Blogulblog's Blog

Chimie – kemia

Chimie – kemia

.

.

kemia ● chimie ■ kemi

Pagina de chimie echivalează cu 43 de pagini Word și, în afara tabelelor, conține o listă de peste 1700 de termeni de chimie, aici fiind incluse și sinonimele. Considerând căutarea electronică în pagină, ordonarea separată a sinonimelor ar fi fost inutilă însă am considerat și posibilitatea imprimării textului, astfel încât să poată fi consultată pe hârtie.

Alkuaineiden jaksollinen järjestelmä; jaksollisen järjestelmän taulukko ● Tabelul periodic al elementelor ■ Periodiska systemet [för grundämnen]; Grundämnenas ordning

Întrucât culorile folosite de WordPress nu se potrivesc cu cele folosite de Wikipedia, culorile reale trebuie căutate doar pe paginile de Wkipedia, potrivit linkurilor!

Jaksollinen järjestelmä voidaan jakaa myös atomiorbitaalien täyttymisjärjestyksen mukaisesti neljään lohkoon: s-, p-, d- ja f-lohkoon. s-lohkoon kuuluvat ryhmät 1 ja 2 sekä helium, p-lohkoon ryhmät 13–18 (paitsi helium), d-lohkoon ryhmät 3–12 (siirtymämetallit) ja f-lohkoon lantanoidit ja aktinoidit.

.


Ryhmä →

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

(I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII)

↓ Jakso
1

1
H

2
He

2

3
Li

4
Be

5
B

6
C

7
N

8
O

9
F

10
Ne

3

11
Na

12
Mg

13
Al

14
Si

15
P

16
S

17
Cl

18
Ar

4

19
K

20
Ca

21
Sc

22
Ti

23
V

24
Cr

25
Mn

26
Fe

27
Co

28
Ni

29
Cu

30
Zn

31
Ga

32
Ge

33
As

34
Se

35
Br

36
Kr

5

37
Rb

38
Sr

39
Y

40
Zr

41
Nb

42
Mo

43
Tc

44
Ru

45
Rh

46
Pd

47
Ag

48
Cd

49
In

50
Sn

51
Sb

52
Te

53
I

54
Xe

6

55
Cs

56
Ba

*

72
Hf

73
Ta

74
W

75
Re

76
Os

77
Ir

78
Pt

79
Au

80
Hg

81
Tl

82
Pb

83
Bi

84
Po

85
At

86
Rn

7

87
Fr

88
Ra

**

104
Rf

105
Db

106
Sg

107
Bh

108
Hs

109
Mt

110
Ds

111
Rg

112
Cn

113
Uut

114
Uuq

115
Uup

116
Uuh

117
Uus

118
Uuo

* Lantanoidit

57
La

58
Ce

59
Pr

60
Nd

61
Pm

62
Sm

63
Eu

64
Gd

65
Tb

66
Dy

67
Ho

68
Er

69
Tm

70
Yb

71
Lu

** Aktinoidit

89
Ac

90
Th

91
Pa

92
U

93
Np

94
Pu

95
Am

96
Cm

97
Bk

98
Cf

99
Es

100
Fm

101
Md

102
No

103
Lr

Alkalimetallit Maa-alkalimetallit Lantanoidit Aktinoidit Siirtymäalkuaineet
Muut metallit Puolimetallit Muut epämetallit Halogeenit Jalokaasut

După fi.wikipedia

http://fi.wikipedia.org/wiki/Jaksollinen_j%C3%A4rjestelm%C3%A4

 Olomuoto normaaliolosuhteissa (0 °C ja 101 325 Pa)

.

.

Aktinoidit – actinoide

.

Järjestysluku

număr de ordine

Alkuaine

element

Merkki

simbol

89 Aktinium Ac
90 Torium Th
91 Protaktinium Pa
92 Uraani U
93 Neptunium Np
94 Plutonium Pu
95 Amerikium Am
96 Curium Cm
97 Berkelium Bk
98 Kalifornium Cf
99 Einsteinium Es
100 Fermium Fm
101 Mendelevium Md
102 Nobelium No
103 Lawrencium Lr

.

.

.

Siirtymämetallit – Metale de tranziție

Ryhmä

3 (III B)

4 (IV B)

5 (V B)

6 (VI B)

7 (VII B)

8 (VIII B)

9 (VIII B)

10 (VIII B)

11 (I B)

12 (II B)

Jakso 4

Sc 21 Ti 22 V 23 Cr 24 Mn 25 Fe 26 Co 27 Ni 28 Cu 29 Zn 30

Jakso 5

Y 39 Zr 40 Nb 41 Mo 42 Tc 43 Ru 44 Rh 45 Pd 46 Ag 47 Cd 48

Jakso 6

Lu 71 Hf 72 Ta 73 W 74 Re 75 Os 76 Ir 77 Pt 78 Au 79 Hg 80

Jakso 7

Lr 103 Rf 104 Db 105 Sg 106 Bh 107 Hs 108 Mt 109 Ds 110 Rg 111 Cn 112
.
 .

Tabelul periodic al elementelor, numit și „tabelul periodic al lui Mendeleev”, cuprinde într-o formă tabelară toate elementele chimice, aranjate în funcție de proprietățile lor fizice și chimice.

Grupă →

1
I A

2
II A

3
III B

4
IV B

5
V B

6
VI B

7
VII B

8
VIII B

9
VIII B

10
VIII B

11
I B

12
II B

13
III A

14
IV A

15
V A

16
VI A

17
VII A

18
VIII A

Perioadă

1

1
H

2
He

2

3
Li

4
Be

5
B

6
C

7
N

8
O

9
F

10
Ne

3

11
Na

12
Mg

13
Al

14
Si

15
P

16
S

17
Cl

18
Ar

4

19
K

20
Ca

21
Sc

22
Ti

23
V

24
Cr

25
Mn

26
Fe

27
Co

28
Ni

29
Cu

30
Zn

31
Ga

32
Ge

33
As

34
Se

35
Br

36
Kr

5

37
Rb

38
Sr

39
Y

40
Zr

41
Nb

42
Mo

43
Tc

44
Ru

45
Rh

46
Pd

47
Ag

48
Cd

49
In

50
Sn

51
Sb

52
Te

53
I

54
Xe

6

55
Cs

56
Ba

*

72
Hf

73
Ta

74
W

75
Re

76
Os

77
Ir

78
Pt

79
Au

80
Hg

81
Tl

82
Pb

83
Bi

84
Po

85
At

86
Rn

7

87
Fr

88
Ra

**

104
Rf

105
Db

106
Sg

107
Bh

108
Hs

109
Mt

110
Ds

111
Rg

112
Cn

113
Uut

114
Uuq

115
Uup

116
Uuh

117
Uus

118
Uuo

* Lantanide

57
La

58
Ce

59
Pr

60
Nd

61
Pm

62
Sm

63
Eu

64
Gd

65
Tb

66
Dy

67
Ho

68
Er

69
Tm

70
Yb

71
Lu

** Actinide

89
Ac

90
Th

91
Pa

92
U

93
Np

94
Pu

95
Am

96
Cm

97
Bk

98
Cf

99
Es

100
Fm

101
Md

102
No

103
Lr

Serii chimice ale tabelului periodic

Metale alcaline2

Metale alcalino-pământoase2

Lantanide1,2

Actinide1,2

Metale de tranziție2

Metale de post-tranziție

Metaloizi

Nemetale

Halogeni3

Gaze nobile3

1Actinidele și lantanidele se numesc împreună „pamânturi rare.”

2Metalele alcaline, metalele alcalino-pământoase, metalele de tranziție și de post-tranziție, actinidele și lantanidele se numesc împreună „metale.”

3Halogenii și gazele nobile sunt și ele nemetale.

.

.

După ro.wikipedia

http://ro.wikipedia.org/wiki/Tabelul_periodic_al_elementelor

.

Tabelul periodic al elementelor

H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Uut Uuq Uup Uuh Uus Uuo

Adus de la http://ro.wikipedia.org/wiki/Tabelul_periodic_al_elementelor

Categorie: Tabelul periodic al elementelor

.

Tabelul periodic extins

 Jumătatea din stânga

.

s1

s2

1

1
H

2

3
Li

4
Be

3

11
Na

12
Mg

4

19
K

20
Ca

5

37
Rb

38
Sr

6

55
Cs

56
Ba

7

87
Fr

88
Ra

g1

g2

g3

g4

g5

g6

g7

g8

g9

g10

g11

g12

g13

g14

g15

g16

g17

g18

8

119
Uue

120
Ubn

121
Ubu

122
Ubb

123
Ubt

124
Ubq

125
Ubp

126
Ubh

127
Ubs

128
Ubo

129
Ube

130
Utn

131
Utu

132
Utb

133
Utt

134
Utq

135
Utp

136
Uth

137
Uts

138
Uto

9

169
Uhe

170
Usn

171
Usu

172
Usb

173
Ust

174
Usq

175
Usp

176
Ush

177
Uss

178
Uso

179
Use

180
Uon

181
Uou

182
Uob

183
Uot

184
Uoq

185
Uop

186
Uoh

187
Uos

188
Uoo

.

.

Jumătatea din dreapta

 

p1

p2

p3

p4

p5

p6

2
He

1

5
B

6
C

7
N

8
O

9
F

10
Ne

2

d1

d2

d3

d4

d5

d6

d7

d8

d9

d10

13
Al

14
Si

15
P

16
S

17
Cl

18
Ar

3

21
Sc

22
Ti

23
V

24
Cr

25
Mn

26
Fe

27
Co

28
Ni

29
Cu

30
Zn

31
Ga

32
Ge

33
As

34
Se

35
Br

36
Kr

4

f1

f2

f3

f4

f5

f6

f7

f8

f9

f10

f11

f12

f13

f14

39
Y

40
Zr

41
Nb

42
Mo

43
Tc

44
Ru

45
Rh

46
Pd

47
Ag

48
Cd

49
In

50
Sn

51
Sb

52
Te

53
I

54
Xe

5

57
La

58
Ce

59
Pr

60
Nd

61
Pm

62
Sm

63
Eu

64
Gd

65
Tb

66
Dy

67
Ho

68
Er

69
Tm

70
Yb

71
Lu

72
Hf

73
Ta

74
W

75
Re

76
Os

77
Ir

78
Pt

79
Au

80
Hg

81
Tl

82
Pb

83
Bi

84
Po

85
At

86
Rn

6

89
Ac

90
Th

91
Pa

92
U

93
Np

94
Pu

95
Am

96
Cm

97
Bk

98
Cf

99
Es

100
Fm

101
Md

102
No

103
Lr

104
Rf

105
Db

106
Sg

107
Bh

108
Hs

109
Mt

110
Ds

111
Rg

112
Cn

113
Uut

114
Uuq

115
Uup

116
Uuh

117
Uus

118
Uuo

7

139
Ute

140
Uqn

141
Uqu

142
Uqb

143
Uqt

144
Uqq

145
Uqp

146
Uqh

147
Uqs

148
Uqo

149
Uqe

150
Upn

151
Upu

152
Upb

153
Upt

154
Upq

155
Upp

156
Uph

157
Ups

158
Upo

159
Upe

160
Uhn

161
Uhu

162
Uhb

163
Uht

164
Uhq

165
Uhp

166
Uhh

167
Uhs

168
Uho

8

189
Uoe

190
Uen

191
Ueu

192
Ueb

193
Uet

194
Ueq

195
Uep

196
Ueh

197
Ues

198
Ueo

199
Uee

200
Bnn

201
Bnu

202
Bnb

203
Bnt

204
Bnq

205
Bnp

206
Bnh

207
Bns

208
Bno

209
Bne

210
Bun

9

.

.

După ro.wikipedia

http://ro.wikipedia.org/wiki/Tabelul_periodic_al_elementelor

.

 

Periodic Table Key

.
 
 .

Och detsamma på svenska

Periodiska systemet

Grupp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Period

1

1

H

2

He

2

3

Li

4

Be

5

B

6

C

7

N

8

O

9

F

10

Ne

3

11

Na

12

Mg

13

Al

14

Si

15

P

16

S

17

Cl

18

Ar

4

19

K

20

Ca

21

Sc

22

Ti

23

V

24

Cr

25

Mn

26

Fe

27

Co

28

Ni

29

Cu

30

Zn

31

Ga

32

Ge

33

As

34

Se

35

Br

36

Kr

5

37

Rb

38

Sr

39

Y

40

Zr

41

Nb

42

Mo

43

Tc

44

Ru

45

Rh

46

Pd

47

Ag

48

Cd

49

In

50

Sn

51

Sb

52

Te

53

I

54

Xe

6

55

Cs

56

Ba

*

72

Hf

73

Ta

74

W

75

Re

76

Os

77

Ir

78

Pt

79

Au

80

Hg

81

Tl

82

Pb

83

Bi

84

Po

85

At

86

Rn

7

87

 Fr

88

Ra

**

104

Rf

105

Db

106

Sg

107

Bh

108

Hs

109

Mt

110

Ds

111

Rg

112

Cn

113

Uut

114

Uuq

115

Uup

116

Uuh

117

Uus

118

Uuo

* Lantanoider

57

La

58

Ce

59

Pr

60

Nd

61

Pm

62

Sm

63

Eu

64

Gd

65

Tb

66

Dy

67

Ho

68

Er

69

Tm

70

Yb

71

Lu

** Aktinoider

89

Ac

90

Th

91

Pa

92

U

93

Np

94

Pu

95

Am

96

Cm

97

Bk

98

Cf

99

Es

100

Fm

101

Md

102

No

103

Lr

.

.

Färg- och teckenförklaring

http://sv.wikipedia.org/wiki/Periodiska_systemet_(stort)

.

.

Tabelul periodic al elementelor ordonat după simbol

.

simbol finlandeză română suedeză engleză
Ac (89) Aktinium Actiniu Aktinium Actinium
Ag (47) Hopea Argint Silver Silver
Al (13) Alumiini Aluminiu Aluminium Aluminum
Am (95) Amerikium Americiu Americium Americium
Ar (18) Argon Argon Argon Argon
As (33) Arseeni Arsen Arsenik Arsenic
At (85) Astatiini Astatiniu Astat Astatine
Au (79) Kulta Aur Guld Gold
B (5) Boori Bor Bor Boron
Ba (56) Barium Bariu Barium Barium
Be (4) Beryllium Beriliu Beryllium Beryllium
Bh (107) Bohrium Bohriu Bohrium Bohrium
Bi (83) Vismutti Bismut Vismut Bismuth
Bk (97) Berkelium Berkeliu Berkelium Berkelium
Br (35) Bromi Brom Brom Bromine
C (6) Hiili Carbon Kol Carbon
Ca (20) Kalsium Calciu Kalcium Calcium
Cd (48) Kadmium Cadmiu Kadmium Cadmium
Ce (58) Cerium Ceriu Cerium Cerium
Cf (98) Kalifornium Californiu Californium Californium
Cl (17) Kloori Clor Klor Chlorine
Cm (96) Curium Curiu Curium Curium
Cn (112) Kopernikium Coperniciu Copernicium Copernicium
Co (27) Koboltti Cobalt Kobolt Cobalt
Cr (24) Kromi Crom Krom Chromium
Cs (55) Cesium Cesiu Cesium Cesium
Cu (29) Kupari Cupru Koppar Copper
Db (105) Dubnium Dubniu Dubnium Dubnium
Ds (110) Darmstadtium Darmstadtiu Darmstadtium Darmstadtium
Dy (66) Dysprosium Disprosiu Dysprosium Dysprosium
Er (68) Erbium Erbiu Erbium Erbium
Es (99) Einsteinium Einsteiniu Einsteinium Einsteinium
Eu (63) Europium Europiu Europium Europium
F (9) Fluori Fluor Fluor Fluorine
Fe (26) Rauta Fier Järn Iron
Fm (100) Fermium Fermiu Fermium Fermium
Fr (87) Frankium Franciu Francium Francium
Ga (31) Gallium Galiu Gallium Gallium
Gd (64) Gadolinium Gadoliniu Gadolinium Gadolinium
Ge (32) Germanium Germaniu Germanium Germanium
H (1) Vety Hidrogen Väte Hydrogen
He (2) Helium Heliu Helium Helium
Hf (72) Hafnium Hafniu Hafnium Hafnium
Hg (80) Elohopea Mercur Kvicksilver Mercury
Ho (67) Holmium Holmiu Holmium Holmium
Hs (108) Hassium Hassiu Hassium Hassium
I (53) Jodi Iod Jod Iodine
In (49) Indium Indiu Indium Indium
Ir (77) Iridium Iridiu Iridium Iridium
K (19) Kalium Potasiu Kalium Potassium
Kr (36) Krypton Kripton Krypton Krypton
La (57) Lantaani Lantan Lantan Lanthanum
Li (3) Litium Litiu Litium Lithium
Lr (103) Lawrencium Lawrenciu Lawrencium Lawrencium
Lu (71) Lutetium Lutețiu Lutetium Lutetium
Md (101) Mendelevium Mendeleeviu Mendelevium Mendelevium
Mg (12) Magnesium Magneziu Magnesium Magnesium
Mn (25) Mangaani Mangan Mangan Manganese
Mo (42) Molybdeeni Molibden Molybden Molybdenum
Mt (109) Meitnerium Meitneriu Meitnerium Meitnerium
N (7) Typpi Azot Kväve Nitrogen
Na (11) Natrium Sodiu Natrium Sodium
Nb (41) Niobium Niobiu Niob Niobium
Nd (60) Neodyymi Neodium Neodym Neodymium
Ne (10) Neon Neon Neon Neon
Ni (28) Nikkeli Nichel Nickel Nickel
No (102) Nobelium Nobeliu Nobelium Nobelium
Np (93) Neptunium Neptuniu Neptunium Neptunium
O (8) Happi Oxigen Syre Oxygen
Os (76) Osmium Osmiu Osmium Osmium
P (15) Fosfori Fosfor Fosfor Phosphorus
Pa (91) Protaktinium Protactiniu Protaktinium Protactinium
Pb (82) Lyijy Plumb Bly Lead
Pd (46) Palladium Paladiu Palladium Palladium
Pm (61) Prometium Promețiu Prometium Promethium
Po (84) Polonium Poloniu Polonium Polonium
Pr (59) Praseodyymi Praseodim Praseodym Praseodymium
Pt (78) Platina Platină Platina Platinum
Pu (94) Plutonium Plutoniu Plutonium Plutonium
Ra (88) Radium Radiu Radium Radium
Rb (37) Rubidium Rubidiu Rubidium Rubidium
Re (75) Renium Reniu Rhenium Rhenium
Rf (104) Rutherfordium Rutherfordiu Rutherfordium Rutherfordium
Rg (111) Röntgenium Roentgeniu Röntgenium Roentgenium
Rh (45) Rodium Rodiu Rodium Rhodium
Rn (86) Radon Radon Radon Radon
Ru (44) Rutenium Ruteniu Rutenium Ruhtenium
S (16) Rikki Sulf Svavel Sulfur
Sb (51) Antimoni Stibiu Antimon Antimony
Sc (21) Skandium Scandiu Skandium Scandium
Se (34) Seleeni Seleniu Selen Selenium
Sg (106) Seaborgium Seaborgiu Seaborgium Seaborgium
Si (14) Pii Siliciu Kisel Silicon
Sm (62) Samarium Samariu Samarium Samarium
Sn (50) Tina Staniu Tenn Tin
Sr (38) Strontium Stronțiu Strontium Strontium
Ta (73) Tantaali Tantal Tantal Tantalum
Tb (65) Terbium Terbiu Terbium Terbium
Tc (43) Teknetium Technețiu Teknetium Technetium
Te (52) Telluuri Telur Tellur Tellurium
Th (90) Torium Toriu Torium Thorium
Ti (22) Titaani Titan Titan Titanium
Tl (81) Tallium Taliu Tallium Thallium
Tm (69) Tulium Tuliu Tulium Thulium
U (92) Uraani Uraniu Uran Uranium
Uuh (116) Ununhexium Ununhexiu Ununhexium Ununhexium
Uuo (118) Ununoctium Ununoctiu Ununoctium Ununoctium
Uup (115) Ununpentium Ununpentiu Ununpentium Ununpentium
Uuq (114) Ununquadium Ununquadiu Ununquadium Ununquadium
Uus (117) Ununseptium Ununseptiu Ununseptium Ununseptium
Uut (113) Ununtrium Ununtriu Ununtrium Ununtrium
V (23) Vanadiini Vanadiu Vanadin Vanadium
W (74) Volframi Wolfram, Tungsten Volfram Tungsten
Xe (54) Ksenon Xenon Xenon Xenon
Y (39) Ytrium Ytriu Yttrium Yttrium
Yb (70) Ytterbium Yterbiu Ytterbium Ytterbium
Zn (30) Sinkki Zinc Zink Zinc
Zr (40) Zirkonium Zirconiu Zirkonium Zirconium

.

Tabelul periodic al elementelor ordonat după finlandeză

.

aktinium ● actiniu ■ aktinium

alumiini ● aluminiu ■ aluminium

amerikium ● americiu ■ americium

antimoni ● stibiu ■ antimon

argon ● argon ■ argon

arseeni ● arsen ■ arsenik

astatiini ● astatiniu ■ astat

barium ● bariu ■ barium

berkelium ● berkeliu ■ berkelium

beryllium ● beriliu ■ beryllium

bohrium ● bohriu ■ bohrium

boori ● bor ■ bor

bromi ● brom ■ brom

cerium ● ceriu ■ cerium

cesium ● cesiu ■ cesium

curium ● curiu ■ curium

darmstadtium ● darmstadtiu ■ darmstadtium

dubnium ● dubniu ■ dubnium

dysprosium ● disprosiu ■ dysprosium

einsteinium ● einsteiniu ■ einsteinium

elohopea ● mercur ■ kvicksilver

erbium ● erbiu ■ erbium

europium ● europiu ■ europium

fermium ● fermiu ■ fermium

fluori ● fluor ■ fluor

fosfori ● fosfor ■ fosfor

frankium ● franciu ■ francium

gadolinium ● gadoliniu ■ gadolinium

gallium ● galiu ■ gallium

germanium ● germaniu ■ germanium

hafnium ● hafniu ■ hafnium

happi ● oxigen ■ oxigen, syre

hassium ● hassiu ■ hassium

helium ● heliu ■ helium

hiili ● carbon ■ kol

holmium ● holmiu ■ holmium

hopea ● argint ■ silver

indium ● indiu ■ indium

iridium ● iridiu ■ iridium

jodi ● iod ■ jod

kadmium ● cadmiu ■ kadmium

kalifornium ● californiu ■ californium

kalium ● potasiu ■ kalium

kalsium ● calciu ■ kalcium

kloori ● clor ■ klor

koboltti ● cobalt ■ kobolt

kopernikium ● coperniciu ■ copernicium

kromi ● crom ■ krom

krypton ● kripton ■ krypton

ksenon ● xenon ■ xenon

kulta ● aur ■ guld

kupari ● cupru ■ koppar

lantaani ● lantan ■ lantan

lawrencium ● lawrenciu ■ lawrencium

litium ● litiu ■ litium

lutetium ● lutețiu ■ lutetium

lyijy ● plumb ■ bly

magnesium ● magneziu ■ magnesium

mangaani ● mangan ■ mangan

meitnerium ● meitneriu ■ meitnerium

mendelevium ● mendeleeviu ■ mendelevium

molybdeeni ● molibden ■ molybden

natrium ● sodiu ■ natrium

neodyymi ● neodium ■ neodym

neon ● neon ■ neon

neptunium ● neptuniu ■ neptunium

nikkeli ● nichel ■ nickel

niobium ● niobiu ■ niob

nobelium ● nobeliu ■ nobelium

osmium ● osmiu ■ osmium

palladium ● paladiu ■ palladium

pii ● siliciu ■ silicium, kisel

platina ● platină ■ platina

plutonium ● plutoniu ■ plutonium

polonium ● poloniu ■ polonium

praseodyymi ● praseodim ■ praseodym

prometium ● promețiu ■ prometium

protaktinium ● protactiniu ■ protaktinium

radium ● radiu ■ radium

radon ● radon ■ radon

rauta ● fier ■ järn

renium ● reniu ■ rhenium

rikki ● sulf ■ svavel

rodium ● rodiu ■ rodium

rubidium ● rubidiu ■ rubidium

rutenium ● ruteniu ■ rutenium

rutherfordium ● rutherfordiu ■ rutherfordium

röntgenium ● roentgeniu ■ röntgenium

samarium ● samariu ■ samarium

seaborgium ● seaborgiu ■ seaborgium

seleeni ● seleniu ■ selen

sinkki ● zinc ■ zink

skandium ● scandiu ■ skandium

strontium ● stronțiu ■ strontium

tallium ● taliu ■ tallium

tantaali ● tantal ■ tantal

teknetium ● technețiu ■ teknetium

telluuri ● telur ■ tellur

terbium ● terbiu ■ terbium

tina ● staniu ■ tenn

titaani ● titan ■ titan

torium ● toriu ■ torium

tulium ● tuliu ■ tulium

typpi ● azot ■ nitrogen, kväve

ununhexium ● ununhexiu ■ ununhexium

ununoctium ● ununoctiu ■ ununoctium

ununpentium ● ununpentiu ■ ununpentium

ununquadium ● ununquadiu ■ ununquadium

ununseptium ● ununseptiu ■ ununseptium

ununtrium ● ununtriu ■ ununtrium

uraani ● uraniu ■ uran

vanadiini ● vanadiu ■ vanadin

vety ● hidrogen ■ hydrogen; väte

vismutti ● bismut ■ vismut

volframi ● wolfram, tungsten ■ volfram

ytrium ● ytriu ■ yttrium

ytterbium ● yterbiu ■ ytterbium

zirkonium ● zirconiu ■ zirkonium

.

.

abietiinihappo, hartsihappo ● acid rezinic/abietic ■ hartssyra, abietinsyra

absoluuttinen, puhdas ● curat; absolut ■ ren, absolut

absorboida ● a absorbi ■ absorbera

adeniini ● adenină ■ adenin

adsorboida, kiinnittää pinnalleen ● a adsorbi ■ adsorbera

affiniteetti, yhtymistaipumus ● afinitate ■ affinitet

agarmalja ● placă de agar / geloză ■ agarplatta

agenssi, vaikutin, vaikuttava aine ● agent ■ ombud, aktiva ingrediensen

aggregaatti ● agregat ■ aggregat

aine ● substanță ■ substans

aineen luokka ● clasa / categoria substanței ■ ämnesklass

aineenvaihdunta ● metabolism ■ metabolism, ämnesomsättning

aineiden olomuoto ● starea de agregare a elementelor ■ aggregationstillstånd; ämnets tillstånd

ainekoostumus ● componență, compoziție ■ sammansättningen

aineosa ● component ■ komponent

aineyhdiste, aineyhdistelmä ● combinație de substanțe ■ ämneförening

akonitiini ● aconitină ■ akonitin

akridiini ● acridină ■ akridin

akrylaatti ● acrilat ■ akrylat

akryyli- ● acril ■ akryl

akryylihappo ● acid acrilic ■ akrylsyra

akseptori, saaja ● acceptor ■ acceptor, mottagare

aktiini ● actină ■ actin

aktiininen, valokemiallinen ● actinic, fotochimic ■ aktinisk, fotokemisk

aktiivihiili ● cărbune activ ■ aktivt kol

aktiivinen ● activ ■ aktiv

aktinium ● actiniu ■ aktinium

aktinoidi ● actinid ■ aktinoid

aktivaattori ● activator ■ aktivator

aktivoida ● a activa ■ aktivera

aktivoida, tehdä aktiiviseksi ● a activa ■ aktivera, göra/vara aktiv

alaniini ● alanină, acid α-amino-propanoic (α-alanină) ■ alanin

albumiini ● albumină ■ albumin

aldehydi ● aldehidă ■ aldehyd

aldolaasi ● aldolază ■ aldolas

algiinihappo ● acid alginic ■ alginsyra

alifaattinen ● alifatic ■ alifatisk

alikvootti ● alicotă, parte alicotă ■ alikvot

alisyklinen ● aliciclic ■ alicyklisk

alitsariini, matarapuna ● alizarină ■ alizarin

alitsariinikeltainen ● galben de alizarină ■ alizarin gul

alkaani, parafiini ● alcan; hidrocarbură aciclică saturată; hidrocarbură parafinică, parafină ■ alkan

alkali, emäs ● alcali- ■ alkali

alkalimaa; maa-alkalimetalli ● metal alcalino-pământos ■ alkaliska jordartsmetall

alkalimetalli ● metal alcalin ■ alkalimetall

alkalinen ● alcalin ■ alkalisk

alkalisuola ● sare alcalină ■ alkalisksalt

alkalisuus ● alcalinitate ■ alkalinitet

alkaliton ● fără alcalinitate ■ alkalifri

alkaloidi ● alcaloid ■ alkaloid

alkeeni ● alchenă, alchilenă ■ alken

alkiini ● alchină ■ alkine, alkyn

alkoholi ● alcool ■ alkohol

alkoholi- ● alcoolic ■ alkohol-

alkuaine ● element chimic; elementar ■ grundämne

alkuaine-; yksinkertainen, yhdistymätön ● elementar ■ elementär

alkydi- ● alchidic ■ alkyd

alkydihartsi ● rășină alchidică ■ alkyd harts

alkydilakka ● lac alchidic ■ alkyd lack

alkydimuovi ● plastic alchidic ■ alkyd plast

alkyloida ● a alchila ■ alkylera

alkyyli ● alchil ■ alkyl

alkyyni ● alchin ■ alkyn

allinaasi ● alinază ■ allinas

allotrooppinen ● alotrop ■ allotropisk

allotropia ● alotropie ■ allotropi

allyyli ● alil ■ allyl

alpakka, kiinanhopea, uushopea ● alpaca ■ nysilver

alumiini ● aluminiu ■ aluminium

alumiinioksidi ● bioxid de aluminiu, alumină ■ aluminiumoxid

aluminaatti ● aluminat ■ aluminat

aluna ● alaun; sulfat dublu de aluminiu și potasiu; piatră-acră ■ alun

alunakivi ● piatră-acră; kalinite ■ kalinite

amalgaami ● amalgam ■ amalgam

amalgamoida ● a amalgama; a amesteca ■ amalgamera

amalgamointi ● amalgamare ■ sammanslagning

amerikium ● americiu ■ americium

amfoteerinen ● amfoter ■ amfoter

amidi ● amidă ■ amid

amiini ● amină ■ amin

aminobentsoehappo, antraniilihappo ● acid antranilic, acid aminobenzoic ■ aminobensoesyra

aminohappo ● aminoacid ■ aminosyra

ammoniakki ● amoniac ■ ammoniak

ammonium ● amoniu ■ ammonium

ammoniumkloridi ● clorură de amoniu ■ ammoniumklorid

amylaasi ● amilază ■ amylas

amyyli ● amil ■ amyl

anaforeesi ● anaforeză ■ anafores

anhydridi ● anhidridă ■ anhydrid

aniliini ● anilină ■ anilin

anishappo ● acid anisic ■ anissyra

anodi ● anod ■ anod

antimoni ● stibiu; antimoniu ■ antimon

antimonihappo ● acid antimonic, acid hexahidroantimonic ■ antimon-syra

antraniilihappo, aminobentsoehappo ● acid antranilic, acid aminobenzoic ■ antranilsyra

antosyaani ● antocian ■ antocyanin

antraseeni ● antracen ■ antracen

antrasiini ● antracen ■ antracen

arabinoosi, kumisokeri ● arabinoză ■ arabinos

areometri, hydrometri ● densimetru ■ hydrometer, areometer

arginiini ● arginină ■ arginin

argon ● argon ■ argon

arseeni ● arsen ■ arsenik

arseenihapoke ● acid arsenios ■ arsenisyrlighet

arseenihappo ● acid arsenic ■ arseniksyra

arsenaatti ● arsenat ■ arsenat

arsenikki, arseenitrioksidi ● arsenic ■ arseniktrioxid, [vit] arsenik

arsiini ● arsină ■ arsin

arvo ● valență ■ valens, atomvärde

arvoisuus ● valență ■ valens, atomvärde

asetaali ● acetal ■ acetal

asetaatti ● acetat ■ acetat

asetamidi ● acetamida ■ acetamid

asetetikkahappo ● acid acetoacetic ■ acetoättiksyra

asetoni ● acetonă ■ aceton

asetyleeni ● acetilenă ■ acetylen

asetyyli ● acetil ■ acetyl

asetyylisalisyylihappo, aspiriini ● acid acetilsalicilic, aspirină ■ acetylsalicylsyra

askorbiinihappo, (C-vitamiini) ● acid ascorbic, vitamina C ■ askorbinsyra, vitamin C

asparagiini ● asparagină ■ asparagin

asparagiinihappo ● acid aspartic, acid aminosuccinic (acid asparagic?) ■ asparaginsyra

astaatti, astatiini ● astatiniu ■ astat

astatiini, astaatti ● astatiniu ■ astat

asyklinen ● aciclic ■ acyklisk

atomi- ● atomic ■ atom

atomiarvo, valenssi ● valență; valoare atomică ■ atomnummer, atomvärde

atomipaino ● greutate atomică ■ atomvikt

atsobentseeni ● azobenzen ■ azobensen

atsoväri ● colorant azoic ■ azofärg

atsoväriaine ● colorant azoic ■ azofärgämne

auksiini ● auxină ■ auxin

auraatti, kultahapon suola ● aurat ■ aurat

auro-, kulta- ● auric ■ guld

autoklaavi (höyryautoklaavi, kaasuautoklaavi, plasma-autoklaavi) ● autoclav ■ autoklav

automaattinen analysaattori ● analizor automat ■ analysautomat

avaruudellinen ● steric ■ rymd

avaruusrakenne, konfiguraatio ● configurare, aranjament spațial ■ konfiguration, rymdarrangemang

barbituurihappo ● acid barbituric ■ barbitursyra

barium ● bariu ■ barium

baryytti ● barită ■ baryt

bensiini ● benzină ■ bensin

bentsaldehydi ● benzaldehidă ■ bensaldehyd

bentseeni ● benzen ■ bensen

bentsoe ● benzoe ■ bensoe

bentsoehappo ● acid benzoic ■ bensoesyra

bentsoli ● benzol ■ benzol

berberiini ● berberină ■ berberin

berkelium ● berkeliu ■ berkelium

berliininsininen, preussinsininen ● albastru de Prusia ■ berlinerblått

beryllium ● beriliu ■ beryllium

betaiini ● betaină ■ betain

biotooppi ● biotop ■ biotop

bohrium ● bohriu ■ bohrium

booraksi ● borax ■ borax

boori ● bor ■ bor

boorihapon, suola boraatti ● borat ■ borat

boorihappo ● acid boric ■ borsyra, boraxsyra

boraatti, boorihapon suola ● borat ■ borat

borneoli, borneokamferi ● borneol, comfor de Borneo ■ borneol, borneokamferi

bradykinaasi ● bradichinază ■ bradykinas

bromaatti, bromihapon suola ● bromat, sarea acidului bromic ■ bromat, bromsyra salt

bromi ● brom ■ brom

bromidi ● bromură ■ bromid

bromifenolisininen ● albastru de bromfenol ■ bromtymolblått

bromihappo● acid bromic ■ bromsyra

bromikresolivihreä ● verde de bromcrezol ■ bromkresolgrön

bromikresolivioletti ● violet de bromcrezol ■ bromkresolviolett

bromitymolisininen ● albastru de bromtimol ■ bromtymolblått

bromivetyhappo ● acid hidrobromic ■ bromvätesyra

Bunsenlamppu ● arzător Bunsen ■ Bunsenbrännare

butaani; nestekaasu ● butan ■ butan

butanoli ● butanol ■ butanol

buteeni, butyleeni ● butenă, butilenă ■ buten, butylen

butyleeni, buteeni ● butenă, butilenă ■ buten, butylen

butyrometri ● butirometru ■ butyrometer

butyyli ● butil ■ butyl

Büchnersuppilo ● pâlnie Büchner ■ Büchnerstratt

byretti ● biuretă ■ byrett

cerium ● ceriu ■ cerium

cesium ● cesiu ■ cesium

cis-isomeria ● izomerie cis ■ cis-isomeri

cis-transisomeria ● izomerie geometrică ■ geometrisk isomeri, cis-trans-isomeri

curium ● curiu ■ curium

darmstadtium ● darmstadtiu ■ darmstadtium

dehydrogenaasi ● dehidrogenază ■ dehydrogenas

dekaani ● decan, hidrocarbură ■ dekan

dekantoida ● a decanta ■ dekantera

dekantterilasi, koelasi ● pahar de laborator ■ bägare

dekstriini ● dextrină ■ dextrin

dekstro-; oikealle kiertävä ● dextro-; dextrogir ■ dextro-; högervridande

dekstroosi ● dextroză ■ dekstros

deoksiribonukleiinihappo, desoksiribonukleiinihappo, D.N.A ● acid dezoxiribonucleic (A.D.N.) ■ deoxiribonukleinsyra, deoxyribonukleinsyra

desorboida ● a desorbi ■ desorbera

dialyysi ● dializă ■ dialys

diastaasi ● diastază ■ diastas

digallushappo ● acid digalic ■ digallussyra

dihydraatti ● dihidrat ■ dihydrat

dikloridi ● biclorură, diclorură ■ diklorid

dimetyyli ● dimetil ■ dimetyl

dimorfinen ● dimorf ■ dimorf

dioksidi ● bioxid, dioxid ■ dioxid

dioksiini ● dioxină ■ dioxin

disakkaridi ● dizaharid ■ disackarid

dispergoiva aine ● agent de dispersie ■ dispergeringsmedel

dispergoiva väliaine ● mediu de dispersie ■ dispersionsmedium

dispersio, disperssi ● dispersie ■ dispersion

disperssi faasi ● fază de dispersie ■ fasdispersion

dissosiaatio ● disociere ■ dissosiation

dissosioitua ● a disocia ■ dissociera

dissosioituva, dissosioitunut, hajaantuva ● disociabil ■ åtskiljbar, separabel, dissocierbar

disulfidi ● bisulfid, disulfid ■ disulfid

ditionihappo ● acid ditionic, acid hipodisulfuric; acid ditionos, acid hidrosulfuros ■ ditionsyra

divetymonoksidi, vetyhydroksidi ● acid hidric; apă ■ diväteoxid

donori, luovuttaja ● donator ■ donator

dubnium ● dubniu ■ dubnium

dysprosium ● disprosiu ■ dysprosium

ebullioskopia ● ebulioscopie ■ ebullioscopi

eetteri ● eter ■ eter

efedriini ● efedrină ■ efedrin

einsteinium ● einsteiniu ■ einsteinium

eksikkaattori ● exicator ■ desiccatorer, exsiccator

ekstrahoida, uuttaa ● a extrage ■ extrahera

ekstrakti, uute ● extract ■ extrakt

ekvivalenssi ● echivalență ■ ekvivalens

ekvivalentti, vastinarvo ● echivalent ■ ekvivalent

elastomeeri, joustomuovi ● elastomer ■ flexibel plast, elast

elektrolyysi ● electroliză ■ elektrolys

elektrolyytti ● electrolit ■ elektrolyt

elektrolyyttinen ● electrolitic ■ elektrolytisk

ellagiinihappo, gallogeeni ● acid elagic ■ ellagsyra

elohopea ● mercur; argint viu ■ kvicksilver

elohopea-, merkuro- ● mercuric; mercuros ■ kvicksilver-

elohopeakloridi ● clorură de mercur ■ kvicksilverklorid

elohopeaseos, amalgaami ● amalgam ■ amalgam

eluaatti, eluoimalla saatu liuos; eluoitunut ● eluat ■ eluated från eluering med en lösning

eluoida, irrottaa, uuttaa ● elua ■ eluera

eluutio ● eluție, eluțiune ■ eluering

emanaatio ● emanație ■ emanation

emetiini ● emetină ■ emetin

emulgoida ● a emulsiona ■ emulgera

emulgoitua ● a se emulsiona ■ emulgeras

emulsio, maidos ● emulsie ■ emulsion

emäksinen ● alcalin; bazic ■ basisk

emäksisyys ● alcalinitate ■ alkalinitet

emäliuos, emäneste ● soluiție mamă ■ moderluten, slutlig läcka

emäs, alkali ● bază; alcali ■ bas; alkali

enoli ● enol ■ enol

entropia ● entropie ■ entropia

entsymologia ● enzimologie ■ jäsningskemi

entsyymi, käyte, käyteaine ● enzimă ■ enzym

epämetalli ● metaloid, nemetal ■ icke-metall

epäorgaaninen ● anorganic ■ oorganisk

epäorgaaninen happo, kivennäishappo ● acid anorganic ■ mineralsyra

epäorgaaninen kemia ● chimie anorganică ■ oorganisk kemi

erbium ● erbiu ■ erbium

ergosteroli ● ergosterol ■ ergosterol

ergotamiini ● ergotamină ■ ergotamin

eristäminen ● izolare ■ isolering

eristää ● a izola ■ isolera

erittely ● analiză ■ analys

Erlenmeyer ● pahar Erlenmeyer ■ Erlenmeyerkolv

erlenmeyerpullo ● balon / pahar Erlenmeyer ■ Erlenmeyer flask

erottaa ● a separa ■ skeda

erotussuppilo ● pâlnie de separare ■ separertratt

erytrioli ● eritriol ■ erytriol

esiaste, prekursori ● precursor ■ prekursor

esteri ● ester ■ ester

esteröidä ● a esterifica ■ bilda ester

esteröity ● esterificat ■ förestrad

esteröityä ● a se esterifica ■ förestras

estäjä, hidastava aine, inhibiittori ● inhibitor ■ inhibitor

etaani ● etan ■ etan

etanoli, etyylialkoholi ● alcool etilic, etanol ■ etyl, etanol

eteeni ● etilen ■ eten

eteerinen ● eteric ■ eterhaltig

etikkaeetteri, etyylietanaatti ● etanat de etil ■ ättiksyra eter, etyletanati

etikkahappo ● acid acetic, acid etanoic ■ ättiksyra

etyleeni● etilenă ■ etylen

etyleenidiamiinitetraetikkahappo, EDTA ● acid etilendinamo-tetraacetic ■ etylendiamintetraättiksyra, EDTA

etyyli ● etil ■ etyl

etyylialkoholi, etanoli ● alcool etilic, etanol ■ etyl, etanol

etyyliasetaatti ● acetat de etil ■ etylacetat

eudiometri ● eudiometru ■ eudiometer

europium ● europiu ■ europium

faasi ● fază ■ fas

fac-isomeria ● izomerie fac ■ fac-isomeri

faktis, öljykautsu ● factis ■ factis

fenoli, fenolihappo, karbolihappo, karboli ● acid carbolic, fenol, acid fenic, carbolfenol, karbolsyra

fenolaatti ● fenolat ■ fenolat

fenoliftaleiini ● fenolftaleină ■ fenolftalein

fenolipunainen ● roșu de fenol ■ fenolrött

fenyyli ● fenil ■ fenyl

fenyylialaniini ● fenilalanină ■ fenylalanin

fermentoida, käydä; käyttää; nousta, kohota ● a fermenta ■ fermentera

fermentti ● ferment ■ ferment

fermium ● fermiu ■ fermium

ferraatti, rautahapon suola ● ferat ■ ferrat, järnsyrasalt

ferri-; rautapitoinen ● feric ■ feri-, järnrik

filtrata, suodattaa● a filtra ■ filtrera

flaviini ● flavină ■ flavin

flogiston ● flogisic ■ flogiston

fluori ● fluor ■ fluor

fluoriantimonihappo ● acid fluoroantimonic ■ fluorantimonsyra

fluoriboorihappo ● acid fluoroboric ■ fluorborsyra

fluoridi ● fluorid ■ fluorid

fluoripiihappo ● acid fluorosilicic ■ fluorkiselsyra

fluoririkkihappo ● acid fluorosulfonic ■ fluorsvavelsyra

fluorivetyhappo ● acid fluorhidric ■ fluorvätesyra

foolihappo, lehtihappo ● acid folic, acid pteroilglutamic ■ folsyra

formaldehydi ● aldehidă formică ■ formaldehyd

formaliini ● formol ■ formalin

formiaatti, muurahaishapon suola ● formiat, sare a acidului formic ■ saltet av myrsyra, formiat

fosfaatti ● fosfat ■ fosfat

fosfataasi ● fosfatază ■ fosfatas

fosfonihappo● acid fosfonic ■ fosfonsyra

fosfori ● fosfor ■ fosfor

fosforihapoke ● acid fosforos ■ fosforsyrlighet

fosforihappo, ortofosforihappo ● acid fosforic, acid ortofosforic ■ fosforsyra

fosforihappoinen ● fosforic ■ fosforhaltig

fosgeeni ● fosgen ■ fosgen

fraktio ● fracțiune ■ fraktion

fraktio, jae, jakotisle ● fracțiune ■ fraktion

fraktioida ● a fracționa ■ fraktionera

frankium ● franciu ■ francium

freoni ● freon ■ freon

fruktoosi, hedelmäsokeri ● fructoză ■ fruktos

ftaalihappo ● acid ftalic ■ ftalsyra

ftaleiini ● ftaleină ■ ftalein

fulminaatti, räjähdyshapon suola ● fulminant ■ fulminant, explosiv av syrasaltet

fulminantti, räjähdys- ● fulminant ■ explosion-, fulminant

fumaarihappo ● acid fumaric ■ fumarsyra

funktioisomeria ● izomerie funxțională ■ funktionsisomeri

furaani ● furan ■ furan

gadolinium ● gadoliniu ■ gadolinium

galaktoosi ● galactoză ■ galaktos

gallium ● galiu ■ gallium

gallogeeni, ellagiinihappo ● acid elagic ■ ellagsyra

gallushappo, galliumhappo ● acid galic ■ gallussyra

geeli, hyty, hyytelö ● gel ■ gel

germanium ● germaniu ■ germanium

gibberelliinihappo ● acid gibberelic ■ gibberellicsyra

glaubersuola ● sulfat de sodiu, sare Glauber ■ glaubersalt, natriumsulfat

globuliini ● globulină ■ globulin

glukoosi, rypälesokeri ● glucoză ■ glukos

glutamiini ● glutamină ■ glutamin

glutamiinihappo ● acid glutamic, glutacid, acid α aminoglutaric (acid glutamic) ■ glutaminsyra

glykogeeni ● glicogen ■ glykogen

glykoli ● glicol ■ glykol

glyseriini, glyseroli ● glicerină, glicerol ■ glycerin, glycerol

glyserolihappo, glyseriinihappo ● acid gliceric ■ glycerinsyra

glysiini ● glicocol, acid amino-acetic (glicina, glicocol) ■ glycin

glysiini, glykokolli ● glicină, glicocol ■ glysin, glykokoll

grammamolekyyli, mooli ● mol; molegulă-gram ■ grammolekyl, mol

guttaperkka ● gutaperca ■ guttaperka

haaraketju ● lanț ramificat ■ grenkedjig

hafnium ● hafniu ■ hafnium

haihduttaa ● a evapora; a volatiliza ■ avleda

haihdutus ● evaporare; volatilizare ■ indunstning

haihtumaton ● nevolatil ■ oflyktig

haihtuva, helposti haihtuva ● volatil, evaporabil ■ flyktig

hajaantua ● a se dispersa / separa / disocia ■ sönderfalla

hajaantuminen ● dispersare / separare / disociere ■ dispergering

hajoamaton ● nedisociabil ■ oförstörbar

hajoaminen ● dispersie, separare, disociere ■ nedbrytning; upplösning; sönderfall

hajoava ● disociabil ■ nedbrytbar

hajota, jakaa ● a se disocia ■ spjälka; bryta

hajottaa ● a descompune ■ sönderdela

hajottaa alkuaineiksi ● a descompune în elemente ■ spalta

hajottaja ● dezintegrant ■ sönderdelare

hajottaminen ● descompunere ■ nedbrytning

haljeta; krakata; halkaista ● a craca ■ kracka

halkaista; krakata; haljeta ● a craca ■ kracka

halogeeni ● halogen ■ halogen

halogenoida ● halogen ■ halogenera

haloidi, haloidi- ● haloid ■ haloid

hapan (adj.) ● acid; reacție acidă ■

hapansuola, kalium oksalaati, niittysuolaheinän suola ● oxalat acid de potasiu; sare de măcriș ■ kaliumoxalat, salt av ängssyra

hapete, hapetin ● agent oxidant ■ oxidator

hapettaa ● a oxida; a oxigena ■ oxidera

hapettaminen ● oxidare; oxigenare (în urma unei acțiuni) ■ oxidation

hapettua ● a se oxida; a se oxigena ■ oxidera

hapettuma, oksidi ● oxid ■ oxid

hapettuminen ● oxidare; oxigenare (de la sine); combustie ■ oxidation

hapetusluku ● indice de oxidare ■ oxidationstal

hapoke ● acid -os ■ syrlighet

haponkestävää ● acido-rezistent ■ syraresistent

hapottaa; tehdä hapahkoksi ● a acidula ■ försura, göra syrlig

happamoitua ● a se acidifica; a se acidifia ■ surgöra

happamoituminen ● acidificare ■ försurning

happamuus ● aciditate ■ surhet

happamuusaste ● grad de aciditate ■ surhetsgrad

happi ● oxigen ■ oxigen, syre, syrgas

happihappo ● oxiacid, acid oxigenat ■ oxosyra

happikaasu ● oxigen gaz ■ syrgas

happo (subst.) ● acid ■ syra

happo-emästasapaino ● echilibru acid-bază ■ syra-basjämvikt

happo-emästitraus, neutralointititraus ● acidimetrie ■ syrabastitrering

happoisuus ● aciditate ■ surhet

hartsi ● rășină ■ harts

hartsihappo, abietiinihappo ● acid rezinic / abietic ■ hartssyra, abietinsyra

hartsiintua ● a se transforma în rășină ■ (aprox.) hartseras

hartsittaa ● a transforma în rășină ■ (aprox.) hartsera

hartsiöljy ● colofoniu ■ kolofonium

harvinainen maametalli, lantanoidi ● lantanid ■ lantanoid

hassium ● hassiu ■ hassium

hautomakone ● incubator ■ inkubator

hedelmähappo ● acid pectic ■ fruktsyra

hedelmäsokeri, fruktoosi ● fructoză ■ fruktos

heikko emäs ● bază slabă ■ svag base

heikko happo ● acid slab, acid organic ■ svag syra

helium ● heliu ■ helium

helposti, haihtuva haihtuva ● volatil, evaporabil ■ flyktig

hemiselluloosa ● hemiceluloză ■ hemicellulosa

heterosyklinen ● heterociclic ■ heterocyklisk

heterosyklinen yhdiste ● combinație / legătură heterociclică ■ heterocyklisk förening

hidas ● lent; inactiv ■ långsam; inaktiv

hidastava aine, estäjä, inhibiittori ● inhibitor ■ inhibitor

hiekkahaude, hiekkahaudin ● baie de nisip ■ sandbad

hiili ● carbon; cărbune ■ kol

hiiliatomi ● atom de carbon ■ kolatom

hiilidioksidi ● bioxid de carbon; anhidridă carbonică ■ koldioxid

hiilihapon suola, karbonaatti ● carbonat ■ karbonat

hiilihappo ● acid carbonic ■ kolsyra

hiilihappojää, kuivajää ● zăpadă carbonică, gheață uscată ■ torris

hiilihappopitoinen ● carbonatat ■ kolsyrahaltig

hiilihydraatti ● hidrat de carbon ■ kolhydrat

hiiliketju ● ciclu carbonic ■ kolkedja

hiilimonoksidi, häkä ● monoxid de carbon ■ kolmonoxid                                               

hiilioksidi ● oxid de carbon ■ koloxid

hiilivety ● hidrocarbură ■ kolväte

hiiliyhdiste, karbidi, kalsiumkarbidi ● carbid, carbură de calciu ■ karbid, kolförening

histamiini ● histamină ■ histamin

histidiini ● histidină,■ histidin

hitaasti luontoon hajoava ● persistent în natură ■ långsamt nedbrytbar naturen

hiukkanen ● particulă ■ partikel

holmium ● holmiu ■ holmium

hopea ● argint ■ silver

hopeajodidi ● iodură de argint ■ silverjodid

hopeanitraatti ● nitrat de argint ■ silvernitrat

humaatti, humushapon suola ● humat, sarea acidului humic ■ humussyra salt

humushappo, multahappo ● acid humic ■ humussyra

huoneen lämpötilassa ● la temperatura camerei ■ vid rumstemperatur

huoneenlämpö ● temperatura camerei ■ rumstemperatur

huoneenlämpöinen ● având temperatura camerei ■ med rumstemperatur

hydraatio ● hidratare ■ hydratisering

hydraatti ● hidrat ■ hydrat

hydrata, vedyttää ● a hidrata ■ hydrera

hydrofiilinen, vesihakuinen ● hidrofil ■ hydrofil

hydrofobinen, vesipakoinen ● hidrofob ■ hydrofob

hydrokinoni ● hidrochinonă ■ hydrokinon

hydroksidi ● hidroxid ■ hydroxid

hydrolaasi ● hidrolază ■ hydrolas

hydrolyysi, [aineen] hajottaminen vedellä ● hidroliză ■ hydrolys

hydrolyysireaktio ● reacție de hidroliză ■ hydrolys

hypokloorihapoke ● acid hipocloros ■ hypokloritsyra

hyytelö, geeli ● gel ■ gel

hyytelöimäinen saostuma, koageeli ● coagul, depozit gelatinos ■ gelatinös fällning, koagel, ostmassa

hyytelöityä ● a se gelatiniza ■ gelatinera

hyytelömäinen, geelimäinen ● gelatinos ■ geléliknande

hyytelömäinen, kolloidinen ● coloidal ■ kolloidal

häkä, hiilimonoksidi ● monoxid de carbon ■ os; kolos

härme ● sublimat ■ beslag

härmistyminen ● sublimare [proces] ■ sublimering

härmistys, sublimaatti ● sublimare ■ sublimat; sublimering

härmistyä ● a se sublima ■ sublimera

härmistää, sublimoida ● a sublima ■ sublimera

höyrystää ● a vaporiza ■ förånga

ideaalikaasu ● gaz ideal ■ ideal gas

ilmaisin, osoitin, indikaattori ● indicator ■ indikator

imeä ● a absorbi ■ absorbera

imupullo ● pahar Büchner, balon de vid, balon filtru, braț-lateral, balon Kitasato ■ sugkolv

indifferentti, neutraali ● neutru; indiferent ■ neutralt

indigokarmiini ● indigo-carmin ■ indigokarmin

indium ● indiu ■ indium

inertti, reagoimaton ● inert ■ inert

inhibiittori, estäjä ● inhibitor ■ inhibitor

inhibiittori, estäjä, hidastava aine ● inhibitor ■ inhibitor

inversio ● inversare ■ invertering

invertaasi ● invertază ■ invertas

invertaasi, sakkaraasi ● invertază, zaharază ■ invertas, sukras

invertoida ● a inverta ■ invertera

invertoitu ● invertit ■ inverterad

ioni ● ion ■ jon

ionisaatio, ionisoiminen ● ionizare ■ jonisation

ionisoida ● a ioniza ■ jonisera

iridium ● iridiu ■ iridium

isoleusiini ● izoleucină, ■ isoleucin

isomeeri ● isomer ■ isomer

isomeerinen, sama-aineinen ● isomeric ■ isomerisk

isomeraasi ● izomerază ■ isomeras

isometrinen ● isometric ■ isometrisk

isotooppi ● isotop ■ isotop

isotooppinen ● isotopic ■ isotopisk

IUPAC-nimeämiskäytäntö ● nomenclatura chimică IUPAC ■ systematiska namnet, IUPAC-nomenklatur

jae, jakotisle, fraktio ● fracțiune ■ fraktion

jakaa, hajota ● a se disocia ■ spjälka; bryta

jakautua ● a se descompune; a se despărți; a se diviza ■ delas sig

jakotislata ● a fracționa ■ fraktionera

jakotislaus ● distilare fracționată ■ fraktionerad destillation

jakotisle, jae, fraktio ● fracțiune ■ fraktion

jakso ● perioadă ■ period

jaksollinen järjestelmä ● sistemul periodic ■ det periodiska systemet

jalokaasu ● gaz nobil / rar ■ ädelgas

jalometalli ● metal nobil / rar ■ ädelmetall

jodaatti, jodihapon suola ● iodat ■ jodat, jodsyrasalt

jodi ● iod ■ jod

jodihappo ● acid iodic ■ jodsyra

jodiluku ● număr / indice de iod ■ jodtal

jodittaa ● a iodiza ■ jodera

jodivetyhappo ● acid iodhidric ■ jodvätesyra

jodoformi ● iodoform ■ jodoform

johdannainen, johdos ● derivat ■ derivat

johdos, johdannainen ● derivat ■ derivat

johimbiini ● yohimbină ■ yohimbin

joustomuovi, elastomeeri ● elastomer ■ flexibel plast, elast

juoksete ● labferment ■ löpe

juurikassokeri, ruokosokeri, sakkaroosi ● zaharoză; zahăr ■ sackaros

jähmeä ● fix, fixat ■ fast; fixerad

jääetikka ● acid acetic glacial ■ isättika

jäälasi ● pahar glacial ■ isglas

kaasu, kaasumainen, kaasumuotoinen ● gaz, sub formă de gaz ■ gas, gasformig

kaasunpesulaite ● scruber ■ skrubbern

kaava ● formulă chimică ■ kemisk formel

kadmium ● cadmiu ■ kadmium

kahdenarvoinen ● bivalent ■ tvåvärd

kahdenarvoinen emäs ● bază bivalentă ■ tvåvärd bas

kahdenarvoinen, kaksivalenssinen ● bivalent ■ tvåvärd

kahdenarvoisuus ● bivalență ■ bivalens

kaivoskaasu, suokaasu, metaani ● metan ■ metan

kakodyyli ● cacodil ■ kakodyl

kaksiemäksinen happo ● acid bibazic ■ dibasisk syra

kaksoishajaantuminen ● dublă descompunere ■ dubbel sönderdelnin

kaksoissidos ● legătură dublă ■ dubbelbindning

kali, potaska ● potasă, hidroxid de potasiu ■ kaliumhydroxid, pottaska

kalifornium ● californiu ■ californium

kalium ● potasiu, kaliu ■ kalium

kalium oksalaati, hapansuola, niittysuolaheinän suola ● oxalat acid de potasiu; sare de măcriș ■ kaliumoxalat, salt av ängssyra

kaliumhydroksidi ● hidroxid de potasiu ■ kaliumhydroxid

kaliumpermanganaatti ● permanganat de potasiu ■ kaliumpermanganat

kaliumsyanidi, syankalium ● cianură de potasiu ■ kaliumcyanid, syankalium

kalkin sammutus ● stingerea varului ■ hydratisera kalk, släckning av kalk

kalkki, kalsium ● calciu ■ kalk; kalcium

kalomeli, merkurokloridi ● calomel, clorură de mercur, clorură mercurică ■ kvicksilverklorid, kalomel

kalorimetri ● calorimetru ■ kalorimeter

kalsium, kalkki ● calciu ■ kalcium; kalk

kalsiumfosfaatti ● fosfat de calciu ■ kalciumfosfat

kalsiumkarbidi, hiiliyhdiste, karbidi ● carbid, carbură de calciu ■ karbid, kolförening

kalsiumkarbonaatti ● carbonat de calciu ■ kalciumkarbonat

kalsiumkloriidi ● clorat de calciu ■ kalciumklorid

kalsiumoksiidi ● oxid de calciu ■ kalciumoxid

kamfeeni ● camfen ■ kamfen

kamferi ● camfor ■ kamfer

kamferihappo ● acid camforic ■ kamfersyra

kammiohappo, kamarihappo, rikkihappo ● acid sulfuric ■ svavelsyra

kammiomenetelmä ● metoda camerei ■ kammarmetod

kanelihappo ● acid cinamic ■ kanelsyra

kantoaine; katalysaattori ● transportor; substanță tronsportoare ■ transportör, bärare

kapelloida ● a cupela ■ andriva på kapell

kapellointi ● cupelare ■ kapellera

kapellointi uuni ● cuptor de cupelare ■ proberugn

kapillaarielektroforeesi ● electroforeză capilară ■ kapillärelektrofores

kapriinihappo ● acid capric ■ kaprinsyra

kapronihappo ● acid caproic ■ kapronsyra

karbamiinihappo ● acid carbamic ■ karbamidsyra

karbidi, hiiliyhdiste, kalsiumkarbidi ● carbid, carbură de calciu ■ karbid, kolförening

karbinoli, metanoli, metyylialkoholi; puusprii ● metanol, alcol metilic ■ karbinol, metylalkohol, träsprit

karboksyylihappo ● acid carboxilic ■ karboxylsyra

karbolihappo, karboli, fenoli, fenolihappo ● acid carbolic, fenol, acid fenic, carbolfenol, karbolsyra

karbonaatti, hiilihapon suola ● carbonat ■ karbonat

karbonyyli ● carbonil ■ karbonyl

karmiini ● carmin ■ karmin

karoteeni ● caroten ■ karotin

kaseiini, juustoaine ● caseină ■ kasein

kasviemäs ● bază fitică ■ växtbas

kasvihappo ● acid fitic ■ fytinsyra

kataforeesi ● cataforeză ■ katafores

katajanmarjaöljy ● ulei de ienupăr ■ enbär olja

kataklaasi ● cataclază ■ kataklas

katalaasi ● catalază ■ katalas

katalysaattori, katalyytti, kiihdytin; kiihdyte ● catalizator ■ katalysator

katalysoida ● a cataliza ■ katalysera

katalyysi ● cataliză ■ katalys

katalyytin joudutin ● promotor catalitic ■ katalysatorpromotor

katalyytti, katalysaattori ● catalizator ■ katalysator

katalyyttinen ● catalitic ■ katalytisk

katodi ● catod ■ katod

keinotekoinen aine ● substanță artificială ■ konstgjort ämne

keisarinvihreä ● verde imperial ■ Schweinfurt grön

keitinlasi, dekantterilasi ● pahar Berzelius ■ bägare

keitinpullo, keittopullo ● retortă; vas de decantare ■ rundbottnad kolv

kelaatti ● chelat ■ kelat

kelloastia, kellolasi, kellonlasi, kellokupu ● sticlă de ceas ■ urglas

kellokupu, kellolasi, kellonlasi, kelloastia ● sticlă de ceas ■ urglas

kellolasi, kellonlasi, kelloastia, kellokupu ● sticlă de ceas ■ urglas

keltamulta ● galben ocru ■ gul ockra

kemiallinen sarja ● serie chimică ■ kemisk serie

kemiallinen ssidos ● legătură chimică ■ kemisk bindning

kemikaaleilla hajottaminen; sulattaminen ● descompunere chimică ■ kemisk nedbrytning

kerosiini, petroli ● petrol ■ fotogen (a nu se confunda cu fotogenic!)

kerrostuma ● stratificare ■ avsättning

ketju, sarja ● lanț ■ kedja

ketju, sidos ● legătură ■ bindning

ketjuisomeria ● izomerie în lanț ■ kedjeisomeri

ketoni ● cetonă ■ keton

kide ● cristal ■ kristall

kidesooda ● carbonat de sodiu, sodă cristale ■ natriumkarbonat

kidevesi ● cristal ■ kristallvatten

kiihdyte, kiihdytin, katalysaattori ● catalizator; accelerator ■ katalysator; accelerator

kiile ● mică ■ glimmer

kiinanhopea, uushopea, alpakka ● alpaca ■ nysilver

kiinnittää ● a fixa ■ fästa

kiinteä, kiinteämuotoinen ● compact ■ fast

kiniini ● chinină ■ kinin

kinoliini ● chinolină ■ kinolin

kiteytynyt, kide- ● cristalizat; glacial ■ kristalliserad, kristall

kiteytyvä; rapautuva ● eflorescent ■ efflorescerande

kivennäishappo, epäorgaaninen happo ● acid anorganic ■ mineralsyra

klooraus, klooritus ● clorare ■ klorering

kloori ● clor ■ klor

kloorietikkahappo ● acid cloroacetic ■ klorättiksyra

kloorifluorihiilivety, freoni, CFC-yhdiste ● freon; clorofluorură de carbon ■ CFC-förening

kloorihapoke ● acid cloros ■ klorsyrlighet

kloorihappo ● acid cloric ■ klorsyra

klooririkkihappo ● clorură de acid sulfuric ■ svavelsyra klorid

kloorivety ● clorură de hidrogen ■ väteklorid

kloorivetyhappo, suolahappo, vetykloridihappo ● acid clorhidric ■ saltsyra, klorvätesyra

kloraali ● cloral ■ kloral

kloridi ● clorură ■ klorid

kloriitti ● clorit ■ klorit

kloroformi ● cloroform ■ kloroform

koageeli, hyytelöimäinen saostuma ● coagul, depozit gelatinos ■ gelatinös fällning, koagel, ostmassa

koagulaatio ● coagulare ■ koagulation

koaguloida ● a coagula ■ koagulera

koboltti ● cobalt ■ kobolt

kodeiini ● codeină ■ kodein

koeastia ● cupelă ■ kyvett

koelasi, dekantterilasi ● pahar de laborator ■ bägare

koentsyymi ● coenzimă ■ koenzym

koeputki ● eprubetă ■ provrör

koeupokas, kapelli ● cupelă, creuzet de experiență ■ kapell, dragkapell; andrivningsskål; experimentell degel

kofaktori ● cofactor ■ kofaktor

kofeiini ● cofeină ■ koffein

kofeiinihappo ● acid cafeic ■ koffeinsyra

koivusokeri, ksylitoli● xilitol; zahăr de arțar ■ xylitol

kojihappo ● acid kojic ■ kojisyra

kokenilli ● cârmâz ■ koschenill

kokouma ● agregat (în stare fizică de agregare) ■ aggregat

kolaanihappo ● acid colanic / litocolic ■ 5β-kolan-24-karboxyisyra

kolesteroli ● colesterol ■ kolesterol

koliini ● colină ■ kolin

kolkotari, rautapuna ● colcotar, oxid roșu de fier ■ röd järnoxid

kollodium ● colodiu ■ kollodium

kolloidi ● coloid ■ kolloid

kolloidinen, hyytelömäinen ● coloidal ■ kolloidal

kolmiarvoinen, kolmivalenssinen ● trivalent ■ trevärt

kolmiemäksinen ● tribazic ■ tribasisk

kolmiemäksinen happo ● acid tribazic ■ tribasisk syra

kolmoispiste ● triplu punct ■ trippelpunkten

kolmoissidos ● legătură triplă ■ trippelbindning

kolmoissidos ● legătură triplă ■ trippelbindning

kolonni ● coloană ■ kolonn

kolorimetri ● colorimetru ■ kolorimeter

kolvi ● vas de [sticlă de] laborator ■ kolv (behållare)

konfiguraatio, avaruusrakenne ● configurare, aranjament spațial ■ konfiguration, rymdarrangemang

konformaatio ● conformație ■ konformation

konformaatioanalyysi ● analiză conformațională ■ konformationsanalys

kongopunainen ● roșu de Congo ■ kongorött

konjugoitu ● conjugat ■ konjugerad

konsentraatio, väkevyys ● concentrație ■ hållfasthet, halt; koncentration

konsentraatti, väkevöite, tiiviste ● concentrat ■ koncentrat

konsentroida ● a concentra ■ koncentrera

kontaktivaikutus, pintavaikutus ● efect de contact / de suprafaţă ■ kontakt effekt, verkan av ytan

koolihappo, sappihappo ● acid biliar / colic ■ gallsyra, cholsyra

kopernikium ● coperniciu ■ copernicium

korkeaoktaaninen bensiini ● benzină cu cifră octanică ridicată ■ högoktanig bensin

korkkihappo ● acid suberic ■ suberinsyra

korvata ● a înlocui ■ ersätta

korvautumisreaktio ● reacție de înlocuire ■ utbytereaktion

kostutusaine ● agent de umectare ■ vätmedel

kovalenssi ● covalență ■ kovalens

kovalentti, kovalenttinen ● covalent ■ kovalent

kovalenttinen sidos ● legătură covalentă ■ kovalent bindning

krakata, krakeloida; halkaista; haljeta ● a craca ■ kracka

krakkaus ● cracare ■ krackning

kreatiini ● creatină ■ kreatin

kreatiinifosfokinaasi ● creatinfosfochinază ■ kreatinfosfokinas

kreatiniini ● creatinină ■ kreatinin

kreosoli ● creozol ■ kreosol

kreosootti, lahosuoja-aine ● creozot ■ kreosot

kresoli ● crezol ■ kresol

kresolipunainen ● roșu de crezol ■ kresolrött

kresyyli ● crezil ■ kresyl

kristalloidi ● cristaloid ■ kristalloid

kromaatti ● cromat ■ kromat

kromatografi ● cromatograf ■ kromatograf

kromatografia ● cromatografie ■ kromatografi

kromi ● crom ■ krom

kromihappo ● acid cromic ■ kromsyra

kromisuola ● sare de crom; cromat ■ kromsalt; kromat

krotonihappo ● acid crotonic ■ krotonsyra

krypton ● kripton ■ krypton

ksantaatti, ksantogenaatti ● xantat, xantogenat ■ xantat, xantogenat

ksanteeni ● xanten ■ xanten

ksantiini ● xantin ■ xantin

ksantofylli ● xantofil ■ xantofyll

ksantogeenihappo ● acid xantogenic ■ xantogensyra

ksenon ● xenon ■ xenon

kseno-nukleiinihappo ● acid xeno-nucleic ■ xeno-nukleinsyra

ksylaani ● xilan ■ xylan

ksyleeni ● xilen ■ xylen

ksylidiini ● xildină ■ xylidin

ksylitoli, koivusokeri ● xilitol; zahăr de arțar ■ xylitol

ksyloosi, puusokeri ● xiloză ■ xylos

kuivajää, hiilihappojää ● zăpadă carbonică, gheață uscată ■ torris

kuivatislaus ● distilare uscată ■ torrdestillering

kuivaus ● uscare ■ torkning

kuivua ● a se deshidrata; a se usca ■ torka

kuivunut ● deshidratat; uscat ■ dehydratiserad, torr

kulta ● aur ■ guld

kultahappo ● acid auric ■ guldsyra

kultasuola ● sare de aur; aurat ■ guldsalt

kumariini ● cumarină ■ kumarin

kumaroni ● cumaronă ■ kumaron

kumeeni ● izopropilbenzen, cumen ■ kumen

kumi ● cauciuc ■ gummi

kumisokeri, arabinoosi ● arabinoză ■ arabinos

kuningasvesi ● apă regală, aqua regia ■ kungsvatten

kupari ● cupru ■ koppar

kupari-, kupri- ● cupric ■ koppar-;

kupari-, kupro-; kuparipitoinen ● cupru; cu conținut de cupru ■ koppar-; kopparinnehållande

kuparihome, patina ● patina cuprului ■ ärg

kupariokloridi ● clorură de cupru ■ kopparklorid

kuparioksidi ● oxid de cupru ■ kopparoxid

kuparisulfaatti ● sulfat de cupru ■ kopparsulfat

kuparisuola ● sare de cupru; cuprat ■ kopparsalt

kurkumapaperi ● hârtie de tumeric ■ gurkmeja papper

kuumeneva ● care se încălzește ■ upphettning

kvaternaarinen ● cuaternar ■ kvaternär

kvaternaarinen ammoniumyhdiste ● compus de moniu cuaternar ■ kvaternär ammoniumförening

kyky ● capacitate; putere ■ förmåga

kyllästetty ● saturat ■ mättad

kyllästyminen; kyllästyneisyys ● saturație; saturare ■ mättnad

kyllästymispiste ● punct de saturație ■ mättningspunkt

kyllästys ● saturare ■ mättnad

kyllästysaste ● grad de saturație ■ mättnadsgraden

kyllästyä ● a se satura ■ mättas

kyllästää; tyydyttää ● a satura ■ mätta

kymeeni, symeeni ● para-cimol, 4-isopropiltoluen ■ cymen

kysteiini ● cisteină, acid α amino β tio propanoic (cisteină) ■ cystein

kyvetti ● cuvetă ■ kyvett

käydä; käyttää, fermentoida; nousta, kohota ● a fermenta ■ fermentera

käyminen ● fermentație ■ fermentering

käymisaine ● ferment; enzimă ■ jäsning

käymätön ● nefermentat ■ ojäst

käyte, käyteaine, entsyymi ● enzimă; ferment ■ enzym

käyteaine, käyte, tsymaasi ● ferment; enzimă ■ enzym

käyttää ● a lăsa să fermenteze ■ fermentera

laimennettu happo ● acid diluat ■ utspädd syra

laimennettu liuos ● soluție diluată ■ utspädd lösning

lakmus ● turnesol; hâtie de turnesol ■ lackmuspapper

lakmuspaperi ● hârtie de turnesol ■ lackmuspapper

laktaasi ● lactază ■ laktas

laktaatti, maitohapon suola ● lactat ■ laktat, mjölksyrasalt

laktaattidehydrogenaasi ● lactatdehidrogenază ■ laktatdehydrogenas

laktoosi, maitosokeri ● lactoză ■ laktos

lantaani ● lantan ■ lantan

lantanidioksidi, lantanoidioksidi ● bioxid de lantan ■ lantandioxid

lantanoidi, harvinainen maametalli ● lantanid ■ lantanoid

laskeuttaa ● a se decanta ■ dekantera

laskeutua, saostua ● a se precipita / decanta ■ fällas ut; avsätta sig

lasta, lastain, spaatteli ● spatulă ■ spatel

lateksi ● latex ■ latex

lauriini ● lauric ■ laurin

lauriinihappo, dodekaanihappo ● acid lauric ■ laurinsyra

lawrencium ● lawrenciu ■ lawrencium

lehtihappo, foolihappo ● acid folic, acid pteroilglutamic ■ folsyra

lehtikelta ● xantofilină ■ xantofyll

lehtivihreä ● clorofilă ■ klorofyll

lesitiini ● lecitină ■ lecitin

leukomalakiittivihreä ● verde-malachit ■ malakitgrönt, berggrönt

leusiini ● leucină ■ leucin

levisiitti ● levizită ■ levisit

levuliinihappo ● acid levulinic ■ levulinsyra

liekkikoe ● testul flăcării ■ flamtest

liete, suspensio ● suspensie ■ suspension

liettää ● a obține suspensie ■ suspendera

ligaasi ● ligază ■ ligas

ligniini, puuaine ● lignină ■ lignin

lignosulfonihappo ● acid lignin-sulfonic / lignosulfonic ■ lignosulfonsyra

limahappo ● acid mucic ■ slemsyra

limoneeni ● limonen ■ limonen

lindaani ● lindan ■ lindan

linoleenihappo ● acid linolenic ■ linolensyra

linolihappo ● acid linoleic ■ linolsyra

liotusaine, liuotin, liuote, ohenne ● solvent ■ lösningsmedel

lipaasi● lipază ■ lipas

lipeäkivi ● sodă caustică ■ kaustiksoda

lipidi ● lipid, lipoid ■ lipid

lipofobinen, rasvapakoinen ● lipofob ■ som avvisa fettet

litium ● litiu ■ litium

litiumkiille ● mică de litiu ■ litium-glimmer

litiumoksidi ● oxid de litiu ■ litiumoxid

liukenematon ● insolubil ■ olöslig

liukeneminen ● dizolvare ■ upplösning

liukeneva, liukoinen ● solubil ■ löslig

liukenevuus ● solubilitate ■ löslighet

liukoinen, liukeneva ● solubil ■ löslig

liuos ● soluție ■ lösning

liuotin, liuote, liotusaine, ohenne ● solvent [subsantiv] ■ lösningsmedel

liuottaa ● a dizolva ■ sönderdela

liuotuskykyinen ● solvent [adjectiv, capacitatea de a fi] ■ förmågan att sönderdela en

lobeliini ● lobelină ■ lobelin

luonnollinen aine ● substanță naturală ■ naturligt ämne

luovuttaa ● a elibera; a emite; a ceda ■ ge; fria

luovuttaja, donori ● donator ■ donator

lutetium ● lutețiu ■ lutetium

luuhiili ● cărbune de oase ■ benkol

lyaasi ● liază ■ lyas

lyddiitti, pikriinihappo ● acid picric, trinitrofenol ■ pikrinsyra

lyijy ● plumb ■ bly

lyijy/ ● plumbic; plumbos ■ bly-

lyijyasetaatti ● acetat de plumb ■ blyacetat

lyijyetikka ● acetat de plumb ■ blyacetat

lyijyhilse, lyijyoksidi, lyijykelta, massikotti ● oxid galben de plumb, masicot, litargă, miniu ■ blyoxid, bly-syra gul; massicot

lyijyhohde ● galenă ■ galenit

lyijykelta, lyijyoksidi, lyijyhilse, massikotti ● oxid galben de plumb, masicot, litargă, miniu ■ blyoxid, bly-syra gul; massicot

lyijyoksidi ● oxid de plumb, litargă ■ blyoxid

lyijyvalkoinen ● alb de plumb; ceruză ■ blyvitt

lysergihappo, lysergiinihappo ● acid lisergic ■ lysergsyra

lysiini ● lisină, acid α, ε diamino-capronic (lisină) ■ lysin

lysoli ● lizol ■ lysol

lähtö- ● -mamă ■ moder

lämmön avulla ● pe cale uscată; cu ajutorul căldurii ■ på torra vägen

lämpö ● căldură ■ värme

lämpökaappi ● termostat cu aer cald ■ varmluftsugn

lämpömittari ● termometru ■ termometer

maa-alkalimetalli; alkalimaa ● metal alcalino-pământos ■ alkaliska jordartsmetall

maametalli → harvinainen maametalli, lantanoidi

maapähkinähappo ● acid arahidic ■ arakidonsyra

magneettinen sekoitin ● agitator magnetic ■ magnetomrörare

magnesia, magnesiumkloridi ● magnezie, clorură de magneziu ■ magnesiumklorid, magnesia

magnesium ● magneziu ■ magnesium

magnesiumkloridi, magnesia ● magnezie, clorură de magneziu ■ magnesiumklorid, magnesia

magnesiumoksidi ● oxid de magneziu ■ magnesiumoxid

maidos, emulsio ● emulsie ■ emulsion

maitoalbumiini ● lactalbumină, albumină de lapte ■ mjölkalbumin

maitohappo ● acid lactic ■ mjölksyra

maitohappobakteeri ● bacterie lactică ■ mjölksyrabakteri

maitohappokäyminen ● fermentație lactică ■ mjölksyrajäsning

maitohiukkanen ● particulă solidă din lapte ■ mjölk pärl

maitoneste ● zer ■ vassla

maitosokeri, laktoosi ● lactoză ■ laktos

makromolekyyli ● macromoleculă ■ makromolekyl

maksoittuminen ● coagulare ■ koagulation

malaatti, omenahapon suola ● malat ■ malat, äppelsyra salt

malaattidehydrogenaasi ● malatdehidrogenază ■ malatdehydrogenas

maleiinihappo ● acid maleic ■ maleinsyra

mallassokeri, maltoosi ● zahăr de malț, maltoză ■ malt socker, maltos

malonihappo ● acid malonic ■ malonsyra

maltaasi ● maltază ■ maltas

maltoosi, mallassokeri ● zahăr de malț, maltoză ■ malt socker, maltos

mangaani ● mangan ■ mangan

mangaanihappo ● acid manganic ■ mangansyra

manganaatti ● manganat ■ manganat

manniitti, mannitoli ● manitol ■ manitol

mannoosi ● manoză ■ mannos

mantelihappo ● acid mandelic ■ mandelsyra

margariinihappo ● acid heptadecanoic, acid margaric ■ margarinsyra

massikotti, lyijykelta, lyijyhilse ● oxid galben de plumb, masicot ■ bly-syra gul; massicot

matarapuna, alitsariini ● alizarină ■ alizarin

meitnerium ● meitneriu ■ meitnerium

melamiini ● melamină ■ melamin

meliniitti ● melinit ■ melinit

meliniitti ● melinită ■ melinit

mendelevium ● mendeleeviu ■ mendelevium

mentoli ● mentol ■ mentol

meripihkahappo ● acid succinic ■ bärnstenssyra

mer-isomeria ● izomerie mer ■ mer-isomeri

merkaptaani ● mercaptan ■ merkaptan

merkki, kemiallinen merkki ● simbol [chimic] ■ kemiskt tecken

merkkiaine ● trasor ■ spårämne

merkurokloridi, kalomeli ● calomel, clorură de mercur, clorură mercurică ■ kvicksilverklorid, kalomel

metaani, suokaasu, kaivoskaasu ● metan ■ metan

metadoni ● metadonă ■ metadon

metaldehydi ● metaldehidă ■ metaldehyd

metalli ● metal ■ metall

metallikiilto ● luciu metalic ■ metallisk lyster

metalloidi ● metaloid ■ metalloid

metanaali● metanal ■ metanal

metanoli, karbinoli, metyylialkoholi; puusprii ● metanol, alcol metilic ■ karbinol, metylalkohol, träsprit

metioniini ● metionină, ■ metionin

metyleeni ● metilen ■ metylen

metyyli ● metil ■ metyl

metyylialkoholi, metanoli, karbinoli; puusprii ● metanol, alcol metilic ■ karbinol, metylalkohol, träsprit

metyylikeltainen ● galben de metil ■ metyl gul

metyylioranssi, heliantiinioranssi ● metiloranj ■ metylorange

metyylipunainen ● roșu de metil ■ metylrött

metyylivioletti ● metil-violet ■ metylviolett

mikroanalyysi ● microanaliză ■ mikroanalys

mikroskooppi ● microscop ■ mikroskop

mikrotomi ● microtom ■ mikrotom

mikstuura, seos ● amestec; mixtură; aliaj ■ förening; blandningen; legering

mirbaanaöljy, nitrobentseeni ● nitrobenzen ■ nitrobensen

miselli ● micel ■ micell

mitta-analyysi ● analiză volumetrică ■ volymetrisk analys

mittalasi ● cilindru gradat ■ mätglas, mätcylinder, mensur

mittapullo ● balon gradat ■ mätflaska

molekylaarinen ● molecular ■ molekylär

molekyyli ● moleculă ■ molekyl

molekyylikaava ● formulă moleculară ■ molekylformel

molekyylirengas ● lanț molecular ■ molekylär ring

molekyylirengas ● lanț molecular; ciclu/inel molecular ■ molekylär ringen

molybdaatti ● molibdat ■ molybdat

molybdeeni ● molibden ■ molybden

molybdeenihappo ● acid molibdenic ■ molybdensyra

moniarvoinen, monivalenssinen ● polivalent, multivalent ■ multivalent

moniemäksinen ● polibazic ■ polybasisk

moniemäksinen happo ● acid polibazic ■ polybasisk syra

monimuotoinen ● polimorf ■ mångskiftande

moninainen, eri osista muodostunut ● complex ■ komplex

monirenkainen ● policiclic ■ polycyklisk

monityydytteinen ● polisaturat ■ flermättad

monityydyttämätön rasvahappo ● acid gras polinesaturat ■ fleromättad fettsyra

monityydyttämätön, monityydyttymätön ● polinesaturat ■ fleromättad

monoksidi ● monoxid ■ monoxid

monomeeri ● monomer ■ monomer

monomeerinen ● monomeric ■ monomerisk

monosyklinen ● monociclic ■ monocyklisk

mooli, grammamolekyyli ● mol; molegulă-gram ■ grammolekyl, mol

mooli-, moolinen ● molar ■ molär

mortteli ja survin ● mojar și pistil ■ mortel och mortelstöt / pistill

mukoidi ● mucoid ■ mukoid

multahappo, humushappo ● acid humic ■ humussyra

muskariini ● muscarină ■ muskarin

muu metalli ● metal de post-tranziție ■ övrig metall

muurahaishapon suola, formiaatti ● formiat, sare a acidului formic ■ saltet av myrsyra, formiat

muurahaishappo ● acid formic, acid metanoic ■ myrsyra

myosiini ● miozină ■ myosin

myristiinihappoa ● acid miristic ■ myristinsyra

myrkky ● otravă, toxic ■ gift

myrkyllinen ● toxic (adj.) ■ toxisk

mönjä ● miniu de plumb ■ mönja

naftaleeni ● naftalină ■ naftalen

naftoli ● naftol ■ naftol

naftoliftaleiini ● naftolftaleină ■ naftolftalein

nalidiksiinihappo ● acid nalidixic, negram ■ nalidixinsyra

napalm ● napalm ■ napalm

natrium ● sodiu ■ natrium

natriumamidi ● amidă sodică ■ natriumamid

natriumbikarbonaatti, bikarbonaatti, ruokasooda ● bicarbonat de sodiu ■ natriumbikarbonat, bikarbonat

natriumkarbonaatti ● carbonat de sodiu ■ natriumkarbonat

natriumkloridi ● clorură de sodiu ■ natriumklorid

natriumsilikaatti, vesilasi (liuos) ● silicat de sodiu, sticlă solubilă ■ natriumsilikat, vattenglas

natron ● natron ■ natron

neli-, neljä komponentti ● cuaternar ■ fyrtal; kvaternar

neliarvoinen, nelivalenssinen ● tetravalent ■ fyra-värde

neodyymi ● neodium ■ neodym

neon ● neon ■ neon

neptunium ● neptuniu ■ neptunium

neste, nestemainen ● lichid, sub formă lichidă ■ flytande

nestekide ● cristal lichid ■ flytande kristall

nestemäinen happi ● oxigen lichid ■ flytande syre

nesteyttäminen, nesteytys ● hidratare ■ hydratisering

nesteyttää ● a hidrata ■ hydratera

neutraali, indifferentti ● neutru; indiferent ■ neutralt

neutraalipunainen, toluyleenipunainen ● roșu neutru ■ neutralrött

neutraalisuus ● neutralitate ■ neutralitet

neutralisoida, neutraloida ● a neutraliza ■ neutralisera

neutralisoiminen, neutraloituminen ● neutralizare ■ neutralisering

niasiini, nikotiinihappo, vitamiini PP ● niacină, acid nicotinic, vitamina PP ■ niacin, nikotinsyra

niittysuolaheinän suola, hapansuola, kalium oksalaati ● oxalat acid de potasiu; sare de măcriș ■ kaliumoxalat, salt av ängssyra

nikkeli ● nichel ■ nickel

nikotiinihappo, niasiini, vitamiini PP ● niacină, acid nicotinic, vitamina PP ■ niacin, nikotinsyra

niobium ● niobiu ■ niob

nitraatti ● nitrat ■ nitrat

nitraus ● nitrare ■ nitrering

nitriitti ● nitrit ■ nitrit

nitrobentseeni, mirbaanaöljy ● nitrobenzen ■ nitrobensen

nitroglyseriini ● nitroglicerină ■ nitroglycerin

nitrosyylirikkihappo ● acid nitrosulfuric ■ nitrosylsulphuric syra

nobelium ● nobeliu ■ nobelium

nollapiste-energia ● punctul zero de energie ■ nollpunkten energi

nonaanihappo, pelargonihappo ● acid nonanoic / pelargonic ■ pelargonsyra, nonansyra

normaali ● normal ■ normal

normaali liuos ● lichid normal ■ normal lösning

nukleaasi ● nuclează ■ nukleas

nukleiinihappo ● acid nucleic ■ nukleinsyra

näytin, reagenssi, tunnustin ● reactiv ■ reagens

ohenne, liuotin ● solvent ■ lösningsmedel

ohentaa ● a dilua ■ utspädda

oikeakierteinen ● dextrogir ■ högervridande

oikealle kiertävä ● dextrogir ■ roterande åt höger

oikealle kiertävä; dekstro- ● dextro-; dextrogir ■ dextro-; högervridande

okkluusio ● ocluzie ■ ocklusion

oksaalihappo ● acid oxalic ■ oxalsyra

oksalaatti ● oxalat ■ oxalat

oksennusviinikivi ● bitartrat de potasiu, crema de tartar vomitivă ■ grädde av vinsten emetisk; kaliumvätetartrat, vinsten

oksidaasi ● oxidază ■ oxidas

oksidi, hapettuma ● oxid ■ oxid

oksidikalvo ● peliculă de oxid ■ oxidfilm

oksidoreduktaasi ● oxidoreductază ■ oxidoreduktas

oksoniumioni ● ion oxoniu ■ hydroniumjon, hydroxoniumjon, oxoniumjon

oktaani ● octan ■ oktan

oktaaniluku ● cifră octanică ■ oktantal

oktetti ● octet ■ oktet

oleaatti ● oleat ■ oleat

olefiini ● olefină ■ olefin

oleiini ● oleină ■ olein

oleum, sumuva rikkihappo ● acid sulfuric fumans, oleum ■ rykande svavelsyra

oligomeeri ● oligomer ■ oligomer

olomuoto ● starea / forma de agregare ■ aggregationstillstånd, aggregationsform

omenahappo ● acid malic ■ äppelsyra

opsiini ● opsină ■ opsin

optinen isomeria ● izomerie optică ■ optisk isomeri

orgaaninen ● organic ■ organisk

orgaaninen kemia ● chimie organică ■ organisk kemi

orientaatio, orientaatioefekti ● orientare ■ orientering

ornitiini ● ornitină ■ ornitin

orseiini ●orceină ■ orsein

orsinoli, orsiini ● orcinol, orcină ■ orsinol

ortofosforihappoa, fosforihappo ● acid ortofosforic, acid fosforic ■ fosforsyra

osmium- ● osmic ■ osmium-

osmium ● osmiu ■ osmium

osmoosi ● osmoză ■ osmos

osoitin, ilmaisin, indikaattori ● indicator ■ indikator

otsoni ● ozon ■ ozon

otsonidi ● ozonid ■ otsonid

paahtaminen ● torefacție ■ rostning

paikkaisomeria ● izomerie pozițională ■ ställningsisomeri

paine ● presiune ■ tryck → normaalissa paineessa ● la presiune normală ■ vid normalt tryck

painoanalyysi ● analiză gravimetrică ■ vikt-analys

palaa ● a arde ■ bränna

palaminen ● combustie ■ förbränning

palamislämpö ● căldură de combustie ■ förbränningsvärme

palamistuote ● produs de combustie; rezultatul combustiei ■ förbränningsprodukten

palautumaton; peruuttamaton ● ireversibil ■ irreversibel

palautusvirta ● reflux ■ återflöde

palautuva, peruutuva, reversiibeli; kumottavissa oleva ● reversibil ■ reversibel

palladium ● paladiu ■ palladium

pallopohjainen koelasi ● balon cu fund rotund ■ rundbottnad kolv

palmitiini ● palmitină ■ palmitin

palmitiinihappo ● acid palmitic ■ palmitinsyra

palorypälehappo ● acid piruvic ■ pyrodruvsyra

pantoteenihappo ● acid pantotenic, vitamina B3 ■ pantotensyra

papaiini ● papaină ■ papain

para-aminobentsoehappo, vitamiini H1 ● acid paraaminobenzoic, vitamina H1 ■ para-aminobensoesyra

para-aminosalisyylihappo ● acid paraaminosalicilic, PAS ■ paraaminosalicylsyra, PAS

parafiini, alkaani ● alcan; hidrocarbură aciclică saturată; hidrocarbură parafinică, parafină ■ alkan

parkkihappo, tanniini ● acid tanic, tanin ■ garvsyra, tannin

passivoida ● a face să devenă pasiv ■ passivera

passivoitua ● a deveni pasiv ■ passiveras

patina, kuparihome ● patina cuprului ■ ärg

peitta ● baiț ■ betningsmedel

pektaasi ● pectază ■ pektas

pektiinihappo ● acid pectinic / poligalacturonic ■ pektinsyra

pektinaasi ● pectinază ■ pektinas

pektoosi ● pectoză ■ pektos

pelargonihappo ● acid pelargonic ■ pelargonsyra

pelargonihappo, nonaanihappo ● acid nonanoic / pelargonic ■ pelargonsyra, nonansyra

pelkiste, pelkistin ● agent reductor ■ reduktionsmedel

pelkistyminen ● reducere [proces] ■ reduktion

pelkistys ● reducere ■ reduktion

pelkistysaine ● reductor; agent reducător ■ reduktionsmedel

pelkistyvyys ● reducibilitate ■ reducerbarhet

pelkistyä ● a se reduce ■ reduceras

pelkistää, redusoida, poistaa jstk happi ● a reduce; a desoxigena; a deoxida ■ deoxygenera, deoxidera, reducera

pellavaöljyhappo ● acid linolic ■ linolsyra, linolensyra, linoljesyra

pentaani ● pentan ■ pentan

pentaanihappo, valeriaanahappo ● acid valeric, acid valerianic, acid propil-acetic ■ valeriansyra, karboksyylihappo

penteeni ● pentenă ■ penten

pepsiini ● pepsină ■ pepsin

peptidi ● peptidă ■ peptid

perboraatti ● perborat ■ perborat

perhappo ● peracid ■ persyra

perjodaatti ● periodat ■ perjodat

perjodihappo ● acid periodic ■ perjodsyra

perkloorihappo ● acid percloric ■ perklorsyra

perkloraatti ● perclorat ■ perklorat

perkolaatio ● percolare ■ perkolatio

perkolaatiosuppilo, perkolaattori ● percolator ■ perkolation tratt, perkolator

perkolaatti ● percolat ■ perkolat

perkolaattori, perkolaatiosuppilo ● percolator ■ perkolation tratt, perkolator

permangaanihappo ● acid permanganic ■ permangansyra

permanganaatti ● permanganat ■ permanganat

peroksidaasi ● peroxidază ■ peroxidas

peroksidi ● peroxid ■ peroxid

peroksidirikkihappo, peroksirikkihappo ● acid persulfuric / peroximonosulfuric ■ persvavelsyra

peruuttamaton; palautumaton ● ireversibil ■ irreversibel

peruutuva, palautuva, reversiibeli; kumottavissa oleva ● reversibil ■ reversibel

pestä ● a spăla ■ tvätta

pesupullo ● sticlă de spălat ■ tvättflaska

Petrimalja ● placă Petri ■ Petridisk, Petriskål

petsata ● a colora; a băițui ■ fläck

pH-indikaattori ● indicator de pH; hârtie de turnesol ■ pH-indikator

pienimolekyylinen ● cu greutate moleculară mică ■ lågmolekylär

pigmentti ● pigment ■ pigment

pii ● siliciu ■ silicium, kisel

piidioksidi ● bioxid de siliciu; silice ■ kiseldioxid

piihappo (ortopiihappo, metapiihappo, dipiihappo, pyropiihappo) ● acid silicic, acid ortosilicic ■ kiseldioxid

pikivälke ● pehblendă ■ pechblände

pikoliini ● picolină ■ pikolin

pikraatti ● picrat ■ pikrat

pikriinihappo, lyddiitti ● acid picric, trinitrofenol ■ pikrinsyra

pilkkoa ● a degrada, a îmbucătăți ■ hacka upp

pilkkoutua ● a se degrada ■ degradera

pineeni ● pinen ■ pinen

pinta-aktiivinen ● tensioactiv ■ ytaktiv

pintakäyminen ● fermentație de suprafață ■ överjäsning

piperatsiini ● piperazină ■ piperatsin

piperidiini ● piperidină ■ piperidin

piperonaali ● piperonal ■ piperonal

pipetti ● pipetă ■ pipett

pitkäketjuinen ● cu lanț lung ■ långkedjig

pitkävaikutteinen ● cu acțiune îndelungată ■ långverkande

pitoisuus, väkevyys ● conținut; titru; concentrație ■ hållfasthet, halt; koncentration

platina ● platină ■ platina

plutonium ● plutoniu ■ plutonium

pneumaattinen amme ● baie / cadă pneumatică ■ pneumatisk badkar

poistaa väri ● a îndepărta colorantul ■ avlägsna den färg

polaarinen, polaari- ● polar ■ polär

polaarisuus ● polaritate ■ polaritet

polonium ● poloniu ■ polonium

poltettu kalkki ● var ars ■ brunnen kalk

polyamidi ● poliamid ■ polyamid

polyeeni ● polienă ■ polyen

polyesteri ● poliester ■ polyester

polyeteeni ● polietilenă ■ polyeten

polyfenolioksidaasi ● polifenoloxidază ■ polyfenoloksidas

polymeeri ● polimer ■ polymer

polymorfia ● polimorfie ■ polymorfism

polysakkaridi ● polizaharid ■ polysackarid

polystyreeni ● polistiren ■ polystiren

polyuretaani ● poliuretan ■ polyuretan

porfyriini ● porfirină ■ porfyrin

potaska, kali ● potasă, hidroxid de potasiu ■ kaliumhydroxid, pottaska

praseodyymi ● praseodim ■ praseodym

prekursori, esiaste ● precursor ■ prekursor

preparaatti, valmiste ● preparat ■ preparat

preparoida ● a prepara ■ preparera

presipitaatio, saostaminen, saostuminen ● precipitare ■ utfällning

preussinsininen, berliininsininen ● albastru de Prusia ■ berlinerblått

primaarinen ● primar ■ primär

prokaiini ● procaină ■ prokain

prolaktiini ● prolactină ■ prolaktin

prolamiini ● prolamină ■ prolamin

proliini ● prolină ■ prolin

prometium ● promețiu ■ prometium

propaani ● propan ■ propan

propeeni ● propen ■ propen

propionihappo ● acid propionic ■ propionsyra

propyyli ● propil ■ propyl

prosessi ● proces chimic ■ process

protaktinium ● protactiniu ■ protaktinium

proteaasi ● protează ■ proteas

proteiini ● proteină ■ protein

puhdas, absoluuttinen ● curat; absolut ■ ren, absolut

puhdistaa ● a purifica; a rectifica; a depura ■ rena

pumppu ● pompă ■ pumpa

puoliintumisaika ● timp de înjumătățire ■ halveringstid

puolimetalli● metaloid, semimetal ■ halvmetall

puriini ● purină ■ purin

puriiniemäs ● bază purinică ■ purinbas

purpuriini ● purpurină ■ purpurin

puskuri ● tampon ■ buffert

puskuriliuos ● soluție tampon ■ buffertlösning

puskuriliuos ● soluție tampon ■ buffertsystem, buffert, buffertlösning

puskuroida ● a tampona ■ buffrade

puskurointi ● tamponare ■ buffring

puuhappo ● acid pirolignos; oțet de lemn ■ träsyra

puusprii; metanoli, karbinoli, metyylialkoholi ● metanol, alcol metilic ■ karbinol, metylalkohol, träsprit

pyknometri ● picnometru ■ pyknometer

pyretriini ● piretrină ■ pyretrin

pyridiini ● piridină ■ pyridin

pyrofori ● pirofor ■ pyrofor

pyrofosforihappo, oleum ● acid pirofosforic, oleum ■ pyrofosforsyra

pyrogallate, pirogalol ● acid pirogalic, pirogalol ■ pyrogallate

pyrolyysi ● piroliză ■ pyrolys

pyrorikkihappo ● acid disulfuric ■ pyrosvavelsyra

pyrroli ● pirol ■ pyrrol, tetrahydropyrrol

pyrrolidiini ● pirolidin ■ pyrrolidin

pyrroliini ● pirolin ■ pyrrolin

pysyvä (gas) ● persistent ■ ihållande

radikaali ● radical ■ radikal

radioaktiivinen ● radioactiv ■ radioaktiv

radioaktiivinen merkkiaine ● trasor radioactiv ■ radioaktiva spårämne

radiokemia ● radiochimie ■ radiokemi

radiolyysi ● radioliză ■ radiolys

radiovety, tritium ● tritium ■ tritium

radium ● radiu ■ radium

radon ● radon ■ radon

radonjohdos ● derivat de radon ■ radondotter

raffinoosi ● rafinoză ■ raffinos

rakenneisomeria ● izomerie structurală ■ strukturisomeri, konstitutionsisomeri

rakennekaava ● formulă structurală moleculară ■ strukturformel

rapautua ● a se dezagrega ■ sönderdelas

rapautua; kiteytyä pintaan ● a se cristaliza la suprafaţă ■ sönderdelas, kristalliseras ytan

rapautuminen ● eroziune ■ erosion

rapautuminen; pintaan kiteytyminen, effloresenssi ● suprafaţa de cristalizare, eflorescență ■ yta av kristallisation, effloresenssi

rapautuva; kiteytyvä ● eflorescent ■ efflorescerande

raseeminen ● racemic ■ racemisk

raskas ● greu ■ tung

raskas vesi ● apă grea, oxid de deuteriu ■ deuteriumoxid, tungt vatten

raskas vety, deuteriu ● hidrogen greu, deuteriu ■ tungt väte, deuteriu

raskasmetalli ● metal greu ■ tungmetall

rasva ● grăsime; lipid ■ fett

rasva-aine ● grăsime; lipid ■ fett

rasvahakuinen ● lipofil ■ lipofil

rasvahappo ● acid gras ■ fettsyra

rasvaliukoinen ● liposolubil ■ fettlöslig

raudaton ● lipsit de fier ■ järnfri

rauta ● fier ■ järn

rauta-, rautapitoinen ● feros ■ järn-, järnrik

rautametalli ● fier (metal) ■ järn

rautaoksidi ● oxid de fier ■ järnoxid

rautavihtrilli ● vitriol verde ■ järnvitriol

reagenssi, näytin, tunnustin ● reactiv ■ reagens

reagenssipaperi ● indicator de pH ■ Alphareagenspaper

reagenssipullo ● sticla de reactivi ■ reagensflaska

reagoida ● a reacționa ■ reagera

reagoimaton, inertti ● inert; indiferent ■ indifferent

reagoiva aine, reaktantti ● reactiv ■ reaktant

reaktantti, reagoiva aine ● reactiv ■ reaktant

reaktio ● reacție ■ reaktion

reaktiokaava ● formula reacției ■ reaktionen enligt formeln

reaktiokyky ● reactivitate ■ reaktivitet

reaktiolämpö ● temperatura reacției ■ reaktionstemperatur

reaktiota kiihdyttävä aine ● accelerator ■ accelerator

reaktiotuote ● produs de reacție ■ reaktionsprodukt

reaktori, reaktioastia ● vas / recipient de reacţie ■ reaktionsapparat

reduktaasi ● reductază ■ reduktas

reduktaasi ● reductază ■ reduktas

reduktio ● reducere ■ reduktion

redusoida ● a reduce ■ reducera

redusoida, pelkistää, poistaa jstk happi ● a reduce; a desoxigena; a deoxida ■ deoxygenera, deoxidera, reducera

refraktometri ● refractometru ■ refraktometer

rektifikaattori, väkevöimistislauslaite ● aparat de distilat; rectificator: aparat de concentrat ■ rektifikator

rektifioida, tislata uudestaan ● a rectifica; a redistila ■ bidistilera

rengas ● inel; ciclu ■ ring; cykli

rengasyhdiste ● compus ciclic ■ cyklisk förening, ringföreningen

renium ● reniu ■ rhenium

resorsinoli ● rezorcină ■ resorcinol

reteeni ● reten ■ reten

retinoli ● retinol ■ retinol

retortti, tislausastia, tislauspullo ● retortă ■ retort

reversiibeli, palautuva, peruutuva; kumottavissa oleva ● reversibil ■ reversibel

riboflaviini ● riboflavină ■ riboflavin

ribonukleaasi ● ribonuclează ■ ribonukleas

ribonukleiinihappo, RNA ● acid ribonucleic, ARN ■ ribonukleinsyra

riboosi ● riboză ■ ribos

rikas ● rafinat; foarte concentrat ■ höggradig

rikastaa, väkevöidä, väkevöittää, tiivistää ● a concentra ■ koncentrera; förtäta

rikastus, väkevöiminen ● concentrare; îmbogățire ■ berikning, anrikning

rikki ● sulf ■ svavel

rikkidioksidi ● bioxid de sulf, anhidridă sulfuroasă ■ svaveldioxid

rikkieetteri ● eter sulfuric ■ svavelsyra

rikkihapoke ● acid sulfuros ■ svavelsyrlighet

rikkihappo; vihtrilli ● acid sulfuric; vitriol ■ svavelsyra

rikkihiili ● bisulfurå de carbon ■ kolsvavla

rikkihärme, rikkikukka, rikkijauhe, tulikukka ● floare de sulf ■ svavelblomma

rikkihöyry ● vapori de sulf ■ svavelånga

rikkikiisu ● pirită de sulf ■ pyrit

rikkikloridi ● clorură de sulf ■ svavelklorid

rikkikloridioksidi, tionyylikloridi ● clorură de tionil ■ tionylklorid

rikkioksidi ● oxid de sulf ■ svaveloxid

rikkipitoinen ● sulfuric ■ svavelhaltiga

rikkipitoisuus ● conținut de sulf ■ svavelkoncentration

rikkirauta ● sulfură de fier ■ järnsulfid

rikkitrioksidi ● trioxid de sulf ■ svaveltrioxid

rikkivety ● hidrogen sulfurat, acid sulfhidric ■ vätesulfid

rikkiyhdiste ● compus de sulf ■ svavelförening

risiini ● ricin ■ ricin

risiiniöljyhappo ● acid ricinoleic ■ ricinolsyra

rodamiini ● rodamină ■ rodamin

rodium ● rodiu ■ rodium

rosaniliini ● fucsină ■ anilinrött

rotenoni ● rotenon ■ rotenon

rubidium ● rubidiu ■ rubidium

ruokasooda, natriumbikarbonaatti, bikarbonaatti ● bicarbonat de sodiu ■ natriumbikarbonat, bikarbonat

ruokosokeri, juurikassokeri, sakkaroosi ● zaharoză; zahăr ■ sackaros

rutenium ● ruteniu ■ rutenium

rutherfordium ● rutherfordiu ■ rutherfordium

rutiini ● rutină ■ rutin

ryhmă ● grupă ■ grupp

rypälehappo, viinihappo ● acid tartric ■ vinsyra

rypälesokeri, glukoosi ● glucoză ■ glukos

räjähdys-, fulminantti ● fulminant ■ explosion-, fulminant

räjähdyshappo ● acid exploziv ■ knallsyra, vätefulminat

räjähdyskaasu ● oxihidrogen; gaz exploziv ■ knallgas

röntgenium ● roentgeniu ■ röntgenium

saaja, akseptori ● acceptor ■ acceptor, mottagare

saanto ● randament ■ utbytet

saeta ● a se precipita ■ tjockna

safraniini ● safranin ■ safranin

safroli ● safrol ■ safrol

saippuoida, saippuoittaa ● a saponifica ■ förtvåla, saponifiera

saippuoiminen, saippuoituminen, saponifioituminen, saponifikaatio ● saponificare ■ förtvålning

saippuoitua ● a se saponifica ■ förtvålas; saponifieras

sakan yläpuolella oleva ● supernatant ■ supernatant

sakariini ● zaharină ■ sackarin

sakeuttaa ● a se concentra; a se îngroșa ■ tjockna

sakka, saostaminen, saostuminen; saos, saostuma, saostus; sedimentti ● precipitat ■ fällning; utfällning; avsättning; sediment

sakka, tähde ● reziduu ■ återstoden

sakkaraasi, invertaasi ● zaharază, sucrază, invertază ■ invertas, sukras

sakkaraatti ● zaharat ■ sackarat

sakkaroosi, ruokosokeri, juurikassokeri, sukroosi ● zaharoză; zahăr ■ sackaros

sakkauttaa, saostaa ● a precipita ■ utfälla, fälla ut

sakkautua, saostua, laskeutua, sedimentoitua ● a de precipita ■ fällas ut; avsätta sig

salisiini ● salicină ■ salisin

salisylaatti ● salicilat ■ salisylat

salisyylihappo ● acid salicilic ■ salicylsyra

salmiakki ● clorueă de amoniu, țipirig ■ salmiak

saloli ● salol ■ salol

salpietari ● salpetru; silitră; azotat de sodiu, de potasiu, de calciu sau de amoniu ■ salpeter

salpietarihapoke ● acid azotos ■ salpetersyrlighet

salpietarihappo ● acid azotic ■ salpetersyra

samarium ● samariu ■ samarium

sammutettu kalkki ● var stins ■ hydratiserad kalk, släcknade kalk

sammuttaa ● a stinge ■ stänga

santoniini ● santonină ■ santonin

saos, saostuma, saostus, sakka; sedimentti ● precipitat ■ fällning; utfällning; avsättning; sediment

saostaa, sakkauttaa ● a precipita ■ utfälla, fälla ut

saostaminen, saostuminen, presipitaatio ● precipitare ■ utfällning

saoste ● precipitant ■ utfällning, fällningsmedel

saostin, saostusaine ● precipitator ■ stoftavskiljaren

saostua, laskeutua, sedimentoitua, sakkautua ● a se precipita ■ fällas ut; avsätta sig

saostuma, saos, saostus, sakka; sedimentti ● precipitat; depozit ■ fällning; utfällning; sediment

saponifioituminen, saippuoituminen ● saponificare ■ förtvålning

saponiini ● saponină ■ saponin

sappihappo ● acid biliar ■ gallsyra

sappihappo, koolihappo ● acid biliar / colic ■ gallsyra, cholsyra

sariini ● sarin ■ sarin

saturaatio ● saturare ■ mättnad, mättning

saturoida ● a satura ■ mätta

seaborgium ● seaborgiu ■ seaborgium

sebasiinihappo ● acid sebacic ■ sebacinsyra

sekakide ● cristal mixt ■ blandad kristall

sekoitin ● agitator ■ omrörare

sekundaari[nen] ● secundar ■ sekundär

seleeni ● seleniu ■ selen

seleenihapoke ● acid selenios ■ selensyrlighet

seleenihappo ● acid selenic ■ selensyra

selenaatti ● selenat ■ selenat

seleniitti ● selenit ■ selenit

sellulaasi ● celulază ■ cellulas

selluloosa ● celuloză ■ cellulosa

selluloosa-asetaatti ● acetat de celuloză ■ cellulosaacetat

selluloosanitraatti ● nitrat de celuloză ■ cellulosanitrat

sementoida ● a cimenta ■ cementera

sementointi ● cimentare ■ cementering

sementti ● ciment ■ cement

sentrifugi ● centrifugă ■ centrifug

seos, mikstuura; yhdiste ● amestec; mixtură; aliaj ■ förening; blandningen; legering

seriini ● serină, acid α amino β hidroxi propanoic (serină) ■ serin

seskvioksidi ● oxid de fier, aluminiu și mangan ■ seskvioksid

setaani ● cetan ■ cetan

setriöljy ● ulei de cedru ■ cederolja

SGO-transaminaasi ● SGO-transaminază ■ SGO-transaminas

SGP-transaminaasi ● SGP-transaminază ■ SGP-transaminas

sidos ● legătură ■ bindning

sidottu ● fixat ■ fixerad

sietää● a suporta, a tolera ■ tolerera

siirtymäalkuaine, siirtymämetalli ● element / metal de tranziție ■ övergångsmetall

siivilä ● sită, strecurătoare ■ sil

siivilöidä ● a strecura; a filtra ■ sålla

silaani ● silan ■ silan

silikaatti ● silicat ■ silikat

silikageeli ● gel de siliciu ■ silikagel

silikoni ● silicon ■ silikon

silikonihappo ● acid siliconic ■ silikonsyra

siloksaani ● siloxan ■ siloxan

sinalbiini ● sinalbin ■ sinalbin

sinihappo; syaanivety ● acid cianhidric, acid prusic ■ blåsyra; cyanväte

sinilasi ● geam de cobalt ■ blå-glas

sinkki ● zinc ■ zink

sinooperi ● cinabru ■ cinnober

sintteri ● travertin ■ travertin

sipuliöljy, allyylipropyylidisulfidi ● alilpropilbisulfat ■ lökolja

sitkaus ● vâscozitate ■ viskositet

sitoa ● a fixa; a lega ■ binda

sitominen ● fixare ■ binding

sitosteroli ● sitosterol ■ sitosterol

sitoutuminen ● fixare; legare ■ bindning

sitraali ● citral ■ citral

sitraatti ● citrat ■ citrat

sitruunahappo ● acid citric ■ citronsyra

sivuketju ● lanț lateral ■ sidokedja

sivutuote ● derivat ■ biprodukt; härledd

skandium ● scandiu ■ skandium

skatoli ● scatol ■ skatol

skopolamiini ● scopolamină ■ skopolamin

sokerihappo ● acid zaharic ■ sackarinsyra

solaniini ● solanină ■ solanin

solvaatio ● solvatare ■ solvatisering

solvaatti ● solvatat ■ solvat

solvatoida ● a solvata ■ solvatera

solvatoitua ● a se solvata ■ solvateras

solvolyysi ● solvoliză ■ solvolys

sooda ● sodă; carbonat neutru de sodiu ■ soda

sooli ● sol ■ sol

sorbiinihappo ● acid sorbic ■ sorbinsyra

sorbitoli ● sorbitol ■ sorbitol

spaatteli, lasta, lastain ● spatulă ■ spatel

sparteiini ● sparteină ■ spartein

spektrofotometri ● spectrofotometru ■ spektrofotometer

spektrometri ● spectrometru ■ spektrometer

stabilointiaine, stabilisaattori ● stabilizator ■ stabilisator

standardiliuos, titrausliuos ● titrant ■ titreringslösningen, standardlösningen

stannaatti ● stanat ■ stannat

stanni-, tina- ● stanic ■ stanik

stearaatti ● stearat ■ stearat

steariinihappo ● acid stearic ■ stearinsyra                                                                     

steerinen ● steric ■ sterisk

stereoisomeria ● stereoizomerie ■ stereoisomeri, rymdisomeri

steroidi ● steroid ■ steroid

sterospesifinen ● stereospecific ■ stereospecifik

stilbeeni ● stilben ■ stilben

strofantiini ● strofantină ■ strofantin

strontium ● stronțiu ■ strontium

strykniini ● stricnină ■ stryknin

styreeni ● stiren ■ styren

stökiometria ● stoichiometrie ■ stökiometri

sublimaatio ● sublimare ■ sublimering

sublimaatti, härmistys ● sublimat ■ sublimat; sublimering

sublimoida ● a sublima ■ sublimera

sublimoida, härmistää ● a sublima ■ sublimera

suboksidi ● suboxid ■ suboxid

substituentti ● substituent ■ substituent

substituoida ● a substitui ■ substituera

substituutio, korvautuminen ● substituție ■ substitution

sukkinaatti ● succinat ■ succinat

sukroosi, sakkaroosi, ruokosokeri, juurikassokeri ● zaharoză; zahăr ■ sackaros

sulfaatti ● sulfat ■ sulfat

sulfamiinihappo ● acid sulfamic ■ sulfaminsyra

sulfaniilihappo ● acid sulfanilic ■ sulfanilsyra

sulfidi ● sulfură ■ sulfid

sulfiitti ● sulfit ■ sulfit

sulfonihappo ● acid sulfonic ■ sulfonsyra

sumuava rikkihappo ● acid sulfuric fumans ■ rykande svavelsyra

sumuava typpihappo ● acid azotic fumans ■ rykande salpetersyra

sumuva happo ● acid fumans ■ rykande syra

sumuva rikkihappo ● acid sulfuric fumans, oleum ■ rykande svavelsyra

suodatin ● filtru ■ filter

suodattaa, filtrata ● a filtra ■ filtrera

suodatus ● filtrare ■ filtrering

suodos ● filtrat; rezultatul filtrării ■ filtrat

suokaasu, kaivoskaasu, metaani ● metan ■ metan

suola ● sare ■ salt

suolahappo, kloorivetyhappo, vetykloridihappo ● acid clorhidric ■ saltsyra, klorvätesyra

suolasakka ● precipitat sub formă de sare ■ saltfällningen

suoloittaa ● a desăra; a topi sarea ■ utsaltning

superemäs ● superbază ■ superbase

superfosfaatti ● superfosfat ■ superfosfat

superhappo ● superacid ■ supersyra

suppilo ● pâlnie ■ tratt

suspensio, liete ● suspensie ■ suspension

suurimolekyylinen ● cu greutate moleculară mare ■ högmolekylär

syaani ● cian ■ cyan

syaaniamidi ● cianamidă ■ cyanamid

syaanihappo ● acid cianic ■ cyansyra

syaanivety; sinihappo ● acid cianhidric, acid prusic ■ cyanväte; blåsyra

syaanivetyhappo ● acid cianhidric ■ cyanvätesyra

syanaatti ● cianat ■ cyanat

syanidi ● cianură ■ cyanid

syankalium, kaliumsyanidi ● cianură de potasiu ■ cyankalium

syanuurihappo ● acid cianuric ■ cyanursyra

syklamaatti ● ciclamat ■ cyklamat

sykloalkaani ● cicloalcan ■ cycloalkan

sykloalkeeni ● cicloalchen ■ cycloalken

sykloalkyyni ● cicloalchin ■ cycloalkyn

symeeni, kymeeni ● para-cimol, 4-isopropiltoluen ■ cymen

synereesi ● sinereză ■ syneres

synteesi ● sinteză ■ syntes

synteettinen ● sintetic ■ syntetisk

syntyvä ● nascent ■ nascent; begynnande

systeiini ● cisteină ■ cysetin

systiini ● cistină ■ cystin

syttymisaika ● timp de aprindere ■ antändningtid

syttymispiste ● punct de aprindere ■ fp; antändningpunkt

syöpyä ● a coroda ■ korrodera

syövytin ● corodant ■ etsad

syövyttävä happo ● acid coroziv ■ frätande syra

syövyttävä, emäksinen ● caustic ■ kaustik

syövyttää ● a coroda ■ syövyttää

tabuuni ● tabun ■ tabun

tallium ● taliu ■ tallium

tannaatti ● tanat ■ tannat

tanniini, parkkihappo ● acid tanic, tanin ■ garvsyra, tannin

tantaali ● tantal ■ tantal

tantalaatti ● tantalat ■ tantalat

tasa-aineinen, tasalaatuinen ● uniform ■ likformig

tauriini ● taurină ■ taurin

tautomeeri ● tautomer ■ tautomer

tebaiini ● tebaină, paramorfină ■ tebain

tehokas ● activ ■ effektiv

tehoton ● inactiv ■ ineffektiv

teiini ● teină ■ tein

teknetium ● technețiu ■ teknetium

telluuri ● telur ■ tellur

telluurihapoke ● acid teluros ■ tellursyrlighet

telluurihappo ● acid teluric ■ tellursyra

teobromiini ● teobromină ■ teobromin

terbium ● terbiu ■ terbium

termolyysi ● termoliză ■ termolys

terpeeni ● terpen ■ terpen

terpineoli ● terpineol ■ terpineol

tertiäärinen ● terțiar ■ tertiär

teryyli ● tetril ■ teryl

tiiviste, väkevöite, konsentraatti ● concentrat ■ koncentrat

tiivistää (kiinnittää) pinnalleen ● a adsorbi ■ adsorbera

tiivistää, väkevöidä, väkevöittää, rikastaa ● a concentra ■ koncentrera; förtäta

tiksotrooppinen ● tixotropic ■ tixotrop

tina ● staniu ■ tenn

tina-, stanni- ● stanic ■ stanik

tinahappo ● acid stanic ■ tennsyra

tinaseos ● aliaj de staniu ■ tennlegering

tinktuura ● tinctură ■ tinktur

tioli ● mercaptan, tiol ■ merkaptan, tiol

tionyylikloridi, rikkikloridioksidi ● clorură de tionil ■ tionylklorid

tiorikkihappo ● acid tiosulfuric ■ tiosvavelsyra

tiosyaanihappo ● acid tiocianic, acid rodanhidric, acid sulfocianhidric ■ tiocyansyra

tislata ● a distila ■ destillera

tislaus; tislaaminen ● distilare ■ destillation

tislausastia, retortti, tislauspullo ● retortă ■ retort

tislauspullo, retortti, tislausastia ● retortă ■ retort

tisle ● distilat ■ destillat

titaani ● titan ■ titan

titaani- ● titanic ■ titan

titaanipitoinen ● cu conținut de titan ■ titanhaltig

titaaniyhdiste ● compus de titan ■ titanförening

titrata, määrätä pitoisuus ● a titra ■ titrera

titraus, pitoisuuden määrittely ● titrare ■ titrering

titrausliuos, standardiliuos ● titrant ■ titreringslösningen, standardlösningen

titteri ● titru ■ titer

toisiintua ● izomerizare ■ isomerisera

tolueeni ● toluen ■ toluen

torium ● toriu ■ torium

transferaasi ● transferază ■ transferas

transisomeria ● izomerie trans ■ trans-isomeri

trehaloosi ● trehaloză ■ trehalos

treoniini ● treonină, ■ treonin

triadi ● triadă ■ triad

triglyseridi ● triglicerid ■ triglyserid

trikloorietikkahappo ● acid tricloracetic ■ triklorättiksyra

trioksidi ● trioxid ■ trioxid

trioli ● triol ■ triol

tripletti ● triplet ■ triplett

tritium, radiovety ● tritium ■ tritium

tritoni ● triton ■ triton

triviaalinimi ● denumire comună ■ trivialnamn

tropiini ● tropină ■ tropin

trotyyli ● trotil ■ trotyl

tryptofaani ● triptofan, ■ tryptofan

tsymaasi, käyte ● zimază, ferment ■ zymas

tuhkapitoisuus ● conținutul de cenușă ■ askhalt

tulikukka, rikkihärme, rikkijauhe, rikkikukka ● floare de sulf ■ svavelblomma

tulium ● tuliu ■ tulium

tunnustin, näytin, reagenssi ● reactiv ■ reagens

tuomaskuona ● bază de zgură; cenușar ■ basisk slagg

tymiini ● timină ■ tymin

tymoli ● timol ■ tymol

tymoliftaleiini ● timolftaleină ■ tymolftalein

tymolisininen ● albastru de timol ■ tymolblått

typen kiertokulku ● ciclul azotului ■ kvävets kretslopp

typetys ● nitrificare ■ nitrering

typetyslaite ● aparat de nitrificare ■ nitreringapparat

typpeä sitova ● fixator de azot ■ kväve-bindning

typpi ● azot ■ nitrogen, kväve

typpihapoke ● acid azotos ■ salpetersyrlighet

typpihappo ● acid azotic, acid nitric; apă tare ■ salpetersyra

typpipitoinen ● azotat ■ kvävehaltig

typpipitoisuus ● conținut de azot ■ kvävehalt

typpisuola ● nitrat ■ kväve-salt

typpivetyhappo ● acid hidroazotic ■ salpetersyra

typpiyhdiste ● compus azotic; compus de azot ■ kväveföreningar

tyramiini ● tiramină ■ tyramin

tyrosiini ● tirozină ■ tyrosin

tyrosinaasi ● tirozinază ■ tyrosinas

tyydyttymätön ● nesaturat ■ omättad

tyydyttymätön happo ● acid nesaturat ■ omättad syra

tyydyttymätön rasvahappo ● acid gras nesaturat ■ omättad fettsyra

tyydyttyneisyys ● saturație; saturare ■ mättnad

tyydyttynyt ● saturat ■ mättad

tyydyttynyt rasvahappo ● acid gras saturat ■ mättad fettsyra

tyydyttää ● a satura ■ mätta

tyydyttää; kyllästää ● a satura ■ mätta

tärkein ainesosa ● ingredientul principal ■ den viktigaste ingrediensen

tärkkelys ● amidon; glucid ■ stärkelse

tärpätti, tärpättiöljy ● terebentină ■ terpentin

ununhexium ● ununhexiu ■ ununhexium

ununoctium ● ununoctiu ■ ununoctium

ununpentium ● ununpentiu ■ ununpentium

ununquadium ● ununquadiu ■ ununquadium

ununseptium ● ununseptiu ■ ununseptium

ununtrium ● ununtriu ■ ununtrium

upokas ● creuzet ■ degel

uraani ● uraniu ■ uran

uraanihappo ● acid uranic ■ uransyra

uraanioksidi ● bioxid de uraniu ■ uranoxid

uranaatti ● uranat ■ uranat

urea ● uree ■ urea; karbamidi

ureaasi ● urează ■ ureas

ureaformaldehydihartsi ● rășină uree-formaldehidică ■ urea-formaldehyd-harts

ureidi ● ureină ■ ureid

uretaani ● uretan ■ uretan

usniinihappo ● acid usnic ■ usniksyra

uudelleen ryhmittyminen ● migrație, regrupare ■ migrering, re-gruppering

uushopea, kiinanhopea, alpakka ● alpaca ■ nysilver

uute, ekstrakti ● extract ■ extrakt

uuttaa, ekstrahoida ● a extrage ■ extrahera

vaaka ● balanță ■ våg; balansvåg

vahva emäs, vahva alkali ● bază tare ■ stark base

vahva happo ● acid tare ■ stark syra

vaihtoreaktio ● reacție de schimb ■ utbytesreaktion

vaikutin, agenssi, vaikuttava aine ● agent ■ ombud, aktiva ingrediensen

vaikuttaa ● a reakționa ■ påverka

vaikuttava aine, agenssi, vaikutin ● agent ■ ombud, aktiva ingrediensen

vaikuttava, vaikutuskykyinen ● activ ■ aktiv, förmågan att påverka en

valenssi; atomiarvo ● valență ■ valens

valeriaanahappo, pentaanihappo ● acid valeric, acid valerianic, acid propil-acetic ■ valeriansyra, karboksyylihappo

valiini ● valină, acid α-amino-izovalerianic (valină) ■ valin, isovaleriansyra

valikoiva affiniteetti ● afinitate selectivă ■ selektiv affinitet

valkuaisaine; proteiini ● albumină; proteină ■ äggviteämne

valmiste, preparaatti ● preparat ■ preparat; beredning

valokaasu ● gaz de luminat ■ lätt gas

valokemiallinen, aktiininen ● actinic, fotochimic ■ aktinisk, fotokemisk

vanadiini ● vanadiu ■ vanadin

vanadiini-● vanadic ■ vanadin

vapaa radikaali ● radical liber ■ fri radikal

vapauttaa ● a elibera ■ frigöra

vapauttaa, kehittää ● a elibera; a genera ■ frigöra; utveckla

vapauttaminen ● eliberare ■ frigöra, urkoppling, befriande

varfariini ● varfarină ■ varfarin

vasemmalle kiertävä ● levogir ■ roterande åt vänster

vasenkierteinen ● levogir ■ vänstervridande

vastinarvo, ekvivalentti ● echivalent ■ ekvivalent

vedetön ● anhidru ■ vattenfri

vedyttää, hydrata ● a hidrata ■ hydrera

veratriini ● vtrarină ■ veratrin

vesihaude ● baie de apă ■ vattenbad

vesilasi (liuos), natriumsilikaatti ● silicat de sodiu, sticlă solubilă ■ natriumsilikat, vattenglas

vesiliukoinen ● hidrosolubil ■ löslig i vatten

vesipitoinen ● apos ■ vattenhaltig

vetokaappi ● hotă de laborator ■ dragskåp

vety ● hidrogen ■ hydrogen; väte

vetybromidi ● bromură de hidrogen ■ vätebromid

vetybromidihappo ● acid bromhidric ■ bromvätesyra

vetyfluoridi ● fluorură de hidrogen ■ vätefluorid

vetyfluoridihappo ● acid fluorhidric ■ fluorvätesyra

vetyhappo ● hidracid, acid hidrogenat ■ vätesyra

vetyjodidi ● iodură de hidrogen ■ hydrojodid

vetykloridihappo, vetyhappo, suolahappo, kloorivetyhappo ● acid clorhidric ■ saltsyra, klorvätesyra

vetyperoksidi, vetysuperoksidi ● apă oxigenată; peroxid de hidrogen ■ väteperoxid

vierusasema ● poziție de vecinătate ■ ställning grannskapet

vihtrilli; rikkihappo ● vitriol; acid sulfuric ■ vitriol; svavelsyra

viinihappo, rypälehappo ● acid tartric ■ vinsyra

viinikivi ● cremă de tartar ■ grädde av vinsten

viisivalenssinen alkuaine ● element pentavalent ■ femvärt element

viisivalenssinen, viisiarvoinen ● pentavalent ■ femvärt

vinyyli ● vinil ■ vinyl

virtsahappo ● acid uric ■ urinsyra

viskoosi ● vâscoză ■ viskös

vismutti ● bismut ■ vismut

vitelliini ● vitelină ■ vitellin

voi-, voimainen ● butiraceu; butiric; onctuos, unsuros ■ smör-, smörig

voihappo ● acid butiric ■ smörsyra

volframaatti ● wolframat ■ volframat

volframi ● wolfram, tungsten ■ volfram

volframihappo ● acid wolframic ■ volframsyra

volumetria ● volumetrie ■ volumetri

volumetrinen ● volumetric ■ volumetrisk

Wulfin pullo ● sticla lui Woulfe [Peter] ■ Woulfes flaska

väkevyys, pitoisuus ● titru; concentrație ■ koncentration

väkevyys, väkevyysaste, konsentraatio ● concentrație ■ hållfasthet, halt; koncentration

väkevä rikkihappo ● acid sulfuric concentrat ■ koncentrerad svavelsyra

väkevöidä, väkevöittää, rikastaa, tiivistää; kirkastaa, puhdistaa ● a concentra; a rectifica; a concentra; a purifica ■ rektificera, destillera om, rena; koncentrera; förtäta

väkevöiminen, rikastus ● concentrare; îmbogățire ■ berikning, anrikning

väkevöinti ● concentrare; rectificare ■ rektifikation, omdestillering, rening; koncentrering

väkevöite, konsentraatti, tiiviste ● concentrat ■ koncentrat

välituote; puolivalmiste ● produs intermediar, semifinit ■ mellanliggande

väriaine ● colorant ■ färg, färgämne

ydin ● nucleu ■ kärn

yhdiste, seos ● compus; combinație ■ förening

yhdistyminen ● combinare, asociere ■ återförening

yhdistymätön, yksinkertainen; alkuaine- ● elementar ■ elementär

yhdistyä ● a se combina ■ förena

yhdistää ● a combina ■ förena

yhtyminen ● asociere, combinare ■ återförening

yhtymislämpö ● căldura / temperatura de combinare ■ återföreningsvärme

yhtymistaipumus, affiniteetti ● afinitate ■ affinitet

yhtyä ● a se combina; a se uni ■ förena

yksiarvoinen, yksivalenssinen ● monovalent ■ envärd

yksiarvoisuus ● monovalență ■ envärd

yksiemäksinen ● monobazic ■ monobasisk

yksiemäksinen happo ● acid monobazic ■ monobasisk syra

yksinkertainen ● simplu ■ enkel

yksinkertainen sidos ● legătură simplă ■ enkelbindning

yksinkertainen, yhdistymätön; alkuaine- ● elementar ■ elementär

yksivalenssinen, yksiarvoinen ● monovalent ■ envärd

yleisindikaattori ● indicator universal ■ universell indikator

ylikloorihappo ● acid percloric ■ perklorsyra

ylikyllästää ● a suprasatura ■ övermätta

ympätä ● a altoi ■ ympa

ytrium ● ytriu ■ yttrium

ytterbium ● yterbiu ■ ytterbium

zirkonium ● zirconiu ■ zirkonium

öljyhappo ● acid oleic ■ oljesyra

öljykautsu, faktis ● factis ■ factis

.

Exemple de denumiri finlandeze ale acizilor:

hypokloorihapoke ● acid hipocloros ■ (engl. hypochlorous acid) HClO

kloorihapoke ● acid cloros ■ (engl. chlorous acid) HClO2

kloorihappo ● acid cloric ■ (engl. chloric acid) HClO3

perkloorihappo ● acid percloric ■ (engl. perchloric acid) HClO4

.

http://en.wikipedia.org/wiki/Periodic_table

pentru culori și pigmenți

http://www.coloria.net/varita.htm

Mai multe despre CHIMIE și în alte limbi

Elementymology & Elements Multidict

.

.

Introdus  / lisätty 7.5.2012

 

.

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: