Blogulblog's Blog

Schema generală a unei ședințe.

Schema generală a unei ședințe.

.

ESITYSLISTA ● programul ședinței:

.

Aika ● data și ora:

Paikka ● locul ■: kokoushuone no. ● sala de ședințe nr.

Läsnä ● prezenți:

Nimi ● numele:

Asema ● funcția, poziția:

.

1. Kokouksen avaus ● deschiderea ședinței.

Kokouksen avasi NN klo 14:15. ● ședința a fost deschisă de NN la ora 14:15.

.

2. Kokouksen järjestäytyminen ● organizarea desfășurării ședinței.

Kokouksen puheenjohtajana AA. ● moderatorul ședinței este AA .

Kokouksen sihteerinä toimi BB. ● secretarul ședinței este BB.

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin CC. ● pentru scrierea procesului verbal a fost ales CC.

Esitys ● prezentat:

Päätös ● decis:

.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ● Legalitatea ședinței și puterea de decizie.

Todettiin, että …., joten kokous katsottiin päätösvaltaiseksi. ● S-a constat că [întrunește]… deci ședința are deplină putere de decizie.

Esitys ● prezentat:

Päätös ● decis:

3. Kokouksen työjärjestys ● ordinea de zi.

Esitys ● prezentat:

Päätös ● decis:

.

4. Tilinpäätöksen käsittely ● prezentarea bilanțului.

Esitys ● prezentat: Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta xx.xx.xxxx – xx.xx.xxxx ● s-a prezentat bilanțul pe perioada xx.xx.xxxx – xx.xx.xxxx.

Päätös ● decis: Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin tilinpäätös. ● bilanțul a fost aprobat și semnat.

.

5. Luottamusmiesten valinta kaudelle ● alegerea fiduciarului. custodelui, omului de încredere, delegatului personalului, ombudsmanului pentru perioada.

Esitys ● prezentat:

Päätös ● decis:

.

5. Muut asiat ● alte probleme.

.

6. Kokouksen päättäminen ● închiderea ședinței.

Todettiin, että päätökset tehtiin yksimielisesti. ● s-a constat că deciziile s-au luat în unanimitate.

Koska muita asioita ei ollut, kokous päätettiin kello 15:10. ● cum alte probleme nu au mai fost, ședița s-a terminat la ora 15:10.

Pöytäkirja laadittiin ja allekirjoitettiin heti. ● procesul verbal a fost alcătuit și semnat pe loc.

.

Vakuudeksi ● confirmă:

Allekirjoitukset ● semnăturile:

AA                      BB

Introdus  / lisätty 18.5.2010

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: