Blogulblog's Blog

Liuos

-liuos

.

liuos39 kahden t. useamman aineen (tav. nestemäinen) tasa-aineinen seos, soluutio. Laimea, väkevä liuos. Saippualiuos, suolaliuos,  väriliuos. Alkoholiliuos, vesiliuos. Keittosuolanvesiliuos.

.

SOLUȚIE s.f. 1. Amestec omogen format din două sau mai multe substanțe, dintre care una este de obicei lichidă. Lichid care conține o substanță solidă dizolvată. 2. Rezolvarea unei probleme; (p. ext.) rezultatul obținut. ♦ Fel de a dezlega o problemă, o dificultate; rezolvare.  3. Soluție de continuitate = întrerupere a continuității; separare a părților care mai înainte erau legate între ele sau continue. [Gen. -iei. / cf. fr. solution, lat. solutio].

.

SOLUȚIE (< fr., lat.) s. f. 1. (CHIM.) Amestec monofazic constituit din două sau mai multe substanțe dispersate la scară moleculară. Pot exista s. gazoase, lichide și solide. Denumirea de s. se folosește în special pentru s. lichide la care se disting: dizolvantul (de obicei apa) și substanța dizolvată. ◊ S. coloidală = coloid S. molală = s. care conține o moleculă-gram (un mol1) de substanță dizolvată în 1.000 g de solvent. S. tampon = s. care are proprietatea de a menține constantă concentrație ionilor de hidrogen când i se adaugă acizi sau baze tari. S. nutritivă = s. care conține sărurile minerale necesare dezvoltării plantelor; este folosită în studii experimentale sau pentru realizarea de culturi intensive pe soluri cu fertilitate scăzută sau pe substrat artificial. 2. (GEOL.) Soluții juvenile = s. care provin din condensarea vaporilor degajați de magmă și din care se depun uneori în crăpăturile rocilor filoane hidrotermale. Soluții reziduale = s. care reprezintă produsele finale ale consolidării magmatice și din care se depun uneori în crăpăturile rocilor zăcăminte de minereuri. Soluții vadoase =  s. care provin prin infiltrațiile de la suprafață, circulă prin porii și fisurile rocilor din partea superficială a scoarței terestre, dizolvând sau depunând diverse săruri, și apar uneori sub formă de izvoare. Soluție fiziologică salină = s. de apă cu săruri minerale, având același pH, presiune osmotică și concentrație de săruri ca și lichidele din organism. Păstrate într-o asemenea soluție, organele și țesuturile animale prelevate din organism pot fi menținute în stare de funcționare timp de mai multe ore. 3. Modalitate de a rezolva o dificultate, o problemă, de a ieși dintr-un impas etc. ♦ Răspuns la o problemă. ♦ (MAT.) Element al unei mulțimi care verifică o ecuație dată pe acea mulțime.

.

.

albumiiniliuos ● soluție de albumină ■ albumin-lösning

alkoholiliuos ● soluție alcoolică ■ alkohol-lösning

alunaliuos ● soluție de alaun ■ alunlösning; alun-lösning; aluns-upplösning

ammoniakkiliuos, salmiakkisprii ● soluție [apoasă] amoniacală ■ ammoniak-lösning

aniliiniliuos ● soluție de anilină ■ anilin-lösning

antiseptinen liuos ● soluție antiseptică ■ antiseptisk lösning

arseeniliuos ● soluție de arsenic ■ arsenik-lösning

atropiiniliuos ● soluție de atropină ■ atropinlösning

boorihappoliuos ● soluție de acid boric ■ borsyrelösning; amykos-lösning

eetteriliuos ● soluție eterică ■ eterlösning

emäksinen liuos ● soluție alcalină ■ (erik kem) alkalilösning, alkalisk lösning

emäliuos, emäneste ● soluție-bază; soluție-mamă ■ moderlut

glukoosiliuos ● soluție de glucoză; ser glucozat ■ glukoslösning

happoliuos ● soluție acidă ■ syralösning

haudeliuos, haudeneste ● infuzie ■ (farm) infusionslösning

jäteliuos, jätelipeä ● soluție reziduală ■ avfallslut

kalkkiliuos ● soluție de var ■ kalklösning

keittosuolaliuos ● ser fiziologic [soluție izotonică de 0,9% NaCl, perfuzabilă] ■ koksaltlösning

kolloidiliuos ● soluție coloidală, sol ■ kolloidal lösning

kyllästetty liuos ● soluție saturată ■ mättad lösning

kyllästymätön liuos ● soluție nesaturată ■ (fys) omättad lösning

laapisliuos ● soluție de nitrat de argint ■ silvernitratlösning, lösning av silvernitrat

laiha liuos, laimea liuos ● soluție slabă, diluată ■ utspädd lösning

liimaliuos ● soluție de clei ■ limlösning

.

liukeneminen, liuottaminen ● dizolvare ■ upplösning

liukenematon ● care nu se dizolvă ■ olöslig; icke löslig

veteen liukenematon ● care nu se dizolvă în apă ■ olöslig i vatten

liukenematon sakka laskeutuu pohjalle ● sedimentul insolubil se depune ■ den olösliga fällningen sjunker till bott[n]en

.

liukenemattomuus ● lipsa capacității de dizolvare ■ olöslighet

liukeneva, liukoinen ● solubil, dizolvabil ■ löslig

veteen liukeneva ● solubil în apă ■ vattenlöslig

.

liukenevuus ● solubilitate, dizolvabilitate ■ löslighet

aineen liukenevuus alkoholiin ● solubilitatea substanței în alcool ■ ett ämnes löslighet i alkohol

.

liuoksena, liuonneena, liuenneena ● în soluție ■ i lösning

liuonnut aine, liuotettu aine ● solvat, dizolvat; substanță dizolvată ■ upplöst; löst ämne

liuos; soluutio; liemi ● soluție; diluție ■ lösning; solution; lake

liuos päänahkaan ● soluție capilară ■ lösning för hårbotten

liuoskuppi ● vas pentru pregătirea soluției ■ kärl för beredning av lösningen

liuoslasku ● calculul [preparării] soluției ■ beräkning av lösningen beredning

 

liuota, liueta ● a se dizolva, a fi solubil; a se topi, a se amalgama; a se desface, a se desprinde ■ lösa sig, lösa upp sig; lösas upp; (ylät) upplösas, upplösa sig; (sulaa) smälta, smelta ihop; (irrota) lossna; colocvial: a dispărea, a o șterge (puhek häipyä) dunsta, pysa

alkoholi liukenee veteen ● alcoolul se dizolvă în apă; corect: alcoolul se amestecă cu apa ■ alkohol löser sig i vatten

veteen liukeneva aine ● substanță solubilă în apă; substanță care se dizolvă în apă ■ ett vattenlösligt ämne

lika liukeni vaatteista ● murdăria din haine s-a dizolvat [la înmuiere] ■ smutsen lossnade från kläderna

hän liukeni vähin äänin paikalta (puhek) ● s-a furișat, s-a strecurat afară pe tăcute (slg. pe blat, pe șest) ■ han slank tyst i väg; han pyste utan ett ord

liuottaminen, liukeneminen ● dizolvare ■ upplösning

.

liuote ● solvent, dizolvant; vehicul ■ lösningsmedel (jnk för ngt); vehikel

bensiini rasvan liuotteena ● benzina ca dizolvant al grăsimii ■ bensin som lösningsmedel för fett

.

-liuotteinen; liuotuskykyinen ● cu capacitate de dizolvare ■ med upplösningskapacitet

liuotin ● solvent, dizolvant ■ lösningsmedel (jnk för ngt)

.

liuottaa ● a dizolva ■ lösa upp; upplösa, lösa

liuottaa veteen ● a dizolva în apă; a înmuia în apă ■ lösa upp (upplösa) i vatten

tabletti liuotetaan lasilliseen vettä ● tableta se dizolvă într-un pahar cu apă ■ tabletten löses [upp] i ett glas vatten

liuottaa tahra pois bensiinillä ● a scoate pata cu benzină ■ ta bort en fläck med bensin

rasvaa liuottava aine ● substanță care dizolvă grăsimea ■ ett fettlösande ämne

.

liuotus ● dizolvare ■ upplösning; upplösande

liuotusaine ● solvent, dizolvant ■ lösningsmedel (jnk för ngt)

liuotusastia ● extractor, aparat pentru extracție prin dizolvare ■ extraktor, apparatur för extraktion genom upplösning

liuotushoito ● tromboliză ■ (lääk) trombolys

liuotusneste ● solvent, soluție dizolvantă ■ lösningsmedel, lösningsvätska

normaaliliuos ● soluție normală ■ normal lösning

oopiumiliuos ● laudanum ■ opiumlösning

pesuliuos ● soluție detergentă, detergent ■ tvättlösning

parkitusliuos ● soluție de tăbăcire ■ garvningslösning            ► tan[ning] liquor, ooze; sour water

puskuriliuos ● soluție tampon ■ (kem) buffertlösning

ravinneliuos ● soluție nutritivă, soluție nutrientă ■ (vars lääk ja kem) näringslösning, substrat

ravintoliuos, nestemäinen ravinto ● soluție nutritivă, nutriție lichidă ■ (lääk.) näringslösning, flytande näring

ruiskeliuos ● soluție injectabilă ■ injektionslösning

saippualiuos ● soluție detergentă, detergent ■ tvållösning

samea liuos ● soluție tulbure ■ molnig lösning

sokeriliuos ● soluție de zahăr ■ (kem) sockerlösning

soodaliuos ● soluție de sodă ■ sodalösning

.

suolaliuos, suolavesi ● soluție salină; saramură ■ saltlösning; (säilönnässä) saltlake

laimea suolaliuos ● soluție slabă, diluată ■ en svag saltlösning

väkevä suolaliuos; voimakas liuos ● soluție concentrată ■ en stark (koncentrerad) saltlösning

fysiologinen suolaliuos; keittosuolaliuos ● soluție fiziologică ■ (lääk) fysiologisk koksaltlösning

.

syöpyä ● a coroda, a ataca; a pătrunde în, a-și croi drum; a se adânci; a se ține bine, a opune o rezistență îndârjită; a eroda; a grava; a prinde rădăcini ■ (jnk liuottavasta t. kalvavasta vaikutuksesta) äta sig in (jhk i ngt); äta sig ner (jhk i ngt); gräva sig ner (jhk i ngt); (kiinnittyä) sätta sig ngt; (pureutua) bita sig fast (jhk i ngt); (geol) erodera; (kuv) etsa sig in (jhk i ngt); bränna sig in (jhk i ngt); (juurtua) slå rot (jhk i ngt)

syövytysliuos ● apă-tare; soluție corozivă ■ etsning, etsvätska; eauforte

.

titrausliuos, standardiliuos ● soluție de titrare; soluție standard ■ (kem) titreringslösning, standardlösning

.

tyydyttynyt liuos ● soluție saturată ■ mättad lösning

valkaisuliuos ● soluție de albit; apă de Javel; hipoclorit de sodiu ■ bleklösning; Javelle vatten

vertailuliuos ● soluție de referință ■ (kem) referenslösning

.

vesiliuos ● soluție apoasă, soluție hidrică ■ vattenlösning

suolan vesiliuos ● soluție de sare ■ saltlösning

.

viskoosiliuos ● soluție de vâscoză ■ (tekn) viskos

väriliuos ● soluție de vopsea; vopsea diluată ■ färglösning

 

haihduttaa liuos ● a evapora o soluție ■ indunsta en lösning

haihtumalla väkevöitynyt liuos ● o soluție care s-a concentrat din cauza evaporării ■ en lösning som blivit starkare (mera koncentrerad) på grund av avdunstning

.

keitos, liuos ● decoct ■ avkok

liuottimien haistelu, impaus ● inhalarea de solvenți [ca să se îmbete, de ex. aurolac] ■ lukt av lösningsmedel, berusande inhalationsmedel

liuos, joka hyytelöityy jäähtyessään ● soluție care se gelifică când se răcește ■ en lösning som bildar gel då den kallnar

merkitä liuos radioaktiivisella jodilla (tekn, lääk) ● a marca soluția cu iod radioactiv ■ märka en lösning med radioaktivt jod

miedonnos ● soluție diluată ■ utspädd blandning; (liuos) utspädd lösning

mieto liuos ● soluție slabă ■ en tunn lösning

.

neutraali liuos ● soluție neutră ■ (kem) en neutral lösning

neutraloida emäksinen liuos hapolla ● a neutraliza cu acid o soluție bazică ■ neutralisera en basisk lösning med en syra

.

pehmittää liuottamalla ● a înmuia prin înmuiere, scufundare într-un lichid ■ mjukas upp genom upplösning

.

selkeä liuos, kirkas liuos ● soluție clară ■ tydlig lösning

liuos saa seistä, kunnes se on selkeää ● se lasă soluția să stea până se limpezește ■ lösningen får stå tills den klarnat

.

tiivistetty liuos ● soluție concentrată ■ koncentrat; (kem, fys) koncentrerad lösning

kolmen prosentin vahvuinen liuos ● soluție de trei la sută, trei procente ■ en treprocentig lösning

.

sopivan väkevyinen liuos ● o soluție de concentrație potrivită ■ en lösning med (av) lämplig styrka; en lösning med lämplig koncentration

liuos on sopivan väkevyinen ● soluția are concentrație potrivită ■ lösningen har [en] lämplig styrka (koncentration)

 

.

Introdus / lisätty 21.5.2020

.

 

 

 

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: