, înverșunat, neomenesc, neomenos, neomenit (înv.), inuman, crunt, crud (fig.), sângeros, sângeratic (înv.), crâncen, crâncenit (rar), nemilos, nemilostiv, câinesc (fig.), câinos, încâinit (rar); atroce, feroce, cumplit, înfiorător, îngrozitor, fioros, groaznic, barbar, brutal, violent, monstruos, bestial, sălbatic, sadic. Rău, plin de răutate, înrăit; dușmănos, dușmănesc (înv.), vrăjmășesc, vrăjmășos (rar), pătimaș, pizmaș (pop.), pizmăreț (rar), pizmuitor, ranchiunos. Pedepsitor (rar), osânditor (rar). Chinuitor. Răzbunător, revanșard, vindicativ (livr.). Tiran, tiranic, tiranicesc (înv.), tirănesc (înv.), despotic.

neliniște: Neliniștit, frământat (fig.), tulburat (fig.), tulbure (fig.), emoționat, îngrijorat, îngrijat, alarmat, impacient (livr.), neastâmpărat, agitat, zbuciumat, încordat (fig.), anxios, angoasat (livr.), înfrigurat (fig.), febril (fig.). Enervat, exasperat, nervos, iritat, surescitat; iritabil, irascibil, surescitabil. Temător, plin de teamă, cuprins de teamă, aprehensiv (livr.), înfricoșat, înfricat (reg.), înspăimântat, speriat, îngrozit. Neliniștitor, tulburător, îngrijorător, îngrijitor (înv.), alarmant, surescitant, zbuciumător (rar).

neomenie: Neomenesc, neomenos, neomenit (înv.), lipsit de omenie, inuman, neuman, crud (fig.), crunt, neîndurător, neîndurat (rar), neînduplecat, necruțător, neiertător, nemilos, nemilostiv, fără milă, fără inimă, fără suflet, crâncen, crâncenit (rar), cumplit, năsilnic (înv. și reg.), câinos, încâinit (rar), hain, hainit (rar), hapsân; brutal, violent, dur (fig.), atroce, feroce, barbar (fig.), sălbatic, animalic, bestial, monstruos (fig.), sângeros, sângeratic (înv.). Josnic, mârșav, mișel, mișelesc, ticălos, infam, nemernic, netrebnic. Rău, rău-voitor. Dușmănos, dușmănesc (înv.), vrăjmaș, vrăjmășesc, vrăjmășos (rar), pizmuitor, pizmaș (pop.), pizmăreț (rar), pizmătăreț (rar), pizmătáreț (înv. și reg.), ranchiunos. Răzbunător, vindicativ (livr.). Fanatic, tiran, despotic.

neplăcere: Neplăcut, displăcut, dezagreabil, dezgustător. Prost dispus, indispus, supărat, necăjit, mâhnit, amărât, trist, întristat, dezolat, deprimat; decepționat, dezamăgit, deziluzionat. Nefericit, nenorocit.

nepricepere: Nepriceput, nevrednic, neisprăvit, nepricopsit (pop. și fam.), neîndemânatic, stângaci (fig.), inabil (livr.), neabil (livr.), ageamiu (fam.), profan, neștiutor; incapabil, inapt, incompetent, necompetent.

nestăpânire (de sine): Nestăpânit, impulsiv, aprig, nestăvilit, nedomolit, năvalnic, furtunos (fig.), furtunatic, violent, vehement, impetuos. Irascibil, iritabil, surescitabil. Iritat, enervat, nervos, surescitat; mânios, furios, pornit, înfuriat, furibund, turbat (fig.); dezlănțuit. Certăreț, arțăgos (pop. și fam.), țâfnos (pop.). Nechibzuit, nesocotit, necugetat, inconștient, instinctiv, necumpănit, necumpătat, nesăbuit. Iute, repezit, pripit, grăbit, precipitat; agitat (fig.), neastâmpărat, neliniștit, nerăbdător, impacient (livr.).

odihnă: Odihnit, repauzat; recreat, refăcut (fig.); destins, relaxat; înviorat, învioșat (reg.), împrospătat. Odihnitor, tihnit, recreativ, recreator, reconfortant.

omenie: Omenos, omenit (înv.), uman, umanitar. Bun, cumsecade, generos, nobil, mărinimos, darnic, larg (fig.). Blând, blajin. Binevoitor, omenesc (înv. și pop.), îngăduitor, indulgent, clement (livr.), tolerant. Milos, milostiv, mizericordios (livr.), compătimitor, înțelegător, îndurător, iertător. Caritabil, binefăcător, filantropic. Atent, grijuliu, grijitor (reg.), grijnic (înv.). Frățesc, patern.

optimism: Optimist, încrezător, plin de speranțe; entuziasmat, însuflețit, ardent (livr.), înfocat, înflăcărat, pasionat. Bucuros, vesel.

pace: Pașnic, iubitor de pace, pacific (înv.); pacifist. Pacificator; împăciuitor, conciliant, conciliator.

patrie: Băștinaș, autohton, indigen, aborigen (livr.), pământean, pământesc, pământenesc (înv.). Naturalizat. Patriotic; patriotard (depr.).

pesimism: Pesimist; deprimat, descurajat, demoralizat; desperat, deznădăjduit; dezolat, întristat, trist, indispus, melancolic. Decepționat, dezamăgit, deziluzionat. Sceptic, neîncrezător. Deprimant, descurajator, demoralizant, demoralizator; dezolant (livr.), dezolator (rar), întristător.

plăcere: Plăcut, agreabil, desfătător, desfătat (înv.), delicios (fig.), delectabil, îmbucurător, încântător, încântat (rar), savuros (fig.), fermecător, vrăjit (fig.), atractiv, atrăgător, captivant. Amuzant, distractiv, înveselitor, veselitor (pop.). Bucuros, fericit, satisfăcut, mulțumit, bine dispus, vesel, înveselit, veselit (pop.), voios, încântat, fermecat. Voluptuos; senzual. Hedonist.

plictiseală: Plictisit; sătul (fig.), săturat (fig.), sastisit (înv.), dezgustat, blazat, lehămetit (reg.), lehămetuit (reg.). Plicticos, plictisitor, anost, ambetant (rar), fastidios (livr.), fad (fig.), importun (livr.), monoton (fig.), uniform (fig.), tern (fig.).

prietenie: Prietenesc, prietenos, amical, frățesc, fratern; familiar, intim; tovărășesc, cordial, camaraderesc, colegial, confrățesc (neobișnuit).

prostie: Prost, prostuț (dim.), prostic (rar), prosticel, prostuleț, prostălău (augm.), prostănău, prostan (înv.), prostănel (rar), prostănac, prostolan (fam.), prostovan (pop. și fam.), bleot (reg.), bobletic (reg.), bobleț (reg.), idiot, imbecil, cretin, gogoman (fam. și depr.), limitat (fig.), mărginit (fig.), obtuz (fig.), redus, mangosit (reg. și fam.), mototol, natantol (reg.), năprui (reg.), nătăfleț, nătărău, nătâng, nătântoc (înv. și reg.), năuc (înv. și reg.), năvleg (reg.), neghiob, nerod, netot, obtuz (fig.), pliurd (reg.), tanău (reg.), tembel, tâmp, tâmpit, tont, tontălău (fam.), tontolete (pop.), vlad (pop.); un prost și jumătate, prost fără pereche, prost de dă în gropi, prostul-proștilor, prost ca noaptea, prost de-a binelea, mare și prost, lovit (bătut, pălit, trăsnit) cu leuca (în cap), bătut (căzut) în cap, greu de cap, tare de cap, cap pătrat (sec, de lemn, de bostan, de dovleac, de fag), cap umplut cu tărâțe, cap de bou, puțin la minte, orb de minte, slab la (de) minte, deștept ca oaia, Tănase tot Tănase, sărac cu duhul. Prostit, imbecilizat, îndobitocit. Prostesc, prostatic (înv.), boacăn (fam.), neghiobesc, nerozesc (rar).

rafinament: Rafinat, lin, sensibil, sensibilizat, delicat, gingaș, subtil, subțire (fig.); cu (mult) gust. Receptiv, emotiv, simțitor, impresionabil. Cult, educat. Distins, nobil, ales, elegant, strălucitor. Snob.

răutate: Rău, rău de mama focului, răuvoitor, răutăcios, înrăit, zăcaș (reg. , fig.), plin de răutate; dușmănos, veninos (fig.), vrăjmășos (rar); pizmaș, ranchiunos; malițios; ironic, sarcastic, caustic (fig.); mușcător (fig.), înțepător (fig.), împungător (fig.). Neîndurător, neîndurat (rar), neomenesc, neomenos, neomenit (înv.), nemilos, nemilostiv, crunt, aspru (fig.), crud (fig.), câinos, câinesc (fig.), încâinit (rar), înrăit, hain, hapsân, rău la inimă, negru-n cerul gurii, sadic, feroce, sălbatic, bestial, monstruos (fig.). Răzbunător, vindicativ (livr.).

râs: Surâzător, zâmbitor, surâzând, zâmbăreț (fam.), râzător, râzăreț (rar), rânjit, rânjitor, hohotitor, hlizit (reg.). De râs, hazliu, comic, vesel, înveselitor, veselitor (pop.), distractiv, amuzant; ilariant, ilar (rar). Glumeț, ghiduș, poznaș, tivilichiu (pop.), duhliu (rar). Rizibil (rar), ridicol, grotesc, burlesc.

saturație: Saturat, saturant (impr.), săturat, sătul, sațiat (rar); suprasaturat, îmbuibat, ghiftuit (fam. și peior.), îndopat (fam.). Îndestulător, îndestul (înv.), îmbelșugat, abundent, bogat, opulent (livr.).

sărăcie: Sărac, sărăcuț (dim.), sărăcăcios, sărăcan (pop.), sărac lipit (pământului), sărman, sărmănel (dim. , pop.), sărmănuț (pop.), calic, calicesc (rar), mișel (înv. și reg.), nevoiaș, neavut, strâmtorat, pauper (livr.), mizer (livr.); oropsit, prăpădit, amărât, necăjit, biet; pârlit (fig. , fam.); fără căpătâi, fără casă și masă, cu traista în băț, gol, gol (ca un) nap (ca napul), gol pușcă, gol făcăleț, gol ca degetul; scăpătat, ruinat (fig.), falit, falimentar (fig.); lefter, ififliu (reg. și fam.), subțire la pungă.

sensibilitate: Sensibil, sensibilizat, simțit, simțitor, senzual, simțual (înv.); emotiv, emoțional, afectiv; sentimental, impresionabil, receptiv; susceptibil, hipersensibil; iritabil, irascibil, surescitabil. Emoționat, afectat, tulburat, mișcat, impresionat; excitat, surescitat, iritat, ațâțat, enervat. Impresionant, mișcător, lacrimogen (fig. , ir. și depr.), emoționant, tulburător, sentimentalizat; iritant, enervant, surescitant.

seriozitate: Serios, matur, maturizat, profund, temeinic. Înțelept, cuminte, lucid, rațional, rezonabil, cu judecată; chibzuit, socotit, cumpătat, cumpănit, măsurat (fig.), cu măsură, moderat, ponderat, echilibrat (fig.), așezat, la locul lui. Conștiincios, corect, principial; scrupulos, meticulos. Statornic, constant, ferm; perseverent, stăruitor. Stăpânit, reținut, calm, sobru; grav, sever, rigid (fig.), aspru, auster, intransigent.

simpatie: Simpatic (înv.), afectuos; atașat, apropiat, devotat. Cald (fig.), călduros (fig.), cordial, afabil, amabil. Prietenesc, amical, tovărășesc, frățesc, fratern; colegial, camaraderesc. Drag, îndrăgit (rar), iubit. Simpatic, drăguț, plăcut, atrăgător, agreabil; ispititor, tentant, captivant, fermecător. Preferat, preferabil, predilect (livr.).

sociabilitate: Sociabil, comunicativ; volubil, vorbăreț, vorbar (reg.), locvace (livr.), guraliv, gureș, bun de gură, limbut. Spontan, natural, firesc, dezinvolt (livr.). Cordial, cald (fig.), amabil, afabil, afectuos. Unit, solidar; devotat, credincios. Apropiat, intim, familiar. Prietenos, prietenesc, amical, tovărășesc, frățesc, camaraderesc, colegial. Deschis, exuberant, expansiv. Vesel, glumeț, hazliu, spiritual, mucalit, hâtru (reg.), ghiduș (fam.), ghidușar (rar).

speranță: Plin de speranțe, încrezător, optimist. Încurajator, stimulator, stimulant (rar). Amăgitor, iluzoriu, himeric, fantezist. Visător, idealist.

stăpânire de sine: Stăpân pe sine, stăpânit, cu stăpânire de sine, cu sânge rece, imperturbabil, calm, liniștit, potolit; cu prezență de spirit. Cumpătat, cumpănit, socotit, calculat, chibzuit, cu măsură, măsurat; echilibrat (fig.), ponderat, moderat; sobru, așezat, ordonat. Reținut, reticent, rezervat; abstinent. Răbdător, pacient (livr.).

supărare: Supărat, necăjit, mâhnit, mâhnicios (înv.), amărât, îndurerat, trist, întristat; nemulțumit, nesatisfăcut; contrariat; indispus, prost dispus; bosumflat (fam.), îmbufnat (fam.), abătut, deprimat. Ofensat, insultat, jignit, vexat (livr.), rănit (fig.). Întărâtat, iritat, surescitat, incitat. Indignat, scandalizat, revoltat. Mânios, burzuluit, furios, furibund; năbădăios (pop. și fam.), cu năbădăi. Supărător, insultător, jignitor, ofensator, ofensant (rar).

tăcere: Tăcut, silențios (livr.), taciturn, închis, posac, morocănos, necomunicativ, zgârcit la vorbă, mut, amuțit, cu lacăt la gură, mut ca un pește

temperament: Temperamental, de temperament; caracterologic. Coleric, temperamentos (rar); irascibil, iritabil, mânios, nervos, nestăpânit, năvalnic, nestăvilit, impulsiv, violent, iute la fire, iute la mânie; supărăcios, susceptibil. Sanguin, sanguinic; vioi, mobil, sprinten, avântat, energic, ardent (livr.), impetuos. Flegmatic, nepăsător, indiferent, apatic; încet, greoi, molâu. Moderat, cumpătat, cumpănit, ponderat; reținut, stăpânit; măsurat, echilibrat (fig.); liniștit, potolit, domol; netulburat, imperturbabil. Melancolic, trist, amărât, posomorât, sumbru; morocănos, posac, ursuz; închis, tăcut, taciturn, nesociabil, retras.

tristețe: Trist, întristat, supărat, supărăcios (rar), mâhnit, mâhnicios (rar), amărât, amar, abătut, mohorât, înnorat (fig.), plouat (fig.), posomorât, posac, morocănos, indispus, prostdispus, întunecat (fig.), întunecos (fig.), dosădit (înv. și pop.), sumbru; melancolic, nostalgic, elegiac; îndurerat, necăjit, nefericit, nenorocit; neconsolat, neconsolabil, nemângâiat, chinuit, suferitor (rar). Deprimat, descurajat, demoralizat, dezolat, desperat, deznădăjduit. Neliniștit anxios, îngrijorat; depresiv, ipohondru. Plictisit, apatic, indiferent. Tânguitor, tânguios, tânguibil, jalnic, jeluit (pop.), plin de jale; plângător, plângăreț, plângocios, văitător (rar), văităreț (rar). Funebru, sinistru, funest, lugubru, macabru. Întristător, deprimant, dezolant (livr.), dezolator (rar), mâhnitor (rar), apăsător, descurajant, descurajator, demoralizant.

urâțenie: Urât, urâțel (dim.), urât al dracului, urât de mama focului, hidos, hâd, pocit, slut, slutișor (dim., rar), sluțit, schimonosit, balcâz (reg.), bocciu (pop. și fam.), pogan (reg.), diform, deformat, desfigurat; dizgrațios, respingător, dezagreabil, monstruos; grotesc, caricatural.

.

Introdus / lisätty 30.6.2019

.

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: